Çocuk Manileri - 5

İsimli konu WH 'Hikayeler' kategorisinde, "..melekmi cadımı.." üyesi tarafından 3 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Çocuk Manileri - 5 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Çocuk Manileri - 5
  çoçukca maniler - çocuk manileri ve oyun - çocuklara maniler - çocuklar için maniler​
  Hey hızara hızara
  Dalda elma gızara
  Beni sana vermizler
  Başka yerden giz ara

  Gayadan öküz bakar
  Öküzün arnı sakar
  Delikanlı dururken
  Sakallıya kim bakar

  Mendil aldım onbeşe
  Onu serdim güneşe
  Gitti yârim gelmedi
  Beni aldı telaşe

  Dağdan kestim kereste
  Kuş besledim kafeste
  Yârin hasta dediler
  Yetiştim son nefeste

  Karşıda ala inek
  Tüyleri benek benek
  Hiç boğazımdan geçmiyor
  Yarsız yediğim yemek

  Kuş kafese girmiyor
  Buna aklım ermiyor
  Hiç boşuna ah çekme
  Annem beni vermiyor

  Evleri sarı boya
  Gel yarim doya doya
  İç vereme tutuldum
  Gamıma koya koya

  Armut dalda bir iki
  Saydım baktım on iki
  On ikinin içinde
  Gök yazmalı benimki

  İnce yazma düreyim
  Aç koynunu gireyim
  Uyan uyan sar beni
  Yar olduğunu bileyim

  Tavanlarda tencere
  El vurmadım incire
  Gavur babam duymasın
  Çeker beni zencire

  Garşıdan gelen atlı
  Ne gayratlı gayratli
  Ben istedim vermedi
  Niman malın gıymatlı

  Kara kabak bağ atar
  Altında yılan yatar
  Ben bilmem mi a yârim
  Goynunda neler yatar

  Deniz coştu göl oldu
  Yârim sana ne oldu
  Benim sana yandığım
  Memlekette şan oldu

  Ev ötene ev yaptım
  Çıktım üstüne baktım
  Yârim gelecek diye
  Çivte lambalar yaktım

  Irmak gumsuz galır mı?
  Dibi susuz galır mı?
  Senin gibi güzelin
  Goynu yarsız galır mı?

  Karşıdan ünlüyorlar
  Badılcan belliyorlar
  Bu köy nasıl köyümüş
  Varmadan övüyorlar

  Mısır ektim azmasın
  Gelen geçen kazmasın
  Yar üstüne yar seven
  Gençliğine doymasın

  Titretin ışıkları
  Çalıver kaşıkları
  Yürü tirenim yürü
  Kavuştur âşıkları

  Elinde demir orak
  Mektup göndersem ırak
  Cebinde tarağın
  Bana yadikar bırak

  Elma attım nar geldi
  Dar sokaktan yar geldi
  Eğil biyol öpeyim
  Al yanaktan kan geldi

  Şu giden kimin oğlu
  Paltası da ak kolu
  Dönüp bana bakmıyor
  Saki vezirin oğlu

  Bahçenizde gül var mı?
  Gül altından yol var mı?
  Gel gidelim sevgilim
  Annenden izin var mı?

  Kayadan indirmişler
  Tirene bindirmişler
  Kara saçlı yârimi
  Gurbete göndermişler

  Ay gelir aydan beri
  Çay gelir dağdan beri
  Ben yârimi görmedim
  Bir buçuk aydan beri

  Bostanlarda aşlama
  Aşlamayı taşlama
  Ben askere giderken
  Ağlamaya başlama

  Su koydum su taşına
  Masanın ortasına
  Memelerin benziyor
  Ferik yumurtasına

  Denizin dibi derin
  Üstüne halı serin
  Sandık sepet istemem
  Beni sevdiğime verin

  Duvağın telli gelin
  Gümüşten elli gelin
  Buğulu gözlerinden
  Sevdiğin belli gelin.

  Gün kavuştu ırakta,
  Gözüm karada akta,
  Herkesin yarı geldi,
  Benim yarım uzakta.

  Toprağında tasında
  Benleri var kasında,
  Sen bahar içindesin
  Bense ömrüm kışında.
  3 Mart 2011
  #1
 2. Çocuk Manileri - 5 Cevapları

soru sor

Çocuk Manileri - 5