DEHB ve Neurofeedback

İsimli konu WH 'Sağlık' kategorisinde, NoKTaSıZ üyesi tarafından 22 Nisan 2008 tarihinde yazılmıştır. DEHB ve Neurofeedback hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. DEHB ve Neurofeedback

  Dr.Tanju SÜRMELİ


  1- Çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği bir hastalık mıdır?Genel akademik performansta dikkat zorluğu yaşayan çocukların sevdikleri bir işe ya da derse dikkatlerini çok iyi verebilmelerinin nedeni nedir?

  Dikkat, konsantrasyon merkezimiz beynimizin ön bölgesinde, prefrontal kortekste, yer almaktadır. Dikkat ve konsantrasyon merkezinde sıkıntı problem düzeyinde veya hastalık düzeyinde olabilir. Akademik bilgiyi öğrenebilmemiz için dikkat ve konsantrasyonumuzun normal düzeyde olması gerekmektedir. Bilgiler, dikkat ve konsantrasyon merkezleriyle bağlantılı olarak süzülüp beynin çeşitli bölgelerine kodlanmaktadırlar. Nörolojik açıdan bakarsak, öğrenme bozuklukları bir insanın bilgiyi biriktirebilme, işleme ve öğrenmesine engel olmaktadır. Öğrenme bozukluğu, kişilerin gördükleri bilgiyi anlama ve kavramada ya da işittikleri bilginin beynin farklı kısımlarına bağlanmasındaki yeteneklerinde azalma ya da hiç olmamasıdır. Bu duruma sebep olan hastalıkların birisi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Dürtü Bozukluğu hastalığı diğeri de Genel Öğrenme Bozukluğu Hastalığıdır. Amerikan Pediyatri Birliği raporuna göre A.B.D’de 6 ila 12 yaş arası çocuklarda % 4-12 oranında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Hastalığı görülmekte, bu oranın Türkiye’de % 8-18 olduğu düşünülmektedir. Genel Öğrenme Bozukluğu Hastalığı ise %4 –60 oranındadır.

  Sevdikleri herhangi bir şeye dikkatlerini verdikleri zaman beyinlerindeki limbik sistemin primitif refleksini kullanıyorlar. Bu beynimizde daha derinde korunmuş bir merkez olduğu için hastalıklardan kolay kolay etkilenmemekte bu yüzden beynin ön bölgesinde bir hasar ya da bir sıkıntı oluştuğunda genel akademik performansa verilen dikkat konsantrasyon çabuk bozulmakta, aileleri bu durum şaşırtmakta ve “Benim çocuğumun dikkati sevdiği şeyde çok iyi ama derse gelince yapmak istemiyor” diye yorumlanmaktadır.


  2-Çocuklarda Dikkat Eksikliği neden oluşur?

  Altında yatan nedenlere baktığımız zaman :

  1-Beyindeki elektriksel veya kimyasal dengesizliğin sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz.
  2-Ailelerin diğer bireylerinde de görüldüğü için genetik olduğu düşünülmektedir.
  3-Çevredeki toksik maddelerden olabilmektedir.
  4-Kafa travması ile ortaya çıkabilmektedir.
  5-Allerjileri olan çocuklarda görülebilmektedir.
  6-Anne karnındayken beynin gelişmesine tekabül eden ilk 3-6 ayda annenin geçirdiği bir enfeksiyonun çocuğun beynine zarar verebileceği düşünülmektedir.
  7-Zor doğum sırasında beyne az oksijen gitmesi neden olabilmektedir.

  3-Çeşitleri var mıdır?

  DSM-IV sınıflamasına göre 3 çeşittir.

  a)Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Hastalığı’nın Dikkat Bozukluğu,Dürtü Bozukluğu, Hiperaktiviteyle birlikte olan tipi.
  b)Öncelikli en fazla Dikkat Eksikliği gösteren tipi
  c)Öncelikli en fazla Dürtü bozukluğu ve Hiperaktivite gösteren tipi

  Dr.Amen’in A.B.D.’de 10 yıldan fazla bir zaman yaptığı SPECT çalışmaları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığının 6 çeşit olduğunu ortaya çıkarmıştır.

  4- Bu çeşitlerine göre görülen problemler nelerdir?

  Dr.Amen’in 6 çeşit sınıflamasına göre :

  1-Klasik Tipi :Kolayca dikkati dağılır, uzun süre dikkatini veremez, başkalarını dinlerken zorlanır, organize olmakta zorlanır, nesneleri kaybetmeye eğilimlidir, unutkandır, kıpır kıpırdır, yaramazdır, bir yerde uzun süre oturmakta zorluk çeker, kontrol edilemeyen bir enerjisi vardır, dürtüseldir.

