Aşık Veysel Şiirleri

İsimli konu WH 'Aşk & Sevgi' kategorisinde, HazanBey üyesi tarafından 24 Eylül 2008 tarihinde yazılmıştır.

 1. KIZILIRMAK

  Daima bulanın, asla durulman,
  Nedir bu sendeki hal, Kızılırmak?
  Çağlayıp akarsın, hiç mi yorulman?
  Seni zapteyleyemez göl, Kızılırmak.

  Bahar gelir, bulanırsın, coşarsın,
  Dalga vurur, kenarlara taşarsın.
  Dünya kurulalı böyle yaşarsın,
  Tükenmez ömrün var bol, Kızılırmak.

  Toplanır suların yayladan, köyden,
  Kuvvetler alırsın çeşmeden, çaydan.
  Fariğ olup vazgeçmen mi bu huydan?
  Kimseye vermezsin yol, Kızılırmak.

  Yel estikçe dağlar karın eritir,
  Güneş olur, çayır çimen yürütür;
  Dünyada bâkisin, hükmün câridir,
  Sana kuvvet verir sel, Kızılırmak.

  Zara dağlarından toplaşın gelin,
  Sivas'ın kenarın dolaşın gelin,
  Yıldız ırmağına ulaşın gelin,
  Göksu'yu beraber al, kızılırmak.

  Kızıldağ'dan doğru çıkıp gelişin,
  Kayseri'de Karasu'ya karışın,
  Cahdın nedir, yola devam çalışın,
  Delice ırmağın bul, Kızılırmak.

  Ulu sular ile akıp gidersin,
  Tavşanlı dağına bakıp gidersin,
  Uğradığın yeri yıkıp gidersin,
  Git Karadeniz'e dol, Kızılırmak.

  Veysel'in gözünden çağlayan sular;
  Derdim gizli durur, yüzlerim güler,
  Seni tutsun beni tutan uykular,
  Derin uykulara dal, Kızılırmak.
  24 Eylül 2008
  #41
 2. MECNUN GİBİ DOLANIYORUM ÇÖLLERDE

  Mecnun gibi dolanıyorum çöllerde
  Hayal beni yeldiriyor yel gibi
  Ah çeker ağlarım gurbet ellerde
  Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi

  Bir güzelin mecnunuyum ezelden
  Veremem telkini gelmiyor elden
  Yandım ateşine can u gönülden
  Görmesem günlerim uzar yıl gibi

  Hesapsız haftalar yıllar geçiyor
  Evvel benim idi şimdi kaçıyor
  Varıp düşmanlara derdin açıyor
  Beni görüp saklanıyor el gibi

  Zincirsiz kösteksiz bağladı beni
  Tatlı diliyle eğledi beni
  Yurdumdan yuvamdan eyledi beni
  Yarsız dunya malı bana pul gibi

  Aşkın beni deryalara daldırdı
  Bazı ağlatır da bazı güldürür
  İster azat eyler ister öldürür
  Sefil Veysel kapısında kul gibi

  24 Eylül 2008
  #42
 3. GİNE Mİ AĞLADIN KİRPİKLER NEMLİ

  Gine mi ağladın kirpikler nemli
  Dostum niçin giyinmişsin karalar
  Çiğ düşmüş gül gibi yüzünden belli
  Senin derdin bu sinemi yaralar

  Aziz dostum seni kimler ağlattı
  Tecelli derdini derdime kattı
  Yalan dünya nicelerini ağlattı
  Kim bilir ki son mekanın nereler

  Bu can bu cesede girelden beri
  Aldık başımıza türlü kaderi
  Çaresiz çaresiz ileri geri
  Vakit gelir tamam olur sıralar

  Cefanın sefanın farkı yok bence
  Eğer düşünürsek inceden ince
  Her ikisi de son haddine varınca
  Dümdüz olur iniş yokuş dereler

  Mihnet-i dünyaya tahammül gerek
  Kahi ağlayarak kahi gülerek
  Geçti günüm gözyaşlarım silerek
  VEYSEL arar dertlerine çareler.

