Dream Weaver Mx

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Dream Weaver Mx hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. DREAM WEAVER MX


  BİR WEB SİTESİNE BAŞLAMADAN ÖNCE  1- a ) Sitenin ismini kontrol et www.oznic.com , www.directnic.com,www.register.com
  com.tr Þ için ise http://dns.odtu.edu.trhttp://dns.metu.edu.tr
  who is sorgulaması (Bunun için Ticari sicil, vergi no olmalı )

  b ) İsmi satın al

  2- Kaç sayfa olacağına karar ver
  3- Rakip Siteleri incele
  4- Statik mi, Dinamik mi
  5- Dinamik ise hangi program ( ASP, PHP,ISP ) kullanılır
  6- Site için bir ana renk bir de yardımcı renk seç
  7- Bulabildiğimiz kadar resim topla
  8- Şirketin logosu kullanılacak
  9- Photoshop’ta resimlere efekt vermek gerekir
  10- Anasayfa tasarla
  11- Yardımcı sayfalara link ver
  12- Ftp ile internete gönder

  Resimlerin çözünürlüğü RGB renk modelinde 72 dpi ( jpg ,gif ,png ‘ye çevir
  Resmin boyutu 50 KB ‘yı geçmesin

  Proje için Þ Hasan Þ Dosyalar ve Resimler diye farklı klasörler aç.

  Deamweaver’de öncelikle proje tanımlanır.Dosyalar oluşturulup ,tasarım yapılır.
  Proje Tanım = Dosyalar oluştur = Tasarım

  SİTE TANIMLAMAK İÇİN


  ü Site Menüsünden è New site èİsim ver è Next è Gözat () Sarı klasörü tıkla
  Projenin duracağı alanı belirle è Next è None è Next è Done

  ü F8 : Klasörleri gizler veya gösterir. Veya Site Menüsünden è Site Files

  ü Projenin üzerinde Sağ Tuş è New File è index.htm şeklinde dosyalar tanımlanabilir.

  Proje üzerinde è Sağ Tuş èNew File è index.htm
  Proje üzerinde è Sağ Tuş è New File è tablo.htm
  Proje üzerinde è Sağ Tuş è New File è layer.htm
  Proje üzerinde è Sağ Tuş è New File è menu.htm

  Proje üzerinde è Sağ Tuş è New File è rollover.htm
  js.htm , egitim.htm , head.htm , karakter.htm gibi )

  Hangi sayfa ile çalışılacaksa çift tıkla

  HTML Tasarım + HTML Normal

  7

  Yazı Tipi

  Heading


  Format A A Size Size

  Başlık Tip Büyüklük

  Yazı Rengi

  B

  Link Verilir
  Link


  ü Sayfanın ile ilgili ayarlar için Modify è Page Properties (Ctrl + J ) menüsü veya Sayfa içerisinde è Sağ Tuş è Page Properties menüsü kullanılır.

  Title : Sayfa Başlığı
  Baground İmage : Sayfa arka plan rengi
  Background :
  Text :
  Link :
  Left Margin :
  Top Margin :
  Visited Link :
  Active Link :
  Margin Width :
  Margin Height :

  · Sayfanın Başlığı Araç Çubuklarındaki Title kısmından da verilebilir

  ü F12: İnternet Explorer’da önizleme yapmayı sağlar. Veya File è Preview İn Browser è İexplorer

  DREAMWEAVER‘I TÜRKÇELEŞTİRMEK İÇİN


  1-) a) Edit è Prefences è Fonts è Font Settings è Other seç alt bölümden hepsi Türkçe olsun.
  b) Modify è Page Properties è Document Encoding è Other è Reload yap

  2-) www.bt-egitim.com/hasan/html/encoding.mxp
  COMMON (ARAÇ ÇUBUĞU)

  Hyperlink: Sayfaya Link verir
  Email Link: E- Mail adresine link
  Named Anchor: Sayfa İçine Link verir.