  2-Dikkatini Veremeyen Tipi : Klasik tipi ile aynı özelliklere sahiptirler ayrıca oldukça fazla hayal kurarlar, sürekli sıkılmaktan şikayet ederler, motive olamazlar, hareketleri yavaşlar, yorgun olurlar, zihinleri sürekli bir şeylerle meşgulmüş gibi görünür, söyleneni duymuyormuş gibi davranırlar.

  3-Çok fazla Odaklanabilen Tipi : Dikkati hemen değişir, aşırı endişeli ve duygusaldır, kurallara karşı gelir ve tartışır. Negatif düşüncelere sahiptir ve bu düşüncelerde yoğunlaşır, fikrini sonuna kadar savunur, kin tutmaya eğilimlidir. Aynı hareketleri tekrarlamaya (kompulsif hareketler) eğilimlidir, konudan konuya atlar, herşeye çok dar açıdan bakar, kendi fikrini savunup diğerlerini dinlemez. Herşeyin kendi dilediği gibi olmasını ister yoksa çok üzülür.

  4-Temporal Lob Tipi : Beynin temporal ve prefrontal bölgesinde problem olduğu tespit edilen tipidir. Zaman zaman anlık öfke krizleri gösterir, olumlu verilen komutları olumsuz olarak yorumlar, çok kolay sinirlenir, çok kolay huzursuz olur. Görsel değişiklikler hayal edebilir, duygusal ya da orta derecede şüpheci olabilir, bir nedene dayanmayan karın ve baş ağrıları olabilir. Çocuklarda kafa travması hikayesi veya aile bireylerinde şiddet ve saldırganlık hikayesi görülür, unutkanlık ve hafıza problemleri olur, intihar ve cinayet düşünceleri taşıyabilir.

  5-Limbik Tipi : Limbik sistem, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi koordine eden beyin bölgemizdir. Bu tipe uyan çocuklar çabuk küserler, darılırlar, negatiftirler ve hırçındırlar. Enerjileri azdır, sık sık huzursuz olurlar, toplumdan izole olma eğilimleri vardır. Sık sık umutsuzluk ve suçluluk duygusuna kapılırlar. Eğlenceli şeylere ilgileri azdır, uyku değişiklikleri yaşarlar ve kronik şekilde kendilerine güvenleri azdır.

  6-Ateş Tipi : Kızgın, saldırgan ve dokunmaya duyarlıdırlar. Sık sık duygusal değişiklikler yaşarlar. Kolay kolay fikirleri değiştirilemez. Uygunsuz, duyarsız ve çevreye aşırı duyarlı davranışları vardır. Hızlı konuşurlar, düşünceleri çok hızlı
  olur. Sıkıntılı ve korku doludurlar.

  5-Dikkat Eksikliği Hastalığının tanısında en etkili yöntemler nelerdir?

  Eğer bu yukarıda saydığımız şikayetlerin belli bir kısmı hem okulda hem evde çocuğun akademik ve sosyal fonksiyonunu bozuyorsa ve bu belirtiler 7 yaşından sonra da varsa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konma olasılığını arttırır ve deneyimli bir psikiyatrist tarafından bu çocukların görülmesinde büyük fayda vardır. En erken 3 yaş civarında tanı konulabilen vakalar vardır. Başlangıçta:
  Aile
  Çocuk Bakıcısı
  Okul Öğretmeni
  Rehberlik Öğretmenleri
  ile ana semptomları hakkında bilgi alıp çeşitli davranışlarda neler yaptığını öğrenmeli, şikayetler hangi yaşta başlıyor, semptomların süresi, fonksiyonel bozukluğun derecesi nedir bakılmalı. Ayrıca beraber görülen diğer hastalıklar araştırılmalı (Depresyon, Anksiyete Hastalığı, Genel Öğrenme Bozukluğu Hastalığı, Kurallara karşı gelme hastalığı, Davranış Bozukluğu Hastalığı, Kişilik Bozukluğu görülmektedir.) Öğrenme, konuşma problemleri, agresiflik, dersi ve ortamı bozacak davranışlar, ince ve kaba motor bozukluklar, görsel bozukluklar araştırılmalı

  Subjektif testler, Conner’s Öğretmen ve aile skalası, Dr.Atilla Turgay’ın (A.B.D ve Kanada) Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Dürtü Bozukluğu skalası, Dr.Amen’in Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,Dürtü Bozukluğu skalası, WISC-R (Wechsler çocuklar için zeka testi) merkezimizce en çok kullanılan skalalardır. Ayrıca ailelerin ebeveynlik tarzlarını gösteren soru-cevap skalamız ilk görüşmede verilmektedir. Subjektif değerlendirmeler ayırıcı tanıda beklediğimiz kadar hassas olmadığı için A.B.D’de daha objektif yöntemler geliştirildi.

  Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ve merkezimizde de uyguladığımız T.O.V.A testi ve QEEG –Data Bankası yöntemidir. T.O.V.A testi görsel ve işitsel dikkati ve algılamayı bilgisayar ortamında matematiksel istatistiksel analiz yaparak ölçmektedir. Beynin görsel ve işitsel dikkat merkezleri farklı yerlerdedir. Beynin bu bölgeleri hakkında objektif bilgi vermektedir ayrıca %85 doğruluk oranıyla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısı koymaya yardımcı bir testtir. QEEG ile bu çocukların beyin dalgaları kaydedilip New York Üniversitesi tarafından hazırlanan F.D.A (Amerikan Gıda İlaç Birliği) tarafından onaylı data bankasında işleme sokulup Dikkat Eksikliği Hiperaktivite veya Öğrenme Bozukluğu hastalığının tanısının 90-94% objektif olarak konulmasına tavsiyede bulunmaktadır. Amerikan Pediatrik Birliği, QEEG’nin tanı konulması için kullanımını tavsiye etmektedir.

  Bunların dışında kanında yüksek oranda demir var mı,TSH bakılıp troid problemleri var mı araştırılmalı; gerekirse CT scan veya MRI çekilmelidir.

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığının beynin hastalığı olduğunu bir kez daha ispatlayan Dr.Amen’in A.B.D.’de 10 yıldan fazla bir zaman yaptığı SPECT çalışmaları, istirahat halindeyken bu çocukların beyinlerinin metabolizmasının normale döndüğünü, dikkatlerini, konsantrasyonlarını yönlendirmeye çalıştıkları zaman prefrontal kortekslerinde metabolizmanın azaldığını ve kan giden bölgenin kanlanmasının az olduğunu tespit etmiştir.

  6- Tedavi yöntemi bir çeşit midir?Birden fazla yöntemin aynı anda kullanılması başarıyı arttırır mı?

  Tedavide birden fazla yöntemin kullanılması başarının artmasını sağlamaktadır. Çocuğun eğitimi, çocuğun “Dur Düşün Eyleme Geç” davranış modelini uygulamasını öğrenmesi, aile ve ailenin ebeveynlik tarzını değiştirmesi, çocuğun beslenmesinin düzenlenmesi, okuldaki öğretmen ve rehberlik öğretmenleri ile iletişim kurulması ve onların eğitilmesi, gerekirse özel eğitim uzmanından destek almak, neurofeedback ve gerekirse ilaç (neurofeedback tedavisinin ilk 20 seansında kullandırılabilir.) yöntemlerinin beraber kullanılması hastalığın % 80-90 başarıyla tedavi edilmesini sağlamaktadır. Bu bir takım işidir.

  1937’den beri en çok kullanılan yöntem, amfetamin grubu bir ilaç olan Ritalin’dir. Dr.Amen’in çalışmasına göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Hastalığının her tipinde fayda gösteren ilaçlar şunlardır. İlaçların başarı oranı 65-71 % civarındadır ve ilaçların yan etkilerinin de olabileceği konusunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bazı ilaçlar zamanla etkinliğini kaybetmektedir. İlaçlar en az 2-5 sene kullanılmalıdır.

  Klasik Tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar :Adderall, L-Tyrosine, Ritalin, Dexedrin
  Dikkatini veremeyen tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar: L-Tyrosine, Adderall
  Çok fazla odaklanabilen tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar : Ritalin, Risperdal, Prozac, Effexor
  Temporal Lob tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar : Desipramin, Ritalin, Carbatrol, Cylert, Depakote, Adderall, Neurontin, Tegretol
  Limbik tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar : Prozac, Lustral, L-Tyrosine, DL-Phenylalanine, Adderall, Wellbutrin
  Ateş tipi tedavisinde kullanılan ilaçlar : Risperdal, Zyprexa, Depakote, Adderall, Neurontin, Effexor

  50 yıldan fazla bir süredir Üniversite ve NASA laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sonrasında ilaç kullanmak istemeyen ailelerin çocukları için en başarılı beyin eğitim yöntemi olarak kabul edilen Neurofeedback yöntemine başlanmıştır. Neurofeedback son yıllarda A.B.D.’de yüzlerce psikiyatrist, psikolog ve danışmanların merkezlerinde , Üniversitelerde ve hatta NASA’daki araştırmalarda başarı ile kullanılmaktadır. 30 senedir Joel Lubar Phd ve arkadaşlarının Tennessee Üniversitesindeki araştırmaları Neurofeedback tedavisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite hastalığında 85-95% oranında başarılı olduğunu göstermiştir. QEEG’de çıkan anormal beyin dalgalarını sağlıklı beyin dalgaları ile değiştirme tekniği olan Neurofeedback tedavisi merkezimizde yapılabilmektedir.

