Edebiyat Dünyası Deyimler Sözlüğü

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 31 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. Edebiyat Dünyası Deyimler Sözlüğü hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. A-
  Abacı kebeci : Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
  Abanmak : Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek
  Acemilik etmek : Düşüncesizce hareket etmek
  Açık bono vermek : Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
  Adama benzemek : Düzelmek,göze hoş görünmek
  Af buyurunuz : Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
  Agop'un kazı gibi yutmak : Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
  Ağız gevşekliği : Sır tutmak hali
  Ah edip eh işitmek : Daima feryat etmek
  Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
  Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete : Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
  Allah hakkı için : Doğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz
  Amma da yaptın : Olmayacak bir şey söyledin anlamında.
  Arabayı düze çıkartmak : Sonunda işini kolaylaştırmak
  Astarı yüzünden pahalı : Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
  Aşüftelik etmek : Hafif ve işveli davranmak
  Atma Recep din kardeşiyiz : Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz' anlamında kullanılır.
  Ayvaz kasap hepsi bir hesap : Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında.
  Azrail olmak : Çok korkulu ve zorba olmak
  -B-
  Baba,baba değil iskele babası : Saygı duyulmayan,hayırsız baba
  Başına feleğin tokmağı inmek : Bir felakete uğramak
  Bela aramak : Kavga sebebi yaratmak.
  Ben sarhoş,yolcu sarhoş : Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
  Beyni sulanmak : Bunamak.
  Bıyıkları balta kesmez olmak : Güçlü olmak,kimseden korkmamak
  Bızdık : Ufak çocuk
  Binin yarısı beş yüz o da ben de yok : Düşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
  Bir avuç toprak olmak : Ölmek
  Bir çırpıda : O anda
  Boşlamak : İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
  Boyunun ölçüsünü almak : Biri tarafından ağzının payı verilmek
  Bulanık suda balık avlamak : Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
  Burnu kokuyu iyi almak : Her şeyi önceden sezmek
  Büyüklük göstermek : Bağışlamak
  Büyük söylemek : Övünmek

  -C-
  Cafer ağanın abdest suyu : Tatsız,tuzsuz
  Caka yapmak : Gösteriş yapmak
  Cana işlemek : Çok tesir etmek
  Can atmak : Çok istemek
  Can ciğer : Samimi
  Candan yanmış : Adamakıllı tutulmuş
  Canı burnuna gelmek : Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
  Canını şeytana satmak : Kötü işlerle uğraşmak
  Canın sağ olsun : Bir ziyan için söylenen teselli sözü
  Ceddine okumak : Soyuna sövmek
  Ceffel kalem etmek : Hemen hüküm vermek
  Cephe almak : Düşmanca hal takınmak
  Cıcığı çıkmak : Çok hırpalanmak
  Ciğeri beş para etmez : Değersiz kişi
  Cihan alem bilmek : Herkes tarafından bilinmek
  Cin fikirli : Çok zeki,açıkgöz
  Cumbadak dalmak : Ani olarak girmek,dalmak
  Curcuna koparmak : Gürültüyle çevreyi karıştırmak
  Curcunaya kalkmak : Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak

  -Ç-
  Çabalama kaptan ben gidemem : Boşuna çabalama anlamında.
  Çaçaron : Kavgacı,şirret
  Çağı geçmek : Yaşlanmak
  Çala kalem : Durmaksızın yazarak
  Çehresi atmak : Rengi sararmak
  Çehre uzatmak : Küsmek,somurtmak
  Çek arabanı : Defol anlamında
  Çeşnisine bakmak : Lezzetine bakmak
  Çevir kazı yanmasın : Sözünü çeviren kimseler için söylenir.
  Çıkmaz ayın son çarşambası : Belirsiz ve uzak zaman
  Çiğ süt emmiş olmak : Soysuz ve namussuz olmak
  Çileden çıkmak : Hiddetlenerek sabrın taşması
  Çizmeden yukarı çıkmak : Haddini bilmemek
  Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek : Durumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
  Çorbada tuzu bulunmak : Emeği geçmiş olmak
  Çömlek hesabı : Baştan savma hesap
  Çöpçatan çatmak : Kısmet olmak
  Çürük tahtaya basmak : Umduğunu bulamamak,aldanmak

