Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 29 Şubat 2012 tarihinde yazılmıştır. Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Çökkün duygudurum ve ilgi, isteğin azalması veya kaybolması depresyonun ana belirtileridir. Eskiden keyif alınan veya ilgi duyulan aktivitelerden keyif alamama veya ilgi duymama görülür. Umutsuzluk ve karamsarlık, suçluluk, değersizlik ve çaresizlik duygulan eşlik eder. Hastalar enerjide azalma, halsizlik, bitkinlik, konsantrasyonda bozulma, karar vermede zorlanma ve unutkanlıktan yakınabilirler. Uykusuzluk, sabah erken uyanma veya tersine fazla uyuma görülebilir. İştah ve/veya kilo kaybı, bazen de yine tersine aşın yeme ve kilo alma görülür. Ölüm veya intihar düşünceleri veya intihar girişimleri olabilir. Huzursuzluk, tedirginlik, bunaltı ve baş ağrısı , sindirim sistemi bozuklukları, ağrı gibi bedensel yakınmalar da sıklıkla depresyona eşlik edebilir.

  Depresyon hastasının muayene bulguları arasında hareketler ve davranışta yavaşlama görülebilir, durgunluk göze çarpabilir ve bazen sıkıntılı ve tedirgin bir görünüm söz konusudur. Konuşma alçak sesle ve yavaştır, yanıt almak güçtür ve bazen hiç konuşmama olabilir. Duygulanımları sıklıkla üzüntülü ve kederlidir. Sık ağlama, bunaltı da görülebilir. Bazen de çabuk öfkelenme veya duygularını yitirmiş gibi hissetme olabilir. Bilinç açıktır. Düşünce içeriğinde karamsarlık, umutsuzluk, pişmanlık, ÖZ saygıda azalma, değersizlik ve küçüklük düşünceleri, suçlanma, Ölüm – İntihar düşünceleri ve/veya planı görülebilir. Çok ağır depresyonlarda gerçeği değerlendirmede bozulma ve kural olmamakla birlikte çoğunlukla çökkün duygudurumla uyumlu psikotik belirtiler, sanrınlar (örneğin kötü ve değersiz bir insan olduğu için öldürüleceğine veya iç organlannın çürüdüğüne inanma) veya varsanılar (örneğin kötü veya değersiz olduğunu söyleyen sesler duyma) bulunabilir.

  Tanı:

  Bu belirtilerin çoğunun (beş veya daha fazlasının) en az iki haftadır bulunması ve kişinin işlevselliğini bozacak düzeyde olmasıyla majör depresyon tanısı konulur. İki uçlu duygudurum bozukluğundaki depresyon atakları, öyküde mani ataklarının olması İle ayrılır. Tanı, öykü ve muayene bulgularına dayanarak koyulmaktadır. Tanı konmasında yardımcı özgül laboratuvar test yoktur. Ancak tıbbi bir rahatsızlıkla ilişkili ikincil bir depresyon söz konusu ise bu tıbbi rahatsızlığa ait laboratuvar bulguları saptanabilir (örneğin vitamin B12 eksikliği, tiroid hormonu düşüklüğü (hipotiroidi) gibi).

  Tedavi:

  Majör depresyon tedavisinde antidepresan ilaçlar ve psikoterapi kullanılır. İki yöntemin bir arada kullanılmasının en etkin tedavi olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Hafif depresyonlarda psikoterapi bazen yeterli olabilmekle birlikte, orta ve ağır depresyonlarda antidepresan tedavi önemlidir. Psikoterapiler kısa süreli (örneğin bilişsel-davranışçı, kişilerarası) veya uzun süreli (psikanalitik yönelimli) olabilir. Gerektiğinde aile terapisinden de yararlanılabilir.

  Antidepresan ilaçlara yanıt 4-6 haftada ortaya çıkar ve tek depresyon atağı sonrası tedaviye en az 6 ay devam edilmelidir. Yineleyen depresyonlarda antidepresanlar-koruyucu tedaviye uzun süre, bazen ömür boyu devam edilir. Yaşamı tehdit eden nitelikte (örneğin hiçbir şey yiyip içmeyen veya ciddi intihar planlan olan hastalar) ağır depresyonlarda tedavi için hastaneye yatış gerekebilir. Bu tür ağır depresyonlarda elektrokonvülzif tedavi (EKT) etkili ve güvenli bir diğer tedavi seçeneğidir. Psikotik belirtilerin de olduğu ağır depresyonlarda tedaviye antipsikotikler eklenir. İki uçlu bozuklukta depresyon ataklarının tedavisinde duygudurum düzenleyici diğer ilaçların kullanımı gerekmektedir.