  EEG biofeedback bir öğrenme stratejisidir ve insanların kendi beyin elektrik dalgalarını değiştirmesini öğreterek çalışan bir beyin egzersizidir. Eeg biofeedback sistemi ağrısız, yan etkisiz, beynin içine herhangi bir şey yerleştirmeden yapılan çok güvenli bir tedavi yöntemidir ve bu yöntemle tedavide ilaç kullanımına ihtiyaç olmayabilir. En güzeli etkisinin kalıcı olmasıdır. Bir ya da birden fazla elektrot kafaya, iki tane de kulaklara yerleştirilir. Beyin dalgaları bilgisayar monitöründe izlenir ve hastaya geribildirim verilir.Kişi video oyunu seyrederken ona bu video oyununda kendi beyin dalgalarını kullanarak hareket ettirmesi istenir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve dürtüsellik olan çocukların beyinlerinde oldukça yoğun theta dalgaları görülmektedir. Theta dikkati, konsantrasyonu bozan hayal kurduran bir dalgadır. Beta ve smr dalgaları ise dikkat konsantrasyon dalgalarıdır ki bu çocukların beyinlerinde az miktarda bulunmaktadır. Bizim amacımız istenmeyen beyin dalgalarını (delta –theta) düşürüp istenen dalgalarını (beta-smr) kalıcı şekilde arttırmak ve tedavi bittikten sonra da hastalığın geri gelmemesidir. Halbuki ilaçlar kullanıldığı süre içinde hiperaktivite, dürtüsellik ve kısmen dikkat problemlerine çözüm olmaktadır. A.B.D’de yapılan bazı kontrollü çalışmalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite olan çocuklarda IQ skorunun neurofeedback tedavisinin sonunda 10 skor arttığı bulunmuş hatta iki geniş araştırmada IQ skorunun 19-23 puan arttığı görülmüştür. Bu tedavi başarıyla iki seneden fazla bir zamandır merkezimizde uygulanmaktadır. Uzmanlar düzenli neurofeedback seansları ile istenilen beyin dalgalarının arttırılması yöntemiyle beyin hücreleri üzerindeki bağlantıların güçlendiğini ve kan akışının hızlandığını görmüşlerdir. Pozitif bulgular devam ettikçe daha çok psikiyatrist bu metodun faydalarından yararlanmak isteyecek ve kliniklerinde kullanmaya başlayacaklardır.

  Çocuğa Davranışsal Tedavi sisteminin öğretilmesi : “ DUR DÜŞÜN EYLEME GEÇ” Ceza ve Ödül sistemi :


  Okulda ve evde herhangi bir şeyi yapmadan önce “ Durup düşünüp öyle harekete geçmeleri “öğretilir, hatırlatılır ve onlardan bunun hatırlanması istenir. Bu çocuklar derste: Konuşabilir, konuşturulabilir (arkadaşı tarafından), komiklik yapabilir, komiklik yapana gülebilir, hayal kurabilir, kıpır kıpır olabilir, gezinebilir, elinde kalem, silgi ya da başka bir nesne ile oynayabilir, karalamalar yapabilir, resim çizebilir, eşyaları masadan yere düşebilir. Derste konuştuğu zaman kendisine “dur” diyecek, konuşmayacak, sonra “ düşün” diyecek yani dersi dinlemeyi, öğretmeni takip etmeyi düşünecek ya da tahtadakini yazmaya başlayacak ve bitirecek. Bunu, yukarıdaki listede derste dikkatini bozan şeyleri yapması halinde hatırlayacak ve o eylemi yapmayıp dersi dinleyip öğrenecek. Yahut da bunu sınıfta çocuğa öğretmen “Dur düşünü yap” şeklinde hatırlatacak. Evde ise okuldan geldikten sonra 1-1.5 saat dinlenecek sonra “Dur”diyecek kendisine ve derse oturması gerektiğini hatırlayacak, “ Düşün”deyip derse dikkatini verip konsantre olacak ve “ Eyleme geç” deyip derse başlayıp bitirecek. Kurallara karşı geldiği zaman, arkadaşları veya kardeşleri ile itiştiği zaman “Dur” deyip duracak ve “Düşün” deyip yaptığı işin yanlış olduğunu düşünüp onu yapmayacak. Motivasyon merkezleri yavaş çalışan bu çocukların yukarıdaki davranışsal model ile motivasyon merkezleri aktif edilirken ceza ve ödül ile çocuğa destek verilmesini öneririz.

