Bilgi Nedir Bilgi Hakkında Bilgi

İsimli konu WH 'Sözlük' kategorisinde, halfman üyesi tarafından 11 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır. Bilgi Nedir Bilgi Hakkında Bilgi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bilgi nedir hakkında bilgi paylaşmadan önce wikipedia'dan bilgi vermek istiyorum. Bilgi ile ilgili öncelikle kısa bir wiki açıklaması...
  Bilgi:
  [​IMG]


  Bilgi hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız biraz da ayrıntılı bilgi verelim.

  Bilgi Ne Demektir?


  1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
  2. Genel olarak ve ilksezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat; insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad, malumat.
  3. Bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, malumat, vukuf
  [h=2]Bilginin Çevirimi[/h]o*Bilgi doğar,bulunur ya da keşfedilir.
  o*Bilgi kaydedilir.
  o*Bilgi kullanılır,değerlendirilir.
  o*Bilgi geliştirilir.
  o*Bilgi aktarılır.
  o*Bilgi arşive kaldırılır.
  Bilgiler yukarıdaki çevrime göre ömürlerini tamamlar. Bilginin türü ve özellikleri değişse de bu çevrim değişmez.
  [h=2]Bilgiyi şu şekillerde tanımlayabiliriz[/h]İşlenmiş data olarak bilgi:
  Veriler(data) genellikle tanımlanmamış kullanım ve başvuruları içeren ham gerçekleri göz önünde tutarlar. Bilgi seçeneklere etkiyen işlenmiş data olmak üzere göz önünde tutulur.* Data bazen formatlanır , filitrelenir ve özetlenir. Araştırmacılar* datayı hipotezleri test etmek için toplarlar,böylece data, işlenmemiş ve analiz edilmemiş sayılara bağlıdır. Data,analiz edildiğinden ,bilim adamları datanın içerdiği bilgi hakkında konuşurlar,bilginin yorumlanması ise,analizlerinden elde edilir.

  Belirsizliğin(Bilinmeyenin) karşıtı olarak bilgi:
  Bilgi üzerindeki farklı bir perspektif ekonomik teoriden türetilmektedir ve burada bilgi bilinmeyenin negatif ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Mikro ekonomi teorisinde arz ve talebin dengesi mükemmel* olarak bilinen pazara bağlıdır. Burada tüm satıcılar ve alıcılar,birbirleri hakkında tüm bilgilere sahiptir ve bilinmemezlik burada yer almaz. Bilgi,arz ve talep hakkında bilinmeyenleri yok ederek bir pazarı mükemmel hale getirir.* Makro ekonomi teorisinde, ekonominin yönünü ölçen ve önceden haber veren ekonomik sinyaller ekonomik durum hakkında bilgi sağlarlar. Firma bu sinyalleri çözerek bilinmeyeni en aza indirir.*
  Yöneticiler bu nedenlerle bilgiyi bilinmeyeni azaltan şeklindeki terimlerle tanımlarlar. Çünkü yöneticiler, karar vermede alternatiflerin çıktılarını düşünmeli,kararın kalitesini,karar verme prosesinin etkisini arttıran çeşitli alternatiflerin çıktıları hakkında bilinmeyenin azaltılmasını* tasarlamalıdırlar.

  Anlamlı bir sinyal olarak bilgi:
  Bilgi teorisi,insanlar ve/veya makineler* arasındaki haberleşmenin etkisini ölçme olmakla birlikte ,bilgiyi haberleşmenin girdisi ve çıktısı olarak tanımlamaktadır. Gönderici ve alıcı tarafından aynı şekilde yorumlanan elektronik,denetlenebilir,görülebilir veya diğer sinyaller bilgiyi iletirler.*