  Seyir:

  Depresyon tedaviye çoğunlukla iyi yanıt verir. Tedavi edilmeyen bir depresyon 6-13 ay sürebilir. Majör depresif bozukluk kronikleşme ve yineleme eğilimindedir. Bir yılın sonunda hastaların %25′in-de, izleyen 10 yıl içinde de hastaların %75′inde yineleme görülür. Depresyon yineledikçe ataklar daha şiddetli, uzun süreli ve sık olmaktadır. Herhangi bir zamanda ağır bir depresif bozukluk geçiren hastaların % 10-15 i intihar etmektedir.

  alıntı
  29 Şubat 2012
  #1
 2. Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi Cevapları

 3. Her zaman ilaç tedavisine başvurmak zorunda mı. Neden başka bir şey deneyin. Ben sorunu çözmek için başka yollar olduğunu düşünüyorum. Ben kimseyi ama ilaçlar, sorunu kendiniz çözebilirsiniz eminim.
  Anti-depresanlar şeyleri kötü yapmak! &)
  29 Mart 2012
  #2
 4. Depresyon Nedir?
  Bir çok kişiden sık, sık şu sözleri işitirsiniz. “Ben depresyondayım, hiç bir şey yapasım yok.” size bunu söylerken sadece üzgün hissederler fakat depresyon tüm bu söylemlerden öte bir durumdur. Depresyona insanlar genel olarak başarısızlık ya da zayıflık olarak bakarlar. Aslında bu yaygın olan yanlış inanışlardan biridir. Depresyon oldukça ciddi bir hastalıktır, sizin insanlarla olan ilişkinizi, düşüncelerinizi, duygularınıza etki eder.

  Depresyon Belirtileri Nelerdir?
  Depresyonun çeşitleri vardır fakat genel olarak semptomlar çok fazla ya da çok az olmakla tüm hastalarda belirli bir çerçeve çizer. Bu şikayetlerin acısı, ya da hafifliği hastalardan, hastalara değişmektedir.

  Depresyona Giren Hastaların Tipik Şikayetleri Ise Şunlardır:
  – Kendilerini dünyanın sonuna geldiğine, dünyada hiç bir şeyin iyi olmadığına inandırmışlardır.
  – Oynadıkları oyunlardan, çalıştıkları işlerden, arkadaşlıkların sahteliğinden dem vururlar.
  – Sürekli bir hareketsizlik hali söz konusudur. Eyleme geçme zorluğu yaşarlar.

  Pek Çok Hasta Ise Genel Olarak Aşağıda Verdiğimi Şikayetler Ile Bize Gelirler:
  – Yaptığım şeylere konsantre olamıyorum. Hiç bir şeye odaklanamıyorum.
  – Bitkinim, kendime olan güvenimi yitirdim. Hiç bir şey yapacak durumda değilim.
  – Tüm olanlar benim hatam, bu yüzden kendimi fazlasıyla değersiz hissediyorum.
  – Gelecek karanlık bir çukur ve bende bir çukurda boğuluyorum.
  – İntihara yatkın hissediyorum, hata bir keresinde çok yoğun bir hisse kapıldım. Aslına bakarsanız bir kez başarısız bir denemem olmuştu.
  – Uyumakta sıkıntı yaşıyorum, bu yüzden belirli bir uyku düzenim yok.
  – Yiyeceklerden zevk almıyorum bu yüzden hiç iştahım yok.

  Eğer sizlere bu şikayetler tanıdık geliyorsa korkmanız gerek yok. Aslında bu ifadeleri kullanmış olsanız bile depresyon hastalığına tutulduğunuz anlamına gelmiyor. Bu ifadeler, şikayetleri sürekli kullanıyorsanız ve sürekli bitkin hissediyorsunuz, depresyon hastalığına hoş geldiniz. Hemen bir psikyatr yardımı almanızda fayda var. Anlatılarınıza bakar sizi yönlendirecek ve size hafif, orta ya da ağır depresyon teşhisi koyacaktır.

  Depresyon Tedavisi nasıl yapılır?
  Korkmanıza gerek yok depresyon kesinlikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Fakat tüm hastalıklar da olduğu gibi bu süreç bazen sancılı bazen ise kolayca tedavi olduğu gözlemlenmiştir hastaların.

  Tedavide Hedeflenen Şunlardır:
  Depresyonla ilgili şikayetlere engel olmak ve hastaların depresyona yeniden yakalanmasını engel olmak. Tedavi süreci depresyon hastalığının şiddetine, ilerleyişine göre değişiklik gösterebilir. Depresyona da ki tedavi süreci sizin ve doktorunuzun karşılıklı diyaloğuna göre ilerler. Eğer isterseniz ailenizde tedavi sürecine dahil olabilir.

