Erkek bebek isimleri

İsimli konu WH 'Anne Ve Çocuk' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 5 Temmuz 2011 tarihinde yazılmıştır. Erkek bebek isimleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. -A-
  ACAR: Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
  ACUN: Evren, kainat
  ABDULLAH: Allahın kulu
  ADAL: Ün kazan
  ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
  ADNAN: İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı
  ADSAY: Moğol hakanlarından biri (Ölümü:1434)
  AFŞİN: Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri
  AHSEN: En güzel
  AKAL: Beyaz ve kırmızı
  AKAN: Akmakta olan
  AKANAY: Akıp giden ay
  AKARSU: Sürekli akıp giden su
  AKDORA: Karlı dağın doruk noktası
  AKEL: Eli uğurlu anlamında
  AKIN: Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması
  AKINALP: Savaşan yiğit kişi
  AKGİRAY:Temiz ve yaraşır
  AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün
  AKSOY: Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
  AKSU: Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu'da birçok akarsu ve yer adı.
  AKTAN: Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
  AKTUĞ: Beyaz renkli tuğ; Kutlu tuğ, uğurlu tuğ
  ALANER: Alan eri, meydan yiğidi
  ALATAN: Güneşin doğuşundan önceki vakit
  ALATUĞ: Alaca renkli tuğ
  ALAZ: Yanan bir şeyin yayılan alevi
  ALDENİZ: Kızıldeniz, al renkli deniz
  ALDOĞAN: Al renkli doğan kuşu
  ALEMDAR: Sancak ya da bayrak taşıyan
  ALGAN: Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan
  ALGÜN: Kızıl gün; kızıl renkli güneş
  ALİ: Yüksek,büyük
  ALİCAN: Ali+Can: üstün yaradılışlı yüce kişi
  ALİHAN: Ali+Han
  ALİNUR: Ali+Nur
  ALİZE: Bir rüzgar adı
  ALKAN: Al renkli kan, temiz kan
  ALKANALP: Al kanlı yiğit
  ALKIM: Gökkuşağı
  ALKOR: Al renk almış kor ateş
  ALP: Büyük işler başaran; yiğit
  ALPAY: Cesur, ay gibi parlak, yiğit
  ALPER: Yiğit er
  ALPEREN: Ermiş yiğit, ermiş kahraman
  ALPERGİN: Yiğit ve olgun, ermiş
  ALTAN: Hakan'lara verilen san, güneişn doğarken ufka yaydığı kızıl renk
  ALTUNA: Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar'ın verdiği ad.
  AMİL: Etken, etmen
  ANDAÇ: Anılar, hatıralar
  ANGIN: Ünlü, tanınmış
  ANIL: "Başkaları tarafından sözün edilsin", sakin, yavaş, ağır
  ARAS: Bir ırmak adı
  ARDA: Meriç ırmağının bir kolu; Sonra gelen; İşaret olarak yere dikilen nişan değneği
  ARDAHAN: Arda+HAN; Doğu Anadolu'da bir ilimiz
  ARDIÇ: Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç
  ARCEM: Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)
  ARGUN: Gizli, saklı, arınmış. Kamıştan yapılmış bir çalgı; Vahşi hayvan
  ARIN: Arınmak eyleminden arın; sade ol
  ARKAY: Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak
  ARKIN: Yavaş, ağır, sakin
  ARMAĞAN: Ödül
  ARMAN: Kutsal rüya, ermek istenilen şey, arzu
  ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan
  ASLAN: Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Gürbüz ve yiğit kişi
  AŞKIN: Aşmış, ileri
  ATA: Dede ve büyükbabalardan herbiri
  ATABEK: Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi
  ATAHAN: Soyu hükümdarlardan gelen
  ATAÇ: Atalardan gelen
  ATALAY: Ünlü, soylu, tanınmış
  ATANER: Baban, atan, soyun yiğit anlamında
  ATAOL: Yüce bir insan ol
  ATASAGUN: Doktor, hekim
  ATASOY: Ecdadı soylu
  ATEŞ: Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık
  ATİK: Çabuk davranan, çevik
  ATIL: Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)
  ATILAY: İleri atılan
  ATILGAN: Girişken, hevesli
  ATİLLA: Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)
  AYAZ: Hava ve gece için soğuk
  AYBARS: Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla'nın amcası
  AYBERK: Güçlü ışığı olan ay
  AYDEMİR: Yüzü kavisli bir çeşit keser
  AYDOĞA: Ay doğsun anlamında
  AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında
  AYERDEM: Ay+Erdem
  AYGEN: Dost, gönüldeş
  AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay
  AYTAÇ: Ay+Taç
  AYTAN: Ay+Tan
  AYTAŞ: Ay gibi parlak ve sert
  AYTEK: Ay+Tek
  AYTUĞ: Ay gibi parlak tuğ
  AYVAZ: Savaş gemilerinde cerrah yamağı
  AZAD: Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında
  AZER: Ateş


