Frontpage Xp

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Frontpage Xp hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. FRONTPAGE XP

  Frontpage bir editör programıdır.


  Html Editörü www.pixelmill.net
  Normal / Html / Önizleme
  Enter = P (pragraf yapar) <P>
  Shift+Enter = <br> ‘ye karşılık gelir

  BİR WEB SİTESİNE BAŞLAMADAN ÖNCE


  1- a ) Sitenin ismini kontrol et www.oznic.com , www.directnic.com,www.register.com
  com.tr Þ için ise www.nic.tr
  who is sorgulaması (Bunun için Ticari sicil, vergi no olmalı )

  b ) İsmi satın al

  2- Kaç sayfa olacağına karar ver
  3- Rakip Siteleri incele
  4- Statik mi, Dinamik mi
  5- Dinamik ise hangi program ( ASP, PHP,ISP ) kullanılır
  6- Site için bir ana renk bir de yardımcı renk seç
  7- Bulabildiğimiz kadar resim
  8- Şirketin logosu kullanılacak
  9- Photoshop’ta resimlere efekt vermek gerekir
  10- Anasayfa tasarla
  11- Yardımcı sayfalara link ver
  12- ftp ile internete gönder

  Resimlerin çözünürlüğü RGB renk modelinde 72 dpi ( jpg ,gif ,png ‘ye çevir
  Resmin boyutu 50 KB ‘yı geçmesin

  Proje için Þ Hasan Þ Dosyalar ve Resimler diye farklı klasörler aç.

  PROJE TANIMLAMAK (Frontpage’de Yeni Klasör Açmak)

  Yeni Þ Sayfa veya Web à Boş Web à Boş Web seçerek yeni proje tanımlanır.

  Görünüm Menüsünden Þ Klasör Listesi aktif yapılırsa sol tarfta Proje üzerinde Sağ Tuş Þ Yeni è Sayfa komutu ile boş sayfa açılabilir. Kaydet komutu verilip bir isim vererek dosya kayıt edilir.(index.htm). Dosya üzerine Klasör listesi bölümünden çift tıklayıp açabiliriz.
  Görünüm Menüsünden Þ Görünüm Çubuğu seçeneği ile yandaki görünüm menüsü kaldırılıp eklenebilir.

  Frontpage programı kapatılıp tekrar açıldığı zaman eski proje ile çalışmak için Dosya Menüsünden à Son Webler Komutu kullanılır.

  Sayfanın Dilini Ayarlama: Düzenleme penceresinde yani Normal konumda iken sayfa içerisinde sağ tuş Sayfa Özellikleri Þ Dil buradaki bütün ayarları Turkish yapmak gerekir.
  Sayfanın Başlığını belirlemek: Sayfa başlığı için sayfa içersinde sağ tuş Sayfa Özellikleri Þ Genel è Başlık kısmına yazılan yazı sayfanın başlık çubuğunda görüntülenir.

  Sayfanın Renklerinin Ayarlanması:
  1-) Arka plan rengi
  2-) Metin rengi
  3-) Linklerin rengi
  4-) Daha önce ziyaret edilmiş Link’lerin rengi

  Sayfa içersinde sağ Tuş Sayfa Özellikleri Þ Arka Plan bölümünden ayarlanır.
  Arka Plan: Arka Plan rengi
  Metin: Sayfadaki metinlerin rengi
  Köprü :Sayfadaki Linklerin rengi
  Ziyaret edilen köprü: Ziyaret edilmiş linklerin rengi
  Etkin köprü: Sayfada o anda aktif olan link’in rengi ( Eğer Frame kullanılıyorsa)

  Arka Plan’a Resim Koymak:
  Sayfa Özellikleri Þ Arka Plan Þ Arka Plan Resmi kısmından Gözat seçeneği ile resim bulunup seçilir.

