Exchange Server 2000 Yenilikleri

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Exchange Server 2000 Yenilikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Exchange Server 2000 Yenilikleri
  Microsoft Exchange 2000 Server büyük ölçekli mesajlaşma, iş birliği ve özel çözüm geliştirme alanlarında çok sayıda özelliklere sahiptir.
  Esnek Yönetim Modeli
  Exchange Server 5.5 kuruluşunda serverlar bir ya da daha çok site olarak gruplanabilir. Bir Exchange sitesi bir birim olarak yönetilen bir grup serverdır. Bu serverlar mailleri doğrudan birbirlerine yönlendirirler.
  Sistem yöneticisi bu durumda Exchange siteleri arasında mesaj yönlendirmeyi ve directory replikasyon işlemini açık bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu durumda bir Exchange 5.5 kuruluşunda iki ters gereksinim birbiriyle çakışır. Bunlardan birincisi yönetim amaçları için daha büyük siteler tasarlamak istersiniz, diğeri de network yeterli bant genişliğine sahip olmadığı için mesaj yönlendirme ve directory replikasyonu zorlaşır.
  Exchange Server 2000'de Exchange 5.5'in şu üç fonksiyonu geliştirilmiştir:
  • Directory replikasyon: Directory repliksayonu artık Microsoft Windows 2000 işletim sistemi tarafından yerine getirilir. Windows 2000 kuruluşu siteleri içerir. Bu siteler Exchange sitelerinden farklıdır.
  • Yönetim: Exchange 2000 serverları yönetim için "administrative groups" olarak düzenlenirler.
  • Mesaj yönlendirme: Exchange 2000 serverları mesaj akışını kontrol etmek için routing grupları olarak düzenlenmiştir. Routing gruplar ve administrative gruplar aynı düzende olmak zorunda değildir.
  Exchange 2000 tasarımında serverlar şirketin yapısına gore administrative gruplara gore yerleştirilir. Ayrıca Windows 2000 domain kontrol bilgisayarları Windows 2000 siteleri içine Active Directory yapısına göre yerleştirilir. Bu durumda directory yönetimi işi Windows 2000 tasarımına ve yönetim takımına kalmış olur.
  Ancak Exchange 2000 ile Exchange 5.5 birlikte olduğunda administrative grouplar ve yönlendirm grupları aynı serverları içerebilir. Exchange 5.5 serverların tamamı Exchange 2000'e terfi ettirildiğinda ve Exchange kuruluşu native moda çevirildiğinde her bir yönetimsel guruba karşılık gelen yönlendirme grubu tanımlanabilir.
  Active Directory
  Exchange 2000, Windows 2000'in Active Directory directory servisini kullanır. Böylece bir directory servisi her iki server tarafından da kullanılır.
  Exchange 2000'de izinler Active Directory içinde nesne olarak tanımlanır. Exchange 5.5 içindeki bazı izinler, örneğin mailbox sahipliği ve Exchange yönetim hakları Windows NT hesapları ve grupları tanımlanarak yapılır. Diğer izinler Exchange mailbox ve distribution listelerini kullanır.
  Client Directory Access
  Exchange Server 2000'de clientlar Windows 2000 global katalog sunucularındaki directory'e erişirler. Exchange Server 5.5 ve daha önceki Exchange Server versiyonlarında ise clientlar mailbox server üzerindeki directory bilgisine erişirler.
  Microsoft Outlook 2000 ve Outlook 98 Service Pack 2, global catalog serverlarına doğrudan erişirler. Önceki clientlar kendi mailbox serverlarına erişebilirler. Bu onları global kataloglara yönlendirir. Bu yönlendirme yeteneği Exchange 2000'in eski clientlara verdiği en önemli desteklerdendir.
  Tarasım Konuları
  Exchange Server 2000'in önceki istemcilere yerleşik desteği olmasına rağmen bu konuda system yöneticilerinin yine de bazı şeyleri bilmesi gerekir.
  • Global katalog
  • Windows 2000 grupları
  • Directory'nin farklı görünmesi
  • Delegasyon
  Bu konulardan birisi global katalog replikasyonudur. Exchange istemcileri directory bilgilerini global katalogdan alırlar.
  Active Directory içindeki mail-enabled Windows 2000 grupları Exchange 5.5 tarafından desteklenen "distribution list" gruplarını yer değiştirmiştir. Grupların hepsi mail yönlendirme için kullanılabilseler de sadece universal grup üyelikleri bütün domainlerden görülebilir.
  Directory'nin farklı görünümü: Exchange 5.5'te olduğu gibi, Exchange 2000 kullanıcıları yerel adres listesini görebilirler.
  Windows 2000 yönetiminde yeni bir konu Active Directory nesnelerinin delegasyonudur. Exchange 2000'de mailbox yeri ve boyutu gibi parametreler şimdi Active Directory içindeki nesnelerin birer özelliği haline gelmiştir. Windows 2000 kullanıcı hesaplarını yöneten kişi aynı zamanda bu parametreleri de yönetir.
