Eşinizi Yada Sevgilinizi Geri Getirme Duası

İsimli konu WH 'Aşk & Sevgi' kategorisinde, ziyaaktas üyesi tarafından 31 Temmuz 2014 tarihinde yazılmıştır. Eşinizi Yada Sevgilinizi Geri Getirme Duası hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ziyaaktas

  ziyaaktas Yönetici

  Geri Getirme Duası Nasıl Okunur?


  Eşiniz, karınız, kocanız yada sevgiliniz sizi terkedip gitti mi? üzülmenize gerek yok işte size çözüm olacak dua.
  Bismillâhirrahmanirrahim Elhamdu lillâhi leke ya Allahu filânın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine filânın gönlünü çevirgel bihakkı lâilâhe illallahü Muham-medün Resulullahî. Ya Rab sen ol Şanı büyük Allah sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Ya Rab senin izzetin hürmeti için filânın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen esbavüsin bi hürmeti Hızır aley-hisselâm filânın gönlünü bana dost kılıvergil. İlâhi bi hürmeti hüvelhayyül kayyum. Lâilâhe illâ hüve için ve doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bi hürmeti Tevrat ve bi hürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bihürmeti Fürkanîl azimi ve Kurânı Kerim. Ve bi hürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bi hürmeti Adem aleyhisselâm. Ve bi hürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti cemiil enbiyai vel mürselin.

  İlâhî senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhî nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen teşbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai teşehhüd hürmeti için filânın gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getirgil. Bihürmeti Adem Safiyyullah ve bi hürmeti Nuh Neciyyuliah ve bi hürmeti İbrahim Halilullah. Ve bihürmeti Musa Keiîmuilah. Ve bi hürmeti İsa Ruhul-iah.

  Ve bi hürmeti Yusuf Sıddîkuilah. Ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâlahu aleyhi Vesellem Habibullah İlâhi yüz yirmi dört bin Peygamberler hür-meti için filânın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost, benim aşkımdan bi karar kılıvergiI. Muhammed Mustafa ve Habibil-mürteza velmücteba, Mabud ya Mahmud ya Mennamü ya Hannanü ya Dey-yanü ya Hayyü ya Kayyümü ve cebbarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için filânın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhiselâmın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammedin savmı ravzası ve bilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin ve mü’minat vel müslimine vel müslümat hürmeti için İlâhî müşfik gönüller hürmeti için filânın aklını filânın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahbub kıiıvergil. Ya gani ya mugnî bilhürmeti kitabı malûm zemekanide ise bi karar kıiıvergil.

  İlâhî senin sırrın için, ve sübhani dev-rani hürmeti için zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musalli ve Ahmed Tugranî ve meşari seilem hürmeti için. İlâhî Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için. İlâhî Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmuttasıl, İlâhî İbni Hallaç Mansur ve Hac ve Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlâhî Haşan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar, âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini revaeyle bihürmeti innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezl biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhî yevme la yenfe’u malun velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil âyetil kerim. Filânın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayrıgıl. İlâhî cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsahhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm, kuvetli ve hürmetli ve mü’minler arasında eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhî bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfettihal ebvab ya kadiyel-hâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülübi vel eb-sar, filânın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhel’ev-veline vel âhirine, İyyake na’budu ve iyyake nestein Ve bihürmeti Sübbühun kuddusün rabbüna ve rab-bülmelâiketi verruhü. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bihürmeti Mekkete ve Medinete maallahü alâ ve bi hürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayın sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kurânil hakim inneke leminelmür-seline. Âlâ sıratin müştekimin. Ve bihürmeti sümmün bükmün umyun fehüm lâ yalemune. Sümmün bük-mün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum meridan evbihi ezen min re’sihi fefid-yetün min siyamin ve sadakatin evnüsükin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci. Bismil-lâhirrahmanirrahim. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya er-hamerrahımine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.
  31 Temmuz 2014
  #1
 2. Eşinizi Yada Sevgilinizi Geri Getirme Duası Cevapları

soru sor

Eşinizi Yada Sevgilinizi Geri Getirme Duası

Alakalı Aramalar:

 1. duaikunut

  ,
 2. çevirgel duası nasıl okunur