  Sayfanın Sağ ve Sol Boşluklarını Ayarlama:
  Sayfa Özellikleri Þ Kenar Boşlukları Þ Üst Kenar boşluğu ve alt kenar boşluğu kısmından yazılan yazı ve konulan resimlerin sayfanın üst ve sol kenarına olan mesafesi ayarlanabilir.

  Sayfaya Müzik Eklemek için:
  Sayfa Özellikleri ÞGenel Þ Arka Plan Sesi kısmından müzik seçilebilir.

  Alt Satıra Geçmek için Þ Shift + Enter yapılır.
  Yeni Paragraf için Þ Enter kullanılır.

  Sayfaya Resim Eklemek
  Ekle Þ Resim / Dosyadan komutu veya araç çubuklarındaki Dosyadan Resim Ekle simgesi kullanılır.
  Resmin Üzerine Gelince yazı çıkması için Þ Resim üzerinde sağ tuş Þ Resim Özellikleri Þ General Þ Metin Kısmına çıkması istenen yazı girilir.

  HYPERLİNKLER (Köprüler)


  Üzerine tıklandığında başka bir sayfayı ekrana getiren metinlere Link denir. Standart web sayfalarında hyperlinkler mavi ve altı çizgili olur ve üzerine gelince mouse imleci bir ele dönüşür. Üzerine tıklanınca başka bir sayfa veya alana gitmeyi sağlar.

  1-) Bir Sayfadan diğer sayfalara link: a.)Yazı yazılıp seçilir ve Araç çubuklarından Þ Köprü Ekle (Dünya üzerinde bir zincir) simgesine tıkla gideceği dosyayı seç ve Tamam yap. b) veya yazıyı seçip Ctrl + Alt + K ‘ya bas.

  2-) Sayfa içine Link: Gitmesi istenen her alana tıklayıp orada iken Ekle Menüsünden Þ Yer İşareti komutu verilip o alanlara isimler verilir.Bu işlem sonunda oralara bayraklar konulur. Üzerine tıklanacak yazı seçilip Araç çubuklarından veya Ctrl + Alt + K ile link verilir burada Yer İşareti kısmından gideceği yer seçilir.

  3-) Bir sayfadan diğer bir sayfanın belli noktasına link vermek: Araç çubuklarından veya Ctrl + Alt + K ile gidilecek sayfa ve Yer İşareti kısmından da o alan seçilir.

  4-) Bir sayfadan diğer bir Web Sitesine Link: Yazı yazıldıktan sonra Araç çubuklarından veya Ctrl + Alt + K ile gelen alanda ADRES kısmına http://www.bilgiegitim.com yazılır. Farklı sayfada açılması için de Hedef Çerçeve kısmından Yeni Pencere seçilir.

  5-) Resme Link vermek: Resim üzerinde iken Sağ tuş Þ Köprü ÞAdreskısmına http://www.bilgiegitim.com yazılır.

  6-) Mail adresine Link: Yazı yazılıp Araç çubuğundan veya Ctrl + Alt + K yapılır ve oradan zarf üzerine tıklanıp mail adresi yazılır.

  TABLOLAR

  Düzenli ve derli toplu sayfalarda mutlaka tablolar kullanılmalıdır. Tablo eklemek için Araç Çubuklarından Þ Tablo Ekle’ye tıkla. Satır ve sütun sayısını belirle.

  Tablo Özellikleri: Tablo üzerinde Sağ Tuş Þ Tablo Özellikleri ile ayarlamalar yapılabilir.
  Genişlik Belirt kısmından Pixel cinsinden ile pixel olarak, Yüzde cinsinden kısmından da % olarak ayarlanabilir.
  Hücre Aralığı: Hücreler arasındaki boşluk ayarlanabilir.
  Hücre Doldurma: Yazının tablonun sol, sağ, üst ve alt kenarlara olan mesafesi ayarlanabilir.
  Kenarlıklar – Boyut : Hücreleri birbirinden ayıran çizgilerin kalınlığını ayarlar.
  Tablonun Sayfadaki Konumu: Tablo üzerinde Sağ Tuş Þ Tablo Özellikleri Þ Stil kısmından Paragraf ayarları, font ayarları, çizgi ayarları ve tablonun sayfadaki konumu ayarlanabilir.
  Hücrelerin Dolgu rengi: Hücre seçildikten sonra Araç çubuklarından Þ Vurgu bölümünden ayarlanabilir.