  Ceza sistemi : Senin iyiliğin için odana gidip 5 dakika oturacaksın, kapı açık olacak ve hiçbir şey yapmayacaksın “Dur Düşün Eyleme Geç’ i düşünüp ne yapman lazımdı ne yaptın” diye düşünme fırsatı yaratacaksınız. Eğer bu zaman aralığı vermek yeterince yaptırımcı olmuyorsa sevdiği her şeyi yasaklamak uygundur. Unutmayın ki yemek ve para ceza olamaz. Çocuğunuzun sevdiği şeylere örnek verelim: Bilgisayarla oynamak, oyuncakları ile oynamak, atari ile oynamak, sokakta oynamak, alışverişe gitmek v.b. Bunların hepsini aynı anda yasaklamanız gerekir çünkü birini yasaklarsanız diğer sevdiği şeyi yapmaya gider cezanın bir anlamı kalmaz. Durup düşünüp eyleme geçmeyi öğreninceye kadar önce yarım saat yasaklanır, eğer bunda hala ısrarcı ve yaptığı yanlış hareketi değiştirmiyor ya da dersle ilgilenmiyorsa ondaki inat kırılıncaya kadar yasak zamanı arttırılabilir, birkaç saatten birkaç güne ya da haftaya çıkarılabilir. Ama bu yasakladıklarımızın hiçbirini yapmadığından emin olmalı onu takip etmeliyiz yoksa yaptırımcı olmamız çalışmaz ve onlarda düşünme yeteneğini geliştiremeyiz. Öğretmen ceza sistemini okulda uygulayabilir. Sırasında 5 dakika derse katılmadan “Dur düşünü” düşünüp dikkatini toplamasını isteyebilir.  Ödül sistemi : Eğer “ Durup Düşünüp Eyleme Geçmeyi” başarmaya başladıklarını görürseniz onlara ufak tefek hediyeler (kalem, silgi, renkli şeyler gibi) vererek ödüllendirin. Baktınız ki birkaç hafta çok iyi yapmaya başladılar çarşıya çıkın beraber sevdiği bir şeyi alın ama çok pahalı olandan başlamayın. Ödülünü verirken de Durup Düşünmeyi yaptığı için bunu hak ettiğini belirtmeniz gerekir. Bu ödül sistemini okulda öğretmen de kullanabilir. Öğretmene vereceğiniz ödül mahiyetindeki eşyaları tenefüste çocuğunuza öğretmen “Dur düşünü” iyi yaptı, dersi iyi dinledi diye verip, onu motive edebilir.  Ailelerin Ebeveynlik tarzını değiştirme : Çocuğunuz ağlayıp, zırlayıp, inatla, ısrarla, pazarlıkla, hırçınlıkla birşeyi elde etmemeli. ‘Hayır’ her zaman ‘Hayır’ olmalı. Bir kere ‘Hayır’ deyip dayanamayıp ‘ Hayır’ ınızı, ‘Evet’e dönüştürmemelisiniz. Bu konuda %75-90 istikrarlı davranmalıyız. Eğer dönüştürürseniz, o anne-baba olup sizi kullanmış, siz onun çocuğu olmuş durumuna düşüyorsunuz. O zaman çocuğunuz beklemeyi, sabretmeyi, motive olmayı öğrenemiyor. Bunlar aynı zamanda duygusal zekanın da öğeleridir. Biz ebeveynlik tarzımızdaki hatalar ile çocuklarımızın duygusal zekalarını geliştirmelerine engel olmuş oluyoruz. Motive olmak demek dikkatini konsantrasyonunu vererek bir işi yapabilmek demektir. Unutmayın ki bu çocukların motivasyon merkezleri hastalıklarından dolayı yavaş çalışıyor bir de bizim ebeveynlik tarzımızdaki hatadan dolayı o merkezi daha da yavaşlatmış oluyoruz. Halbuki ebeveynlik tarzımızı değiştirince bu konuda kısmen rahatlama olduğunu göreceğiz. Unutmamanız gereken bir başka konu da kazanılmış yanlış hareketlerin birdenbire unutulması ,değiştirilmesi mümkün değildir. Zaman ve sabır ister. Bazen de planlandığı gibi gitmeyebilir. Çocuğunuzun sabah uyanma, yemek yeme, banyo yapma, okula gitme ve uyuma saatlerini hep aynı saatte yapmasını öğretin. Onların evde organize olmalarını, odalarının dağınık olmaması gerektiğini öğretin. Çocuğunuzun başarılı olabileceği aktiviteleri bulmaya çalışın ve onları yapmasını sağlayıp kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın. Bağırmadan, dövmeden, vurmadan onlarla sakin bir şekilde neyin yanlış olduğunu tartışın. Eve ödev getirip getirmediğini kontrol edin. Evde sessiz bir ortamda dersini yapmasını sağlayın.