  BABÜR: Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı
  BAHA: Değer, kıymet, üstünlük
  BAHADIR: Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
  BALKAN: Sarp ve ormanlık sıradağlar
  BALKAR: Kafkasya'da yaşayan Kıpkaç'ların bir kolu
  BALKIR: Şimşek
  BARAN: Direnci kıran, ulu, yüksek
  BARBAROS: Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
  BARIŞ: Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
  BARLAS: Cenkçi, savaşçı
  BARTU: En eski Türk hanlarından biri
  BAŞAR: Başarılı ol anlamında
  BATIN: Karın, kuşak, nesil
  BATU: Güçlü, kuvvetli
  BATUHAN: Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
  BATUR: Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
  BATURALP: Yiğitler yiğidi
  BAYHAN: Zengin han, soylu han; Beyhan
  BAYKAL: Zengin kal, varlıklı kal anlamında; Deniz
  BAYPARS: Zengin ve kaplan gibi
  BAYÜLKEN: Yüce insan
  BEDİZ: Resim, tasvir, süs
  BEHA: Ender, zor bulunan
  BEHİÇ: Şen, güleryüzlü
  BELEN: Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol
  BELGİ: İşaret, bellenecek şeye konulan im
  BENGİ: Ölümsüz, hep kalacak olan
  BENGİSU: Ölümsüzlük suyu
  BERA: İlim ve cemalde üstünlük
  BERAT: Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge
  BERK: Sert ,sıkı ,sağlam
  BERKAY: Güçlü ve ay gibi
  BERKE: Altınordu Hükümdarı
  BERKİN: Çok kuvvetli, pekiştirilmiş
  BERTAN: BER+TAN=Tan yemişi
  BESİM: Güleç
  BETİM: Kişi veya olayları gözde canlandırma, tasvir
  BİLGE: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kişi
  BİLGEHAN: Bilgili ve soylu kişi; Göktürk imparatorlarından birinin adı
  BİLGİN: Herhangi bir konuda derin bilgisi olan.
  BİRANT: BİR+ANT= tek yemin
  BİRGE: Hep beraber anlamında
  BİRGEN: Yanlız, yanlızlığa alışkın
  BİRHAN: Tek han, biricik han
  BİRKAN: BİR+KAN= soyu tek
  BORA: Yağmurdan önceki kısa ve sert yel
  BORAN: Gök gürültülü sağnak yağış
  BUĞRA: İki hörgüçlü,iri deve
  BUĞRAHAN: ilk müslüman türk hakanı olan " satuk buğrahan" adının birincisi. Karahanlılar devrinde yaşamış ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmasına vesile olmuştur.
  BULUT: Havada asılı durumdaki su damlacıkları topluluğu
  BURAĞAN: Kısa süreli ,güçlü yel.
  BURAK: Kişinin ruh durumu; Hz. Muhammed'in Kudüs'te dağa çıkarken bindiği at benzeri hayvan
  BURÇAK: Baklagillerden bir bitki
  BURKHAN: Heykel