  Exchange 2000'de belli nesnelerin yönetiminde farklı roller kullanarak yönetimin maliyeti azaltılır. Server yönetiminin delegasyonunda ise Exchange 2000 serverlarını Active Directory organizational unitleri olarak düzenlenebilir. Böylece bu OU'ların yönetimi ilgili yöneticilere delege edilebilir.
  Yönetim
  Exchange 2000'de yönetim mesaj sisteminin tasarımını tam olarak belirlemez. Administrative gruplar, izinler ve ilkeler (policies) sayesinde yönetim esnek hale gelmiştir.
  Yönetimsel Gruplar (Administrative Groups)
  Exchange 2000'de mesaj yönlendirmesine dayanmaksızın Serverlar yönetim gruplarına atanabilirler. Bu yöneticilere serverların yönetiminde büyük esneklik sağlar. Böylece serverların fiziksel yerinden bağımsız olarak serverların yönetiminde büyük esneklik sağlanır.
  Bu durum için Windows 2000'in native modda olması gerekir. Exchange 2000 ve Exchange 5.5 mixed modda çalıştığı zaman yönetimsel gruplar Exchange 5.5 siteleriyle eşleşir ve serverlar yönlendirme grubunun içinde kendi yönetimsel gruplarının üyesi olmalıdır.
  Mailboxlar Exchage organization içindeki mailbox storelarının içinde yer değiştirilebilir. Ancak mixed modaa bu yer değiştirmeler miaynı yönetimsel grupları içinde taşınmalıdır ve bir serverı diğer bir yönetimsel gruba taşımak mümkün değildir.
  İzinler
  Bütün Exchange 2000 konfigürasyonu Active Directory içinde tutulur. Çünkü Active Directory özellik düzeyinde (attribute-level) güvenlik izinleri vardır. Sistem yöneticileri güvenlik yapılandırmasını en iyi biçimde yapabilirler.
  Exchange Administration Delegation Wizard kullanılarak yeni güvenlik yapılandırması ve belli bir yönetimsel gruba ya da bütün organizasyona belli hakların verilmesi sağlanır.
  MMC
  MMC Exchange 2000 için konsollar sağlar. Bu konsollar daha once Exchange Administrator içinde kullanılan programların yerine geçmiştir. Böylece system yöneticileri sadece belli işler için belli konsolları kullanacaklardır. System Manager, Exchage organizasyonun tümü için kullanılacak konsoldur.
  İlkeler (Policies)
  System Manager aynı classtaki nesneler toplamına ilkeler uygulamak için kullanılır. Bu şekilde system yöneticileri server gruplarını kolayca yönetebilir. Örneğin mailbox boyutu için bir ilke geliştirilebilir.
  Bir ilke bir grup servera uygulanabilir ve diğer bir ilke de diğer serverlara uygulanabilir. Örneğin üst yöneticilerin eriştikler serverlar için farklı bir ilke uygulamak.
  Dikkat!!:Bu doküman faruk çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Dokümanlar "beta" olarak hazırlanmıştır. Farukcubukcu.com, farukcubukcu@hotmail.com.
  Mesajları Yönlendirmek
  Exchange 2000 mesajların yönlendirilmesinde (message routing) birçok değişikliğe sahiptir:
  • Serverlar Exchange siteleri yerine routing grupları olarak tasarlanırlar.
  • Mesaj gönderimi için şimdi RPC (Remote Procedure Call) yerine SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) kullanılır.
  • Serverlar var olan connector durumu değiştirmek için bir link state algoritması kullanırlar.
  • Site Connector yerine Routing Group connector kullanılmaktadır.
  Routing Grupları (Yönlendirme Grupları)
  Bir Exchange 2000 routing grubu mailleri birbirine doğrudan gönderen bir dizi server anlamına gelir. Bir Exhange organization içinde birçok routing grubu vardır. Ancak her server yalnız bir routing grubuna ait olabilir. Routing gruplar administrative grupların içinde oluşurlar. Exchange 2000'in native modda iken bir server bir routing gruba yönetim grubuna ait olmadan da konabilir.
  Serverlar full-time olarak tek bir gruba aitlerse yüksek bant genişliği bağlantısı varsa özel bir routing yapılandırmasına gereksinim duyulmaz. Routing gruplar açıkça tanımlanmadıkları sürece System Manager içinde görünmezler. Bunun yerine bağlantılar administrative grubunun altında yer alır.
  SMTP Taşıması
  Exchange 2000 routing grubu içindeki serverlar mesajları biribiri arasında göndermek için SMTP kullanılar. Internet SMTP'nin düşük bant genişliği hızlarında bile mesajları göndermek için ideal olduğunu göstermiştir.
  SMTP'ye dayanan bu iletişim TCP/IP network protokolünün kullanılmasına gereksinim duyulur. Ancak Active Directory istemcileri IPX ve NetBEUI kullanabilirler. Exchange tarafından kullanılan SMTP ve diğer protokoller IIS (Internet Information Server) tarafından sağlanır.
