Description Açıklama

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. Description Açıklama hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Description​
  Açıklama
  Mac OS X Macintosh bilgisayarlar için Apple'ın işletim sisteminin onuncu büyük sürümüdür.
  Previous Macintosh operating systems were named using Arabic numerals , eg Mac OS 8 and Mac OS 9 .​
  Önceki Macintosh işletim sistemlerini kullanarak isimlendirildi Arap rakamları , örneğin Mac OS 8 ve Mac OS 9 .
  The letter X in Mac OS X's name refers to the number 10 , a Roman numeral .​
  X adını OS X harfi yağmurluk bir iceren için 10 sayısı Roma rakamı .
  It is therefore correctly pronounced "ten" ( /ˈtɛn/ ) in this context, though "X" ( /ˈɛks/ ) is also a common pronunciation. [ 6 ] [ 20 ]​
  Onu (ve bu nedenle "doğru telaffuz" on / tɛn / bağlamında bu) de olsa "X" ( / ɛks / ) telaffuz de ortak. [6] [20]
  Mac OS X's core is a POSIX compliant operating system (OS) built on top of the XNU kernel , with standard Unix facilities available from the command line interface .​
  Mac OS X çekirdek olduğunu POSIX ) üzerine kurulmuştur üst OS (işletim sistemi uyumlu XNU çekirdek , ile standart mevcut tesisler Unix komut satırı arayüzü .
  Apple has released this family of software as a free and open source operating system named Darwin .​
  Bir elma olarak yazılım ailesinin bu yayımladı ücretsiz ve açık kaynak sistemi adlı işletim Darwin .
  On top of Darwin, Apple layered a number of components, including the Aqua interface and the Finder , to complete the GUI -based operating system which is Mac OS X. [ 7 ]​
  Darwin üzerine, Apple bileşenleri sayısı dahil katmanlı Aqua arayüzü ve Finder tamamlamak için, GUI Mac OS X tabanlı işletim sistemi [7]
  Mac OS X introduced a number of new capabilities to provide a more stable and reliable platform than its predecessor, Mac OS 9 .​
  Mac OS X, yeni sayısı piyasaya bir önceki onun daha istikrarlı ve güvenilir bir platform daha yeteneklerini sağlamak için Mac OS 9 .
  For example, pre-emptive multitasking and memory protection improved the system's ability to run multiple applications simultaneously without them interrupting or corrupting each other. [ 21 ] Many aspects of Mac OS X's architecture are derived from Openstep, which was designed to be portable, to ease the transition from one platform to another.​
  Örneğin, önceden multitasking davranarak ve bellek koruması . veya ayartıcı birbirlerini engellemeden onları aynı anda olmadan gelişmiş uygulamalar sistemin çok yeteneği çalıştırmak için [21] mimarisi X birçok yönlerini Mac OS, taşınabilir tasarlanmış çıkmadır, OpenStep dan olmak vardır başka bir platform geçiş kolaylığı.
  For example, Nextstep was ported from the original 68k -based NeXT workstations to x86 and other architectures before NeXT was purchased by Apple, [ 22 ] and OpenStep was later ported to the PowerPC architecture as part of the Rhapsody project .​
  Örneğin, NeXTstep orijinal değildi taşıdık 68k tabanlı NeXT iş istasyonlarına- x86 ve Apple tarafından satın alınan diğer edildi NeXT önce mimarileri, [22] ve OpenStep oldu taşıdık sonra PowerPC bir parçası olarak mimari Rhapsody proje .
  The most visible change was the Aqua theme .​
  En göze çarpan değişiklik oldu Aqua tema .
  The use of soft edges, translucent colors, and pinstripes – similar to the hardware design of the first iMacs – brought more texture and color to the user interface when compared to what OS 9 and OS X Server 1.0's " Platinum " appearance had offered.​
  ilk ve pinstripes - benzer donanım tasarımı, renkleri şeffaf yumuşak kenarlar, kullanımı iMac - "Server 1.0 'in X 9 ve OS işletim sistemi ne göre getirilen daha fazla doku ve renk kullanıcı arayüzü zaman Platin "görünüş teklif etti .
  According to John Siracusa, an editor of Ars Technica , the introduction of Aqua and its departure from the then conventional look "hit like a ton of bricks." [ 23 ] Bruce Tognazzini (who founded the original Apple Human Interface Group) said that the Aqua interface in Mac OS X v10.0 represented a step backwards in usability compared with the original Mac OS interface. [ 24 ] [ 25 ] Third-party developers started producing skins for customizable applications for Mac and other operating systems which mimicked the Aqua appearance.​
  editörü göre, John, bir Siracusa Ars Technica , Aqua giriş ve geleneksel bakmak daha sonra kendi ayrılışına kadar "tuğla bir ton gibi çarptı." [23] Bruce Tognazzini (Grubu'nu kurdu orijinal Apple İnsan Arabirimi) dedi arayüzü Aqua Mac OS X v10.0 arabirimi Mac OS orijinal göre kullanılabilirlik temsil bir adım geriye doğru. [24] [25] Üçüncü parti geliştiricilerinin üretmeye başladı derileri görünüm Aqua taklit ve diğer işletim sistemleri için Mac özelleştirilebilir uygulamalar için .
  To some extent, Apple has used the successful transition to this new design as leverage, at various times threatening legal action against people who make or distribute software with an interface the company claims is derived from its copyrighted design. [ 26 ]​