  C
  CAN: Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
  CANALP: CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit
  CANBERK: Sağlam, canlı, metin
  CANDAŞ: Candan, değerli dost
  CEM: Hükümdar,şah
  CEMRE: Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi: "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."
  CENK: Savaş
  CESUR: Cesaretli,gözüpek,korkusuz
  CEYHAN: Akdeniz bölgesinde bir nehir
  Cihan: Dünya
  CÖMERT: Eliaçık
  CUMHUR: Topluluk,kalabalık
  CÜNEYT: İyi ata binen binici
  D
  DAĞHAN: Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı
  DALAY: Deniz
  DALGA: Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi
  DARCAN: Sabırsız, aceleci
  DEĞER: Yüksek nitelikleri olan kimse
  DEHA: İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
  DEMİR: Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel
  DENİZ: Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya
  DENİZHAN: DENİZ+HAN
  DERİN: Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
  DERMAN: Güç
  DESTAN: Efsane
  DEVRAN: Zaman; devir
  DEVRİM: Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
  DİNÇ: Güçlü ve sağlıklı kimse
  DİRİM: Yaşama gücü
  DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat
  DOĞAÇ: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem
  DOĞAN: Kartalgillerden alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş
  DOĞANHAN: Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han
  DOĞU: Güneişn doğduğu ana yön, şark
  DOĞUKAN: Doğu halkından olan
  DONAT: Giyindir, teçhiz et anlamında
  DORUK: Zirve, dağların en yüksek yeri
  DORUKHAN: Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat)
  DUMAN: Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz
  DURU: Berrak,saf
  DURUL: Berrak duruma gel anlamında
  DÜNYA: İçinde yaşadığımız gezegen


  E
  ECEVİT: Çevik, atılgan
  EDİZ: Yüksek yer, herşeyin yükseği
  EFE: Batı Anadolunun yiğidi
  EFKAN: Çığlıklar, inlemeler
  EFLATUN: Açık mor
  EFSUN: Büyü
  EGE: Yaşça büyük,ulu
  EGEHAN: Engin denizlerin hükümdarı
  EGEMEN: Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
  EKİM: Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi
  EKİN: Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
  ELÇİ: Uzlaştırmacı
  ELGİN: Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
  ELHAN: Nameler, ezgiler
  EMİR: Buyruk, komut
  EMRAH: Saz çalıp, oynayan
  EMRE: Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş
  EMRİ: Emirle ilgili
  ENGİN: Uçsuz ,bucaksız
  ENGİNSU: Deniz anlamında
  ENİS: Dost,arkadaş
  ENES: Hz. Ali'nin komutanı
  ERDEM: Alçak gönüllülük; Düşünce ve davranışta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik; Yiğitlik, doğruluk
  ERDENİZ: Deniz gibi geniş ve engin er
  EREN: Kendini tanrıya adamış kişi; Evliya, aziz
  ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı
  ERGİN: Olgunlaşmış, ermiş kişi
  ERGUVAN: Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi
  ERİM: Bireyin erebileceği uzaklık
  ERİNÇ: Hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur
  ERK: Güç
  ERKİN: İstediği gibi davranabilen,özgür
  ERKSİN: Güçlü ve kuvvetlisin
  ERKUT: Uğurlu er
  ERSEN: Sen ersin anlamında
  ERSİN: Ersin, erkeksin anlamında; Ateş küreği; Bir çeşit güzel kokulu bitki
  ERTAN: Erken gün doğma zamanı
  ERTUNÇ: Tunç gibi sağlam erkek
  ERTUNGA: Yiğit, hakan
  ESER: Yapıt
  ETKİN: Hareketli, yaptırıcı
  EVGİN: Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen
  EVREN: Varolan şeylerin tamamı
  EVRENSEL: Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan
  EYLEM: Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü
  EYÜP: Bir peygamber ismi
  F
  FADIL: Faziletli, ahlaklı
  FAHİR: İftihar edilecek, övülecek
  FAHRETTİN: Diniyle övünen
  FAHRİ: Şeref ve itibar için yapılan iş
  FAİK: Üstün, yüksek
  FALİH: Başarı kazanan, isteğine ulaşan
  FARUK: Haklıyı haksızı ayırabilen
  FATİH: Fetheden, hüküm veren
  FAZIL: Failetli, ahlaklı
  FEHİM: Anlayışlı, zeki
  FERDİ: Kişiye özgü
  FERHAN: Sevinçli, neşeli
  FERHAT: Güçlüyü yenip bir yeri ele geçiren
  FERİD: Eşsiz, benzersiz
  FERİDUN: Eşsiz, benzersiz
  FERİT: Avcı kuş
  FERRUH: Uğurlu, kutsal
  FETHİ: Fetih ile ilgili
  FEVZİ: Zaferle ilgili; Galip, üstün gelen anlamında
  FEYEZAN: Su baskını ,sel
  FEYYAZ: Bol,verimli,gür
  FEYZULLAH: Allahın bilimi
  FEZA: Uzay
  FIRAT: Türkiye'nin en uzun nehrinin adı
  FİKRET: Düşünce, akıl, anlayış
  FİKRİ: Düşünceyle ilgili
  FUAT: Kalp, gönül
  FURKAN: İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren herşey