  Link State Algoritması
  Exchange 2000 Server, link state algoritması olarak bilinen yeni bir yönlendirme algoritmaya sahiptir. Bu teknik network routerları tarafından kullanılan Open Shortest Path First (OSPF) algorithmasına dayanır. Bu teknik her yönlendirme grubunda bir server routing group master olarak belirlenir. Serverlar yönlendirmede bir değişikliği fark ettiklerinde routing grup masterı uyarılır. Master server da routing gruplarının içindeki diğer serverlara bildirir. Böylece beş dakika içinde organizasyon içindeki bütün serverlar routing bilgisini günceller.
  Exchange 5.5 içinde serverlar tüm organizasyon içinde static routing seçeneklerine sahiptir. Her Exchange sitesindeki bir server bu bilgiyi her 24 saat içinde günceller.
  Routing Group Connectors
  Exchange 2000 içindeki Routing grup connectorleri Exchange 5.5'deki Site Connector'un yerine gelmiştir. Routing grup konnektörlerinin amacı routing grupları birbirine bağlamaktır. Routing Group konnektörü SMTP kullanır.
  SMTP Connector
  Exchange 2000 içindeki SMTP konnektörü IIS tarafından sağlanan SMTP servisini kullanır. SMTP konnektör daha önceki versiyondaki Internet Mail Servisi yerine geçmiştir. Eğer bunu routing gruplar arasında konnektör olarak kullanıyorsanız bu link state bilgisini diğer Exchange 2000 serverlar arasında paylaşır. Buna rağmen Routing Group konnektörü genellikle daha iyi bir seçimdir.
  Diğer Mail Sistemlerine Bağlanmak
  Exchange 2000 içindeki diğer konnektörler Exchange 5.5 SP3'deki benzer fonksiyonlarını sürdürürler.
  X.400 Connector: SMTP ile birlikte çalışmayı artırmak için kullanılır. X.400 konnektörü MIME desteği olanağıyla Exchange 5.5 SP3'e göre geliştirilmiştir.
  Microsoft Mail Connector: Microsoft Mail Connector iki yönlü mail transferini, directory synchronization ve scheduling sağlar.
  Lotus cc:Mail Connector: Lotus cc:Mail Connector iki yönlü mail transferini, directory synchronization ve scheduling sağlar.
  Lotus Notes Connector :Lotus Notes Connector iki yönlü mail transferini, directory synchronization ve scheduling sağlar. Exchange 2000 ayrıca Lotus Notes Application Connector'de içerir. Bu Exchange public folderlarını Lotus Notes databaseleriyle eşitler.
  Novell GroupWise Connector: Novell GroupWise Connector iki yönlü mail transferini, directory synchronization ve scheduling sağlar.
  Geliştirilmiş Veri Depolama
  Microsoft Web Storage System her server üzerinde birden çok veritabanı saklamaya olanak sağlar. Bu özelliklerle Exchange 2000 doküman ve veri yönetimi konularına çözüm getirir.
  Multiple Databases Per Server
  Exchange'in eski versiyonlarında serverlar mailer için bir database, ve paylaştırılmış folderlar için de bir database'e sahiptiler. Exchange 2000 şimdi bir server üzerinde dört depolama grubuna sahiptir. Bu depolama grupları beş veritabanına sahiptir. Bu olanak birçok veritabanına ev sahipliği yapar ve çok sayıda yararları vardır:
  Exchange'in eski versiyonlarında olduğu gibi veritabanlarının yedeği online olara alınabilir. Exchange 2000'de her veritabanının yedeği bağımsız olarak alınabilir. Ancak transaction log her depolama grubu için bir tanedir.
  Exchange 5.5'te bir server üzerindeki birçok kullanıcı belli bir sure içinde geri yüklenebilir maksimum veritabanı boyutu ile sınırlıdır. Exchange 2000'de ise server boyutu hızlı biçimde büyüyebilir.
  Depolama grupları farklı gereksinimlere hizmet etmek için yaratılabilirler. Örneğin bir depolama grubu NNTP tarafından sağlanan bilgiyi içerir, diğer depolama grubu ise mailbox depolarını içerir.
  Web Desteği
  Eski versiyonlarla karşılaştırıldığında Exchange 2000 verilere daha gelişmiş bir Web erişimi sağlar. Microsoft Web Storage System içindeki her nesneye HTTP kullanarak erişilebilir. Örneğin http://servername/username/inbox ve http://servername/username/ calendar gibi URL'ler kullanılarak bu verilere erişilir.
  Exchange 2000 için Outlook Web Access
  Exchange 2000, HTTP 1.1 desteği ile Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) olarak adlandırılır. WebDAV uzak bir serverı bir dosya sistemi olara erişmeye olanak sağlar. Ayrıca Exchange 2000 Extensible Markup Language (XML) desteği de vardır.