  Ailenin çocuğun beslenmesinde dikkat etmesi gerekenler : Yapılan araştırmalara göre karbonhidrat (şeker) ile beslenmeyi azaltmanız gerekiyor. Beynin %80’i proteine, %20’sinin de şekere ihtiyacı vardır. Fazla şeker ile beslenme Hiperaktiviteye sebep olabildiği gibi Motivasyon merkezini de yavaşlatmaktadır. Vücutta şekere dönüşen hamurlar, tatlılar az tüketilmeli, renkli boya katkı maddeleri yasaklanmalıdır. Balık, tavuk, hindi gibi beyaz et ve sebze ile beslenmeleri gerekir.

  Okul sisteminde yapılacak düzenlemeler : ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite) olan çocuğun ders programı ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Bazı ADHD çocuklarda çok şiddetli öğrenme güçlüğü olabilir, birçok dikkatini dağıtacak aktivite ve olaylar yüzünden normal sınıflarda öğrenmeleri zor olur. Bu çocukların daha küçük gruplar halinde belirli gün ve periyotlarda eğitim almaları uygun olur. Ayrıca ADHD hastalığı ile Öğrenme Güçlüğü hastalığı birbirlerine çok benzediği için biz hekimler tarafından subjektif bakıldığında karıştırılabilmektedir. Genel öğrenme bozukluğu hastalığı için tedavi yaş sınırı 11-13 ‘tür QEEG data bankası sistemi bu iki hastalığı ayırt edip sonucu verebiliyor yani objektif teşhis koyabiliyor.


  1994’de Amerika’da ADHD çocuklar özel eğitim ve servisten yararlanmak için Problemli Çocukları Eğitim Servisinden (Individual with Disabilities Education Act) yararlanmaya başladılar.

  Çocuğun sınıfta düzenli olarak ilerlemesinin izlenmesi, öğretmeni ve özel eğitim uzmanıyla düzenli konsultasyon yapması.
  Öğretmene yakın oturması
  Onun dikkatini bozacak uyarılardan uzakta oturması (gürültü, soğutucu, pencere v.b)
  Sınıfta organize olmasını sağlamak böylece rutin hale gelebilir.
  Sınıf arkadaşlarının elbirliği ile bu çocuklara, öğrenmelerinde yardımcı olmasını arttırmak, çocukları cesaretlendirmek, beraber öğrenmeyi özendirmek, onlara örnek arkadaşlık modelini tattırmak ve öğretmek.
  Bu çocuğun çalışabileceği daha sessiz bir çalışma odası yaratılabilir. Zaman zaman diğer çocukların buraya gelmeleri sağlanmalıdır ki bu çocuklar kendilerini dışlanmış hissetmesinler.
  Öğretmenin biraz daha fazla bu çocukların ihtiyaçlarına ilgi göstermesi (Dur Düşün hatırlatılması, ceza, ödül vb.)
  Ev ödevlerinin aileyle beraber takip edilmesi, geri gelip gelmediğinin görülmesi, tamamlanıp tamamlanmadığının araştırılması.
  İlaçların kullanımında takibe önem verilmesi hatta yazılı bir kağıtta takip edilerek imzalanması.
  Okulda BİR İŞ VERMEK, BİTİRİNCE DİĞER İŞİ VERMEK.
  Sık sık takip etmek ve iyi yaptığını söyleyerek motive etmek.
  Çocuğun kısa aralıklarla çalışmasına, işi bitince sınıfta sessiz dolaşmasına ya da kısa aralıklarla ara vermesine izin vermek. Bu tip çocuklarda test çözmek problemdir.
  Dikkati zayıf olan ve yavaş yazan çocuklar yazılıda zorlanabilir ama sözlüde çok daha iyi yapabilirler.
  Okulda ÇOCUĞUN BİLGİSİ TEST EDİLMELİ DİKKATİ DEĞİL.
  Bu çocukların sıklıkla davranışlarını kontrol etmekte zorluk çektiklerini unutmamalıyız. Kolayca hayal kırıklığına uğrayıp yorulurlar, kontrollerini kaybedip davranış bozukluğuna girerler. Öğretmen bunları anlar ve bilirse onun stresini azaltacak davranışların çok büyük yararı olacaktır.