  Tabloya Satır Eklemek: Satır eklenecek yerde Sağ Tuş Þ Satır Ekle komutu verilir.
  Tabloya Sütun Eklemek: Sütun eklenecek yerde Sağ Tuş Þ Sütun Ekle komutu verilir.

  Hücre Birleştirmek: Birleştirilecek hücreler seçilip Sağ tuş Þ Hücreleri Birleştir komutu kullanılır.
  Hücre Bölmek: Hücre içerisinde iken Sağ Tuş Þ Hücreleri Böl komutu kullanılır.
  Satır veya Sütun Silmek: Silinecek satır veya sütun seçilip üzerinde Sağ Tuş Þ Hücre Sil komutu kullanılır.

  Tablo İçerisine Resim Eklemek: Hücre içerisinde iken araç çubuklarından Dosyadan Resim Ekle simgesi kullanılır.
  Tablonun tamamını seçmek için Þ Tablo Menüsünden Þ Seç Þ Tablo seçeneği kullanılır. Tablo seçildikten sonra araç çubuklarından yazı büyüklükleri, rengi ve biçimi ayarlanabilir.


  FRAMELER ( ÇERÇEVELER)


  Frame’li sayfa için Dosya Þ Yeni Þ Sayfa veya Web Þ Sayfa Şablonları è Çerçeve Sayfaları bölümünden istediğimiz frame yapısını seçeriz. Karşımıza gelen Frame’li sayfalarda Yeni Sayfa komutu verilip. Sayfa içerikleri ayarlanır. Sayfaları kaydederken frame üzerine tıklanıp Dosya Þ Kaydet komutu verilir en dış çerçeveye (index.htm) diğerlerine de sag.htm ve sol.htm ismi verilip kaydedilir.

  Frame Özellikleri: Frame’in çerçevesine tıklanıp Sağ tuş Þ Çerçeve Özellikleri komutu verilir.
  Frame Çizgilerini gizlemek için Çerçeve Özellikleri Þ Çerçeve Sayfası Þ Kenarlıkları Göster seçeneği kaldırılır.
  Sayfanın Başlık çubuğunda çıkacak yazıyı Frame Özellikleri Þ Çerçeve Sayfası Þ Genel Þ Başlık kısmından ayarlayabiliriz.
  Sayfalarda dikey ve yatay kaydırma çubuklarının çıkıp çıkmayacağını belirlemek için Çerçeve Özellikleri Þ Özellikler Þ Kaydırma Çubuklarını Göster seçeneği kullanılır
  Gerekirse Þ Eğer sayfa taşarsa araç çubukları çıkar, taşmazsa çıkmaz
  Hiçbir Zaman Þ Hiçbir zaman araç çubukları çıkmaz
  Her ZamanÞ Her zaman yatay veya dikey kaydırma çubukları çıkar.

  Linklerin açılacağı frame’i belirlemek için Linklerin olduğu sayfa içerisinde Sağ tuş à Sayfa Özellikleri Þ Varsayılan Hedef Çerçeve seçeneği ile belirleyebiliriz. Bu şekilde her link için ayrı ayrı nerede açılacağını göstermemize gerek kalmaz.

  q Link verilecek yazılar seçilip Ctrl + Alt + K ile link verilebilir.

  q Sayfaları Link verdiğimiz alandan açıp düzenlemek için Link’in üzerine Ctrl ile birlikte tıklarsak o sayfa açılır.

