Dost Şiirleri?

İsimli konu WH 'Güzel Sözler & Hazır SMS' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 14 Mayıs 2013 tarihinde yazılmıştır. Dost Şiirleri? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Dost Şiirleri?
  14 Mayıs 2013
  #1
 2. Dost Şiirleri? Cevapları

 3. ziyaaktas

  ziyaaktas Yönetici

  Sağdan soldan derlediğim birkaçtane dost şiiri işini görürür umarım.

  Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn


  Gazel


  Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
  Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli' zebûn


  Sâye-i ümmîd zâ'il âfitâb-ı şevk germ
  Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn


  Akl dun-himmet sadâ-yı tâ'ne yer yerden bülend
  Baht kem-şefkat belâ-yı ışk gün günden füzûn


  Men garîb ü râh-ı mülk-i vasl pür-teşvîş ü mekr
  Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakş-ı füsûn


  Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ
  Her hilâl-ebrû kaşı bir ser-hat-ı meşk-i cünûn


  Yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniş bî-sebât
  Suda aks-i serv tek te'sir-i devlet vâj-gûn


  Ser-had-i matlûba pür-mihnet tarîk-i imtihân
  Menzil-i maksûda pür-âsîb râh-ı âzmûn


  Şâhid-i maksad nevâ-yı çeng tek perde-nişîn
  Sâğar-ı işret habâb-ı sâf-ı sahbâ tek nigûn


  Tefrika hâsıl tarîk-i mülk-i cem'iyyet mahûf
  Ah bilmen neyleyem yoh bir muvâfık reh-nümûn


  Çihre-i zerdin Fuzûlî'nün dutupdur eşk-i âl
  Gör ana ne rengler geçmiş sipihr-i nîl-gûn

  Şair Fuzuli


  Dost Bağının Meyveleri Erişti


  Dost bağının meyveleri erişti
  Ayva benim alma benim nar benim
  Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
  Cefakarım sitemkarım var benim


  Yedi derya boz-bulanık selinden
  Halk-ı alem aciz kaldı dilimden
  Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
  Efgan benim matem benim zar benim


  Mail oldum kisvesine tacına
  Bend olmuşum siyah zülfü ucuna
  Mansur gibi asılırım saçına
  Kakül benim, perçem benim dar benim


  Gevheri der kime gönül katayım
  Gevherimi nadanlara satayım
  Dost bağında bülbül gibi öteyim
  Gülşen benim güller benim har benim

  Şair Gevheri


  Bir Dost Bulamadım Gün Akşam Oldu


  Yorgunluktan başım düşüyor
  Gökte kanadı ayrıç ayrıç bir kırlangıç
  Dere gibi geçiyor içerimden
  Ekmek kurumuş
  Zeytin çekmiş yağını
  Yürüdüm yutkuna yutkuna
  Toza belendi miğdem
  Gözlerim soldu
  Armuda vardım yüksek
  Bostana vardım ellerin
  Köy hayat gibi ırak
  Dönendim durdum
  Bir dost bulamadım
  Gün akşam oldu


  Taze yavrum kan kusuyor
  Dışarda eli kırbaçlı bir rüzgar
  Hançer gibi geçiyor yüreğimden
  Tezek tükenmiş
  Oda çekilmiş sıcağını
  Düşündüm tütünü sara sara
  Ağuyla dağlandı ciğerim
  Yüzümün rengi durdu
  Avrada baktım ağlıyor
  Komşuya vardım susuyor
  Kasaba devlet gibi ırak
  Yol kapalı
  Kalktım oturdum
  Bir dost bulamadım
  Gün akşam oldu


  Amerikan buğdayı bereketli olmuyor
  Ötede bizim buğdaydan sapsarı bir ırmak
  Güneş gibi geçiyor düşlerimden
  Öküzler zayıflamış
  Toprak çekmiş elini
  Eridim hilal oldum
  Sele karşı terim
  Gücüm dondu
  Tüccara vardım ürkek
  Yakın köye vardım bakmıyor
  Geçim bir kanlı tuzak
  Sordum sordurdum
  Bir dost bulamadım
  Gün akşam oldu


  Şehre inince keyfim kaçıyor
  Her yerde yüzüme çarpan bir tokat
  Eski bir kin gibi geçiyor gözüm önünden
  Kapılar kapanmış
  Hükümet çekmiş ayağını
  Bekledim köle oldum
  Yere yapıştı dizlerim
  Umuduma set kondu
  Valiye vardım ödlek
  Başkana vardım gülüyor
  Belki çıkar diye evrak
  Sustum oturdum
  Bir dost bulamadım
  Gün akşam oldu.

  Süreyya Berfe


  Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim


  Seyyah olup şu alemi gezerim
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu
  Kendi efkarımca okur yazarım
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu


  İki elim kalkmaz oldu dizimden
  Bilmem amelimden bilmem özümden
  Akıttim kanlı yaş iki gözümden
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu


  Yine boralandı dağların başı
  Akıttım gözümden kan ile yaşı
  Emaneti alır ol veren kişi
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu


  Bozuk şu cihanın pergeli bozuk
  Yazıktır şu geçen ömre yazık
  Tükendi daneler kalmadı azık
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu


  Pir Sultan'ım eydür ummana dalam
  Gidenler gelmedi bir haber alam
  Abdal oldum çullar giydim bir zaman
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu

  Pir Sultan Abdal


  Bu Aşk Düştü Canımıza


  Bu aşk düştü canımıza bahar eyledi kışımız
  Kaygu bulutların sürdü komadı hiç teşvişimiz