  -D-
  Dağarcıkta bir şey kalmamak : Her şeyi yitirmek
  Dalavere : Oyun,hileli iş
  Davulu yarık : Sır saklamayan,önüne gelene içini döken
  Dekbaz : Hileci
  Demir gibi olmak : Sağlam ve sıhhatte olmak
  Devede kulak : Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
  Dırdır etmek : Yerli yersiz söylenip durmak
  Dikili ağacı olmamak : Malı mülkü olmamak
  Dili çetrefilli olmak : Rahat ve düzgün konuşamamak
  Dilini zaptetmek : Konuşmamak
  Dişini sökmek : Zararsız hale getirmek
  Dokuz doğurmak : Korkudan ve heyecandan bitmek
  Dolmaları yutmak : Kanmak,aldanmak
  Dostlar alışverişte görsün : Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir.
  Döner taşım yok,öter kuşum yok : Hiçbir şeye sahip olmamak
  Dört dirhem bir çekirdek : Şık giyimli kimse
  Dudukuşu : Geveze
  Dümen suyundan gitmek : Karşısındakinin huyuna göre davranmak
  Dünyaya kazık kakmak : Ölmemek

  -E-
  Ebussuut Efendi'nin gelini : Eski moda giyinen kadın
  Eceline susamak : Tehlikeli işlere girişmek
  Edepsizliği gündeliğe takılmak : Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
  Efendilik yapmak : Saygılı hareket etmek
  Efendizadem : Beyim anlamında bir hitap
  Eğrisi doğrusuna gelmek : Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
  Ekmeği dizinde : Nankör
  Elemtere fiş kem gözlere şiş : Nazar değmesin anlamında
  Eli çabuk : Tez iş gören
  Emeği geçmek : Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
  Ensesinde boza pişirmek : Çok eziyet çektirmek
  Ermeni gelini gibi : Daima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
  Ervahlarına yuf olsun : Sövgü
  Eski çamlar bardak oldu : Şartlar değişti anlamında kullanılır
  Eşek hoşaftan ne anlar : Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
  Etek belde : Kıvrak ve becerikli
  Ev açmak : Ayrı ev tutmak
  Eyere de gelir semere de : Bütün işlere yarar anlamında
  Ez ez de suyunu iç : Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır.
  Ezilip büzülmek : Aşırı sıkılgan davranmak

  -F-
  Fahiş faize batakçı müşteri : Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
  Faka basmak : Güç duruma düşmek
  Falcı değilim ya : Ben olacağı bilemem anlamında
  Fare düşse başı yarılır : Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
  Farfara : Ağzında sır tutamayan kimse
  Fasulye gibi kendini nimetten saymak : Kendine olduğundan fazla değer vermek
  Feleğin çemberinden geçmiş : Tecrübeli,bilmiş
  Felekten bir gün çalmak : Eğlenceli bir gün geçirmek
  Ferteği çekmek : Kaçmak
  Fesat kumkuması : Hep kötülük düşünen
  Fıkırdamak : Kesik kesik gülmek
  Fıldır fıldır aramak : Israrla ve telaşla aramak
  Fırın süpürgesi : Zayıf,uzun boylu kimse
  Fincancı katırlarını ürkütmek : Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
  Fitil almak : Öfkeyle parlamak
  Fol yok yumurta yok : Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
  Forsu kırılmak : İtibar ve onuru sarsılmak
  Fukara babası : Fakirleri kollayan kimse
  Fütur getirmek : Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek

  -G-
  Gafil baş,düşmana eş : İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
  Gagasından yakalamak : Zayıf noktasından yakalamak
  Gavur ölüsü : Oldukça ağır
  Gavurun tembeli keşiş,Müslüman'ın tembeli derviş : Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
  Gazali rana : Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
  Geçmişi kandilli : Sövgü
  Gemi aslanı : Gösterişli,işe yaramayan adam
  Geyik etine girmek : Erginleşmek
  Gırtlağından kesmek : Yiyecek parasını kısıtlamak
  Giderayak : Gitmek üzereyken
  Girye bana hande sana : Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
  Giydirmek : Azarlamak
  Gök demir,yer bakır : İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
  Gömlek değiştirmek : Tutum ve görüşlerini değiştirmek
  Göründü Sivas'ın bağları : Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
  Göz nuru dökmek : Yapılan işte göz emeği bulunmak
  Güvendiği dağlara kar yağmak : Güveni sarsılmak

