Döviz Nedir Döviz Hakkında Bilgi

İsimli konu WH 'Sözlük' kategorisinde, halfman üyesi tarafından 3 Temmuz 2013 tarihinde yazılmıştır. Döviz Nedir Döviz Hakkında Bilgi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Döviz nedir hakkında bilgi paylaşmadan önce wikipedia'dan bilgi vermek istiyorum. Döviz ile ilgili öncelikle kısa bir wiki açıklaması...
  Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına döviz denmektedir.

  Döviz hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız biraz da ayrıntılı bilgi verelim.

  Döviz Ne Demektir?


  Dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de "döviz işlemi" veya "kambiyo işlemi" denir. "Döviz " kelimesi dilimize Fransızcadaki deviseden geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir
  Ekonomik açıdan bakıldığında döviz, iktisadi anlamda bir mal niteliğindedir. Döviz borsaları bazı özel nitelikleri olan piyasalardır. Kısaca belirtmek gerekirse, New York, Londra, Tokyo, Frankfurt, Zürich ve Paris en büyük döviz borsaları arasında bulunmaktadır. Ancak, döviz piyasalarını belirli bir yer veya mekanla sınırlı piyasalar olarak düşünmek doğru değildir.
  Döviz borsaları, muayyen coğrafi bölgelerde faaliyet gösterseler de, çeşitli elektronik haberleşme araçlarıyla birbirleriyle sürekli olarak ilişki içinde bulunurlar. Denilebilir ki, günün her saatinde dünyadaki döviz piyasalarından herhangi birisi açık bulunur. Mesela Amerika Birleşik Devletlerinin batısında yer alan San Fransisco'da borsalar kapandığında Uzak Doğuda Tokyo, Hong Kong ve Singapur borsaları, ayrıca bu borsalardaki çok uluslu Amerikan ve Avrupa bankalarının şubeleri yeni açılmışlardır. Uzak Doğu borsaları kapandığında ise Orta Doğunun mali piyasaları ve merkezleri iki saatten beri çalışmakta olup Avrupa borsaları mesaiye yeni başlamaktadır. Avrupa ile ortak çalışma saatleri sırasında New York borsasında faaliyet hacmi yoğunlaşmaktadır. Londra bankaları coğrafi konumları dolayısıyla, günlük çalışma süresi içinde öteki Avrupa piyasaları ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere, Uzak Doğu ve Orta Doğu piyasalarıyla işlem yapabilmektedirler.
  Milletlerarası döviz borsaları 24 saat sürekli olarak çalıştıkları için döviz fiyatları (kurları) s?ekli olarak değişirler. Döviz bir iktisadi mal gibi işleme tabi tutulduğundan, dövizin bir arz ve talebi ve dolayısıyla da bir fiyatı vardır. Döviz fiyatlarına "döviz kuru" (exchange rate) denmektedir.
  Döviz kurları genellikle bir birim döviz başına (veya bununla değiştirilebilen) milli para miktarı olarak
  tanımlanır. Mesela 1 $= 10.000 TL veya 1 DM= 6000 TL gibi. Döviz kurları 1 birim milli paranın karşılığı olan döviz miktarı olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde düşünüldüğünde kurlar 1 TL= 1/10.000 $ veya 1 TL= 1/6000 DM olarak ifade edilebilir. Bu iki sistem birbirinin tersidir. Birincisinde dövizin, milli para cinsinden değeri ifade ediliyor; buna direkt-kotasyon sistemi deniyor. İkincisinde ise milli paranın dış değeri, yani döviz cinsinden fiyatı gösteriliyor; buna da indirekt kotasyon sistemi deniyor. Milletlerarası borsalarda döviz kurları ABD dolarıyla milli paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilince, ABD doları dışında iki para arasındaki değişim oranı bunların dolar cinsinden fiyatlarına göre dolaylı olarak hesaplanabilir. Mesela, 1 $ = 2000 TL 1 $= 2 DM ise; 1 DM= 1000 TL olur. Bu şekilde dolar dışındaki paralar arasında hesaplanan kurlara çapraz kur (cross-rate) denilmektedir. Yani iki para arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilir.
  Yabancı paraların çapraz kurları arasında da bir uyum vardır. Çapraz kurlar arasındaki uyum bozulur, yani dövizin ucuz olduğu yerden satın alınıp pahalı olduğu yerde satılması işleri ortaya çıkabilir. Bu farklardan yararlanarak kazanç sağlanması işlemine arbitraj denir. Geniş anlamda döviz ticareti; döviz bazında mevduat bulundurmayı, döviz piyasaları arasındaki kur farkından kar elde etmeyi (döviz arbitrajı), zaman içindeki kur değişmelerinden kar elde etmeyi (döviz spekülasyonu) de kapsamına almaktadır.
  Döviz piyasaları vadeli piyasa (forward market) ve vadesiz piyasa (spot market) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Vadesiz piyasalarda döviz işlemleri herhangi bir işgününde o günün döviz kuru üzerinden yapılmaktadır. Vadeli piyasalarda ise tarafların sözleşme ile tespit ettikleri gelecekteki bir gün ve döviz kuru üzerinden (vadeli döviz kuru) döviz alım ve satımının taahhüt edilmesi şeklinde yapılmaktadır. Vaktiyle altın para sisteminin yürürlükte olduğu yıllarda ülke paraları, bulundurdukları veya temsil ettikleri altın miktarına göre birbirleriyle mübadele edilirlerdi. Mesela Türk lirası 2 gr altını, dolar 6 gram altını temsil ediyorsa, 1 dolar= 3 TL olarak belirlenirdi. Böylece belirlenmiş olan kurların değişmeleri de mümkün olmazdı. Altın para sisteminin çok önemli bir üstünlüğü olarak nitelenen bu husus, daha sonra kağıt para sistemine geçirilmesiyle birlikte geçerliliğini kaybetti. Döviz kurları sabit veya esnek olarak belirlenebilmesinin fayda ve mahzurlarını esas alan tartışmalar iktisat literatüründeki canlılığını hala korumaktadır.
  İkinci Dünya Savaşı sonlarından 1973 başlarına kadar dünyada geçerli olan ve Bretton Woods Sistemi diye bilinen para sistemi bir sabit kur sistemiydi. 1973 başlarından itibaren Batılı ülkeler esnek veya değişken kur sistemini benimsemişlerdir. Ne var ki, Avrupa Topluluğu ülkeleri gibi bazı sanayileşmiş ülkeler paralarını sabit kurlardan birbirine bağlayarak bir para sahası oluşturmuşlardır. Belirtmek gerekir ki, günümüzde tam bir esnek kur sistemi hemen hemen hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Hemen hemen her ülke döviz kurlarının nisbi de olsa istikrarlı oluşunu özlemektedir. İstikrar arayışları ise döviz piyasalarına müdahaleyi zorunlu kılmaktadır.
  Türkiye'de 1929 yılına kadar Lozan Antlaşmasında yer alan hükümler dolayısıyla döviz piyasalarına fazla bir müdahalede bulunulamamıştır.