  G​
  GENCAY: Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay
  GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan
  GİRAY: Laik ve uygun anlamında; Eskiden Kırım prenslerine verilen ünvan
  GÖKADA: Samanyolu gibi bağımsız uzay adası
  GÖKALP: Mavi gözlü genç ve güzel yiğit
  GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay
  GÖKBERK: Sağlam ve gök gibi mavi; Engin ve erişilmez
  GÖKDAL: Yeşil dal, yeni dal
  GÖKHAN: Göğün hanı; Oğuzhanın altı oğlundan biri
  GÖKMEN: Sarışın, mavi gözlü kimse
  GÖKOVA: Muğla ilinde bir körfez
  GÖKSEL: Gökle ilgili
  GÖKSENİN: Gök sana ait anlamında
  GÖKTUĞ: Gök+Tuğ= mavi renki tuğ
  GÖKTÜRK: Orta Asya da yaşamış eski Türk ulusu
  GÖNEN: Yazın suyu kuruyan gölcük; Toprağın içerdiği nem, rutubet; Ekilecek toprağın tavlandırılması
  GÖNENÇ: Bolluk ve rahatlık içinde yaşama
  GÖRKAY: Güzel ay
  GÖRKE: İhtişamlı, görkemli
  GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli
  GURUR: Özsaygı, içdeğer
  GÜÇLÜ: Gücü olan kişi
  GÜN: Güneş, geneş ışığı
  GÜNAL: Işık al, ışıklı ol anlamında
  GÜNDOĞAN: Güneşle doğan, gün doğarken olan
  GÜNDÜZ: Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü
  GÜNEŞ: Gezegenlere ısı ve ışık veren gök cismi
  GÜNEY: Her zaman güneş gören
  GÜNSU: Güneş gibi temiz ve berrak su; Hem gün, hem su
  GÜR: Bol ve güçlü
  GÜRDAL: Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal
  GÜREL: Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan
  GÜRKAN: Kanı gür, sağlıklı, hareketli, yerinde duramayan
  GÜVEN: Korku ve kuşku duymadan inanma duygusu; Herhangi bir tehlikeden uzak olma durumu
  GÜVENÇ: Güvenme duygusu
  H​
  HAFIZ: Koruyan, saklayan; Kuran'ı ezberlemiş kişi
  HAKAN: Eski Türk ve Moğol hükümdarı
  HAKKI: Doğrulukla, adaletle ilgili
  HALDUN: Sonsuz, ebedi olan
  HALİL: Yakın dost
  HALİM: Sessiz, sakin; Yumuşak huylu; Yavaş
  HALİS: Katıksız, saf, temiz; Yanlız
  HALİT: Sonsuz, sürekli
  HALUK: İyi huylu, geçimli
  Herkesle iyi geçinen,temiz huylu
  HAMDİ: Allahı övmek, şükretmek
  HAMDULLAH: Allahın övgüsü
  HAMİ; Himaye eden, koruyan
  HAMİT: Övgüye değer
  HAMZA: Heybetli, azametli
  HARUN: İnat eden, huysuz
  HASAN: Güzellik, iyilik
  HAŞİM: Gösterişli, muhteşem
  HAŞMET: Görkem, gösteriş, büyüklük
  HAYAT: Doğumdan ölüme olan süre
  HAYATİ: Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili
  HAYDAR: Cesur, yiğit
  HAYRETTİN: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı
  HAYRİ: Hayırla, iyilikle ilgili
  HAYRULLAH: Allahın hayırlı ettiği
  HAZAR: Barış, güven
  HAZIM: Akıllı, işbilir
  HINCAL: Öç al anlamında
  HIZIR: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi
  HİDAYET: Doğru yola girme, müslüman olma
  HİKMET: Bilgelik, özlü söz, vecize
  HİLMİ: Sakin, yumuşak huylu
  HİMMET: Çaba, emek, irade
  HÜDAVERDİ: Allahın verdiği
  HÜR: Özgür
  HULKİ: Yaradılışla ilgili, iyi huylu, ahlaklı
  HULUSİ: Saf, içi temiz, samimi, içten
  HURŞİT: GÜneş
  HÜRAY: Ay gibi özgür
  HÜRCAN: Özgür
  HÜRKAN: Özgür soydan gelen
  HÜSAM: Keskin kılıç
  HÜSAMETTİN: Dinin keskin kılıcı
  HÜSEYİN: Küçük sevgili
  HÜSNÜ: Çok güzel