  Özel Eğitim uzmanının katkıları : Özel eğitimde, uzmanlar tarafından çocuğun dikkat, öğrenme ve davranışsal problemleri tespit edilip eğitim verilmeleri gerekmektedir. Merkezimizdeki özel eğitim uzmanımız ayrıca beyin ve neurofeedback konusunda da eğitimli olduğu için neurofeedback alan çocuğun özel eğitimdeki eksiklerini farkedip neurofeedback tedavisinde ihtiyaç doğrultusunda beynin hangi bölgelerine daha fazla çalışılacağını yönlendirme yapmaktadır.

  TEDAVİ EDİLMEZLERSE NE OLURLAR ?

  Hiperaktiflerin %30’unun zaman içinde yaşları ilerledikçe hiperaktiviteleri kaybolur ama dikkat, konsantrasyon problemleri devam eder. Bu kişiler daha çok başarı sağlayabileceğini düşündükleri ortamlara yönlenmekte ve sık sık çeşitli arayışlar içerisine girmektedirler. Birden fazla iş ve eş değiştirebilirler. Sosyal ve akademik yönden istedikleri ya da olmaları gerektiği noktaya hiçbir zaman gelemezler. Alkol ve uyuşturucu alışkanlığı gelişebilir. Depresyon %25, Anksiyete Hastalığı
  %35, Genel Öğrenme Bozukluğu Hastalığı % 4-66, %40 Kurallara Karşı Gelme Hastalığı , %40-45 Davranış Bozukluğu Hastalığı, %5-25 oranında ise Kişilik Bozukluğu Hastalığı gelişebilir.
  22 Nisan 2008
  #1
 2. DEHB ve Neurofeedback Cevapları

 3. Teşekkürler...
  22 Nisan 2008
  #2
 4. Neurofeedback terapisinin özellikleri ve DEHB'de Dikkat Eksikliği'nde uygulanması konusunda Nöroterapist Dr. Bora Küçükyazıcı'nın makalesini buldum:

  Beyin dokusunda, farklı aktivite bölgelerine göre yerleşmiş bulunan yaklaşık bir trilyon hücre vardır. Bu hücreler, çok hızlıdan çok [​IMG]yavaşa doğru 4 farklı beyin dalgası oluştururlar. Son araştırmalara göre, DEHB olan kişilerin beyin dalga aktivitelerinde, dikkat kontrolü, odaklanma, düşüncenin düzenlenmesi ve hissetmeyi sağlayan alanlarda aktivite azalması gözlenmektedir.

  Araştırmalar göstermektedir ki, beyin dalgaları ile doğru antreman çalışmaları yaparak, hatalı beyin dalgalarının düzenlenmesi mümkündür. Neurofeedback, beyni güçlendiren bir öğrenme sürecidir. Neurofeedback ile beynin dikkat kontrolü, duygu ve davranış alanlarını güçlendirecek beyin bölgelerine egzersiz uygulanmaktadır. Böylece, beyninizin günlük işleyişini arttıracak şekilde, beyin ritminizi kontrol etmeyi öğrenmeniz sağlanır. Neurofeedback uygulaması, piyanonun akort edilmesi ya da otomobil motorunun ayarlanması ile daha doğru ve verimli çalışmasına benzetilebilir.

  Kaynak ve Makale Devamı:
  http://cocukvegenc.com/icerikdetay-133/dehb-tedavisinde-noroterapi-uygulamasi-neurofeedback.html
  1 Kasım 2012
  #3
 5. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri ve tedavisi konusunda Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı'nın makalesini buldum:

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, bireyin akademik başarısı, aile hayatı, sosyal ilişkileri ve benlik saygısı üzerine çeşitli olumsuz etkileri olan ve oldukça sık görülen psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı %5-10 , erişkinlikte %4 civarındadır.

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun en sık gözlenen temel belirtileri şunlardır:


  - Hareketlilik
  - Dikkat eksikliği
  - Dürtüsellik

  Bozulukta her üç belirti birada görülebileceği gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) özellikle dikkatsizliğin ön planda olduğu ve hiperaktivite ve dürtüselliğin ön planda olduğu alt tipler şeklinde kendisini gösterebilir.

  Bir kişide Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB ) varlığından söz edebilmek için, bu belirtilerin 7 yaştan önce başlamış olması, birden fazla ortamda görülüyor olması, sürekli olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir.

  DİKKAT EKSİKLİĞİ


  Dikkat Eksikliği ifadesinden kastedilen aslında dikkatin olmaması değil daha ziyade dikkati belli bir süreyle özellikle zihinsel uğraşı gerektiren ders çalışma, problem çözme veya çocuk için çok da eğlenceli olmayan bir görev esnasında kendisini gösteren bir konsantre olamama durumudur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar tam tersi eğlenceli, ilgilerini çeken, renkli ve canlı görüntülerin olduğu televizyon ve bilgisayar oyunları karşısında saatlerce sıkılmadan durabilmektedirler.