  -H-
  Habbeyi kubbe yapmak : Önemsiz bir şeyi büyütmek
  Haber vermek : Bildirmek
  Hak getire : Yoktur anlamında
  Halep ordaysa arşın burada : Yapacağını yap anlamında sitem
  Ham ervah : Kara ruhlu kimse
  Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak : Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
  Hat çekmek : Önemsememek
  Hatun : Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
  Haymana öküzü : Hımbıl ve tembel kimse
  Hazır mezarın ölüsü : Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır.
  Her gün papaz pilav yemez : Hep aynı şeyler yapılamaz
  Her işin hakkından gelmek : Her işi başarır olmak
  Her tarakta bezi olmak : Her işle ilgili olmak
  Hesaptan düşmek : Yok saymak
  Hır gür : Kavga
  Hiçe saymak : Hiç değer vermemek
  Hindi gibi kabarmak : Övünmek,böbürlenmek
  Hokka gibi oturmak : Dikilen elbisenin tam üzerine uyması
  Hoşbeş etmek : Sohbet etmek
  Hödük : Görgüsüz,anlayışsız kimse
  Hükümet sürmek : Ülkeyi yönetmek
  Hüt dağı gibi şişmek : Karnı şişmek
  -I-
  Icığını cıcığını sormak : Bütün ayrıntıları öğrenmek
  Ikına sıkına : Güçlükle
  Ikınıp sıkınmak : İş yapmak için kendini zorlamak
  Ilıca ördeği : Sıcağa ve rahata düşkün
  Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak
  Irgat gibi çalışmak : Çok çalışmak
  Irgat pazarına döndürmek : Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
  Isınmak : 1-Alışmak,2-Sevmek
  Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bir konuda ikide bir söz açmak
  Iska geçmek : Atlamak
  Iskartaya çıkmak : Eskimek
  Islak tavuk : Miskin kadın
  Islatmak : Dövmek
  Işık göstermek : Yol göstermek
  Ivır zıvır : Önemsiz şeyler

  -İ-
  İbibullah sivri külah : Yapayalnız,varlıksız olan kimse
  İbiş gibi : Alığa benzer
  İcabına bakmak : 1-Gerekeni yapmak,2-Ortadan kaldırmak
  İç fırtınasına tutulmak : Morali bozulmak
  İç güveysinden hallice : Durumu şöyle böyle
  İfrit yardağı : Kötülüğe yardımcı olan
  İğne yutmuş : Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
  İkisini bir kazana koysan kaynamazlar : Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
  İki yakası bir yere gelmez : Bir türlü düzene kavuşamaz
  İlk göz ağrısı : İlk sevilen
  İmana gelmek : Merhamete gelmek
  İngiliz tabancası gibi kurulmak : Çalım satmak,kasılmak
  İpe un sermek : Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
  İp korkusunu boynuna almak : Ölümü göze almak
  İpliği pazara çıkmak : Herkese rezil olmak
  İstemem yan cebime koy : Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
  İşi sıkışık olmak : İşi çok ve külfetli olmak
  İtsiz köye dönmek : Sakinleşmek,tenhalaşmak
  İyiden iyiye : Adamakıllı
  İyi gün dostu : İyi günlerde ortaya çıkan
  İzi belirsiz olmak : İz bırakmadan kaybolmak