  Complete Client ve Protokol Desteği
  Exchange 2000 yeni bir streaming teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji MIME mesajları, sesli mail ve diğer stream verilerinin Web depolama sistemine girmesini ve çıkmasını sağlar.
  Exchange'in eski versiyonlarında olduğu gibi istemciler Web Storage Sistemi içindeki verilere MAPI, POP3, IMAP4 ve NNTP kullanarak erişebilirler. Ayrıca ADO ve OLEDB veritabanı API'leri kullanılarak da uygulama programlarından Web depolama sistemine erişebilirsiniz.
  Microsoft Office 2000 uygulamaları da Exchange public folder alanlarını ve mailboxları görebilirler ve belgeleri doğrudan Exchange içinde saklayabilirler. Bu yeni depolama teknolojileri Exchange 2000'in yeni tür verileri saklamasını sağlar.
  Bütünleşik Full-Text Arama
  Web depolama sistemi yerleşik olarak yüksek hızlı, doğru full-text arama sağlar. Böylece kullanıcılar içeriklere kolayca ve hızlıca erişebilirler. Kullanıcılar aynı Outlook arabirimini kullanarak daha hızlı arama yaparlar. Mailbox içindeki bütün içerik; mesajlar, dokümanlar, kontaktlar, görevler ve takvim bilgilerine erişilebilir.
  İndeks teknolojisi IIS ve SQL Server 7.0'daki aynı teknolojiyi kullanır.
  Ölçeklenebilirlik ve Sağlamlık
  Exchange 2000 bütün veritabanları için transaction log tutmayı sağlar. Exchange 2000 active/active clustering yapısına sahiptir. Cluster içindeki bütün serverlar aktif oldukları için herhangi bir atanmış fail-over servera gereksinim duyulmaz.
  Real-Time Collaboration
  Sadece e-maillerle yapılan iletişimin yerine Exchange 2000 kullanıcıların Chat yapmasını, konferans yapmasına olanak tanır.
  Chat Servisi
  Chat servisi ile insanlar metinlerle tartışma forumları oluşturabilirler.
  Instant Messaging Servisi
  Instant Messaging Servisi şirket ortamında kullanıcıların chat yapmasını sağlar.
  • Peer support: Hızlı sorular ve yanıtlar.
  • Presence information: Mesaj yazan kullanıcının varlığı sürekli kontrol edilir ve kullanıcının bilgisayarında oturup oturmadığı anlaşılır.
  Exchange 2000 Conferencing Server
  Exchange 2000 Conferencing Server, Exchange server ürün grubunun yeni üyesidir. Exchange 2000 Conferencing Server, Exchange 2000 Server'dan ayrı olarak satın alınabilir. Exchange 2000 Conferencing Server kullanıcıların veri konferansı yapmasını sağlar. Ayrıca Internet ve Intranet üzerinde video conferansı sağlanır.
  Conferans Yönetimi
  Exchange 2000 Conferencing Server, Outlook takvimini kullanarak kullanıcların konferansa katılmalarını düzenleyebilir.
  Özel Çözüm Geliştirme
  Exchange 2000 uygulama geliştiriciler için yeni özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başında XML desteği, gelişmiş CDO (Collaborative Data Objects ), gelişmiş iş, OLE DB ve ADO desteği gelir. Ayrıca server events, IIS ve Active Server Pages (ASP) bütünleşmesi ve Web formları da diğer uygulama geliştirme özelliklerindendir.
  XML Support
  Exchange 2000, XML için doğal destek sağlar. XML desteği, özel uygulamalar için tektip veri formatı yaratmayı sağlar ve bu veriler diğer ortamlara taşınırlar.
  Gelişmiş CDO
  Exchange 2000 , Collaboration Data Objects (CDO) data modelinde önemli gelişmelere sahiptir. CDO, iş akışı ve diğer iş birliği uygulamaları için bir dizi Component Object Model (COM) nesnesidir. Ayrıca CDO nesneleri ile Web uygulamaları geliştirilirt ve Active Directory'ye erişilir. CDO, messaging, scheduling, contact management, system management, Active Directory access ve iş akışı gibi Exchange 2000 özelliklerini kullanmayı sağlar.
  CDO 3.0, OLE DB üzerine kurulmuştur. Exchange verisine erişmenin yanı sıra CDO Internet servislerine de erişimi sağlar. Bunların başında Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) sorguları ve MIME mesajları gelir. CDO 3.0 kullanılarak, administrators ve developers serverlarına ve Outlook clientlarına yeni özellikler eklerler.
  CDO 3.0'ın içerdiği yeni özellikler:
  • Komplex MIME çok parçalı mesaj yaratma yeteneği.
  • S/MIME ve X.509 v3 sertifikaları desteği.
  • vCard, iCalendar, iTIP, iMIP kullanarak takvim ve kontakt yönetimi.
  • Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, Visual Basic Scripting Edition, Java Script, ve Java kullanarak Dual-interface ve programatik kontrol.
  Server Olayları
  Exchange 2000 gelişmiş bir server olay (event) modeli sağlar. Bu model içinde uygulama geliştiriciler daha once mümkün olmayan uygulamaları geliştirebilirler. İki tür olay vardır:
  • Transport olayları
  • Web depolama sistemi olayları
  Transport olayları temel Exchange işlemlerini izlemek ve özelleştirmek için kullanılır. Örneğin uygulamalar transport olaylarını kullanarak giden e-maillere belli bir ekleme yapabilir.
  Web depolama sistemi olayları ise Exchange'in Web depolama sistemi içinde işlem yaptığında OLEDB olayları temelinde oluşur. Örneğin kullanıcının bir Excel dosyasını belli bir foldera kaydetmesi durumunda bir işakışının başlatılması gibi.
  Gelişmiş İş Akışı
  Exchange 2000 içindeki CDO Workflow nesneleri iş akışı kütüphanesidir. Bu sayede dokümanların onaylanması, satın alma ve sipariş işlemleri yönetilebilir. CDO 3.0 ve Web Storage System olay modeliyle iş akışı sistemleri geliştirilerek şirketlere ticari işlemlerini yapması sağlanır.ş
  OLE DB ve ADO Desteği
  Web depolama sistemi içindeki öğelere OLEDB ve ADO ile erişilebilir. OLEDB ve ADO 2.5 arabirimleri sayesinde verilere erişilebilir. Exchange 2000 iki OLEDB provider'ına sahiptir: Outlook 2000 ve Office 2000.
  Uygulama geliştiriciler SQL Server verilerine erişir gibi Exhange verilerine erişebilirler.
  IIS ve ASP Bütünleşmesi
  Exchange 2000 yüksek performanslı Web uygulamaları geliştirilebilecek bir ortamdır. Web depolama sistemi için Exchange 2000 Web sitelerini ve iş akışı uygulamaların içerir. Kullanıcılar Outlook ya da tarayıcılar aracılığıyla verilere erişebilirler.
  Web Forms
  Web formları Web depolama sistemi içinde saklanan browser temelli formlardır. B u formlar doğrudan tarayıcı tarafından erişilirler. Örneğin bir folder içinde yer alan bir masraf formuna Web browser üzerinden yazılan URL ile erişilebilir.
  Web formları FrontPage 2000 ile yaratılabilir.
  Microsoft Exchange 2000 Server Özellikleri
  Microsoft Exchange 2000 Server, benzersiz bir şekilde Microsoft Windows2000 işletim sistemiyle bütünleşiktir. Exchange 2000, kuruluşların mesajlaşma ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. İstemci yazılımı olan Outlook 2000 ile birlikte Exchage 2000, yüksek güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim sağlar. Exchange 2000 yeni Microsoft Web Storage Sistemiyle güçlü bir bilgi saklama ve uygulama ortamı olmuştur. Exchange 2000 Conferencing Server ayrıca data, audio ve video konferansı için olanak sağlar.
  Aşağıdaki Exchange 2000'in bütün özellikleri yer almaktadır:
  Microsoft Exchange 2000 Server aşağıdaki sürümlere sahiptir:
  • Exchange 2000 Server. Bu sürüm küçük ve orta büyüklükteki şirketler için mesajlaşma ve işbirliği sağlar.
  • Exchange 2000 Enterprise Server. Bu sürüm daha güvenilir ve ölçeklenebilir bir mesajlaşma ve işbirliği ağlar.
  • Exchange 2000 Conferencing Server. Bu sürüm ise şirket çalışanlarının Internet ve Intranet üzerinde data, voice ve vide konfreransı yaparak iletişim kurmalarını sağlar.
  Windows 2000'le Bütünleşme
  Active Directory™ Integration "Yeni" Exchange 2000, Windows 2000 Active Directory'nin gücünü alır. Böylece sistem yöneticisi bütün kullanıcılarını, grupları, izinleri tek bir yerden yönetir. Active Directory Bütün Exchange 2000 directory bilgileri (kullanıcılar, mailboxlar, serverlar, siteler) Active Directory içinde saklanır. Exchange Server ve Active Directory bütünleşmesi ayrıca şunları sağlar:
  • Exchange ve Windows 2000 nesnelerinin tektip yönetimi.
  • Windows 2000 içindeki Security grupları Exchange 2000 distribution listleri olarak kullanılabilir.
  • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) protokolünün tek bir doğal protokol olarak kullanılması geniş bir istemci topluluğunun directory bilgilerine erişimesine olanak tanır.
  Active Directory Connector "Yeni" Exchange 2000 ve Windows 2000'de yer alan Active Directory Connector (ADC), directory nesnelerinin Exchange 5.5 ile Windows 2000 Active Directory arasında replike edilmesini ve Exchange 5.5'ten Exchange 2000'de geçis yapılmasını sağlar. Active Directory Connector ayrıca Windows NT 4.0'dan Windows 2000'e geçiş içinde önemli rol oynar:
  • Exchange 5.5'den directory bilgilerini alır.