  I-İ​
  ILGAT: Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında
  ILGAZ: Atla doludizgin ve ansızın yapılan akın saldırı
  İLBAY: Vali
  İLGİ: İki şey arasındaki ilişki, bağ; Bir şeye karşı duyulan merak; Belli bir olay veya düşünceye karşı olan eğilim
  İLGÜN: Halk, ulus, ahali
  İLHAM: İçe doğma, esin
  İLHAN: Bir ülkenin başında bulunan hükümdar
  İLKE: Bir nesnenin, bir olayın, bir varlık türünün doğuşunu sağlayan söz
  İLTER: Yurtsever
  İNAN: Bir şeyin doğruluğuna sarsılmaz bir duyguyla katılma.
  İNANÇ: Bir düşünceyi doğru sayarak benimseme; Tanrının varlığına inanma
  İSFENDİYAR: Pehlivan
  İSKENDER: M.Ö. 4. yy'da yaşamış büyük imparator
  İSTEMİHAN: Göktürk devletinin kurucusu
  İZGİ: Akıllı, adaletli
  İZLEM: İzlemek eylemi

  K-L- ​
  KAAN: Hanlar hanı
  KAHRAMAN: Yiğit,cesur
  KAĞAN: Hakan, imparator
  KAMER: Ay
  KANAT: Kuşlarda uçmayı sağlayan üst üyeler
  KANDEMİR: KAN+DEMİR=Kanmış tok demir anlamında
  KARACA: Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan
  KARTAL: Yüksek kayalarda yaşayan yırtıcı bir kuş
  KAYA: Büyük ve sert taş kütlesi
  KAYIHAN: Güçlü hükümdar
  KEREM: Lütuf
  KERİM: Soylu, cömert, yüce
  KILIÇ: Uzun ve kesici savunma aracı
  KIRAÇ: Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak
  KIVANÇ: Sevinç
  KIVILCIM: Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları
  KORAL: Sınır muhafızı; Kaynağı dini ezgi olan orkestra parçası
  KORAY: Kızıl renk almış ay
  KORHAN: Kor ateş gibi han
  KORKUT: Korkusuz, heybetli
  KÖKSAL: Kök+Sal
  KUBİLAY: Moğol hükümdarı
  KUDAY: Tanrı
  KUDRET: Erk, iktidar
  KUNTAY: İri yapılı genç
  KURTHAN: Kurt+Han
  KURTULUŞ: Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak
  KUTALP: Mutlu olmuş yiğit kişi
  KUTLU: Uğurlu, ongun
  KUTLUKHAN: Kirman'da hüküm sürmüş hanedan
  KUZEY: Bir yön
  KÜRŞAD: Göktürk Prensi
  LAÇİN: Kahraman, korkusuz, yürekli.
  LEMİ: Parlama, parıltı
  LEVENT: Savaş zamanında deniz askerliği yapan asker sınıfı
  LİDER: Önder


