Bağlantı Bilgileri

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 29 Şubat 2008 tarihinde yazılmıştır. Bağlantı Bilgileri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bağlantı Bilgileri
  Genel Modem Bilgisi, Modem Ayarları, İşletim Sistemlerinde Modem Kurulumu Ve Tanıtımı Nasıl Yapılır ?

  İnternet, dünya üzerindeki birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu bir iletişim ağıdır. Bir bilgisayarı, modemi ve telefonu olan herkes bu ağda yer alabilir. Her kullanıcı İnternet'e bağlı olduğu sürece, İnternet'in bir parçasıdır. Kullanıcı İnternet'e bağlandığında esasen merkezi bir yapıya bağlanmaz, oradaki bir çok hücreden biri olur. Bu nedenle İnternet herhangi bir kuruluşa, gruba ya da ülkeye ait değildir. İnternet, sağladığı imkanlar ve bir iletişim medyası olması açısından diğer iletişim araçlarına benzese de etkileşimli olması, anında değiştirilebilir ortamlardan oluşması ile diğer iletişim araçlarından farklı bir niteliğe sahiptir.
  Dial Up kullanıcı dediğimiz kullanıcılar, yani telefonlarına bağlı modemleri ile bilgisayarlarını İnternet servis sağlayıcılar aracılığı ile İnternet'e bağlayan kullanıcıların İnternet deneyimlerini kolaylaştıracak bazı bilgilere ihtiyaçları vardır.
  Modem, ismi "MOdulator", "DEModulator" kelimelerinin kısaltmalarından oluşan bir aygıttır. Bilgisayarın telefon sistemi üzerinden veri iletmesini sağlar ve bilgisayar ile telefon hattı arasına bağlanan bir araçtır. Esasen, yaptığı iş, bilgisayardan üretilen dijital yani 0 ve 1 lerden oluşan verinin, telefon hatları üstünden analog olarak gönderilebilecek şekilde kodlanmasını aynı zamanda analog gelen verinin de bilgisayarın kullanabileceği şekilde dijital hale getirilmesini sağlar.
  Windows 95 ve Windows 98 de modem ayarları aşağıdaki şekilde yapılabilir:
  Ayarları yapmaya başlamadan önce bilgisayarda kurulmuş bir modem olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun için;
  "Başlat"(start) menüsü ikonuna tıklanır, "Ayarlar"(settings) menüsünden, "Denetim Masası"(control panel) seçilir. "Denetim Masası" içerisinde yer alan "Modem"(modems) çift tıklanır. Eğer sistemde modem tanımlı ise modemin ismini "Aşağıdaki Modemler Bu Bilgisayara Kurulu" listesinde görmelidir.
  Eğer modem kurulu değil ise; "Ekle" butonuna basılır. Açılan yeni pencerede, modemi otomatik bulma yada kendiniz seçme imkanı vardır. İlk olarak "Modemimi algılama; onu listeden seçeceğim" seçeneği boş bırakılmalıdır. İleri tuşuna basılarak, işletim sisteminin modemi otomatik araması sağlanır. Genel olarak Windows 95 ve özellikle Windows 98, sisteme takılı olan modemi kendisi bulur ve listeye ekler. Modemi listeye eklendikten sonra Tamam butonuna basılarak "Modem Özelliklerinden" çıkılır.
  Ancak bazı durumlarda işletim sistemi modemi otomatik olarak tanımaz veya standart modem olarak tanır. Windows95 modemi algılayamadıysa aşağıdaki pencereyi getirecektir.
  Bu pencerede "Modemimi algılama; onu listeden seçeceğim" opsiyonu seçilir ve "Devam"(Next) butonu ile onaylanır. Yeni açılan iki bölümlü pencerenin sol taraftaki listesini kullanarak modemin üretici firması bulunur. Daha sonra sağ taraftaki listeyi kullanarak model seçilir ve "İleri"(Next) butonu ile onaylanır. Bundan sonraki pencerede modemin bağlı olduğu bağlantı noktası seçilerek "İleri"(Next) butonu ile onaylanır. Son pencerede ise "Tamam"(Finish) butonu ile modem tanımlama işlemi tamamlanır.
  Ancak modemin üretici firması veya modeli windows seçeneklerinde olmayabilir. Bu durumda modem ile birlikte gelen sürücüleri yüklemek veya modemi satan kuruluş ile temasa geçmek yerinde olacaktır.
  0822 servisi nedir ? Nasıl faturalandırılır ?

  0822'li telefonlar, servis sağlayıcı şirketlerin Türk Telekom'dan edindikleri özel numaralardır ve dial-up kullanıcılarının kullanımına yönelik düşük tarifeler ile ücretlendirme yapılabilmesini sağlamaktadırlar. Hafta içi günlerde 08:00-20:00 arası normal tarife uygulanır, yani bu saatlerde yapılan bağlantıda 360 saniyede 1 kontür atar. Ayrıca Türk Telekom'un iki farklı indirim uygulaması vardır;
  1.İndirim, hafta içi günlerde 07:00-08:00 ile 20:00-22:30 arası ve Cumartesi 07:00-22:30 saatleri arasında uygulanıyor ve 514.3 saniyede 1 kontür atar.
  2.İndirim, ise Pazar hariç hergün 22:30-07:00 arası ile Pazar günü 07:00'dan Pazartesi 07:00'a kadar uygulanmaktadır. 600 saniyede 1 kontür atar.
  56K ve V.90 standartları nedir ? Dijital hatların analog hatlardan farkları nelerdir ?