  • Exchange ve Active Directory arasında iki yönlü replikasyon.
  Internet Information Services (IIS) Bütünleşmesi"Geliştirilmiş" Exchange 2000 ayrıca Microsoft Internet Information Servisiyle de sıkı bir ilişki içinde. Bu birliktelik yüksek performanslı Internet mail protokolü (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), ve diğerlerini) sağlamak içindir. Ayrıca Web tarayıcılar Exchange Server'a Outlook Web Access client ya da bir Web uygulması platformundan erişebilirler.
  Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Performans
  Depolama Gruplari"Yeni" Exchange 2000'deki yeni kavramlardan birisi depolama (storage) gruplardır. Veritabanlarını bir grubu tek bir transaction log ile desteklenir. Böylece tek bir yerden yedekleme ve geri yükleme işlemi yapılır. Her depolama grubunda birden çok veritabanı yaratılabilir. Birden çok depolama grubuda yaratılabilir. Bu durumda her veritabanı bağımsız olarak geri yüklenebilir ve sistemin kesintisiz çalışması sağlanır.
  Birde Çok Mesaj Veritabanları"Yeni"
  Exchange 2000 Enterprise Server ile Birden çok mesaj veritabanı su üstünlükleri sağlar:
  • Sistem dayanıklılığını artırır. Bir veritabanının çökmesi diğer verirtabanlarını etkilemez.
  • Clustering özelliğini kullanır. Donanim arızalarına karşı diğer sunucular devreye girer.
  • Veritabanlarının daha küçük olması nedeniyle, daha hızlı ve esnek programlama sağlanır.
  • Herbir veritabanının bağımsız olarak geri yüklenebilmesi sorun giderme zamanının kısaltılmasını saglar. Geri yükleme sırasında diğer veri tabanları çevrim içi olarak çalışmayı sürdürür.
  Clustering"Geliştirilmiş"Exchange 2000 Enterprise Server ile Exchange 2000 içindeki Clustering desteği geliştirilerek Active/Active clustering sistemini desteklemesi sağlanmıştır.
  Yüksek Performanslı Internet Bağlantısı
  Fault-Tolerant SMTP Message Routing"Geliştirilmiş" Exchange 2000, SMTP, POP, LDAP, IMAP, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Network News Transfer Protocol (NNTP), Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) ve X.509 version 3 desteği doğal olarak vardır. Bu protokoller Exchange'in Internet'e açılmasını sağlar. Exchange 2000'de, SMTP varsayım ptortokol olarak yer almıştır. Sunucular arasında, site ve siteler arasında mesaj trafiğini taşır. SMTP kullanımı, Internet dünyasında Exchange'e yeni olanaklar sağlar.
  Native Internet Mail Content"Yeni" Exchange 2000, MIME içerigini doğrudan saklaması ve erişmesi nedeniyle Internet e-maillerinin performansını artırır. Internet standart client yazılımı (Örnegin Microsoft Outlook Express) Exchange veritabanlarına erişebilir.
  Yönetim
  Microsoft Management Console ile Single-Seat Yönetim"Yeni" Exchange 2000, MMC aracılığıyla ortak bir yönetim aracına sahiptir. MMC kendisi bir yönetim aracı değildir, ancak Exchange System Manager, Active Directory Users and Computers ve Internet Services Manager gibi built-in programlar sayesinde yönetim işlevleri yerine getirilir.
  Extensible Management Interface"Yeni" Exchange 2000, Collaboration Data Objects (CDO) olarak adlandırılan bir programlama arabirimine sahiptir. Bu arabirim sayesinde özel uygulamalar geliştirtirilir. Bu araçlarla üçüncü parti yazılımlar ve özel geliştirilmiş uygulamalarla mailbox ve public folder yönetim görevleri yerine getirilir. Bunun dışında yinelenen görevler için script yazılmasına olanak tanır.
  Policy-Temelli Yönetim"Yeni" Exchange 2000, güçlü ve esnek policy modeline sahiptir. Bu özellik sayesinde system yöneticisi bir dizi system bileşeninin (mailboxlar, sunucular ve public folder) seçeneklerini değiştirmeyi sağlar.
  Güvenlik
  Windows 2000 Güvenliği"Yeni" Exchange 2000, Windows 2000 ile bütünlesik bir güvenlik sistemine sahiptir. Sistem yöneticileri Windows 2000 security descriptorlarını kullanarak izinleri düzenlerler.
  Doküman ve Bilgi Yönetimi
  Microsoft Web Depolama Sistemi"Yeni" Microsoft Web Storage System, mesajlaşma, iş birliği, belge saklama ve Web uygulamaları için bir veritabanıdır. Microsoft Web Storage System bir dizi istemci yazılım tarafından erişilir:
  • Microsoft Outlook.• Office 2000 uygulamaları(Microsoft Word, Microsoft Excel, vb.)
