EbÛ Bekr EnsÂrÎ

İsimli konu WH 'Sahabeler' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 3 Eylül 2010 tarihinde yazılmıştır. EbÛ Bekr EnsÂrÎ hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Irak velîlerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi İsmi Muhammed, babasınınki Abdülbâkî'dir El-Ensârî, el-Ka'bî, el-Bağdâdî, el-Basrî, el-Bezzâz, el-Faradî nisbeleri vardır 1050 (H442) senesinde doğdu Babası Ebû Tâhir Abdülbâkî de, Bağdât'ta yetişen âlimlerin büyüklerinden idi Babası, Kâdı Ebû Yâlâ'nın ders ve sohbetlerinde yetişti

  Ebû Bekr Ensârî, Kur'ân-ı kerîmi yedi yaşında ezberledi Ebû İshak Bermekî'nin derslerine devâm etti Birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi Ebü'l-Kâsım et-Tenûhî, İbn-i Şifâ'dan icâzet, diploma aldı Ebû Bekr Ensârî; güzel sûretli, konuşması tatlı, edep timsâli, hâfızası kuvvetli, anlayışı yüksek, birçok ilimde söz sâhibi ve ferâiz ilminde yüksekti Ömründen az bir zamânı bile boş yere harcamadı

  Bir hac mevsimi sonrası Mekke-i mükerremede kalan Ebû Bekr Ensârî, uzun süre aç kaldı Açlığını giderecek bir şey de bulamadı Nihâyet bir gün ibrişim bir kese görüp aldı Doğruca kaldığı eve gidip o ibrişim keseyi açtı İçinde pırıl pırıl, benzeri bulunmayan, inciden bir gerdanlık olduğunu gördü Bir ara bir ses duyup dışarı çıktı İhtiyar bir kişi bağırarak; "İçinde inci olan kaybolmuş keseyi bulup getirene, şu elbise ile beş yüz dinar vereceğim" diyordu Onun yanına giderek, kendisini tâkib etmesini söyledi ve onu kaldığı yere götürdü O ihtiyar kaybolan kesenin ve içindekilerin vasıflarını söyleyince, keseyi çıkarıp teslîm etti O da vâd ettiği elbiseyi ve beş yüz dinarı verdiEbû Bekr Ensârî onun verdiklerini almak istemedi ve; "Benim onu size geri vermem uygundur Bunun için bir karşılık istemem" dedi O; "Mutlaka alman lâzım" diyerek ne kadar ısrar ettiyse de kabûl etmedi O ihtiyar, nihâyet yanından ayrılıp gitti

  Bir süre sonra Ebû Bekr Ensârî Mekke-i mükerremeden ayrıldı Bir sâhilden gemiye bindi Gemi yola çıktıktan bir zaman sonra fırtına çıktı ve dalgalar gemiyi parçaladıGemide bulunanların çoğu boğuldu Malları telef oldu Ebû Bekr Ensârî büyükçe bir tahta parçasına tutunup bir müddet denizde kaldı Sonra bayıldı, ancak dalgalar onu bilmediği bir yere sürükleyip kıyıya attı Kendine gelince, sonra orasının bir ada olduğunu öğrendi Oradaki insanlar la tanıştı Mescidlerinden birinde Kur'ân-ı kerîm okudu Oranın halkının büyük bir kısmı onu dinlemek için mescide koştu Ondan, kendilerine ve çocuklarına Kur'ân-ı kerîmi öğretmesini isteyince, dileklerini yerine getirdi Daha sonra ona; "Aramızda yetim bir kızcağız var Onunla evlenmenizi isteriz" diyerek ısrar ettiler O da ısrarlarına dayanamayarak evlendi Akrabâları kızı, boynunda pırıl pırıl parlayan gerdanlık olduğu halde evine getirdiler Bu gerdanlık, yolda bulduğu kesenin içindeki gerdanlığın aynısı idi Ona dikkatle bakmaya başladı Gerdanlığa dikkatle bakması, kızın akrabâlarının dikkatini çekti Sebebini sorduklarında, onlara, Mekke-i mükerremede başından geçen gerdanlık hâdisesini anlattı O zaman onlar, tehlîl ve tekbîr getirmeye başladılar Onlara; "Siz niye böyle yapıyorsunuz?" diye sorduğunda; "Anlattığın hikâyedeki o gerdanlığın sâhibi olan ihtiyar, bu kızın babasıdırO duâ eder ve senin için; "Ben, onun gibi müslüman görmedim Ey Allah(cc)'ım! Onunla benim aramı birleştir Kızımı da ona nikâh edeyim" derdi İşte şimdi o durum hâsıl oldu Siz onun kızıyla evlendiniz" dediler Bu evlilikten iki çocuğu oldu Daha sonra zevcesi vefât etti Gerdanlık, çocuklarıyla ona kaldı Sonra iki çocuğu da vefât edince, o gerdanlık ona intikâl edip elinde kaldı O da onu sattı ve eline geçenleri Allah(cc) yoluna sarfetti

  Ebû Bekr el-Ensârî'nin söylediği bir şiirin tercümesi şöyledir: "Benim için bir ecel zamânı vardır O zamâna muhakkak ulaşacağım Ecel geldiğinde, onun keskin kılıcı ile ömrüm biter, dünyâ hayâtım son bulur Et arayan aslanlar, yemek için üzerime gelseler, ecel vaktim gelmediği müddetçe bana zarar veremezler Sözde, ben doğduğum zaman müneccimler, ömrümün elli iki sene olacağında söz birliği etmişler Allah(cc)ü teâlânın izniyle işte ben, doksan yaşımı geçmiş olduğum hâlde dimdik ayaktayım"

  Ebû Bekr el-Ensârî'nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "Bir kimse kasdî olarak bana izâfeten yalan söylerse, Cehennem'deki yerine hazırlansın"

  Ebû Bekr el-Ensârî buyurdu ki: "Hocanın, talebeyi azarlamaması, talebenin de, hocasına çekinmeden sorması lâzımdır"

  Ebû Bekr el-Ensârî'nin yazmış olduğu eserlerden biri de, Şerh-i Euklides fî Usûl-il-Hendesi vel-Hisâb'dır

  Ebû Bekr Ensârî doksan üç yaşında iken sıhhati yerinde vücûdu sapasağlam ve zinde idi Uzaktan, çok küçük yazıları okurdu 1141 (H535) senesinde Kur'ân-ı kerîm okurken Bağdât'ta vefât etti Câmi-i Mensûr'da cenâze namazı kılındı Cenâzesi büyük bir kalabalık ile, Bâb-ı Harb Kabristanındaki babasının mezarının yanına defnedildi Kabri Bişr-i Hafî hazretlerinin kabrine yakındır
  3 Eylül 2010
  #1
 2. EbÛ Bekr EnsÂrÎ Cevapları

soru sor

EbÛ Bekr EnsÂrÎ