  Hafif depresyon sürecinde ilk olarak doktor gözetiminde kalmak mantıklı olabilir fakat hasta isterse doktoruna belirli araklıklara ziyaret gerçekleştirebilir.

  Orta, ağır depresyonda ise çok farklı bir süreç söz konusudur. Eğer hasta gerçekten çok ağır depresyon halinde ise birden çok tedavi çeşidi birlikte uygulanarak. Tedavi edilebilir.

  Depresyonda En Çok Uygulanan Tedavi Şekilleri Şunlardır:
  1)Psikoterapi
  2)Antidepresanlar
  3)İkisinin bir arada kullanımı.

  Yukarıda ki tedavilerinin haricinde şu tedavi yöntemleri de hastanın isteğine göre kullanılabilir. Uykusuzluk tedavisi, fiziksel egzersizler, ışın tedavisi de depresyon hastalığının tedavi yöntemleri arasındadır.

  Tedavi Çeşitlerinde Ki Avantaj Dezavantaj Karşılaştırması
  İlk olarak antideprasan tedavisinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyeceğiz fakat incelemeye başlamadan önce çok bilinen bir yanlışa daha değinmek istiyoruz. Antidepresanlar bağımlılık yapmazlar. Şimdi isterseniz antidepresan tedavisindeki avantajlar kısmına geçebiliriz.

  Antidepresan Tedavisinde Ki Avantajlar
  Hastanın içsel dünyasında iyi bir etkiye sahipler.
  Kısa sürede etki ediyorlar genel gözlemlere göre minimum iki hafta içinde.
  Vakit konusunda kazanç sağlıyorlar.
  Doktorunuz şikayetinize yönelik yüzlerce ilaç arasından, sizi yönlendirmesi kolaydır.

  Antidepresan Tedavisinde Ki Dezavantajlar
  Her ilaçta olduğu gibi yan etkileri görülebilir.
  Hastanın hayatına büyük bir etkileri yoktur. İlaç sadece destektir ve sizi bir anda süper kahraman, iletişim dehası ya da aşırı sosyal yapmaz.
  Psikoterapi tedavisi ile karşılaştığında antidepresan kullanımı, hastanın ilaç tedavisine son verdiğine geri gelebileceği nadir de olsa gözlemlenmiştir. Antidepresan kullanmında bir diğer şikayet ise uyku sorunudur.

  Depresyon Hastalığında Psikoterapi Tedavisi
  Bu tedavi yönteminde sürekli olarak doktorunuzla, doktor derken burada kasıt psikolog ve ya psikyatrınızla bireysel ya da belirli bir grup halinde görüşerek psikoterapi tedavisi gerçekleştirilir

  Psikoterapi Tedavisinde Ki Avantajlar
  Hastalık oldukça hızlı bir şekilde iyiye gider.
  Kişinin kendinin sahip olduğu güçlü, kuvvetleri yönleri görüp, geliştirmesine yardımcı olur.
  Bu tedaviye katılanların çoğunda olumsuz düşünmeye eğilimin azaldığı gözlenmiştir.
  Kişinin kendini fark etmesini, anlamasını sağlar.
  Psikoterapi de bireysel ya da grup olarak katılabileceğiniz bir çok toplantı vardır. Bunlardan bir kaçı sosyal kabiliyetin geliştirmesi, sakinleşme, hayat tarzında yapılan değişiklik.

  Psikoterapi Tedavisinde Ki Dezavantajlar
  Psikoterapi tedavi süreci baya zaman almaktadır.
  İlaç tedavisinde kıyaslama yapar iseniz daha fazla zamanınızı aldığından fark edecekseniz.
  Terapi başlangıcı için beklenen süre de dezavantajlar gurubuna dahildir. Psikoterapi yöntemlerini 3 gruba ayırabiliriz. Analitik Psikoterapi, derinlik psikolojisi ve davranış terapisi olarak isterseniz bunlar için birde kısa açıklamalar yapalım.

  Analitik Psikoterapi: Depresyon hastasında depresyona sebep olan etmenler araştırılır ardından hastaya çözümleri gösterilir.

  Derinlik Psikolojisi Psikoterapisi: Çözemediğiniz ruhsal takıntılara çözümüne odaklanır.

  Davranış Terapisi: Hastanın jest mimiklerine, söylemlerine, kısaca yaptığı her şeye dikkat ederek çözüm yolu gösterilir.

  Kaynak: http://www.pisipsikoloji.com/depresyon-belirtileri-tedavisi/
  16 Ocak 2018
  #3
soru sor

Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi