Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir?

İsimli konu WH 'Engelsiz Forum' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 23 Şubat 2011 tarihinde yazılmıştır. Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ziki

  ziki Yönetici

  Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir?  Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan sakat işçiler eski işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları, boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek almak zorundadır

  Bir işyerinde çalışırken iş kazası nedeniyle sakatlananların öncelik hakkı vardır İşveren bu işçisini sakat kadrosunda öncelikle çalıştırmakla yükümlüdür Çalıştığı işyerinde sakatlananlar, durumlarını tescil için İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvururlar
  Sakatlık dereceleri % 40’ın üstündeyken işe girip de daha sonra durumlarında bir iyileşme görülerek sakatlık dereceleri %40’ın altına düşenler sakat kadrosunda çalışmaya devam ederler
  Bu hükümlere aykırı hareket eden, sakat çalıştırmayan işverene çalıştırmadığı her özürlü,eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 107169 YTL idari para cezası uygulanır(2005 yılı için geçerlidir)


  ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNAN ENGELLİ NEREYE BAŞVURABİLİR?
  İşverenler, çalıştırmak zorunda olduğu sakat kimseleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar Bu nedenle, iş talebinde bulunanlar buraya başvurmalıdır


  İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA NASIL BAŞVURULUR?
  İşe girmek isteyen kişi, öncelikle bulunduğu yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumuna şahsen başvurmak zorundadır Başvuru için gereken belgeler şunlardır:
  1 Dört adet vesikalık fotoğraf
  2 Nüfus cüzdanı
  3 Varsa diploma
  4 Varsa, mesleki durumunu gösterir bir bonservis veya sertifika (örneğin;daktilo kursunun sertifikası) Kuruma başvuran engelli, burada bir form doldurur ve hastaneye sevk kağıdı alır
  Kurum, başvuru sahibini, sakatlık durumunu belgeleyecek sağlık kurulu raporu alması için bulunduğu yerdeki en yakın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk eder
  Bu raporun alınması için gereken muayeneler ücretsiz yapılır
  Muayene sonuçları tekrar sağlık kurulu bürosuna getirilir Haftada iki gün toplanan sağlık kurulu, bu sonuçları değerlendirerek bir rapor hazırlar Üç kopya olarak hazırlanan raporlar-dan biri hastanede kalır Bir diğeri rapor sahibi tarafından İş ve İşçi Bulma Kurumuna getiri-lir Bir kopyada kendinde kalır İş ve İşçi Bulma Kurumu, vasıfları uygun olanları işe yerleştirir
  Şehirlerarası nakil yapılabilir mi?
  İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuruların şehirlerarası nakli mümkündür Bir şehir-den başka bir şehre 7taşınmak durumunda kalanların, taşındıkları ildeki kurum şubesine ya da bürolarından birine başvurarak naklini istemesi gerekir
  23 Şubat 2011
  #1
 2. Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir? Cevapları

soru sor

Engellilerin İş Yerlerindeki Hakları Nelerdir?