  56 Kbps iletişim hızı, 14400 ve 28800 hızlarını takip ederek 33600 hızının üstüne çıkmıştır. Yeni modemler bu standardı destekleyerek üretilmektedir. 56 Kbps iletişim teknolojileri bir çok telefon şirketinin santrallerinin dijital hatlar ile bağlanmış olması sebebiyle avantaj sağlamaktadırlar. İnternet Servis sağlayıcınızın, telefon şirketinin santraline dijital bağlı olduğunu varsaydığımızda ki, artık genel olarak öyledir, servis sağlayıcınız size akan verinin iletişimi için normal dijitalden analığa çevrim prosedürünü kullanmadan telefon hattı üstünden veri iletimini sağlayabilmektedir. Bir V.90 modem ise, gelen trafiği demodüle etmek zorunda kalmamaktadır. Bunun yerine, değişik bitlerdeki voltaj pulslarını decode etmektedir. Son kullanıcıdan gönderilen data hala dijitalden analoğa modülasyon yapılmasının gerektirse de, performans artışı sağlanmıştır.
  V.90 ise, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından, 56 Kbps modemlere gönderilen datanın iletiminin düzenlenmesi için onaylanmış bir standarttır. V.90 standardı, US Robotics şirketinden (artık 3Com Şirketinin bir parçasıdır) x2 teknolojisinin, ve Rockwell şirketinden K56flex teknolojisinin birleşimi baz alınarak oluşturulmuştur. Bu standardın yeni üretilen modemlerde kullanılması sonucu, modeme gönderilen bilginin hızı 36 Kbps dan 56 Kbps'a çıkarılabilmiştir.
  Dijital hatların gelişmesi ve ülkemizde de döşenmesi ve santral yapılarının analog santrallerden dijital santral yapılarına dönüşmesi ile ülkemiz İnternet kullanıcıları da dijital hatların;
   Daha geniş bant genişliği,
   Elektromanyetik dalgalar (EMI), güç düşmeleri, Kimyasal etkilerin bilgi kalitesini daha az bozması,
   Daha yüksek kalite ve hızda telefon santrali işlem kapasitesi,
   Nispeten daha güvenli bilgi iletişimi,
   Daha iyi telefon faturalaması ve takip imkanı,
   İstendiğinde daha geniş işlevsellik özelliklerinden faydalanabilme,
  gibi özelliklerinden yararlanmaktadırlar.
  Bağlantı Sırasında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar

  Modeminizle İlgili Sorunlar:
  Bağlanamama nedeninin, modemin doğru çalışmadığından kaynaklandığını bulabilmek için cevaplanması gereken sorular:
  1. Modem, hattı aramaya çalışıyor mu?
  Eğer hattı düzgün olarak arıyorsa, olağan bir telefon araması yapılmış gibi arama sesleri duyulacaktır.
  2. Eğer bir arama sesi duyulmuyorsa ?
  Modemin doğru olarak kurulup kurulmadığının denetlenmesi gerekir:
   Modem bir harici modem ise, güç düğmesinin açık olup olmadığını denetlenir.
   Modem ve telefon hattı girişi arasındaki kablonun her iki uçta gereğince bağlı olup olmadığı kontrol edilir.
   Eğer modem bir harici modemse, bunun doğru COM kapısından bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir.
   Modem kurulumu iletişim penceresinde doğru modemin kurulup kurulmadığı denetlenir.
  3. Eğer modem bağlanmaya çalışıyorsa, bağlantı yapılabiliyor mu?
  Bağlanmaya çalıştığınızda ekranınızda ne görünüyor ? Eğer bağlantı kurulamıyor ise, yazılımın kurulum biçiminin İnternet Servis Sağlayıcısıyla bağlanması konusunda bir sorunu olabilir.
  İnternet kullanımı yüksek olan yerlerde santrallerin 800'lü hat kapasitesinin aşılması ile kullanıcıya meşgul sinyali dönebileceği gibi bölgedeki hatların parazitli olması da diğer bağlantı problemlerine sebep olabilir.
  Bağlantı problemlerine ilişkin hata mesajları ve çözüm olarak ilk araştırılması gerekenler:
  "No Dial Tone"
  Modem arızalı, sisteme yanlış tanıtılmış ya da hatlar modeme yanlış bağlanmış olabilir. 'Line in' / 'phone' girişleri kontrol edilmelidir.
  "Unable to negotiate a connection with the server"
  Network ayarlarında TCP/IP, Gateway, DNS tanımlamaları kontrol edilmelidir.
  "Connection with the host canceled/reset"
  Modem ve çevirmeli ağ ayarlarında bağlantı hızı tanımlamaları kontrol edilmelidir. anasayfa
  İnternet'in Kısa Tarihi
  İnternet Nasıl Çalışır?
  Yeni Başlayanların Dikkat Etmesi Gerekenler
  Bağlantı Bilgileri
  Apple Macintosh, iMac ile İnternet
  Browser (Tarayıcı) Bilgileri
  İnternet'te Güvenlik
  İnternet'te Alışveriş
  E-mail Bilgileri
  İnternet Üzerinden Arama Yapma
  29 Şubat 2008
  #1
 2. Bağlantı Bilgileri Cevapları

soru sor

Bağlantı Bilgileri