  -M-N- ​
  MAHİR: Becerikli, maharetli uz elli
  MECNUN: Çılgın, deli
  MELİH: Güzel, şirin, sevimli
  MENGÜ / MENGİ: Ölümsüz, ebedi
  MERİÇ: Balkan Yarımadasından geçen bir ırmak
  MERT: Yiğit, sözünün eri
  MERTCAN: Yiğit can
  METE: Bey soyundan gelen, soylu
  METEHAN: Bilinen en eski Türk hükümdarı. Liderliği ve harp sanatı bugün bile akademilerde ders olarak verilmektedir.
  MİRALAY: Albay
  MURAT: Dilemek ,arzu etmek
  MURATHAN: Murat+Han
  MUTLU: Ongun, mesut
  NASUH: Öğüt veren, temiz, saf
  NEDİM: Arkadaş
  NEHAR: Gündüz
  NESİM: Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar
  NEZİR: Adamak anlamında
  NİDA: Bağırma, sesle çağırma, haykırma
  NİHAT: Huy, tabiat, yaradılış
  Ö​
  ÖCAL: Yapılan kötülüğün acısını çıkar
  ÖĞÜT: Birine doğru,uygun yol göstermek için söylenen söz
  ÖKTEN: Akıllı, bilgili, kahraman
  ÖMER: Dirilik, canlılık, yaşama, ömür sürme; İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer'in adı
  ÖMÜR: Hayat
  ÖNAL: Önde ol, üstün gel
  ÖNCEL: Bizden önce yaşamış olanlar
  ÖNCÜ: Bir hareket veya düşünce akımını başlatan
  ÖNDER: Topluluk davasında önde giden, yönlendiren kişi, lider
  ÖNER: Önde giden er; Önermek eyleminden öner, tavsiye et
  ÖNEY: Önde olan, üstün
  ÖNSEL: Hiç bir denemeye dayanmayan, yalnız akıl yoluyla yapılan
  ÖRSAN: Yüce adı olan
  ÖVGÜN: Övülmüş, övülen kimse
  ÖZALP: Öz yiğit, gerçek yiğit
  ÖZAY: Gerçek ay
  ÖZDEN: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
  ÖZEN:Bir işin elden geldiğince iyi yapılmasına çalışma, ihtimam
  ÖZENÇ: İstek; İmrenme
  ÖZER: Gerçek er, özü er olan
  ÖZGEHAN: Cana yakın, sıcak kanlı han, yürekli han, cesur han
  ÖZGENÇ: Kişiliği genç olan
  ÖZGÜN: Nitelikleri bakımından benzeri olmayan, eşsiz
  ÖZGÜR: Herhangi bir koşul veya biçime bağlı olmayan, başına buyruk, hür
  ÖZKAN: Soylu kan, gerçek kan, temiz kan anlamında
  P​
  PAKER: Temiz, dürüst
  PAMİR: Orta Asya'da bir yayla; Dünyanın çatısı
  PAMİRHAN: Pamirler'in hükümdarı
  PARS: Kedigillerden yırtıcı bir hayvan
  PEKCAN: Çok can, çok cana yakın
  PEKER: Güçlü yiğit, çok sağlam
  PEKİN: Doğruluğu kesinlikle bilinen
  PELİT: Palamut meşesi
  POLAT: Çelik; Güç kuvvet
  POYRAZ: Kuzeydoğudan esen rüzgar