  -K-
  Kabak tadıvermek : Devamlı,ısrarlı bıktırmak
  Kabasını almak : Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
  Kaçın kurrası : Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
  Kağıt üzerinde kalması : Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
  Kaleyi içinden fethetmek : Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
  Kalp ağrısı : Aşk acısı
  Kamburu çıkmak : Çok çalışmış olmak
  Kan akıtmak : Kurban kesmek
  Kan çanağı gibi : Çok kızarmış
  Kan ter içinde kalmak : Çok yorulmak
  Kapağı atmak : Gitmek,yerleşmek
  Kapısını aşındırmak : Çok gidip gelmek
  Kara gün dostu : İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
  Kaşının altında gözün var dememek : Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
  Kedi ile harara girmek : Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
  Kendine yontmak : Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
  Kıç atmak : Pek istemek
  Kınalar yakmak : Çok sevinmek
  Kimi kimsesi : Yakınları
  Kimseye eyvallah etmemek : Kimseye minnettar kalmamak
  Kimya gibi : Az bulunur
  Kont gibi : Yakışıklı ve şık giyinmiş
  Korkuluk : Gereksiz ve yararsız kimse
  Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz : Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
  Kör şeytanın işi yok : Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
  Kurdu koyunla barıştırmak : Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
  Külçe gibi oturmak : Yorgunlukla çökmek
  Kül yutmak : Kandırılmak,oyuna gelmek

  -L-
  Laçka olmak : Eskimek,işe yaramaz halde olmak
  Laf altında kalmamak : Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
  Laf ebesi : Çok konuşan kimseler için kullanılır.
  Lakke yapmak : Başkasının hakkını çalmak
  Lala paşa eğlendirmek : Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
  Lamı cimi yok : Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
  Leb demeden leblebiyi anlamak : Anlayışlı,zeki olmak
  Leke sıçratmak : Bulandırmak
  Leşini çıkarmak : Kıyasıya dövmek
  Leyleği havada görmek : Çok dolaşanlara söylenir
  Limoni tabiatlı : Mızmız
  Lodosa tutulmuş gibi bocalamak : Ne yapacağını kestirememek
  Lokman hekimin ye dediği : Güzel,tatlı şey
  Lop yumurta : Kaynamış yumurta
  Lügat paralamak : Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
  Lülüye gelmek : Aldanmak
  Lüpe konmak : Değerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek

  -M-
  Maça beyi gibi kurulmak : Saygısızca,kasılarak oturmak
  Madrabaz : Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
  Mahalle çocuğu : Eğitimsiz çocuk
  Makaraya takmak : Alaya almak
  Marsık : Çok esmer kimse
  Merak getirmek : Kara sevdaya tutulmak
  Meryem Ana kandili gibi : Soluk (belirsiz) anlamında
  Meşe odunu : Kaba,anlayışsız adam
  Meydan vermek : Fırsat vermek
  Mısır'daki sağır sultan bile duydu : Duymayan kalmadı anlamında
  Mızrağı çuvala sığdıramamak : Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
  Mis gibi burnunda tütmek : Çok özlemek
  Miskinler teknesi : Tembellerin toplandığı yer
  Mürai : Art düşünceli kimse
  Mürekkebi kurumamak : Daha pek yeni olmak
  Mürekkep yalamış : Okuyup,yazmış kimse
  Mürüvvetini görmek : İyi ve mutlu günlerini görmek
  Müslüman adam : 1-Dindar kişi,2-Doğruluktan ayrılmayan kimse

  -N-
  Nabzını yoklamak : Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
  Nalına mıhına vurmak : Ne yapacağını kestirememek
  Namı nişanı kalmamak : Yok olmak,unutulmak
  Nanpareye muhtaç olmak : Pek yoksul olmak
  Nargile suyu : Tatsız içecek
  Nazı geçmek : İsteği geri çevrilmeyen kimse
  Ne ala memleket : Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
  Neci oluyor : Ne karışıyor anlamında
  Nefsine yedirememek : Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
  Nevri dönmek : Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
  Ne yüzle : Ne cesaretle anlamında
  Nispet vermek : Onu üzecek şekilde gösteriş yapmak
  Nobran : Kaba,sert,kırıcı(kimse)
  Noktası noktasına : Tastamam
  Nuh gemisi : Her çeşit insanın toplandığı yer
  Nuh nebiden kalma : Çok eskiden kalma
  Nur topu gibi : Güzel,şişman,beyaz (çocuk)
  Nur yüzlü : Temiz yüzlü kimse
  Nutku tutulmak : Üzüntüden,korkudan konuşamamak

  -O-
  O bir düşeş : O talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
  O gün bugün : O gündenberi
  Oh demek : Rahat etmek
  Ok gibi ciğerine işledi : Yapılan bir hareketin çok üzmesi
  Ok yaydan çıktı : Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
  Olmuş armut gibi eline geçmek : Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
  Onun ipiyle kuyuya inilmez : Güven olmaz anlamında
  Oralı olmamak : Önemsememek
  O saat : O anda
  O tarakta bezi olmamak : İlişkisi olmamak
  Oynak : Hafif meşrep kadın
  Oyun etmek : Hile yapmak,aldatmak
  Oyunun sakalı bitmek : Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda kullanılır.