  DİĞER TEKNİKLER


  - Bir Resmin Değişik Bölümlerine Değişik Link Vermek: Resim Sayfaya eklendikten sonra seçilip, sayfanın alt kısmındaki Resim Araç Çubuğundaki daire, kare veya çoklu seçim araç çubukları ile resmin bir bölümü seçilince Link penceresi açılıyor.Buradan gitmesi istenilen dosya belirlenebilir.

  - Resmi Sayfada İstediğimiz yere koymak için: Resim seçilip resim araç çubuğundan Mutlak Konumlar düğmesine basıp sürükleyip istediğimiz yere taşıyabiliriz.

  - Mouse Üzerine Gelince Değişen Linkler, Yazılar veya Resimler: Link verildikten sonar yazı seçilip Biçim Þ Dynamic Html Effectleri komutu çalıştırılıp gelen araç çubuğundan Üzerinde seçeneği ile mouse link’in üzerine geldiğinde alacağı yazı şekli belirlenir.

  - Üzerine Gelince Değişen Buttonlar (Vurgu Düğmesi): Bu türbuttonlar Ekle Þ Web Bileşeni Þ Vurgu Düğmesi komutu kullanılır.
  Düğme Metni: Butonun yazısı
  Yazı Tipi: Button’un font, boyut ve rengini ayarlayabiliriz.
  Bununla İlişkilendir: Link verilecek sayfanın ismi yazılır.
  Düğme Rengi: Düğmenin normal durumdaki arka plan rengi
  Efekt: Düğmenin üzerine fare imleci gelince uygulanacak efekt
  Efekt Rengi: Düğmeye uygulanacak efektin rengi
  Genişlik: Düğmenin genişliği
  Yükseklik: Düğmenin yüksekliği

  - Kayan Yazılar (Marquee): Yazıyı yazıp gerekli renklendirme ve büyültme işlemini yapıp Ekle Þ Web Bileşeni Þ Kayan Yazı (Marquee)
  Metin: Kaydırılacak metin veya seçili metin bu bölüme yazılır.
  Yön: Yazının kayacağı yön ayarlanır.
  Hız: Yazıların kayma hızı milisaniye cinsinden belirlenir.
  Davranış: Efktin türü. Scroll ve slide da yazılar bir uçtan girip diğer uçtan çıkar. Alternate yazılar pinpon topu gibi sağa sola hareket eder.
  Genişlik: Kaydırma alanının genişliği. Pixel veya yüzde olarak ayarlanabilir.
  Yükseklik : Kaydırma alanının yüksekliği.
  Yinele: Eğer burada Devamlı seçeneğini aktif hale getirirsek kaydırma sürekli olur. Devamlı bu seçeneğin işareti kaldırılırsa tekrar sayısı belirlenir.
  Arka Plan Rengi: Kaydırma alanının arka plan rengi buradan ayarlanabilir.

  - Sayfaya Sayaç Koymak için: Ekle Menüsünden à Web Bileşeni à İsabet Sayacı Komutu kullanılıp şekli belirlenir. Yalnız eklenen bu sayaç sadece server’da veya internet ortamında çalışır. Bilgisayarda ziyaretçi sayısı gözterilmez.

  - Fotoğraf Galerisi Oluşturmak İçin: Ekle Menüsünden à Web Bileşeni à Fotoğraf Galerisi kısmından yan bölümdeki değişik galeri çeşitleri içinden seçim yapılır.

  Resimler: Kısmından Ekle à Dosyadan alınan resimler komutu ile galerideki resimler belirlenir. Ayrıca her resmi ayrı ayrı seçip Resim yazısı ve Açıklama girilebilir. Bu işlem galeride o resmin altında bu yazıların da görüntülenmesini sağlar.

  Yerleşim: Kısmından resimlerin sayfa içerisindeki görünüm şekilleri belirlenir.

  Tekrar Galeri üzerinde değişiklik yapmak için resimler üzerine çift tıklayınca Galeri Düzenleme modu açılır. Tekrar düzenleme yapılabilir.