  ü CSS Kullanarak è Linklerin altındaki çizgilerin kaldırılması ve üzerine gelince rengi, büyüklüğü ve diğer özellikleri değişen linkler oluşturma

  1-) Önce bir yazı yaz ve Link ver
  2-) Window Menüsünden è CSS Styles ( Shift + F11 ) ile CSS menüsünü aç
  3-) + (New CSS Style) Tıkla
  4-) Make Custom Style (class) Seç
  5-) Name: Link (şeklinde İsim ver)
  6-) CSS dosyası için isim ver
  7-) Type kısmından yazının büyüklüğünü, rengini ve none seçeneği ile alt çizgisini kaldır.
  8-) Linkli yazıyı seç ve CSS bölümünden tanımlı CSS’ye tıkla özellik aynen uygulanır.
  9-) CSS bölümünden +’ya tıkla Use CSS Selector’ü seç . è Selector kısmından è a: hover seç
  10-) Tekrar yazı büyüklüğü, rengi seç kaydet ve F12 ile Browser’da görüntüle.

  Insert Table : Tablo Ekler
  Cellspace : Hücreler arası boşluk
  Cellpad : Konulan resim veya yazının hücre içindeki konumu
  Bgcolor : Tablonun arkaplan rengi
  Brdcolor [​IMG]ış çizgi rengini belirler.
  Align :Tabloyu hizalar.
  Bgimage :Tablo arkasına resim ekler

  · Tablo Özelliklerinin Properties Araç Çubularında gözükmesi için Tablonun Dış çizgisine tıklamak gerekir.
  · Hücre özelliklerini değiştirmek için de hücre içerisine tıklamak gerekir.
  · İki hücre seçilip Properties Araç çubuğundan simgesine veya Sağ Tuş è Tableè Merge Cell komutuna tıklanırsa iki hücre birleştirlir.
  · Hücre içerisinde iken simgesine veya Sağ Tuş è Table è Split Cell komutu verilirse hücreler bölünür.

  Image : Resim Eklemek için kullanılır.
  Common araç çubuğundan resim ekleme araç çubuğu kullanıldığında sağda image preview bölümünde dosyanın pixel olarak büyüklüğü, dosya kapasitesi ve kaç sn.’de yükleneceği gösterilir.
  Resmi orantılı büyültüp küçültmek için Shift tuşu kullanılır.

  · Resmin Farklı noktalarına linkler vermek için araç çubukları kullanılır.
  Alt : Resmin üzerine gelince çıkması istenen yazı belirlenir.
  Link : Resmin üzerine link verilebilir.

  Image Placeholder : Resim alanı açar. Resim için yer tutar. Daha sonra silip yerine gerçek resim konulur.

  Draw Layer : Layer Çizer. Sayfa içine mouse ile dikdörtgen şeklinde bir alan çiz. Bu layer içine tıkla è Resim ekle ve layer’ın üst kısmından sürükleyip istediğin yere taşı. Layer’ı büyütmek için layer’a tıkla o zaman Layer özellikleri gelir. Resim özellikleri için de resime tıklanır.

  ü F2 : Layer penceresini getirir veya gizler. Veya Window è Other è Layers

  Onmouseover : Üzerine gelince
  Onmouseout : Mouse üzerinden ayrılınca
  Onmousedown: Basılı tutulduğu an
  Onmouseup : Üzerine tıklayıp bırakınca
  Onclick : Tıklamak
  Ondbclick : Çift tıklamak
  Onunload : Sayfayı kapattığı an
  Onload : Sayfa yüklendiğinde
  Onstop : Araç çubuklarından stop’a basıldığında  Örnek: (Üzerine gelince Başka resim açılması)
  1-) Layer çiz ve içine resim ekle
  2-) İkinci bir Layer çiz ve onunda içine resim ekle
  3-) Layer2’nin gözünü Layer penceresin (F2)’den kapat.
  4-) Layer1’i seç è Window è Behaviors ( Shift + F3 ) è + Tıkla è Show Events For è İnternet 6.0 Seç
  5-) + Tıkla èShow Hide Layer èLayer2 seç èShow è Tamam èOnmouse Over seç
  6-)Layer1 seç è Show Hide Layer è Layer2 seç è Hide è Tamam è Onmouseout