  24 Eylül 2008
  #43
 4. HEPİMİZ BU YURDUN EVLATLARIYIZ

  Bu nasıl kavgalar çirkin döğüşler
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız
  Yolumuza engel olur bu işler
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  Birleşiriz bir bayrağın altında
  Biz Türklerin ikilik yok aslında
  Yanar tutuşuruz vatan aşkında
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  Hedef alıp dövüştüğün kardeşin
  Seni yaralıyor attığın taşın
  Topluma zararlı yersiz savaşın
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  Herkes ilim deryasında yüzüyor
  Çıkmış ayın çevresinde geziyor
  Yazık bize yollarımız uzuyor
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  Kitaplar yazılmış nasihat dolu
  Birlikte güçlenir gençliğin kolu
  Gençliğe emanet Atatürk yolu
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez
  Bulanık çeşmeden kimse su içmez
  Ganadı olmasa kuşlar da uçmaz
  Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

  24 Eylül 2008
  #44
 5. NELER YAPTI BANA KADER

  Neler yaptı bana kader
  Uyansana kara bahtım
  Yel değdikçe erir gider
  Karşı dağda kara bahtım

  Tecellinin ters kalemi
  Bana dar etti alemi
  Dedim güzel sar yaremi
  Çıkageldi hora bahtım

  İçimden gitmez kederim
  Mihnet ile doldu derim
  Dünya kalsın ben giderim
  Bilet veren kara bahtım

  Yükün aldı gam kervanı
  Terk edip gider bu hanı
  Bilinmez nerde mekanı
  Göğe bahtım, yere bahtım

  Bu bir sır ki açıklanmaz
  Diyen bilmez, bilen demez
  Öyle bir yol giden gelmez
  Uzar gider ara bahtım

  Veysel söyler derdi çoktur
  Ecel gelir ölüm Haktır
  Saklanmıya imkan yoktur
  Ora bahtım bura bahtım.

  24 Eylül 2008
  #45
 6. SABAHTAN BİR GÜZEL GÖRDÜM

  Sabahtan bir güzel gördüm
  Suya gelmişti pınara
  Aradım aslını sordum
  Aşıkım hüsn-ü dilbere

  Bahçedeki taze fidan
  Seherde kalkmış uykudan
  Salınarak suya giden
  Ala gözlü kaşı kara

  Gider yolda üğrünerek
  Sandım aslı huri melek
  Cilveli nazlı gülerek
  Benleri var sıra sıra

  Boyu selvi çınar gibi
  Gökte turna döner gibi
  Dala bülbül konar gibi
  Avaz veriyor kuşlara

  Bülbül bağlıdır kafeste
  Kavuşursak son nefeste
  Gül bahçede bülbül seste
  Veysel yapış zülf-ü yare
  24 Eylül 2008
  #46
 7. SAKLARIM GÖZÜMDE GÜZELLİĞİNİ

  Saklarım gözümde güzelliğini
  Her neye bakarsam sen varsın orda
  Kalbimde gizlerim muhabbetini
  Koymam yabancıyı sen varsın orda

  Aşkımın temeli sen bir alemsin
  Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın
  Merhabasın dosttan gelen selamsın
  Duyarak alırım sen varsın orda

  Çeşitli çiçekler yeşil yapraklar
  Renklerin içinde nakşını saklar
  Karanlık geceler aydın şafaklar
  Uyanır cüml'alem sen varsın orda

  Mevcudatta olan kudreti kuvvet
  Senden hasıl oldu sen verdin hayat
  Yoktur senden başka ilanihayet
  İnanıp kanmışım sen varsın orda

  Hu çeker iniler çalınan sazlar
  Kükremiş dalgalar coşar denizler
  Güneş doğar perdelenir yıldızlar
  Saçar kıvılcımlar sen varsın orda

  Veysel'i söyleten sen oldun mutlak
  Gezer daldan dala yorulur ahmak
  Sen ağaç misali biz dalda yaprak
  Meyva çekirdeksin sen varsın orda
  24 Eylül 2008
  #47
 8. SALINIP GİDERKEN BOYUNU GÖRDÜM

  Salınıp giderken boyunu gördüm
  Selvi miydi fidan mıydı boy muydu
  Eğmiş kaşlarını yayını gördüm
  Kılıç mıydı gamze miydi yay mıydı