  Dilimizde ol dost adı canımızda ol dost dadı
  Gönlümüzü ol dost aldı unuttuk yad bilişimiz


  Dosttur heman endişemiz dostu sevmektir pişemiz
  Ol dostu sevmekten özge bir dahı yoktur işimiz


  Ol sultandır ben ona kul her dem yeni yeni nüzul
  Andandır bu cümle usul andandır her bahşişimiz


  Her dem bakarız ol yüze her gün bayram kadir bize
  Biz dostu ıyan görürüz düş değil bu görüşümüz


  Kanda baksak dost görünür sanma dost doğar dolunur
  Yer gök dopdolu dost durur bu sözde yok yanlışımız


  Biz dost ile diriyiz dostsuz olursak ölürüz
  Dosttur bize ten can dost ile her cünbişimiz


  Eşrefoğlu Rumî aydır dost bizi şöyle alıptır
  Mahlûkattan kesiliptir alışımız verişimiz

  Eşrefoğlu Rumi


  Ötme Bülbül


  Ötme bülbül ötme şen değil bağım
  Dost senin derdinden ben yana yana
  Tükendi fitilim eridi yağım
  Dost senin derdinden ben yana yana


  Deryadan bölünmüş sellere döndüm
  Ateşi kararmış küllere döndüm
  Vakitsiz açılmış güllere döndüm
  Dost senin derdinden ben yana yana


  Haberin duyarsın peyikler ile
  Yaramı sarsınlar şehidler ile
  Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
  Dost senin derdinden ben yana yana


  Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim
  Yemeden içmeden sudan kesildim
  Zülfün kemendine kondum asıldım
  Dost senin derdinden ben yana yana
  Pir Sultan Abdal


  Kaldı mı?


  Zafer adlı taya biner
  Vuslat denen yere döner
  Sayılırdık biner biner
  Yüzü bilen kaldı mı dost..?


  Alında ter, kutsal emek
  Zahmet kazan, çile yemek
  Biraz tuz bir kuru ekmek
  Azı bilen kaldı mı dost?


  Ben demekten doğdu benlik
  Yalnızlıkta düğün, şenlik
  Aramızda benlik senlik
  Bizi bilen kaldı mı dost …?


  Mevla birdi Sözümüz bir
  Seccade de yüzümüz bir
  Hak, Hak diyen özümüz bir
  Özü bilen kaldı mı dost..?


  Biri güler biri ağlar
  Viran oldu eski bağlar
  Hainlere mesken dağlar
  Gürzü bilen kaldı mı dost..?


  Üç günlük dünya mı cennet?
  Yağmur gibi yağar lanet
  Nedir haram nedir sünnet
  Farzı bilen kaldı mı dost..?


  İşlendik bak nakış nakış
  Namerde gül, mertle takış
  Gül bağında bir kara kış
  Yazı bilen kaldı mı dost..?

  Fatih Hepgüler
  Dost Olalım


  İnanırız bir tek Rab’e,
  Rabbimizin evi Kâbe,
  Canlar orda eder tövbe,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Bitmez tükenmez sevgimiz;
  Son Peygamber önderimiz;
  Kur-an bizim rehberimiz,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Ebu Bekir, sevgin derin;
  Ali, Osman var Ömer’in,
  Dört yâri var Peygamberin,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Hem Alevi hem Sünni’yiz,
  Biz Muhammed, Aliciyiz,
  Hak dinine sevdalıyız,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Hoş görülü İslam dini,
  Dostun dosta olmaz kini,
  Ömür kısa dünya fani,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Dostsan, inan dost sözüne,
  İmam Hasan, Hüseyin’e,
  Bak da artık dön özüne,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Her devirde hizipçiler,
  Yalan yanlış söylediler,
  Nesli bitti tükendiler,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Sevgi ve saygı dergâhı,
  Hızır Paşada var bir ah-ı;
  Pir Sultandır canlar şahı,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Geliyoruz aynı soydan,
  Sarılmışız dört bir koldan,
  Çıkarmışlar bizi yoldan,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Hünkâr Veli Hacı Bektaş,
  Birlik için vermiş uğraş.
  Bu ayrılık niye gardaş?
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Koyun girmez kurt postuna,
  Dost küser mi hiç dostuna,
  Taptuk Emre’nin aşkına,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Yedi yıldır gurbet gurbet,
  Yunus Emre arar kısmet,
  Bütün düşmanlara nispet,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Canı candan kayırmayın,
  Dostu dosttan ayırmayın,
  Kenetlenin, dağılmayın,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Her gün dönerdi Mevlana,
  Seslenirdi her bir yana,
  Kim olursan gel divana,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Hacı Bayram Ankara’da,
  Bütün canlar bir arada,
  Hem denizde hem karada,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.


  Gerçekleri unuttunuz,
  Canı cana küstürdünüz,
  Biz ayrılmaz bir bütünüz,
  Gelin dostlar dost olalım.
  Gelin canlar bir olalım.
  11.01.2008

  Fadlı Doğan
  18 Mayıs 2013
  #2
 4. Güzel yazmışlar,kimler yazmışsa.:)
  19 Mayıs 2013
  #3
 5. Pardon,görmemişim altta yazıyormuş..:deli:
  19 Mayıs 2013
  #4
soru sor

Dost Şiirleri?

Alakalı Aramalar:

 1. ayri dustuk dost siir