  Lozan Antlaşmasının koyduğu sınırlamaların sona ermesiyle birlikte, 20 Şubat 1930 tarihinde çıkartılan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile döviz işlemlerini düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş ve yoğun bir şekilde döviz kontrolu uygulanmaya başlanmıştır.
  Özellikle 1983'ten sonra Türk Lirasına konvertibilite sağlamak yönünde getirilen bazı düzenlemelerle 1567 sayılı kanunun uygulamaları yerine geniş ölçüde bir serbesti ortamı getirilmiştir. Sabit döviz kuru sistemi fiilen terk edilmiş ve kurların önce kısa aralıklarla, sonraları Merkez Bankasınca her gün belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Hükümet 1989'da aldığı bir kararla banka ve yetkili kurumlara 3000 dolar veya eşdeğer döviz satabilme hakkı verildi. Mart 1990'da "32 sayılı karar" olarak bilinen Türk Parasını Koruma Hakkındaki Karar'da yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilere sınırsız döviz bulundurma ve transfer etme gibi haklar tanındı. (1993)
  Bazı Ülkelerin Para Birimileri
  Ülkenin Adı
  Para Birimi
  Afganistan ........................ Afgani Almanya .......................... Mark ABD .................................. Dolar Arjantin ............................ Peso
  Arnavutluk ........................ Lek Avustralya ........................ Dolar Avusturya ........................ Şilin Bangladeş ........................ Taka Birl. Arap Emirlikleri .......... Dirhem Bolivya.............................. Peso Brezilya ............................ Cruzerio Bulgaristan ...................... Leva Cezayir ............................ Dinar
  Çekoslovakya .................. Koruna (Krone) Çin H.Cum. ...................... Renminbi-Yuan yan Danimarka ........................ Krone Endonezya ...................... Rupipah EskiSovyetCum. .............. Ruble Fas .................................. Dirhem Finlandiya ........................ Markka Fransa .............................. Frank Ghana .............................. Cedi Güney Afrika Cum. .......... Rand Hindistan .......................... Rupi
  Hollanda .......................... Florin, Gulden Irak .................................. Dinar
  İngiltere ............................ Paund, Sterlin İran .................................. Riyal İrlanda .............................. Pund İspanya ............................ Peseta İsrail.................................. Pund İsveç ................................ Kron İsviçre .............................. Frank İtalya ................................ Liret Japonya............................ Yen Kanada ............................ Dolar Katar ................................ Riyal Kenya .............................. Şilin Kıbrıs (KKTC) .................. Lira Kuveyt .............................. Dinar Küba ................................ Peso Libya ................................ Dinar Lübnan ............................ Pund Macaristan........................ Forint Malezya ............................ Ringgit
  Meksika ............................ Peso Mısır ................................ Lira Nijerya .............................. Naira Norveç .............................. Kron Pakistan............................ Rupi Peru.................................. Sol Polonya ............................ Zioty Portekiz ............................ Escudo Romanya .......................... Leu Sudan .............................. Lira Suriye .............................. Lira Suudi Arabistan ................ Riyal Şili .................................... Peso Tunus .............................. Dinar Türkiye.............................. Lira Umman ............................ Riyal Ürdün................................ Dinar Venezuella........................ Bolivar Yeni Zellanda .................. Dolar Yugoslavya ...................... Dinar Yunanistan ...................... Drahmi Zaire ................................ Zaire
  [h=2]Sözlükte "döviz" ne demek?[/h]1. Ülkeler arası ödeme yapmakta kullanılabilecek para, çek ve poliçe gibi her türlü ödeme aracı, yabancı ülke parası.
  2. Propaganda ya da tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez ya da karton.
  [h=2]Döviz kelimesinin ingilizcesi[/h]n. foreign currency, currency
  Köken: Fransızca
  [h=2]Benzer bağlantılar[/h]dövizzede
  [h=2]Döviz ne demek? (Ticari terimler kategorisi)[/h](Foreign exchange) Genel olarak yabancı ülke paralarına verilen ad. Bankacılık uygulamaları açısından nakit şeklindeki yabancı paralarla, onların yerine geçen tele havale, banka havalesi, çek, bono, poliçe gibi ödeme araçları arasında bir ayırım yapılır ve birincisine efektif, İkincisine ise sadece "döviz" adı verilir. Döviz, diğer iktisadi mallar gibi, arzı talebi ve belirli fiyatı olan bir varlıktır. Dövizin ulusal para cinsinden fiyatına döviz kuru denir. Bazı ülkelerde dövizin serbest bir piyasası vardır, dileyen herkes, dilediği miktarda döviz alım ve satımı yapabilir. Bu ülkeler genellikle ulusal paralarına konvertibilite tanımışlardır. Bu paralar uluslararası ödemelerde kullanılabilmekte, ithali ve ihracı da serbestçe yapılabilmektedir. Bazı ülkelerde ise serbest döviz piyasası yoktur. Her tür. tü döviz alım ve satımı devlet dene, timi altındadır. Buna Döviz Kontrolü sistemi denir. Bu sistemin en aşırı şeklinde bireylerin yanlarında izinsiz olarak döviz bulundurmaları dahi suçtur. Bu gibi sistemlerde ulusal para konvertibiliteden yoksundur. Döviz işlemlerinin bu şekilde devlet denetimi altında toplanması döviz karaborsasının ortaya çıkmasının başta gelen nedenidir. Bir ülkenin döviz kazanması dışarıya mal veya hizmet ihraç etmesi, dışarıda tahvil veya hisse senedi gibi menkul kıymetler satması, yabancı ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan borçlanması ya da dolaysız yabancı sermaye yatırımı kabul etmesi gibi yollarla olur. Uygulamada konvertibil dövizlerle konvertibil olmayanlar arasında bir ayırım yapılır, birincisine Sert Döviz (Hard Currency), İkincisine de Yumuşak Döviz (Soft Currency) adı verilir.
  3 Temmuz 2013
  #1
 2. Döviz Nedir Döviz Hakkında Bilgi Cevapları