  Güzel keklik gibi geziyor taşta
  Gören aşıkları yakar ateşte
  Avazı bülbülde sedası kuşta
  Keklik miydi turna mıydı toy muydu

  Taramış zülfünü dökmüş gerdana
  Yel estikçe dalgalanır her yana
  Dedim dilber çevir yüzün bak bana
  Gözleri yıldız al yanaklar ay mıydı

  Arasan dünyayı bulunmaz eşi
  Siyah bulut perdelemiş güneşi
  Ah çekti gözünden sel etti yaşı
  Deniz miydi derya mıydı çay mıydı

  VEYSEL şatır beyan eder derdini
  Terkedemem ezberini virdini
  Dilim tutup soramadım yurdunu
  Yayla mıydı kasaba mı köy müydü
  24 Eylül 2008
  #48
 9. SAZIMA

  Ben giderim sazım sen kal dünyada
  Gizli sırlarımı aşikar etme
  Lal olsun dillerin söyleme yada
  Garip bülbül gibi ah u zar etme

  Gizli dertlerimi sana anlattım
  Çalıştım sesimi sesine kattım
  Bebe gibi kollarımda yaylattım
  Hayali hatır et beni unutma

  Bahçede dut iken bilmezdin sazı
  Bülbül konar mıydı dalına bazı
  Hangi kuştan aldın sen bu avazı
  Söyle doğrusunu gel inkar etme

  Benim her derdime ortak sen oldun
  Ağlarsam ağladın gülersem güldün
  Sazım bu sesleri turnadan m'aldın
  Pençe vurup sarı teli sızlatma

  Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
  Giyin kara libas yaslan duvara
  Yanından göğsünden açılır yara
  Yar gelmezse yaraların elletme

  Sen petek misali Veysel de arı
  İnleşir beraber yapardık balı
  Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
  Ben babamı sen ustanı unutma
  24 Eylül 2008
  #49
 10. SEN BİR CEYLAN OLSAN

  Sen bir ceylan olsan ben de avcı
  Avlasam çöllerde saz ile seni
  Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
  Vursam yaralasam söz ile seni.

  Kurulma sevdiğim gözelim deyin
  Bağlanma karayı alları geyin
  Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
  Beslesem elimde tuz ile seni.

  Koyun olsan atlatırdım yaylada
  Tellerini yoldurmazdım hoyrada
  Balık olsan takla dönsen deryada
  Düşersem toruma hız ile seni.

  Veysel der ismini koymam dilimden
  Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
  Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
  Eğer görsem idi göz ile seni.
  24 Eylül 2008
  #50
 11. SENİN YOLUNDA YOLUNDA

  Heder oldu gençlik çağım
  Senin yolunda yolunda
  Soldu çiçeğim yaprağım
  Senin yolunda yolunda

  Ben ne idim nasıl oldum
  Kahi doldum kah boşaldım
  Yandım yakıldım kül oldum
  Senin yolunda yolunda

  İşte geldi sonbaharım
  Beni ister sadık yarim
  Heder oldu namus arım
  Senin yolunda yolunda

  Elinden bir dolu içtim
  Türlü türlü derde düştüm
  Cümle varlığımdan geçtim
  Senin yolunda yolunda

  Dilsiz oldum pepelendim
  Yağmur oldum sepelendim
  Toprak oldum tepelendim
  Senin yolunda yolunda

  Sana uzanan el oldum
  Kahi uslu kah del'oldum
  Naçizane Veysel oldum
  Senin yolunda yolunda

  24 Eylül 2008
  #51
 12. SİZ SAĞ OLUN BİZ SELAMET GİDELİM

  Kalktı deli gönül kısmet ayrıldı
  Siz sağ olun biz selamet gidelim
  Sılayı görmenin zamanı geldi
  Siz sağ olun biz selamet gidelim

  Enstitü mektebi Hasanoğlun'dan
  Sanki ayırdılar cesedi candan
  Irkımız neslimiz aslı bir kandan
  Siz sağ olun biz selamet gidelim

  Geçtik baharı getirdik yazı
  Zamanı gelince hatırlan bizi
  Arzuluyom Sarkışla'yı Sivas'ı
  Siz sağ olun biz selamet gidelim

