Genel Muhasebe: Soru Ağırlıkları ve Önemli noktalar

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, nefesinleyüzeceğim üyesi tarafından 31 Ocak 2011 tarihinde yazılmıştır. Genel Muhasebe: Soru Ağırlıkları ve Önemli noktalar hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Ünite 1) İşletme ve Muhasebe

  Ünite ile ilgili bilgi : İşletmenin işlevleri, muhasebenin işlevleri ve türleri ile muhasebecilik mesleği konularına dikkat ediniz.

  Arasınav : 1-2
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 2) Mali Tablolar

  Ünite ile ilgili bilgi : Mali tabloların kapsamı, içeriği, işlevi ve bilanço ve gelir tablosunun tanımı, bölümleri çok dikkatli ve ayrıntılı öğrenilmelidir. Bu ünite sonraki ünitelere de kaynaklık etmektedir.

  Arasınav : 4
  Final-Bütünleme : 2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 3) Hesaplar

  Ünite ile ilgili bilgi : Hesaplara ilişkin tanımlamalar ve hesapların işleyişleri ile türleri sınavlar açısından öne çıkan konulardır.

  Arasınav : 2-3
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 4) Muhasebe Kayıt Belgeleri ve Defterler

  Ünite ile ilgili bilgi: Defterlerin temel özellikleri ile işlevleri konularıyla mizan konusuna dikkat ediniz.

  Arasınav : 2-3
  Final Bütünleme: 1-2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 5) Muhasebe Süreci

  Ünite ile ilgili bilgi: Muhasebe sürecinde yer alan işlemlerin sırası bu ünitenin en önemli konusudur.

  Arasınav : 1
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 6) Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

  Ünite ile ilgili bilgiler: Kavramların neleri amaçladığına ve ilkelerin içeriklerine iyi çalışınız.

  Arasınav : 1-2
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 7) Stoklar

  Ünite ile ilgili bilgi: Aralıklı ve devamlı envanter yöntemlerinin temel özelliklerini özümseyerek öğreniniz. Ayrıca mal ile ilgili her bir işlemin hangi hesap adı kullanılarak kaydedildiğine çok dikkat ediniz.

  Arasınav: 4
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler

  Ünite ile ilgili bilgi: Çekler, hisse senetleri ve bankalar hesaplarını iyi öğreniniz. Ayrıca hazır değerler ve menkul kıymetlerin hangi hesaplardan oluştuğuna da dikkat ediniz.

  Arasınav : 2-3
  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 9) Alacaklar

  Ünite ile ilgili bilgi: Alacak senetleri hesabını ayrıntılı öğreniniz. Ayrıca Alıcılar hesabına da dikkat ediniz.

  Arasınav : 3-4
  Final-Bütünleme : 1-2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 10) Duran Varlıklar

  Ünite ile ilgili bilgi: Maddi, maddi olmayan duran varlık ayrımı, tanımı ile maliyet bedeline dahil edilen, edilmeyen giderlere dikkat ediniz.

  Arasınav : 2-3
  Final-Bütünleme : 1-2 , soru çıkmaktadır.

  Final sınavında, soru adetinin yükselmesi 11. üniteden itibaren başlıyor. Soru ezberleyecek arkadaşların 11-20 ünite arasına daha fazla vakit ayırması şansını yükseltecektir.

  Ünite 11) Mali Borçlar

  Ünite ile ilgili bilgi : Açık kredi ve maddi teminat karşılığı krediler konularını ayrıntılı öğreniniz.

  Final-Bütünleme : 2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 12) Borçlar

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu ünitede pasif karakterli borçlar incelenecektir. 9. ünitedeki alacaklar konusu iyi anlaşılırsa bu ünitenin kavranması kolaylaşacaktır.

  Final-Bütünleme : 2-3 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 13) Özkaynaklar

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu ünitede pasif karakterli olan ve işletmelerin özkaynak grubu içinde yer alan öz sermaya hesabını göreceksiniz. Özsermayenin tanımına ve unsurlarına dikkat ediniz.

  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 14) Gelirler ve Giderler

  Ünite ile ilgili bilgi: Ünite 3'de anlatılan gelir ve gider hesaplarının işleyişini hatırlayınız. Ayrıca 19. ünitede anlatılan konularında bu üniteyle birlikte ele alınması gerekir. Gider-gelir hesaplarının dönemler arası ayarlama kayıtlarını çok ayrıntılı öğreniniz.

  Final-Bütünleme : 3 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 15) Dönem Sonu İşlemleri

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu üniteyi iyi anlayabilmeniz için Ünite - 5'de anlatılan ''Muhasebe Süreci'' konusunu tekrar gözden geçirmeniz yararlı olur.

  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 16) Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu üniteyi ve bundan sonra anlatılacak üniteleri iyi kavramanız ikinci sınafa geçtiğinizde sorumlu olacağınız muhasebe dersini daha rahat anlamanızı sağlayacaktır.

  Final-Bütünleme : 3-4 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 17) Duran Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu ünite 10. ünitenin devamı niteliğindedir. Özellikle amortisman tutarının hesaplanmasını iyi öğreniniz.

  Final-Bütünleme : 2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 18) Borçlara Ait Dönemsonu İşlemleri

  Ünite ile ilgili bilgi: Özellikle ünite 11 ve 12'deki bilgileri hatırlamanız gerekecektir. Yazarak çalışmanız yararınıza olacaktır.

  Final-Bütünleme : 1-2 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 19) Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri

  Ünite ile ilgili bilgi: Bu ünitede tekrar gelir ve giderler işlenmektedir. Bu yüzden 2. , 3. , 14. üniteleri dikkatle okuyunuz. Dikkat edilmesi gereken nokta, düzeltme kayıtlarının mantığıdır.

  Final-Bütünleme : 4 , soru çıkmaktadır.

  Ünite 20) Dönemsonu Mali Tabloların Düzenlenmesi

  Ünite ile ilgili bilgi: Muhasebe sürecinin son işlemi olan mali tabloların düzenlenmesi konusu, süreç açısından en dikkate değer konudur.

  Final-Bütünleme : 1 , soru çıkmaktadır.
  31 Ocak 2011
  #1
 2. Genel Muhasebe: Soru Ağırlıkları ve Önemli noktalar Cevapları

soru sor

Genel Muhasebe: Soru Ağırlıkları ve Önemli noktalar

Alakalı Aramalar:

 1. 2011 genel muhasebe final soru ve cevapları