  FORMLAR


  Temel olarak formlar, sayfanıza bağlanan İnternet kullanıcılarından metin tabanlı bilgi almak ve bu bilgileri işlemek için kullanılan bir arabirim olarak düşünülebilir. Form işleyen programlara genelde CGI programları adı verilir.
  Form Flemanlarının: Üzerinde çift tıkla Stil à Format kısmından yazı ve zemin rengi ayarlanabilir.

  Form Eklemek için Þ Ekle Þ Form menüsü kullanılır.

  Adınız Soyadınız

  Metin Kutusu
  Şifreniz

  Metin Kutusu
  Şifreniz (tekrar)

  Metin Kutusu
  e-mail

  Metin Kutusu
  Cinsiyetiniz

  Seçenek Düğmesi
  Hobileriniz

  Onay Kutusu
  Adresiniz

  Metin Alanı
  Doğum Tarihiniz

  Açılır Kutu
  Telefonunuz

  Metin Kutusu

  Gönder sil
  Basma Düğmesi


  İki buton silinir .Formun düzgün olması için 10 satır ve 2 sütun’lu bir tablo açılır .
  Bu tablo formun kesikli çizgileri arasına eklenmelidir.

  Alanlar üzerinde çift tıklayıp isim verebiliriz. Her hangi bir Metin Kutusu üzerinde çift tıkla ad, genişlik değeri ver.

  ANA BAŞLIK REKLAM YÖNETİCİSİ (Sıra ile Değişen Resimler)


  Ekle Þ Web Bileşeni Þ Ana Başlık Reklam Yöneticisi

  Ø Geçiş Efekti: Resimlerin değiştirme efektleri
  Ø Her resmin görüntüleneceği süre: Değişim süresi
  Ø Bununla ilişkilendir: Bu bölümden link verilebilir. http://www.mynet.com gibi.
  Ø Görüntülenecek Resimler : Ekle butonuna basarak görüntülenecek resimler buraya eklenir.

  Tekrar düzenleme yapmak için Normal bölümde resim üzerinde çift tıklanır.

  C S S ( Cascade Style Sheet)
  Şablon sitil sayfaları

  < head > içine geçilir.
  < style type = text / css >
  h1{ colar : blue }
  background –color : yellow;
  font-size :150 px;
  < /style >
  < /head > < body> < h1 > Acaba olacak mı ? <

  Başlıkların mavi yazılmasını, yazının büyüklüğünün 150pixel arka zemin rengi –yeşil yazılmasını sağlar.
  <style type = text / css>
  a:link {color:red;
  text-decoration :none ;
  font –size:12px
  }

  a: visited { color:green;
  text-decoration:none;
  font-size :12px;
  }

  a: hover { color:blue;
  text-decoration :underline
  font-size :14px
  }

  < /style >
  < / head >
  < body >
  < a href = x.html > gel bakalım < / a> <br>
  < a href = y.html > buraya gel < /a > br >
  < a href =z.html > buraya da gel < /a > < br >
  < / body >
  < / html >


  NORMAL BÖLÜM

  Format =Style
  a = link = font (tıklanınca )

  Bu şekilde sayfaların link değerleri değiştirilebilir.
  Yazı yaz = yazıyı seç = Ctrl+K link verir.

  Format = Style = New

  a : visited yaz ( ziyaret edilince )
  format = Font > ile ziyaret edilir.
  Background
  Sayfanın arka zemin rengi ve yazı rengi ayarlanabilir.

  Format = Style = New

  a : hover = yaz ( üzerine gelince )
  Format = Font > ile üzerine gelince
  Background
  Linklerin zemin ve yazı rengi belirlenir.


  www.bilgiegitim.com

  Link vermek için yazı seçilip
  Ctrl+ Alt + K yapılır
  Adres kısmına http://www.bilgiegitim.com
  1 Mart 2008
  #1
 2. Frontpage Xp Cevapları

soru sor

Frontpage Xp