  Örnek: (Açılan Menu Oluşturma)
  1-) Layer1 çiz içine 1’e 1 tablo çiz içine Eğitimlerimiz yaz
  2-) Layer2 çiz içine 1 sütun 5 satırlı tablo aç Web Tasarım, Grafikerlik, 3D Max, Autocad, İşletmenlik Yaz
  3-) Layer2 nin gözünü kapa
  4-) Layer1’i seç
  5-) + Tıkla èShow Hide Layer èLayer2 seç èShow è Tamam èOnmouse Over seç
  6-)Layer1 seç è Show Hide Layer è Layer2 seç è Hide è Tamam è Onmouseout
  FRAME (ÇERÇEVELER)

  Frame’ler Web Sayfalarını istediğimiz şekilde parçalara ayırma ve o parçalara ayrı ayrı hükmetmemize imkan sağlayan yapılardır. Çerçeveli sayfalar iki ana yapıdan oluşur. Birinci parça çerçevelerin sayısını, boyutunu ve yerleşimini belirleyen ana çerçeve sayfası, ikinci parça ise tek tek çerçevelerdir. Anasayfaya Frameset denir.
  Çerçeveli sayfa oluşturmak için boş bir sayfa oluşturduktan sonra Frames araç çubukları aktif hale getirilip oradan bir çerçeve şekli belirlenir.
  Borders: YES veya NO seçeneği ile frame çizgilerinin olup olmayacağı belirlenir.
  Border Width: Seçeneği ile frame çizgilerinin kalınlığı
  Border Color: Seçeneği ile frame çizgilerinin rengi

  Frame’lerin Diğer Özelliklerini görmek için : Window Þ Others Þ Frames (Shift + F2) seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile frame’ler ayrı ayrı seçilip isimleri değiştirilebilir.
  Frame’ler sayfayı taşınca kaydırma çubuklarını için: Scroll seçeneğinden
  No: Sayfa taşsa bile kaydırma çubuğu çıkmaz.
  Yes: Sayfa taşsada taşmasa da kaydırma çubuğu çıkar.
  Auto: Sayfa taşarsa görüntülenir. Taşmaz ise görüntülenmez.

  No Resize: İşaretli ise Frame’lerin boyutları İnternet üzerinden değiştirilemez.
  Margin Width: İçeriğin soldan uzaklığını
  Margin Height: Seçeneği ile de içeriğin üstten uzaklığını belirleyebiliriz.

  ü Herhangi bir çerçeveyi kaldırmak için fare ile sürükleyip üst veya sol kenara yaslamak yeterlidir.

  ü Frame’li sayfaları kaydetmek için F12 yapınca kaydedilecek alanları tek tek çerçeve şeklinde getirip kaydetmemize imkan tanıyor.

  ü Link verdikten sonra sayfaların frame içinde açılması için Target bölümünden açılmasını istediğimiz alan belirlenir.

  ü Çerçeve desteklemeyen Web tarayıcıları için Modify Þ Frameset Þ Edit Noframes Content komutu çalıştırılıp görüntülenmesini istediğimiz mesaj girilir.

  ü Frame’li sayfalarda verilen linklerin farklı sayfalarda açılması için Target bölümünde _blank seçeneği seçilir.

  ü Frame’li sayfalarda verilen linklerin frameli sayfanın yerinde yani aktif sayfada açılması için Target bölümünde _top seçeneği seçilir.

  ü Frame’li sayfalarda tüm linkler için Target belirtmemek için İnsert Þ Head Tags Þ Base kısmında Target kısmında ana (açılması istetenen alan) belirlenir.

  ü Frame’li sayfa frame ilavesi yapmak için İnsert Þ Frames seçeneği kullanılır.

  ŞABLONLAR (TEMPLATE)

  İnternet sayfalarında temel tasarım özelliklerinin birbirine benzemesi ve sayfalar arasında bir bütünlük olması şarttır. Bu nedenle Şablonlar kullanılır. Şablon tasarımı boş bir sayfada yapılıp
  q File Þ Save As Template komutu kullanılır. Bu bölümde önceden tanımlı şablonların bir listesi görüntülenir. Save As kısmından şablona bir isim verilip kaydedilir.
  q Şablon üzerinde bir değişiklik yapıp kaydettiğimiz anda tüm şablona bağlı sayfalarda da aynı değişiklikler kendiliğinden yapılacaktır.
  q Bu şablon Assets panelinde listelenir.
  q Şablona düzenlenebilir alan eklemek için: Templates sekmesinden è Editable Region simgesine tıklanır.
  q Düzenlenebilir alanları kaldırmak için: Modify è Templates è Remove Template Markup komutu verilir.
  q Şablona bağlı bir sayfayı Template’den kurtarmak için: Modify Þ Templates Þ Detach From Template komutu kullanılır.