  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) sahip çocukların dikkatlerinin dış uyaranlarca kolayca çelinebilmesi nedeniyle, sıklıkla bizlerin farketmedikleri ayrıntıları farkedebilir bu nedenle yanlışlıkla fazlaca dikkatli olarak değerlendirilebilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin öğretmenleri sıklıkla öğrencinin derste dalgın olduğunu, kendisini dinlemiyormuş göründüğü veya kalemi silgisi veya etrafıyla ilgilendiğinden şikayetçidirler.

  Kaynak ve Makale: Çocuk Psikiyatrisi | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - DEHB
  11 Kasım 2012
  #4
 6. Çocuk Psikiyatrisi’nin başlıca alanı çocuklarda görülen davranış, düşünce, duygu ve bunlarla ilişkili gelişimsel sorunların değerlendirilmesi, tanının konulması ve tedavinin belirlenmesidir. Çocuk ve gençlerde sıklıkla görülen sorunlar; dikkat eksikliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergen depresyonu, anksiyete bozuklukları, öğrenme bozuklukları, zihinsel yetersizlikler, otizm ve asperger sendromu, uyku bozuklukları, tikler ve takıntılar, yeme bozuklukları, arkadaş ve aile içi sorunlar, uyum bozuklukları, cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar, ergenlik sorunları gibi başlıklar altında sınıflandırılabilir.

  Kaynak: http://www.cocukvegenc.com
  30 Kasım 2012
  #5
 7. Dikkat Eksikliği tedavisinde Neurofeedback uygulanması konusunda Nöroterapist Dr. Bora Küçükyazıcı'nın bir makalesini buldum:

  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) esas olarak bilişsel işlevlerde bozukluklar ile karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Neurofeedback, özellikle DEHB’li bireylere kendi beyin dalgaları konusunda gerçek zamanlı geribildirimler vererek, odaklanılmış ve sürdürülebilir dikkatin nasıl sağlanacağı ve devam ettirilebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu beceri, Neurofeedback protokollerini uyguladıkları sırada bilgisayar ekranında gördüklerini kontrol etmeyi öğrenme yetenekleri ile kazanılmaktadır.

  Klinik çalışmalar, Neurofeedback uygulamalarının, DEHB tedavisinde etkili olduğunu bildirmektedirler. Çocuklarında ilaçsız tedavi tercih eden ailelerin DEHB’li çocuklarında Neurofeedback uygulaması, dikkat becerisi ve davranış kontrollerinde etkin iyileşme sağlamaktadır. Neurofeedback terapisinde amaç, odaklanılmış dikkat düzeyinde doğru beyin aktivitesi üretilmesinin sağlanmasıdır. Neurofeedback terapisinde uygulanan dikkati odaklama ve odaklanılmış dikkatin sürdürülmesi egzersizleri, dikkat eksikliğine sebep olan beyin dalgalarındaki bozulmaları düzenlemektedir.

  Günümüzde birçok yetişkin ve DEHB’li öğrenci için gün içindeki en zorlayıcı durum: iş yerinde, okulda, sınıfta, bir toplantıda dikkatin odaklanması ve sürdürülmesidir. Dikkat becerisi, doğru beyin egzersiz yöntemleri ile geliştirilebilen bir beceridir. Dikkat Eksikliği sorunu yaşamayan yetişkin ve öğrenciler de, neurofeedback terapisi egzersizleri ile sahip oldukları dikkati odaklama ve sürdürme becerilerini geliştirebilirler.

  Neurofeedback terapisi ile kısa süreli bellekte sağlanan gelişmeler, özellikle öğrencilerde sınav başarısı konusunda daha avantajlı olmalarını sağlamaktadır. Neurofeedback terapisi, dikkati odaklama ve dikkati sürdürme becerilerini geliştiren, düzenleyen beyin egzersizidir. DEHB’li öğrencilerde dikkat düzeyini arttırırken, dürtüsel davranışların kontrolüne yardımcı olur.

  Kaynak: http://cocukvegenc.com/icerikdetay-157/dikkat-eksikligi-tedavisinde-neurofeedback-terapisi.html
  30 Kasım 2012
  #6
soru sor

DEHB ve Neurofeedback

Alakalı Aramalar:

 1. neurofeedback hangi illerde var

  ,
 2. türkiye de nasa patentli dehb tedavisini uygulayan klinik varmı

  ,
 3. tova testi