  • Microsoft Outlook Express ve SMTP, POP, IMAP ya da NNTP desteği olan e-mail ya da haber grubu.
  • FrontPage 2000• Windows Explorer• Web Folders (Internet Explorer version 5.0, Office 2000 ve Windows 2000 ile gelen)
  • Bütün Web browser
  • Bütün 32-bit Windows uygulamaları• MS-DOS prompt
  Office 2000 ile gelişmiş bütünleşme"Geliştirilmiş" Exchange 2000'de Exchange ve Office 2000 bütünleşmesi gelişmiş bir sekilde düzenlenmiştir. Office 2000 uygulamalarında yaratılan belgeler File/Save As komutuyla doğrudan Microsoft Web Storage System'ine kaydedilebilirler. Aynı şekilde File/Open ile açarlar. Bu olanak Office kullanıcılarının Exchange'in iş akışı olanaklarından yararlanmasını sağlar.
  Arama ve Indeksleme"Yeni" Microsoft Web Storage System, daha hızlı arama için yerleşik indeksleme özelliğine sahiptir. Içerik indeksleme kullanıcıların bir belgenin içeriğini aramasını sağlar. Outlook 2000 kullanıcıları Web depolama alanında e-mail mesajlarını arayabilirler. Web depolama alanındaki her şey indekslenir. Bunun içinde mesajlar, belgeler, kontaktlar, görevler, takvim öğeleri ve işbirliği veriler yer alır.
  Web yayıncılığı (Web Distributed Authoring and Versioning- webDAV)"Yeni" WebDAV, Web üzerinde belgeleri paylaşmayı sağlayan yeni HTTP-temelli protokoldür. WebDAV, Office 2000 belgelerinin doğrudan Exchange içinde saklamasını ve işlenmesini sağlar. WebDAV, veri elemanlarını göndermek için XML formatını kullanır.
  Uygulama Geliştirme
  Web Uygulaması Platformu"Yeni" Microsoft Web Storage System'i tarafından sağlanan Exchange 2000 Web sitelerini ve is akışını destekler. Outlook ya da bir tararayıcı yaratılmış bütün Web bileşenlerine erişebilir. Verileri FrontPage 2000, Visual Basic, Visual Basic for Applications, ve Microsoft Visual Studio ile yaratılabilir.
  CDO (Collaboration Data Objects) "Geliştirilmiş" Exchange 2000, Collaboration Data Objects (CDO) veri modelini içerir. CDO version 3.0, bilgi akışını yönetmek için uygulamalar tarafından kullanılabilecek nesneler topluluğudur. CDO, ayrıca Exchange 2000 özelliklerini kullanacak uygulamalar yaratmak için de kullanılabilir. Bunların başında mesajlaşma, takvim yönetimi, kontakt yönetimi ve Active Directory'e erişim gelir. CDO 3.0 yerleşik OLE DB üzerindedir, bu nedenle LDAP sorguları ve Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) mesajları tarafından erişilebilir. CDO 3.0'in diğer yenilikleri şunlardır:
  • Karmaşık MIME mesajları yaratmak.
  • vCard, iCalendar, iTIP, iMIP, vb. kullanarak genişletilmiş takvim ve kontakt yönetimi.
  HTTP ve XML Desteği"Yeni" Exchange 2000, HTTP kullanarak Web-temelli uygulamalarının Microsoft Web Storage System içindeki ve XML formatlı verilere erişimine olanak tanır. Exchange 2000, XML kullanarak değişik türderki verilere destek verir. Uygulama geliştiririciler XML ile Web çözümlerine Exchange'i katabilirler.
  Web Formları"Geliştilmiştir" Microsoft Web Storage System formları, Microsoft Web Storage System içinde saklanır ve HTTP aracılığıyla tarayıcılar tarafından erişilir. Örneğin bir Microsoft Web Storage System içinde Microsoft Excel dosyasıyla saklanan bir masraf formuna Web tarayıcısından yazılan bir URL ile erişilebilir. Web formları FrontPage 2000 ile de yaratılabilir.
  Microsoft FrontPage 2000 ile bütünleşme"Yeni" FrontPage 2000, Microsoft Web Storage System içinde yer alan Web uygulamalarını değiştirmek ve yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, FrotPage ile yaratılan bir form Microsoft Web Storage System içinde saklanır. FrontPage içinde dosya açma iletişim kutusu kullanılarak Microsoft Web Storage System içindeki Web sayfası doğrudan açılabilir.
  OLE DB ve ADO Bütünleşmesi"Yeni" Microsoft Web Storage System, OLE DB ve ADO arabirimiyle erişilebilecek veritabanı yapısındadır. Exchange 2000 iki OLE DB provider'ına sahiptir: Birincisi Outlook 2000 ve Office 2000 uygulamaları tarfından uzaktan erişim için bir remote provider ve COM uygulamaları tarafindan erişim için bir local provider. Uygulama geliştiriciler, ADO kullanarak Exchange server verilerine erişebilirler.