  ölçüde bazı Apple tehdit saatlerinde, çeşitli kaldıraç yeni tasarım olarak bu geçişin başarılı kullanılmış olan dava ile karşı gelen insanlar türetilmiştir iddia şirket yapmak veya dağıtmak arabirimi ile yazılım telif tasarımı. [26]
  Mac OS X Architecture implements a layered framework. [ 27 ] The layered framework aids rapid development of applications by providing existing code for common tasks.​
  Mac OS X Mimarlık çerçevesinde uygulayan bir katmanlı. [27] katmanlı çerçeve görevler için ortak kod mevcut sağlayarak uygulamaları kalkınma yardımları hızlı.
  Mac OS X includes its own software development tools, most prominently an integrated development environment called Xcode .​
  Mac OS X kendi üzerinde bulunduran yazılım geliştirme en belirgin araçları, bir entegre geliştirme ortamı denilen Xcode .
  Xcode provides interfaces to compilers that support several programming languages including C , C++ , Objective-C , and Java .​
  Xcode için arayüzleri sağlar derleyicileri birkaç destek programlama dilleri dahil C , C + + , Objective-C ve Java .
  For the Apple–Intel transition , it was modified so that developers could build their applications as a universal binary , which provides compatibility with both the Intel-based and PowerPC-based Macintosh lines. [ 28 ]​
  için Apple Intel geçiş , bu gibi uygulamaların olduğu inşa edebileceğini geliştiricilerin böylece değiştirilmiş evrensel ikili hatlar, Macintosh tabanlı-sağlayan uyumunuz tabanlı hem Intel ve PowerPC. [28]
  The Darwin sub-system in Mac OS X is in charge of managing the filesystem, which includes the Unix permissions layer.​
  Darwin Mac OS X alt sistemi Unix içerir, yönetmek dosya sistemi konusunda sorumlu izinleri tabaka.
  In 2003 and 2005, two Macworld editors expressed criticism of the permission scheme; Ted Landau called misconfigured permissions "the most common frustration" in Mac OS X, [ 29 ] while Rob Griffiths suggested that some users may even have to reset permissions every day, a process which can take up to 15 minutes. [ 30 ] More recently, another Macworld editor, Dan Frakes, called the procedure of repairing permissions vastly overused. [ 31 ] He argues that Mac OS X typically handles permissions properly without user interference, and resetting permissions should just be tried when problems emerge. [ 32 ]​
  2005 yılında 2003 ve iki Macworld editörler düzeni izni ifade eleştiri; Ted Landau X OS Mac en sık hayal kırıklığı "in" denilen izinleri hatalı, [29] için ise Rob bile Griffiths önerisi olabileceğini kullanıcıların bazı izinlerini sıfırlayın her gün, dakika. 15 kadar sürebilir süreci [30] Daha yakın zamanlarda, başka Macworld editörü Dan Frakes. tamiri prosedür denilen izinleri çok gereksiz [31] O, savunuyor Mac OS girişim kullanıcı olmadan düzgün kolları izinlerini genellikle X sıfırlamayı izinleri ortaya gerektiğini sorunları çalıştığımızda sadece edilebilir. [32]
  As of September 2010, Mac OS X is the second most active general-purpose operating system in use on the World Wide Web , after Microsoft Windows , with an 8.3% usage share according to statistics compiled by W3Counter. [ 33 ] It is the most successful UNIX-like desktop operating system on the web, estimated at over 5 times the usage of Linux with 1.5%. [ 33 ] See also Usage share of operating systems .​
  2010 Eylül itibariyle, Mac OS X aktif amaç, genel işletim sistemi kullanmak en çok ikinci olan World Wide Web sonra, Microsoft Windows W3Counter tarafından paylaşmak göre istatistiklerin derlenmesi kullanım% 8,3 ile bir. [33] O en Başarılı UNIX benzeri kez kullanımı 5 üzerinden tahmini, işletim sistemi üzerinde web masaüstü Linux % 1.5. [33] Ayrıca bakınız işletim sistemlerinin kullanımı paylaşmak .
  Eighteen languages are available as the "base" language (that which is used for sub-user environments, such as the user login screen) at the first screen of the installation DVD.​
  On sekiz dilde kurulum DVD ilk ekranda (hangi kullanıcı giriş ekranı gibi alt kullanıcı ortamları için kullanılan) "temeli" dil olarak mevcuttur.
  All of the eighteen user languages for the system menus, messages, and other functions are installed by default and can be chosen from the System Preferences.​
  sistem menüleri, mesajlar ve diğer işlevler için onsekiz kullanıcı dillerin tümü varsayılan olarak yüklenir Sistem Tercihleri seçilebilir.
  As of OS 10.6, the languages are English, Japanese, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Brazilian Portuguese, European Portuguese, Russian, and Polish.​
  OS 10.6 itibariyle, dilleri, Japonca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Korece, Brezilya Portekizcesi, Avrupa Portekizce, Rusça ve Lehçe.
  Input methods for typing in dozens of scripts can be chosen independently of the system language. [ 34 ]​
  bir komut onlarca yazarak yöntemleri Giriş dili sisteminin bağımsız olabilir seçildi. [34]
  9 Aralık 2010
  #1
 2. Description Açıklama Cevapları

soru sor

Description Açıklama