Divriği, Sivas

İsimli konu WH 'İllerimiz' kategorisinde, yucel_dundar üyesi tarafından 26 Nisan 2010 tarihinde yazılmıştır. Divriği, Sivas hakkında bilgi ve tartışmalar.

  1. Sivas - Divriği İlçesi


    Sivas İlinin Büyük İlçelerinden biri olan Divriği eski bir tarihe sahiptir. Hititler zamanından beri yerleşim alanı olarak bilinen Divriği in adı, eski Yunan yazmalarında Apbrike olarak geçmektedir. Bizans devrinde Tepbrike olarak yaygın bir hal almış ve Türklerce Divrik adıyla anılmıştır. Arap Coğrafyacıları ise şehrin adını ilk kaynaklara uygun olarak Abrik şeklinde tespit etmişlerdir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Divriği Türk egemenliğine girdiği, Divriği in Alpaslan n komutanı Mengücek Gazi e verildiği ve O un bağlı olduğu Oğuz boylarından Kayı, Bayat, Karaevli ve Akevli boylarının yerleştiği bilinmektedir. Mengücek Gazi in oğlu İshak n 1142 yılında ölümü üzerine ikiye ayrılan Mengücek Beyliğinin Divriği kolunu Süleyman bey kurmuştur. Bu beylik kültürel bir gelişme gösterirken bir yandan da Anadolu Selçuklu Sultanlığına bağlı olarak Hıristiyanlara karşı sürmekte olan savaşlara katılmıştır. Bu devirde Süleyman Şah n 1224 tarihinde yaptırdığı kale ile oğlu Ahmetşah tarafından 1228 yılında yaptırılan Ulu Cami ve ayrıca Ulu Cami'ye bitişik olarak Ahmetşah n karısı Turan Melek tarafından yaptırılan darrüşifa büyük bir önem taşır. Divriği eki son Mengücek Beyi Salih ait kitabe 1252 tarihini göstermektedir. Anadolu aki türk birliğinin dağılmış olduğunu bu devirde, Sivas Eratna oğullarına bağlanmışken Divriği in Mısır-Memlük yönetiminde kaldığı görülür. 1398�de Karyüllük Osman n Sivas Sultanı Kadı Burhanettin Zara ile Divriği arasında yenilgiye uğratıp öldürmesinden sonra yöreye egemen olan Osmanlı Beyi Yıldırım Beyazıt, Divriği Kalesini Mısırlı Vali İbrahim Şuhri in Oğlundan teslim almış, ancak 1401 e Timur karşı Memlük İmparatorluğu ile bir anlaşma yaparken bu kaleyi yine onlara bırakmak zorunda kalmıştır. Divriği in Türk Beyliğine kesin olarak katılması, Yavuz Sultan Selim devrinde Mercidabık Zaferinin sonunda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunca Sivas Beyler Beyine bağlı bir Sancak olarak teşkilatlanan Divriği; Harput, Arapkir ve Zara yolu üzerinde önemli bir konaktı. 17.yüzyıldan başlayarak Anadolu a güvenliğin bozulması üzerine Tunceli dağlarına sığınan eşkiyaların baskısı altında kaldı. 200 yıl süren bu güvensizlik devresinde şehir güvenilir sığınaklardan biriydi. Sivas İli'nin yeniden teşkilatlanması üzerine Divriği bir İlçe haline getirilmiştir.Divriğinin etnik yapısı Kürt,Türk ve Ermenilerden oluşur.
    26 Nisan 2010
    #1
  2. Divriği, Sivas Cevapları

soru sor

Divriği, Sivas