  Helal olsun hakkım var ise size
  Hakkınızı helal edin siz bize
  Sağ olursak yine gelir yüz yüze
  Siz sağ olun biz selamet gidelim

  Veysel'in dönüyor içinde sıla
  Uzadı günlerim benzer bir yıla
  Sılada yavrular bakıyor yola
  Siz sağ olun biz selamet gidelim
  24 Eylül 2008
  #52
 13. SON ŞİİRİ

  Selam saygı hepinize
  Gelmez yola gidiyorum
  Ne şehire ne de köye
  Gelmez yola gidiyorum

  Gemi bekliyor limanda
  Gideceğim bir ummanda
  Gözüm kalmadu cihanda
  Gelmez yola gidiyorum

  Eşim dostum yavrularım
  İşte benim sonbaharım
  Veysel karanlık yollarım
  Gelmez yola gidiyorum
  24 Eylül 2008
  #53
 14. TÜRKÜZ TÜRKÜ ÇAĞIRIRIZ

  Dünya dolsa şarkıyılan
  Türküz türkü çağırırız
  Yola gitmek korkuyulan
  Türküz türkü çağırırız

  Türküz Türkler yoldaşımız
  Hesaba gelmez yaşımız
  Nerde olsa savaşırız
  Türküz türkü çağırırız

  Türklerdir bizim atamız
  Halis Türküz kanı temiz
  Şarkı gazeldir hatamız
  Türküz türkü çağırırız

  Bayramlarda düğünlerde
  Toplantıda yığınlarda
  Sıkılınca dar günlerde
  Türküz türkü çağırırız

  Yaylalarda yataklarda
  Odalarda otaklarda
  Koyun gibi koytaklarda
  Türküz türkü çağırırız

  Su başında sulaklarda
  Türkün sesi kulaklarda
  Beşiklerde beleklerde
  Türküz türkü çağırırız

  Hep beraber gelin kızlar
  Bile coşar o yıldızlar
  Koşulunca çifte sazlar
  Türküz türkü çağırırız

  İnler Veysel arı gibi
  Bülbüllerin zarı gibi
  Turnalar katarı gibi
  Türküz türkü çağırırız
  24 Eylül 2008
  #54
 15. TÜRLÜ TÜRLÜ SEDA VERİR AĞAÇLAR

  Yel estikçe dalgalanır dalları
  Türlü türlü seda verir ağaçlar
  Tertip olmuş kuğu gibi dilleri
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Bahar gelir yaprak açar yaz olur
  Aşka düşen ateş olur köz olur
  Kaval olur keman olur saz olur
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Yel değdikçe ince dallar ses verir
  Yeşil yaprak etrafına sus verir
  Aşılarsan meyvesini has verir
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Balta gelir yalağından yadeder
  Usta gelir keman yapar ud eder
  Yanık sesli kaval ne feryadeder
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Davul olur gümbür gümbür gümüler
  Zurna olur ince sesle ininler
  Gıranata derdlerimi yeniler
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Kalem olup her lisanda okuyor
  Ana sesi ciğerimi yakıyor
  Dallarda çeşitli kuş şakıyor
  Türlü türlü seda verir ağaçlar
  24 Eylül 2008
  #55
 16. UYAN BU GAFLETTEN

  Devri Cumhuriyet asrı yirmi
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş
  Dünya ayaklanmış aya gidiyor
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Bırak sar'öküzü varsın yayılsın
  Set çekme gözlere herkes ayılsın
  Her köşeye bir fabrika koyulsun
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Yürüyen yolcuyu çekme geriye
  Dikkat eyle karıncaya arıya
  Gidiş böyle kavuşaman huriye
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Zarara gelmez sana kaçınma sazdan
  Günahın korkusu çıkmıyor bizden
  Vazgeç demiyorum sana namazdan
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Destekle fakiri okut yetimi
  Bu hayırlar dinimizce kötü mü
  İdrak eyle hidrojeni atomu
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Dökülen yağmurun kilogramı
  Ölçmüs biçmiş metre midir kare mi
  Çok yatarsın azdırırsın yaramı
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Bu işler bir ibret değil mi bize
  Göklere fırlıyor bu kadar füze
  İstiyor aydaki sırlari çöze
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Diyor ki dünya evvel su imiş
  Oku anla dünya nedir ne imiş
  Yükselenler bilgi ile büyümüş
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Allahın varlığı mevcut insanda
  İlim akıl fikir sermaye sende
  Çalıştır gemiyi otur dümende
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Hiç bir şey bilmezsen dik biraz kavak
  Boş gezene derler serseri salak
  Yumma gözlerini dünyaya bir bak
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş

  Veysel ne durursun herkes gidiyor
  Zaman uymaz sen zamana uy diyor
  Fen çok büyük kerameti yuduyor
  Uyan bu gafletten uyuma yurttaş
  24 Eylül 2008
  #56
 17. UYANDIM KUŞLARIN İNCE SESİNE

  Uyandım kuşların ince sesine
  Seherle birlikte iniler durur
  Ses verdim sesine bilircesine
  Aşıkın derdini yeniler durur.

  Baharda çağlayan bulanık sular
  Durmadan kendini taşlara çalar
  Eşinden ayrılmış bir geyik meler
  Dağlar sadâ verir iniler durur

  VEYSEL de yaralı geyik gibidir
  Kapalı dertlere höyük gibidir
  Ne sarhoştur ne de ayık gibidir
  Sinesi kös gümüler durur.
  24 Eylül 2008
  #57
 18. UYANMADI KARA BAHTIM

  Çok yalvardım çok yakardım
  Uyanmadı kara bahtım
  Şansım küsmüş etmez yardım
  Uyanmadı kara bahtım

  Uyur uyanmaz ikbalim
  Nic olacak benim halim
  Boynuna olsun vebalim
  Uyanmadı kara bahtım

  Kader kadere eş oldu
  Ağladım gözüm yaş oldu
  Uzun boylu savaş oldu
  Uyanmadı kara bahtım

  Tecellim bozuk temelden
  Gitti gençlik çıktı elden
  Aşka mahkumuz ezelden
  Uyanmadı kara bahtım

  Kısmet beni diyar diyar
  Dolandırır bilmem ne var
  Veysel oldu candan bizar
  Uyanmadı kara bahtım
  24 Eylül 2008
  #58
 19. UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

  Uzun ince bir yoldayım
  Gidiyorum gündüz gece
  Bilmiyorum ne haldeyim
  Gidiyorum gündüz gece

  Dünyaya geldiğim anda
  Yürüdüm aynı zamanda
  İki kapılı bir handa
  Gidiyorum gündüz gece

  Uykuda dahi yürüyom
  Kalmaya sebeb arıyom
  Gidenleri hep görüyom
  Gidiyorum gündüz gece

  Kırkdokuz yıl bu yollarda
  Ovada dağda çöllerde
  Düşmüşüm gurbet ellerde
  Gidiyorum gündüz gece

  Şaşar Veysel işbu hale
  Gah ağlayan gahi güle
  Yetişmek için menzile
  Gidiyorum gündüz gece
  24 Eylül 2008
  #59
 20. VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

  Vatan sevgisini içten duyanlar
  Sıtkı ile çalışır benimseyerek
  Milletine, Ulusuna uyanlar
  Demez neme lazım, neyime gerek

  Her ferdin hakkı var, bizimdir Vatan
  Babamız, dedemiz döktüler al kan
  Hudut boylarında can verip yatan
  Saygıyle anarız, şehit diyerek

  Vatan aşkı ile çalışan kafa
  Muhakkak erişir öndeki safa
  Tesir nüfuz olur her bir tarafa
  Herkes onu büyük tanır severek

  Olmak istiyorsan dünyada mesut
  Hakka halka yarayacak bir iş tut
  Çalıştır oğlunu, kızını okut
  İnsan olmak için okumak gerek

  Vatan bizim, ülke bizim, el bizim
  Emin ol ki her çalışan kol bizim
  Ayyıldızlı bayrak bizim, mal bizim
  Söyle Veysel öğünerek, överek.

  24 Eylül 2008
  #60
soru sor

Aşık Veysel Şiirleri

Alakalı Aramalar:

 1. aşık veysel şiir