  -Ö-
  Öbür dünyayı boylamak : Ölmek
  Öfke topuğa çıkmak : Çok öfkelenmek
  Öksüz babası : Öksüz ve yoksulları koruyan adam
  Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak : İstemeden,mecburen bakmak
  Ölçüsünü bildirmek : Haddini bildirmek,cezasını vermek
  Ömür adam : Hoşsohbet adam
  Önünü almak : Durdurmak
  Öp babanın elini : Sürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
  Örümcek kafalı : Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
  Ötmek : Durmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
  Öve öve göklere çıkarmak : Çok övmek
  Öyle başa böyle traş : Alakasız durumları belirtir.
  Özü sözü bir : Verdiği sözleri tutan dürüst kimse

  -P-
  Pabucuna kum dolmak : Engelle karşılaşmak
  Paçaları sıvamak : Hazırlanmak
  Paha biçmek : Değerini ölçmek
  Pancar kesilmek : Mahcup olup kızarmak
  Paparayı yemek : Paylanmak,azar işitmek
  Paraya para dememek : Kazancı bol olmak
  Para peşin kırmızı meşin : Alışverişin peşin olduğunu anlatır
  Patentasının altına almak : Egemenliği altına almak
  Pestil gibi olmak : Çok yorgun ve halsiz olmak
  Peşkeş çekmek : Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
  Pılı pırtı : Eski püskü,değersiz eşya
  *** etmek : Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
  Pişmiş aşa soğuk su katmak : Yapılmakta olan bir işi bozmak
  Piyasaya düşmek : 1-Çok bulunur olmak,2-Orta malı olmak
  Postal : Düşkün kadın
  Put kesilmek : Sessiz ve hareketsiz kalakalmak
  Püsküllü bela : Kişinin başını derde sokan kişi veya durum

  -R-
  Rabbime emanet : Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
  Rafta kurabiye var ama size göre değil : İşinize yaramaz anlamında
  Rahat yüzüne hasret kaldı : Huzursuz olmak,rahat edememek
  Ramazan keyfi : Oruç tutanlardaki sinirlilik hali
  Rengi atmak : Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
  Rengi olmamak : Silik olmak
  Renk senfonisi : Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
  Rest çekmek : Kesinlikle kabul etmemek
  Rızkını taştan çıkarmak : En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
  Rufailer karışır : İşin karmaşıklığını anlatır
  Ruhu bile duymaz : Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
  Ruhuna hitap etmek : Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
  Rüya gibi : Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
  Rüyasında görse hayra yormaz : Olacağına ihtimal vermemek
  Rüzgar ekip fırtına biçmek : Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
  Rüzgar gelecek delikleri tıkamak : Her türlü tedbiri almak

  -S-
  Saat gibi : Düzgün çalışan
  Saat on bir buçuğu çalmak : Yaşı çok ilerlemek
  Sacayak olmak : Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
  Saçı uzun,aklı kısa : Düşüncesiz,aptal
  Sağlam ayakkabı değil : Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
  Sakala soğan doğramak : 1-Aldatmak,2-hakaret etmek
  Saman gibi : Tatsız,tutsuz
  Sapı silik : Serseri
  Sarı Yahudi : Paraya düşkün kişi
  Sazına bülbül koymak : Çok güzel çalmak
  Sefalar getirdiniz : Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
  Sel önünden kütük kapmak : Zor bir iş başarmak
  Sen sağ ben selamet : Yapacak bir şey kalmamak
  Sıtma görmemiş ses : Gür ve kalın sesli
  Sidik yarışı : Gerekli gereksiz rekabete girmek
  Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
  Sütüne havale etmek : Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak

  -Ş-
  Şafak atmak : Korkmak,şaşırmak
  Şahbaz : Becerikli ve çevik
  Şapa oturmak : Çaresiz kalmak
  Şaşkın bakkal : Hesabını şaşıran kimse
  Şerbetli : Kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse
  Şeşi beş görmek : İyi görmemek,yanılmak
  Şeytan çekici : Sevimli ve akıllı çocuk
  Şeytan diyor ki : İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses
  Şifayı kapmak : Hastalanmak
  Şimşek gibi : Büyük bir hızla
  Şirret karı : Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın
  Şom ağızlı : Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse
  Şöhreti afakı tutmak : Herkes tarafından bilinir hale gelmek
  Şöyle bir bakmak : 1-Üstünkörü,2-İnceler gibi manalı bakmak
  Şunu bunu bilmem : Mazeret kabul etmem,özür dinlemem

  -T-
  Taban çekmek : Gitmek
  Tabanvayla gitmek : Yürümek
  Tadını kaçırmak : Zevkini bozmak
  Takıp takıştırmak : Çok süslenmek
  Talihi yar olmak : Şansı yardım etmek
  Tantuna gitmek : 1-Öldürülmek,2-Belaya uğramak
  Tasamın on beşi : Umrumda değil anlamında
  Taş yağar,kıyamet kopar : Felaketli,korkunç zaman
  Taş yürekli : Acıması olmayan kimse
  Tavşan boku : Ne faydası,ne de zararı olan kimse
  Tebeşire peynir bakışlı : İyi göremeyen,şaşı
  Tencere yuvarlanmış,kapağını bulmuş : Birbirine uygun,eşit şeyleri anlatmak için kullanılır.
  Tiği teber şahı levent : Her şeyini tüketmiş kimseleri anlatmak için söylenir.
  Tosunum : Gürbüz kimseler için kullanılır
  Tut kelin perçeminden : Boşuna uğraşma,onda yok anlamında…
  Tüy dikmek : Kötü bir durumu daha çok kötüleştirecek harekette bulunmak

  -U-
  Ucu dokunmak : Herhangi bir işten zarar görmek
  Uç vermek : Görünmek,yetişmek,belirmek
  Ufağını tefeğini toplamak : Kendine ait ne varsa toplamak
  Ufuk açılmak : Yeni imkanlar belirmek
  Ulan : Nefret,öfke ifade eden bir hitap şekli
  Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek,rastgele söylemek
  Ununu elemiş eleğini duvara asmış : Yapacağını yapmış
  Utandınsa yüzüne kalbur tut : Utanmanın gereksizliğini anlatır
  Uyku ölümün kardeşidir : Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
  Uzağı görmek : Bir işin sonucunu,nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek.Tedbirli hareket etmek.
  Uzun boylu : Ayrıntıları hesap ederek,etraflıca düşünmek.
  Uzun uzadıya : Çok ayrıntılı olarak
  Uzun yaşın ahiri ölüm : Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın,bütün canlılar bir gün mutlak öleceklerdir

  -Ü-
  Ücüğünden cücüğüne : Bütün yönleriyle
  Üç aşağı,beş yukarı : Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak
  Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak
  Ümidi boşa çıkmamak : Beklediğini,umduğunu bulmak
  Üsküdar dolmuşu gibi birbirinin üzerine : Çok kalabalık yer
  Üst perdeden başlamak : Ağzını bozmak
  Üstünde durmak : Israr etmek
  Üstüne almak : Ödev olarak kabul etmek,bilmek
  Üstüne basmak : Konuya değinmek
  Üstüne varmak : Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek
  Üstüne vurmak : Eklemek
  Üstünüze iyilik sağlık : Hastalıkla ilgili konuşurken söylenir
  Üvey evlat muamelesi görmek : Ayrı ve hor görülmek
  Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak
  Üzerinize afiyet : Ben hastayım.Sizi etkilememesini dilerim.
  Üzüm üzüm üzülmek : Çok üzülmek
  Üzüm yemek değil,bekçi dövmek : Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.