  KÜTÜPHANE (LİBRARY)

  Bir kütüphaneden bir elemanı bir Macromedia Dreamweaver belgesine eklediğinizde HTML kodunda değişiklik yaparak bu elemanın görüntülendiği yere özel kodlar ekler. Bu kodlar içerisinde orijinal kütüphaneye bir referans yer alır. Böylece, kütüphane elemanını değiştirdiğinizde Macromedia Dreamweaver dosyaları teker teker açıp referanslarını kontrol ederek dosyaları yeni tasarıma göre güncelleyebilir.

  Kütüphaneye bir öge eklemek için:
  1-) Yeni kütüphane elemanı oluşturmak için kütüphane elemanları sürüklenerek Assets paneli içine taşınır.
  2-) Kütüphaneye eklenecek nesne seçili iken Assets paneli altındaki + işaretine tıklanır.
  3-) Kütüphaneye eklenecek nesne seçili iken Modify Þ Library Þ Add Object to Library komutu verilir. Bu işlemin sonucunda sağ tarafta kütüphane penceresi açılacak ve seçilen eleman kütüphaneye eklenecektir. İsmi değiştirilip kullanılır. Bu kütüphane elemanı File Þ Close komutu ile kapatılabilir.

  Kütüphane elemanı seçilip alttan çöp kutusuna tıklanırsa silinebilir.

  Kütüphanedeki bir nesneyi sayfaya eklemek için:
  1-) Kütüphane öğesini sürükle bırak yöntemi ile
  2-) Kütüphane araç çubuğundan öğe seçili iken alt kısımdan insert komutu kullanılarak o nesneyi sayfaya eklemek mümkündür.
  Kütüphane elemanını değiştirmek için File Þ Open komutu ile Library klasöründen eleman seçilip değiştirilip yerine başka bir şekil tanımlanabilir. Kaydedildikten sonra bu elemanın kullanıldığı yerlerin güncellenebilmesi için Modify Þ Library Þ Update Pages komutu kullanılır.

  Kütüphane öğesi seçili iken properties penceresinden Detact From Original: Orijinal kütüphane elemanı ile seçili eleman arasındaki bağlantıyı keser. İçeriği düzenlenebilir hale gelir. Fakat kütüphane güncellemeleri pasif olur.
  Recreate:Yeniden oluşturma.

  Kütüphane elemanını kütüphaneden eklerken kütüphane ile olan bağlantısını kopartmak için bu işlem Ctrl ile yapılmalıdır.Asıl kütüphanede yapılan değişiklikler bu sayfayı etkilemez.

  JUMP MENÜ ( AŞAĞI AÇILAN MENÜ)

  Aşağı doğru açılan menüler oluşturmak için normalde JavaScript kullanmak gerekli, ancak onun yerine Dreamweaver içerisinde bu işlemi yerine getiren Jump Menü komutu var.

  İnsert Þ Form Object Þ Jump Menü komutu çalıştırılır.
  Text: Sayfaların isimleri ve tıklanması istenen yazı yazılır. Örn: Web Tasarımı, Grafikerlik
  When Selected Go to URL: Link bu bölüme yazılır. + işaretine tıklanır.
  Open URLs In: Frame’li sayfalarda Link’in nerede açılması isteniyorsa buradan belirlenir.
  Options: İnsert Go Button After Menu seçeneği ile Link’in sol tarafında Go (Git) yazısı eklenebilir. Tıklayınca da gider.
  Menülerde Ekleme/Çıkarma yapmak için Tasarım ekranında iken Menü’nün üzerine tıkla List Values kısmından seçmek sureti ile Yazıları ve Tıklayınca gitmesini istediğimiz alanı belirleyebiliriz. + ile ekleme – ile de çıkarma yapabiliriz.

  ÜZERİNE GELİNCE DEĞİŞEN RESİM VE BUTTONLAR(ROLLOVER IMAGE )

  Rollover kullanıcı işaretçiyi hareket ettirdiğinde değişen bir resimdir.