  R​

  RAFET: İyilik, çok acıma, esirgeme
  RAGIP: Arzu eden, istekli, rağbet eden
  RAHMİ: Acıyan
  RAİF: Esirgeyici, merhametli
  RAMİZ: Çok akıllı
  RAUF: Çok merhametli, pek esirgeyen
  RECEP: Heybetli, gösterişli, saygıdeğer; Üç ayların ilki
  REFİĞ: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse
  REFİK: Arkadaş, yol arkadaşı; Ortak; Koca; Ağırbaşlı
  REHA:Zenginlik, bolluk içinde olma; Kurtulma, kurtuluş
  REİS: Başkan
  RENAN: İnleyen, ağlayan
  REŞİD/REŞİT: Doğru yolu tutan; Olgun, yetkin
  REVAN: Su gibi akıp giden
  RIDVAN: Razılık, hoşnutluk, kabullenmek
  RIFAT/RİFAT: Yücelik; Yüksek rütbe
  RIFKI: Yumuşaklık, naziklik; Zarafet
  RIZA: Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğme
  RİVA: Suya doymuşlar
  RUHİ: Ruha ilişkin, ruha ait, ruhla ilgili
  RUŞEN: Parlak, aydın; Belli, açık, aşikar
  -S-Ş- ​
  SABRİ: Sabra ilişkin, sabırlı kişi, sabreden
  Sabutay: Cengizhan'ın en yakın arkadaşı
  SADIK: Doğru, gerçek; Dostluluğu ve bağlılığı içten olan
  SADİ: Mutlulukla ilgili
  SADRİ: Yürekle, göğüsle ilgili
  SAĞINÇ: Dayanıklı, yıkılmaz; Sağlıklı, sıhhatli; Güvenilir, inanılır bir temeli olan
  SAİM: Oruçlu
  SAİT: Kutlu, uğurlu; Cennetlik kimse
  SALİH: Yararlı; Yetkili; Dinin buyruklarına uyan
  SAMET: Çok yüksek, ulu; Tanrı adı; Hiçbirşeye ve kimseye gereksinimi olmayan
  SAMİ: Duyan, işiten; Yüce, ulu, yüksek; Dinleyen, dinleyici
  SAMİM: Birşeyin içi, özü, merkezi, temeli, kökü
  SANBERK: Gücüyle tanınmış
  SANCAK: Bayrak
  SANCAR: Kısa kama
  SANER: Ünlü, tanınmış
  SARP: Dik, geçilmesi ve çıkılması zor
  SARPER: SARP+ER=zor erkek kişi
  SATVET: Zorlu
  SAVAŞ: Silahlı mücadele, harp; Uğraşma, kavga
  SAYGIN: Saygı gören, saygı gösterilen
  SEÇKİN: Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit
  SEDAT: Doğruluk, haklılık; Dikkat
  SEFA: Gönül rahatlığı, sakin olma; Eğlence, zevk, neşe
  SELÇUK: Hatiplik yeteneği olan
  SELİM: Doğru, dürüst, kusursuz; Kolayca iyileşen
  SELMAN: Barış içinde bulunma
  SEMEN: İyi beslenen
  SEMİH: Cömert,eliaçık
  SENCER: Kale, askeri siper
  SERCAN: Sevgili, sevilen
  SERDAR: Askerin başı, başkomutan, başbuğ
  SERHAT: Sınır boyu, hudut, uç
  SERKAN: Başkan, soylu kan
  SERMET: Sürekli, devamlı
  SERTAÇ: Baş tacı, çok sevilen
  SERTUĞ: Baştuğ
  SEZA: Değer, yaraşık, uygun
  SEZAİ: Uygun, yaraşır
  SEZGİN: Sezmiş olan
  SİNAN Süngü, mızrak
  SONAT: Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı
  SONER: Son er, artık erkek çocuğu olmasın anlamında; Sona er anlamında
  SORGUN: Söğüt ağacının bir cinsi; Mısır kavağı
  SÖYLEM: Konuşan bireyin kullandığı dil
  SUALP: Asker, yiğit
  SUNAY: Adak ayı
  SUNGUN: Bağış, ihsan
  SUNGUR: Soğukkanlı, sakin kimse
  SÜAVİ: Herkesin yardımına koşan
  SÜER: Yiğit asker
  SÜERDEM: Erdemli asker
  SÜHA: Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı
  SÜMER: Aşağı Mezopotamya'da yaşamış bir kavim
  ŞAHİN: Kartalgillerden yırtıcı bir kuş
  ŞAH: Kral anlamında
  ŞAN: Ün, şöhret
  ŞANSAL: Şanın yayılsın
  ŞARIK: Parlak, parlayan
  ŞEHMUZ: Hükümdar soyundan gelen
  ŞEN: Halinden memnun yaşayan ve etrafına yayan
  ŞENER: Şen+Er
  ŞİMŞEK: İki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık; Parıltı


  T​
  TAHA: Yüksek bulut; Yaymak, düzgün serip döşemek; Peygamberimizin adlarındandır.
  TAN: Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, sabah aydınlığı
  TANAL: Tan kızıl, kızıl tan anlamında
  TANAY: Şafaktaki ay
  TANDOĞAN: Şafak vakti; Tan vakti dünyaya gelen
  TANGÜN: Hem tan, hem güneş
  TANIL: Bilin, ün yap, isim yap
  TANSEL: Tan vaktinin güzelliğini kendinde yansıtan
  TANYOL: Işıklanacak yol, güneşlenecek yol
  TARIK: Sabah yıldızı
  TARKAN: Ayrıcalıklı, saygın kişi
  TAYFUN: Şiddetli fırtına
  TAYFUR: Bir kuş ismi
  TAYGA: Avrupa'dan Doğu Asya'ya kesintisiz uzanan orman
  TAYLAN: Boylu poslu kimse; Yele açık olan yer; Fırtınalı bozuk hava; Ormansız çıplak yer
  TEOMAN: Duman, tuman; Hun imparatoru Mete Han'ın babası
  TİBET: Çin'in batısında bağımsız bir bölge
  TINAZ: Savrulmak için hazırlanan ekin yığını
  TOKTAMIŞ: Altınordu devleti hanı
  TOLGA: Eski savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer
  TOLUN: Tamamıyla aydınlık ve yuvarlak olan
  TOLUNAY: Dolunay
  TONGUÇ: En büyük çocuk
  TORAMAN: Tombul, iri yapılı çocuk
  TOYGAR: Tarla kuşu
  TOYGUN: Genç, delikanlı
  TÖRE: Bir toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıkları
  TUFAN: Şiddetli yağmur
  TUNCA: Meriç ırmağının bir kolu
  TUNÇ: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl bir alaşım
  TUTKU: Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan çok güçlü duygu; Uzun süreli kalıcı ve güçlü duygulanım; Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç, ihtiras
  TÜMAY: Sessiz, rahat, huzurlu
  TÜMER: Çok, olanca erkek
  TÜREL: Türe ile ilgili olan, hukuki