  Yöneticiler haberleşmeci olarak görevlerinde bilgiye ulaşırlar ve bilgiyi yönetirler. Anlamlarını iletecek şekilde ,datayı veya sinyalleri organize eden raporları alırlar. Yöneticiler,haberleşmenin bir parçası olarak duydukları ve gördükleri* bilgilerden bir anlam türetirler ve bunu karar vermek için kullanırlar.
  [h=2]Bilginin kullanılması[/h]Organizasyonlar bilgiyi kaynak,avantaj veya mal olarak kullanabilirler.
  Kaynak olarak bilgi:Çıktıların üretilebilmesi için,genellikle organizasyonlar parayı,insanları,hammaddeleri,makineleri ve de zamanı kaynak,girdi olarak kullanan kurumlar olarak düşünülür. Kaynaklar belli bir dereceye kadar bir diğerinin yerine geçebilir. Benzer şekilde,bilgi kapital veya işçinin yerini alabilir. Organizasyon üyeleri,bilgiyi maliyetleri düşürmek ve ürünün ve/veya hizmetin kalitesini arttırmak için kullanabilirler.
  [h=2]Bilginin değeri[/h]Eski magazinleri,kitapları,mektupları,notları ne sıklıkta atıyoruz? Belki bazılarımız "eğer bir yıl içinde onları hiç kullanmadıysam , demek ki onlara gerçekten ihtiyacım yok" şeklinde kuralları vardır. Bilinçli olarak veya olmayarak ,bu nesnelerdeki bilgilerin değerleri hakkında ,bunları depolamanın maliyetine bağlı olarak* bir karar veriyorsunuz. Her bir nesne için maliyet çok küçük dahi olsa, kümülatif maliyet önemli* ve ilerde değerinden daha çok olabilir. Şirketler bilgilerin değerleri konusunda elde edilmelerinin ve depolanmalarının maliyetine bağlı olarak değer biçmek zorundadırlar.
  [h=2]Bilgi kelimesinin ingilizcesi[/h]n. knowledge, learning, cognizance, information, info, data, know how, acquaintance, conveyance, dope, inside dope, gen, gleanings, griff, griffin, intelligence, line, lore, notice, report, savvy, word, instructions
  [h=2]Benzer bağlantılar[/h]bilgi işlem, bilgi kuramı, bilgisayar, bilgi şöleni, bilgiyazar

  Bilgi Kelime Anlamı (TDK)


  Bilgi Nedir: a. 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: “Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok Bilgi vermişti.” -H. E. Adıvar. 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. 4. fel. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. 5. Bilim: Doğa Bilgisi. 6. bl. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Güncel Türkçe Sözlük
  Bilgi Ne Demek: İng. information Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981
  Bilgi Anlami Nedir: İng. info BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
  Bilgi Hakkinda Bilgi: İng. information BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
  Bilgi İng. knowledge 1. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. 2. İnsan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün. 3-Genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler. 4- Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad. 5- Bir şeyi bilme hali. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
  Bilgi İng. knowledge, congnition I. (Genellikle) 1. Bilme edimi. 2-Bilinen şey; bilme edimi sonunda ulaşılan şey. II. (Felsefede) Bir şeyin bir şey olarak kavranması. Burada tasarımlamadan ayrı olarak bilme eğilimi vardır. // Bilgi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir: 1. İnsandaki ruhsal bir olay olarak. 2. Kavrama edimi, asalt bilinç edimi, yönelme (eğilim, intention) olarak. 3. Özne (bilen) ve nesne (bilinen) arasındaki ilişki olarak (= Bilgi bağlantısı). 4. Nesnenin öznedeki imgesi, tasarımı, izdüşümü olarak (= Bilgi oluşumu). 5~ Tasarım imgesinin nesneyle uyuşması olarak. 6. Bilgimizin ve Bilgi imgemizin nesnenin tüm içeriğine yaklaşma eğilimi olarak (= Bilgi süreci, Bilgi ilerlemesi). 7. Bilginin başkasına ulaştırılabilir, aktarılabilir sonucu olarak; Bilgi ürünü, Bilgi sonucu. BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
  Bilgi İng. information Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983
  Bilgi İng. knowledge Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. gelenek, görenek. BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978
  Bilgi 1. (knowledge) Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular. 2. (information) Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004
  Bilgi İng. information 1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler. 2. (Davranış ruhbilimi) Bir uyaran durumunun ipucu ya da açar görevini yapan yönü. 3. (Bilgi kuramı) Tümü ya da bir parçası sınıflandırmaya elverişli olan nesneler topluluğunun, niceliği ile ilgili yönü. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974
  Bilgi İng. information TV. 1. Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin nitel etkeni. 2. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981
  Bilgi İng. knowledge İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki nesnel yasal ilişkilerin dil biçimi altında düşüncel düzeyde yeniden üretilmesine dayanan olgu. BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975
  Bilgi İng. information, data 1. bilişim: Öğeleri genellikle özdevimsel yollardan işlenmeye elverişli olan yazılı bölge. 2. güdümbilim: Bir dizgenin durumunu, buna bağlı olarak bu dizgenin başka bir dizgeye ilettiği durumu anlatan nitel etken. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980
  Bilgi İng. knowledge Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981
  Bilgi, (bilgü) Bilici, kâhin. Tarama Sözlüğü 1963
  Bilgi Köken: T. Cinsiyet: Erkek
  Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek.Cinsiyet: Kız
  Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. Kişi Adları Sözlüğü
  Bilgi Van ili, Çatak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
  11 Eylül 2013
  #1
 2. Bilgi Nedir Bilgi Hakkında Bilgi Cevapları

soru sor

Bilgi Nedir Bilgi Hakkında Bilgi