  Öncelikle iki farklı button Photosop’ta tasarlanır. Bu buttonlar renk olarak birbirinden farklı olur.
  1-) Common Araç Çubuklarından Þ Rollover İmage
  2-) İnsert Þ İnteractive İmages Þ Rollover İmage komutu kullanılır.
  3-) Rollover resim için diğer bir yöntem de Behaviors panelidir. Önce birinci resim sayfaya eklenir. Behaviors kısmından (+) è Swap İmage seçilir. Değişecek resim belirlenir.

  İmage Name: Düğmeye isim verilir.
  Original İmage: Sayfa ilk açıldığında ekrana gelecek resim veya button şekli
  Rollover İmage: Buradan da resmin üzerine gelince alması istenen şekil belirlenir.
  Preload Rollover İmage: Seçeneği işaretli olmalidir. Çünkü bu seçenek sayfa yüklenince resmin ikinci şeklini de yükler ve üzerine gelince beklemeden ikinci resmi gösterir.
  Go To Url: Link verilnmek istenen alan buraya girilir.
  Alternate Text: Üzerine gelince çıkması istenen yazı belirlenir.
  Örnek1: Photoshop’ta Button oluştur. Normal hali ve üzerine gelince değişmesi istenen şekilleri belirle ve kaydet. Common Araç Çubuğundan Rollover İmage kısmında Orijinal ve Rollover için tanımlamalar yap.

  Örnek2: Common Araç çubuğundan Rollover İmage kısmında Orijinal ve Rollover bölümleri için farklı iki resim belirle üzerine gelince diğer resim görüntülenecektir.

  ZAMAN ÇİZELGESİ (TİMELİNES)

  Timeline’da annimasyon oluşturmk için Layerlar kullanılır. Tüm çalışmalar Layerlar içerisinde yapılır. Timeline’daki her bir sütuna kare denir. Anahtar karelere keyframe denir.  ü Window è Others è Timeline ( Alt + F9 ) ile Flas animasyonu yapılabilir.

  Baştaki animasyonu başa sarmak için, onun yanındaki bir kare geri almak için.
  Animasyonu bir kare ileri almak için kullanılır.
  FPS: Saniyede gönderilecek olan kare sayısını ayarlayabilirsiniz. Buradaki sayı ne kadar yüksekse animasyon o kadar hızlı cereyan eder.
  Autoplay: Bu seçenek işaretli ise sayfa yüklendiği anda animasyon çalışmaya başlar.
  Loop: İşaretli olursa da animasyon sürekli oynatılır.

  Layer’ları timeline’a koymak için Modify è Timeline è Add Object To Timeline seçilir veya Layer’ı timeline üzerine sürükleyip herhangi bir kareye de bırakabiliriz.

  Timeline ile animasyon oluştururken Layer çizilip yapılacak animasyon çalışması o layer içerisinde tanımlanır.

  Örnek:
  1-) Bir layer çiz
  2-) Layer içerisine tıkla resm ekle ve resmi küçült
  3-) Layer’ı sürükleyip aşağı timeline’a sürükle
  3-) Resmi Layer’ın üst kısmından sürükleyip gelmesini istediğimiz kareye taşırız.
  4-) Autoplay seçeneğini yukarıdan işartleyip F12’ye basılır.

  ü Layer’ın hareket noktalarını biz kendimiz mouse ile hareket etmek sureti ile de belirleyebiliriz. Bu sıradaki hareketlerin kayıt olması için de Modify Þ Timeline Þ Record Path Of Layer komutu çalıştırılşır. Yapılan her hareket kayda alınır.

  ü Animasyonun yumuşak olması için Timeline’daki sürenin uzun olması gerekir.

  Örnek:
  1-) Layer çiz
  2-) İçine bir yazı yaz ve Timeline üzerine sürükle ve bırak
  3-) Belirli bir alan ilerlet ve sonra da Gelmesi gereken alana Layer içindeki yazıyı getir
  4-) Orta bir nokta tıkla ve Sağ tuş è Add Keyframe tıkla
  5-) Layer,’lı yazıyı seç ve kıvrım ver (aşagı doğru)
  6-) Timeline’da Autoplay seçeneğini işaretle ve çalıştır.
  7-) Aynı yöntemle birkaç tane layerlı yazıyı Timeline’da hareket ettir. Güzel bir menü olur.