  Ticari İşlemleri Otomatikleştirmek

  Event (olay) Model"Geliştirilmiş" Exchange 2000, gelişmiş bir olay modeline sahiptir. Bu olanak uygulama geliştiricilerin daha önce yaratamadıkları tür uygulamaları yaratmalarını sağlar: İki tür olay vardır: Transport olayları ve Microsoft Web Storage System olayları. Transport olayları Exchanger Server'in temel işlemlerini izlememizi sağlar. Örneğin e-mail hareketleri gibi. Microsoft Web Storage System olayları ise OLE DB olaylarına dayanır. Bu olaylar iş akışı için kullanılırlar. Örneğin kullanıcının bir dosyayı bir Exchange klasörüne kaydetmesi böyle bir olayı doğurur.
  İş Akışı Uygulamaları Geliştirmek"Genişletilmiş" Exchange 2000 ile iş akışı uygulamaları geliştirilebilmektedir. Bunlar dokümanların onaylanması, masraf formlar, ödeme formları vb. gibidir. CDO 3.0 ve Microsoft Web Storage System olay modeli iş akışı sistemleri geliştirmek için bir engine sağlar.
  Gelişmiş İstemci Erişimi
  Geliştirilmiş Outlook Web Access "Geliştirilmiş" Exchange Web client, Outlook Web Access olarak adlandırılır ve Exchange 2000'de oldukça geliştirilmiştir. Outlook Web Access, Web tarayıcılarının e-maillere, takvim, kontakt bilgilerine ve Microsoft Web Storage System klasörlerinde yer alan işbirliği bilgilerine erişmeyi sağlar. Outlook Web Access frame ce script desteği olan bütün tarayıcılardan kullanılabilir.
  URL Adresleme"Yeni" Exchange 2000, Microsoft Web Storage System bilgilerini bir Web tarayıcı aracılığı erişimine olanak sağlar. Mesajlar ve diger bütün belgeler URL adı ile erişilir. Örneğin kullanıcılar kendi Inbox'larına Web tarayıcılarıyla erişebilirler: "http://servername/exchange/username" .
  Gerçek Zamanlı İşbirliği
  Instant Messaging"Yeni" Instant messaging, ağ içinde diğer bir kullanıcıya anlık mesaj göndermeyi olanaklı kılar. E-mail mesajlarının dışında anlık mesajlar hemen göderilir ve alıcının ekranında yer alır.
  Chat Servisleri"Gelistirilmis"Exchange 2000 Enterprise Server ile Chat olarak adlandırılan iletişim birden çok kişi arasında yapılan bir iletişim türüdür. Exchange 2000, Internet Relay Chat (IRC) üzerine kurulu bir chat servisini içerir.
  Konferans
  Data Conferencing "Yeni"Exchange 2000 Conferencing Server ile Exchange 2000 veri konferans olanağı T.120 uyumlu istemciler (NetMeeting gibi) arasında iletişim sağlar. Bu olanak kullanıcıların görüşmesini, chat yapmasını ve multimedia bilgilerini paylaşmasını sağlar. Exchange 2000, üç alanda veri konferansı sağlar:
  • Uygulama paylaşımı. Microsoft Excel gibi bir uygulamanın paylaşımı belgelerin konferans içinde birlikte yaratılmasını sağlar.
  • Tartışma. Kullanıcıların metin ya da sesli olarak birbirleriyle iletişim kurmayı sağlar.
  • Dosya transferi. İletişim içindeki diğer bir kullnacıya bir dosya göndermeyi sağlar.
  • Whiteboard olanakları. Kullanıcıların iletişim içinde çizim yapmalarını sağlar. Sanki bir tahta gibi ekranı kullanarak bir çok kullanıcıya tahta üzerine bir konuyu aktarmak gibi.
  Audio ve Video Konferansı"Yeni"Exchange 2000 Conferencing Server ile Exchange 2000 Conferencing Server, kurumsal alanda video ve ses konferansi için iyi bir teknolojiye sahiptir. Exchange 2000, Quality of Service ve IP temelli multicast için Windows 2000'in işbirliği özelliklerine erişir.
  Konferans Zamanlama Yönetimi"Yeni"Exchan ge 2000 Conferencing Server ile Exchange 2000 Conferencing Server'in merkezi Conference Management Servisidir. Bu bileşen değişik konferans teknolojilerini uyumlaştırır. Conference Management Service ile zamanlanmış (scheduled) konferanslar takip edilir ve kişilerin konferansa katılmaları sağlanır.
  Dikkat!!: Bu doküman faruk çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Dokümanlar "beta" olarak hazırlanmıştır. Farukcubukcu.com
  1 Mart 2008
  #1
 2. Exchange Server 2000 Yenilikleri Cevapları

soru sor

Exchange Server 2000 Yenilikleri

Alakalı Aramalar:

 1. audio conferencing loc:TR