  -U-Ü- ​
  UFUK: Aklın alabileceği mesafe, sonsuz düzlem
  UBEYDULLAK: Kulcuk
  UĞUR: Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik geitridiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde varolduğuna inanlılan iyilik kaynağı
  ULUBEY (ULUĞBEY): Erdemleri bakımından çok büyük saygı gören erkek kişi; Büyük Türk bilgini ve gökbilimcisi Uluğbey
  ULUÇ: Selçuklularda Türkmen beylerine verilen ad
  ULUĞ: Büyük, yüce
  UMAR: Çare
  UMUR: Aldırış etmek, önemsemek; Tecrübesi çok olan, deneyimli
  UMUT: Ümit, umulan; Güven duygusu veren kişi ya da şey
  UNAN: Sadakat, bağlılık
  URAĞAN: Birkaç kasırganın karşılaşmasıyla oluşan şiddetli fırtına
  URAS: Mutluluk, talih, şans
  UTKAN: Ateşli kan
  UTKU: Zafer
  UYGAR: Uygarlığa bağlı olan
  UYGUR: Uygur devletinden olan kimse
  UZAY: Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk
  ÜLKÜ: Ulaşılmak istenen yüce dilek; Yanlız düşüncede varolan şey
  ÜNAL: Ünün duyulsun
  ÜNSAL: Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal
  ÜNSAN: Ünlü ve sanlı
  ÜRÜN: Denizlerden, topraktan ve insanlardan emekle elde edilen

  V​
  VARGI: Varılan sonuç, hüküm
  VARGIN: Varan, ulaşan, dileğine erişen
  VELİ: Ermiş, Eren, Evliya
  VOLKAN: Yanardağ
  VURAL: Vurarak al
  VURGUN: Tutkun, aşık


  -Y-Z- ​

  YAĞIZ: Esmer, Yiğit
  YAĞIZHAN: Esmer han
  YALGIN: Serap, Aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
  YALIM: Alev
  YALIN: Sade, gösterişsiz
  YALINAY: Bulutsuz gecedeki ay
  YALMAN: Sarp, dik
  YAMAN: Güç, beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan
  YANKI: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu
  YARDAN: Sevgiliden
  YAREN: Arkadaş, yakın dost
  YARGI: Hüküm, muhakeme, Eleştirme
  YARKIN: Güneş ışığı, güneş aydınlığı, Şimşek
  YASİN: Kur'an'da bir sure
  YAVER: Yardımcı
  YEKTA: Tek, benzersiz
  YENER: Yarıştığı kişiye karşı üstün gelen anlamında
  YESUGAY: Moğol hükümdarı Cengizhan'ın babası
  YETKİN: Gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış
  YİĞİT: Güçlü, yürekli kahraman
  YILAYDIN: Aydınlık yıl
  YÜCE: Ulu
  YÜCEL: Yüksel anlamında
  ZAFER : Amaca ulaşma, başarı - Düşmanı yenme
  ZAHİT : Parlak yıldız
  ZAHİR : Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında
  ZEKAİ : Zeka ile ilgili
  ZEKERİYA : Erkek - Bir peygamber
  ZEKİ : Çabuk anlayan, kavrayan
  ZEYNEL : Zenelabidin'in kısaltılmışı
  ZİHNİ : Akılla ilgili
  ZİYA : Aydınlık, nur
  5 Temmuz 2011
  #1
 2. Erkek bebek isimleri Cevapları

soru sor

Erkek bebek isimleri

Alakalı Aramalar:

 1. alevi erkek isimleri

  ,
 2. alevi isimleri

  ,
 3. alevi erkek bebek isimleri

  ,
 4. alevi bebek isimleri,
 5. alevi isimleri erkek