  ü (OPEN BROWSER WİNDOW) Sayfa Yüklenince Küçük Bir Pencere Açılması için Window è Behaviors (Shift+F3) è + Tıkla è Open Browser Window è Kısmında sayfa yüklenince yeni pencerelerin açılması hatta açılacak pencerenin boyutları belirlebilir.

  ü (OPEN BROWSER WİNDOW) Herhangi bir sayfa içerisindeki bir link’in üzerine tıklayınca o konu ile ilgili küçük bir açıklama penceresi çıkartmak için önce normal sayfa tasarımını yap ve sayfa içerisindeki herhangi bir kelimeyi seç ve açıklamanın kayıtlı olduğu sayfaya link ver. Linkli kelimenin içerisine tıklayıp Behaviors è + Tıkla è Open Browser Window komutunu ver
  URL to Display: Tıklayınca açılacak sayfanın ismi
  Window Width: Açılacak sayfanın pixel cinsinden genişliği
  Window Height: Açılacak sayfanın pixel cinsinden yüksekliği
  Navigation Toolbar: Tarayıcının ileri, geri, durdur gibi düğmeleri görüntülenecek mi?
  Location Toolbar: Pencerenin web adresi görüntülenecek mi?
  Status Bar: Pencerenin altındaki durum çubuğu görüntülenecek mi?
  Menu Bar: Web tarayıcısının menü çubuğu görüntülenecek mi?
  Scrollbars as Needed: Kaydırma çubuğu gerekli durumlarda çıkacak mı?
  Resize Handles: Kullanıcı pencere boyutlerını değiştirebilecek mi?
  Window Name:Pencerenin adı buradan belirlenir.
  ü (PLAY SOUND) Sayfa Yüklenince Müzik Çalması için Window è Behaviors è + Tıkla è Play Sound è Kısmında sayfa yüklenince çalması istenen müzik belirlenebilir.

  ü (POP-UP MESSAGE) Sayfa Yüklenince Bir Mesaj Ekranı Gelmesi için Window è Behaviors è + Tıkla è Popup Message è Kısmında sayfa yüklenince çıkması istenen mesaj yazılır. Daha sonra bu eylemin hangi durumda devreye gireceği belirlenir. (onmouseover veya diğer durumlar)

  ü (SET TEXT OF STATUS BAR) Durum Çubuğunda Mesaj Çıkması için Window è Behaviors (Shift+F3) è + Tıkla è Show Text è Set Text Of Status Bar è Kısmında sayfa yüklenince durum çubuğunda çıkması istenen mesaj belirlenebilir.

  ü (SWAP İMAGE) Üzerine gelince resmin başka bir resim ile değişmesi için : Window è Behaviors è + Tıkla è Swap İmage è Resim Seç Þ Set Source To kısmına da yeni resmi seçerek belirle
  Proload Images: Sayfa yüklenince diğer resimleri de yüklemeyi sağlar.
  Restore İmages onMouseOut: Mouse geri çekilince resmin eski şeklini yükler.

  ü (SHOW POP-UP MENU) Link Üzerine Gelince Popup Menü Açılması İçin Önce bir resim olarak üst şeridi tasarla, link isimlerini belirle ve resmi kaydet. Dreamweaver içerisinde resim çağrılır. Link olacak yerler Map (Hotspot: Yani resmin değişik yerlerine link vermek için kullanılan araç) aracı ile belirlenir.
  Resim haritası seçilip èWindow è Behaviors è + Tıkla è Show Pop-up Menu seçeneği kullanılır.
  Content: Bu bölümde link isimleri ve linkler verilir.
  Apparence: Menünün şekli (yatay, dikey) font, yazı tipi ve renkler ayarlanır.
  Advanced: Menünün hücre genişliği, yüksekliği, zemin rengi ayarlanır.
  Position: Menünün konumunu belirlemek için kullanılır.

  ü Site içerisinde kullanılan renkleri görmek için: Window è Assets (F11) kullanılır. Buradaki renkle istenirse bu bölüm kullanılarak diğer yazılara uygulanabilir.Yazı seçilip Assets panelinden rengi seçip Apply komutu verilirse renk değişir.

  ü Flash Text Eklemek için: İnsert è Flash Text kullanılır. Font, Size, Color, Rollever Color, Text, Link, Target, Bgcolor belirlenip Save As ile *.swf olarak kaydedilir. Daha sonra istenilen ebatta büyültülüp küçültülebilir.
  FORM


  Form Eklemek için İnsert Þ Form seçeneği kullanılır. Eklenen formların özelliklerini değiştirmek için formun kırmızı dış çerçevesine tıklanır. Action ve method seçimi yapılabilir.

  Text Field(Metin Alanları): Kullanıcının bilgi girmesini sağlamak için kullanılır.
  Char Width: Metin kutusunun genişliği buradan ayarlanır.
  Max Chars: Metin kutusunun içerisinde kaç tane harf yazılacağı buradan sınırlandırılır.
  Type: Single Line: Tek satırlık metin kutusu için; Multi Line: Birden fazla satırdan oluşan metin kutusu için; Password: Şifreli metinler girmek için kullanılır.
  Wrap:Eğer birden fazla satırdan oluşan bir metin kutusu kullanıyorsanız kutunun içerisine girilen metinlerin genişliği kutuyu aşarsa yeni yazılan yazıların alt satıra kayması sağlar.
  İnit Val:Sayfa açıldığında metin alanının içinde yazılmış yazılar gelmesi için kullanılır.

  Button ( Düğmeler): Formu göndermek için veya özel bir işlem yapılması için kullanılacak olan düğmeyi buradan belirleyebilirsiniz.
  Label: Düğmenin üzerinde yazılması istenen yazı buradan belirlenir.
  Action: Düğmeye basılınca ne yapılacak? Submit Form: Form gönderilecek. Reset Form: Form orijinal değerlerine geri döndürülecek. None: Form hiçbir şey yapmayacak. ( Genelde Javascriptleri çalıştırmak için kullanılır.)

  Radio Button[​IMG]Çoktan seçmeli düğmeler) Bu tür düğmelerde bütün düğmelerin isimleri aynı olur Sadece bu düğmelerden biri seçilebilir.
  Radiobutton:Düğme grubunun ismi buradan verilir.
  Checked Value: Düğme seçilip form gönderildiğinde içerik olarak gitmesi istenen değer girilir.
  İnitial State: Sayfa yüklenince Checked: Düğmenin seçili gelmesi için Unchecked: Seçili olmaması için de bu seçenek seçilir.

  Checkbox (Seçenek Kutuları): Birden fazla elemanı aktif yapmak için bu seçenek kullanılır.

  List/Menu (Listeler / Menüler): Aşağı doğru açılan menüler veya seçenekleri dizili listeler oluşturulabilir. Değerler List Values kısmından girilebilir.

  File Field (Dosya Seçimi) : Form kullanarak dosya göndertmek için bu seçenek kullanılır.
  Filefield Name: Dosya seçim alanını ismi
  Char Width: Metin kutusu içerisinde gösterilecek harf sayısı
  Max Chars: Metin kutusu içerisine yazılabilecek max. Harf sayısı

  Formlarda Bilgi Kontrolü:
  Formlarda bilgi kontrolü için Behaviors è + è Tıkla èValidate Form email alanı seç
  Value Reguired (zorunlu): Bu durumda kullanıcı bu alanı doldurmadan geçemez
  Accept: Bu bölümden email adress seçeneği seçilir. Bu alana girilen bilgilere @ eklenip eklenmediğini kontrol eder.
  Number: Alanın sadece numaraları içerdiğini tanımlar. Number frombelirli bir sayı aralığı tanımlamayı sağlar.
  Anything: Zorunlu fakat özel verinin gerekli olmadığını belirtir.

  Formun dış çerçevesine tıkla
  Action: mailto:durmazhasan@mynet.com
  Forma konu satırı eklemek için de action: mailto:durmazhasan@mynet.com?subject=Buraya Konuyu Yaz.?subject=

  Sayfalar Kaç Saniyede Açılır ve Ne kadar Bir alan Kaplar?

  Görmek için Properties penceresinin üst kısmına bakılır. Bu ayarın 56K modeme göre olması için Edit è Prefences è Status Bar è Connection Speed değeri ayarlanır.
  1 Mart 2008
  #1
 2. Dream Weaver Mx Cevapları

soru sor

Dream Weaver Mx