 3. Günümüzde herkes hayatında en az bir kere döviz ticareti yapmıştır. Kimi yurt dışı seyahatlerinde kimi ise direkt döviz bürolarına giderek para birimlerinde değiş tokuş sağlayarak aradaki farka bağlı olarak kar veya zarar etmiştir. Zaten bunların sonucunda döviz ticareti yaygınlaşmıştır. Şimdilerde hayat koşullarının geliştirildiği gibi yatırımlarda fiziki olmaktan çıkmıştır. Artık internet üzerinden fiziki olmayan şekillerde, dövizi elde tutmayarak sadece fiyat değişimlerinden kazanç sağlanmaktadır. Bu döviz bürolarında gerçekleştirilen işlemlerin mantığıyla aynıdır. Farkı ise daha güvenilir olmasıdır ve yüksek kazanç sağlama fırsatı tanımasıdır.

  Döviz ticareti mantığı kurlar arası farktan kar elde etmek olduğu için yatırım yapılacak olan para biriminin değeri; baz döviz karşısında değer kazanmış oluyor. Döviz işlemleri pariteler şeklinde yapılmaktadır. Yani, farklı iki tane para biriminin birbirlerine karşı oranlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle paritenin içinde bulunan dövizler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Fiyatları neden değişiyor bilmelisiniz. Buna bağlı olarak paritenin eğilim yönünü doğru olarak tahmin ederek, birikimlerinizi döviz ticareti yaptığınız yerin olanaklarından faydalanarak karlı şekillerde değerlendirebilirsiniz.

  Canlı döviz takibini de buradan takip edebilirsiniz.
  30 Haziran 2020 12:26
  #2
soru sor

Döviz Nedir Döviz Hakkında Bilgi