  -V-
  Vadesi gelmek : Ömrünün sonuna gelmek
  Vakit geçirmek : Gereksiz işlerle uğraşmak
  Vakit nakittir : Zaman en değerli varlığımızdır
  Vara yoğa karışmak : Her şeye karışmak
  Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa : İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar
  Var kuvveti pazuya vermek : Kolunun kuvvetine güvenmek.
  Vebali boynuna : Günahı ona ait anlamında
  Veledizina : Babası belli olmayan
  Verilmiş sadakası olmak : Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak
  Vık dedirtmemek : Ses bile çıkarttırmamak
  Vız gelip tırıs gitmek : Hiç aldırmamak
  Vız gelmek : Önemsiz görünmek,aldırış etmemek
  Vidin kalesi gibi metin olmak : Dayanıklı ve sabırlı olmak
  Voli vurmak : Vurgun vurmak
  Voyvoda kesilmek : Zalim olmak.
  Vur abalıya : Sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır.
  Vur patlasın çal oynasın : Büyük eğlenceler için söylenir.
  Vurucu güç : Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik
  Vuslat kıyamete kalmak : Kavuşma ümidi olmamak
  Vücuda getirmek : Var etmek
  Vücudunu ortadan kaldırmak : Öldürmek

  -Y-
  Yabana atmak : Dikkate almamak
  Yabana söylemek : Saçma ve yersiz konuşmak
  Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli : Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.
  Ya devlet başa,ya kuzgun leşe : Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.
  Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz : Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında.
  Ya herro,ya merro : Seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.
  Yahudi pazarlığı : Kıyasıya yapılan pazarlık
  Yakadan geçirmek : Evlat edinmek
  Yaka paça : Hırpalayarak
  Yalancı pehlivan : Sözde kahraman
  Yalova kaymakamı : Değersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir.
  Yangın var diye bağırmak : Bir şeyden çok bıkmak,bezmek
  Yaptığını bilmemek : Aklı başında olmamak
  Yediği naneyi kokutmak : Uygunsuzluğunu ortaya koymak
  Yel kayadan ne alır : İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.
  Yıldırım gibi : Büyük bir hızla.
  Yıldızı parlamak : Şans yüzüne gülmek
  Yiyip bitirmek : 1-Onmaz hale getirmek, 2-Devamlı eziyet etmek
  Yobaz : Kaba,sofu.
  Yolu düşmek : Bir rastlantı sonucu gelmek.
  Yosma : Güzel ve süslü kadın
  Yuf ervahına : Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.
  Yüreği geniş olmak : Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek
  Yürekte var,elde yok : Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir.
  Yüz yüze gelmek : Karşılaşmak

  -Z-
  Zahmet çekmek : Eziyet ve yorgunluğa düşmek
  Zahmet etmek : Yorulmak.
  Zartalos : Yellenmek
  Zebunu olmak : Birine çok düşkün olmak
  Zehir etmek : Tadını kaçırmak
  Zehir zemberek : Çok acı
  Zembereği boşanmak : Uzun uzun gülmek
  Zerre kadar : Yok denecek kadar
  Zevahiri kurtarmak : Bir işi yarım yamalak yapıp eleştiri almamak
  Zeval bulmak : Yok olmak.
  Zıvanadan çıkmak : Çok öfkelenmek
  Zihne dank etmek : Uzun zamandır anlaşılamayan bir şeyi,herhangi bir olayın araya girmesiyle birdenbire anlamak
  Zil gibi : Parasız ve aç
  Zilleri takıp oynamak : Çok sevinmek
  Zilsiz oynamak : Çok sevinmek
  Zokayı yutmak : Aldatılmak
  Zurnacının karşısında limon yemek : Uygunsuz bir davranışta bulunarak,çalışamaz hale getirmek
  Zurnayı biz çaldık,parsayı o topladı : Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir.
  Züğürt tesellisi : Boş,yersiz avutma
  Zümrüt gibi : Yemyeşil.
  31 Ağustos 2011
  #1
 2. Edebiyat Dünyası Deyimler Sözlüğü Cevapları

 3. ukjyjgyj
  11 Nisan 2014
  #2
soru sor

Edebiyat Dünyası Deyimler Sözlüğü