hacivat karagöz

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 16 Nisan 2013 tarihinde yazılmıştır. hacivat karagöz hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. bu oyunda karagöz ve hacivat'tan başka hangi tipler yer almaktadır?
  16 Nisan 2013
  #1
 2. hacivat karagöz Cevapları

 3. Hacivat ve Karagöz orta oyunumuzun temel unsurlarıdır. Karagöz ve Hacivat oyunlarındaki karakterler ve temel özelliklerini bu yazıda bulabileceksiniz.

  KARAGÖZ OYUNUNDAKİ TİPLER VE ÖZELLİKLERİ

  Mevlüt ÖZHAN
  UNIMA Türkiye Milli Merkezi
  Başkanı
  Karagöz oyunu komedi olduğu için oyundaki kişilerde tip özelliğini taşımaktadırlar. Oyunlarda sosyal ve ekonomik yönden farklı toplumsal kesimlerden gelen, birbirlerinden çok farklı davranışlarda bulunan tiplere yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan değişik milliyetlerden temsilciler (Arap, Acem, Arnavut, Rum, Yahudi vb.), Anadolulu tipler (Efe, Karadenizli, Kastamonulu, Kayserili, Kürt), okumuş ve görgülü tipler, kadınlar, çocuklar sakatlar, kabadayılar, uyuşturucu kullananlar Karagöz oyunu içerisinde yerlerini almışlardır. Bu kişiler temsil ettikleri grubun en tipik özellikleri ve davranış biçimleriyle ifade edilmişlerdir. Karakter özelliklerinden çok tip özellikleri ön plana çıkartılmıştır. Bu nedenle Karagöz oyunundaki kişileri kolayca tanıyabiliriz. Kişileri tanıtıcı işaretler arasında her kişiye özgü, müzik ve danslar vardır. Kişilerin; perdeye çıkarken çalınan ezgiden, söylenen türküden, yaptıkları danstan, okudukları şiirden kim olduklarını bilebiliriz. Bunlar genellikle o kişinin geldiği yörenin müzik ve danslarıdır. Karadenizli gelirken kemençe çalınır, Karadeniz yöresi türküsü söylenir, horon oynanır. Kayserili kaşık oyunu oynayarak veya türkü söyleyerek, Arap yalelli söyleyerek perdeye gelir. Şimdi Karagöz oyunundaki tipleri özellikleriyle tanıyalım.


  Karagöz: Karagöz’ün yuvarlak bir yüzü, büyük siyah gözleri vardır. Başı tamamen çıplak olup, “ışkırlak” adı verilen şapka giymektedir. Karagöz; okumamış,işsiz,olduğu gibi görünen, tepkilerini çabuk açığa vuran, özü sözü bir olan halk adamıdır.


  Hacivat: Yukarıya doğru kıvrık sakalıyla, kurnaz görünüşüyle, her hareketi önceden hesaplanmış bir tiptir. Okumuş, her konuda az da olsa bilgi sahibi olan, herkesin huyuna suyuna göre konuşan, içten pazarlıklı bir tiptir.


  Çelebi: Kibar aile çocuğudur. İstanbul ağzı ile konuşur. Babadan kalma mirasla geçimini sağlar. İyi giyinmesini, güzel konuşmasını, şiir okumasını sever.


  Tiryaki: Uyuşturucu düşkünlüğü vardır. Bu nedenle sık sık uyuklar. Tütün, nargile, kahve, gibi keyif verici şeylere düşkündür, belli bir uğraşı yoktur, boş gezer.


  Beberuhi: “Altı kulaç” yada “pisbop” olarakta anılır, çabuk çabuk konuşur, işi gürültüye, bağırtıya, yaygaraya getirip ağlar, yılışık ve suludur.


  Kayserili: Adı Mayısoğlu’dur, çoğu kez kolunda yumurta sepeti bulunur, pastırmacı yada bakkaldır, Kayserili şivesiyle konuşur.


  Kastamonulu: İri yapılıdır, adı “Himmet Dayı” veya “Himmet Ağa”dır. Kastamonu şivesiyle konuşur, dili ve tavırları kabadır. Çoğu zaman elinde baltası vardır, odun kırar.


  Karadenizli - Laz: Elinde kemençesi olur. Çabuk çabuk ve çok konuşur. Çabuk öfkelenip çabuk yatışır. Hareketlidir. Karşısındakine konuşma fırsatı vermez.


  Kürt: İşi çoğu kez hamallık yada bekçiliktir. .Bozuk Türkçe’yle konuşur.


  Acem: İran’dan yada Azerbaycan’dan gelir, varlıklıdır. Eğlenceyi sever, kendini eğlendirenlere bol para verir. Genellikle halı tüccarı, tefeci yada antikacıdır.


  Arap: “Ak Arap” veya “Kara Arap” olarak iki türlüdür. Kına, kahve, fıstık satıcılığı veya devecilik yapar, halayık veya uşak olur.


  Arnavut: Cahildir ama ataktır, kabadayılık taslar fakat sıkıya gelince kaçar. Bahçıvanlık, ciğercilik, koruculuk, bozacılık, celepçilik yapar. Çabuk sinirlenir bu yüzden de sık sık tabancasına davranır.


  Rumelili (Muhacir): Uğraşı pehlivanlık ve arabacılıktır. Pehlivanlığıyla övünür ama yenilince mızıkçılık eder. Adı çoğu kez “Hüsmen Ağa”dır. Trakya şivesiyle konuşur.


  Yahudi: İnatçı ve pazarlıkçıdır. Eskicilik, sarraflık, tefecilik yapar. Korkaktır, yaygaracıdır, çok konuşur.


  Frenk - Rum: Çoğu kez doktor, meyhaneci, terzi yada tacirdir. Konuşmasına Rumca sözler katar.


  Ermeni: Müzik şiir gibi güzel sanatlardan hoşlanır, kuyumculuk veya lağımcılık yapar.


  Tuzsuz: Adı Tuzsuz Deli Bekir’dir. Kabadayı dır, her an herkesle dövüşmeye hazırdır. En büyük özelliği kaba kuvvettir, sürekli gözdağı verir.


  Zenneler: Karagöz oyunlarında zenneler oyunun konusuna göre değişirler. Cazular oyununda cazu ve kızı olarak, Salıncakçı da sallanmak isteyen kadınlar olarak, Karagöz’ün Bekçiliğinde erkeklerle gönül eğlendiren kadınlar olarak, Ferhat ile Şirin oyununda Şirin ve annesi olarak görünürler. Genelde az konuşurlar. Bazen de Karagöz’ün Karısı gibi perdede görünmezler, sesleri duyulur.


  Çengi: Karagöz oyunun sonunda çıkıp oynar. Adı genellikle “çengi kız” veya “Afet”tir.
  17 Nisan 2013
  #2
soru sor

hacivat karagöz