C++ın Kökeni:

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. C++ın Kökeni: hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. C++’ın Kökeni:

  Temel olarak C++,nesne yönelimli(Object Orianted) bir programlama dilidir.C++’ın nesne yönelimli özellikleri birbiriyle ilgilidir.
  C++,C’nin genişletilmiş bir sürümü olarak başladı.C++ genişletmeleri ilk olarak 1979 da Murray Hill,New Jerseydeki Bell laboratuvarlarında Bjame Stroustrup tarafından geliştirilmiştir.
  Her ne kadar C,dünyadaki en çok beğenilen ve geniş olarak kullanılan profesyonel programlama dillerinden biri olsa da ,C++ ‘ın geliştirilmesine önemli bir programlama faktörü nedeniyle oldukça ihtiyaç vardı.Bu faktör ,artan karmaşıklıktır.C’de bir program yaklaşık 25,000 kod satırını geçtiğinde tam olarak ele alınamayacak kadar karmaşık hale gelir.C++’ın amacı bu engelin yıkılmasını sağlamaktır.C++’ın özü,programcıya daha büyük ve karmaşık programları anlama ve yönetme olanağı sağlamasıdır.
  Stroustrup C++’ın nesne yönelimli özelliklerinden bazılarının Simula 67 adlı diğer bir nesne yönelimli programlama dilinden esinlendiğini bildirmiştir.Bu nedenle C++ iki güçlü programlama yönteminin bir harmanı olarak düşünülebilir.
  C++ ‘ın standardının ilk taslağının tamamlanmasından hemen sonra dilin büyük ölçüde genişletilmesine neden olan bir olay meydana geldi.Bu olay,Alexander Stepanov tarafından Standart Şablon Kütübhanesi(STL-Standard Template Library) oluşturulmasıdır.STL,verileri işlemek için kullanılabilen bir dizi genel rutindir.STL’nin eklenmesi C++’ın etkinlik alanının orijinal tanımından çok daha geniş bir hale getirdi.
  Son sürüm ,1998’in sonlarında C++ için ANSI/ISO standardı olarak benimsenmiştir.C++ Builder ,C++ için ANSI/ISO standardını uygular.


  NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA NEDİR?

  Nesne yönelimli programlama ,programlama işine güçlü bir yaklaşım tarzıdır.programlama metodolojileri bilgisayarın icadından beri programların artan karmaşıklığına uyum sağlamak üzere geniş ölçüde değişmiştir.
  Nesne yönelimli programlama yapısal programların en iyi fikirlerini almış ve bunlar bir çok yeni kavramla genişletilmiştir.Sonuçta bir program organize etmenin farklı bir yolu elde edilmiştir.En genel anlamda bir program iki yöntemden biriyle organize edilebilir.Bunlar programı kodun etrafında ya da verinin etrafında organize etmedir.
  Nesne yönelimli programlar “koda erişimi verinin kontrol etmesi” prensibini kullanarak veri etrafında organize edilmişlerdir.Nesne yönelimli bir dilde veri ve bu veri üzerinde çalışmasına izin verilen rutinler tanımlanır.Böylece bu veri tipi ,bu veri üzerinde ne tür işlemlerin uygulanabileceğini kesin olarak tanımlar.


  PAKETLEME

  Paketleme(encapsulation) ,kodu ve bunun yönettiği veriyi birbirine bağlayan ve her ikisini de dış etkilerden ve yanlış kullanımdan koruyan bir mekanizmadır.
  Bir nesne içinde kod,veri ya da her ikisi de o nesneye göre private (özel) ya da publik(genel) olabilir. Private kod ya da veriye nesnenin dışındaki programın diğer parçaları tarafından erişilemez.Kod ya da veri Public olduğunda ise bir nesne içerisinde tanımlanmış olsa bile programın diğer parçaları buna erişebilir.


  Polimorfizm:

  Nesne yönelimli programlama dillleri “bir ara yüz birden çok yöntem” deyimiyle karakterize edilebilen polimorfizmi destekler.Daha basit olarak polimorfizm, bir ara yüzün genel bir eylem sınıfıyla birlikte kullanılabilmesini sağlayan niteliktir.


  Kalıtım:

  Kalıtım (inheritance), bir nesnenin diğer bir nesnenin özelliklerini elde edebildiği bir süreçtir.Bu önemlidir,çünkü sınıflandırma kavramını destekler.Bir nesnenin daha genel bir durumunun belirli bir örneği olabilmesi, kalıtım mekanizmasıyla olanaklı hale gelir.
  1 Mart 2008
  #1
 2. C++ın Kökeni: Cevapları

soru sor

C++ın Kökeni: