Ashabı Kerim Kimlere Denir Ashabı Kiram Kimlere Denir

İsimli konu WH 'Sahabeler' kategorisinde, islam_sevdalisi üyesi tarafından 19 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Ashabı Kerim Kimlere Denir Ashabı Kiram Kimlere Denir hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bu paylaşımımda Ashabı Kerim Kimlere Denir ve Ashabı Kiram Kimlere Denir hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen yararlandıysanız konuya teşekkür edin. Ashab-ı Kiram (Sahabe) Kime Denir ? ile iligli olan sorularınızı ve merakınızı gidereceğini düşünüyorum.

  Sahabelerin Güzel Sözleri Ne Ne Denir, Ashabı Kiramın Hayatından Kıssalar, Sahabe Ve Ashap Kimlere Denir, Wwwpuf Kıram Kahramanlaricom, Ashabı Kerim Kimlere Denir, Ashabı Kiram Sesli Görüntü, Ashabı Kiram Kimlere Denir, Sesli Ashabı Kiram İndir vs...

  [​IMG]

  Ashab-ı Kiram (Sahabe) Kime Denir ?  hab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu Ashab" veya "Ulu Sahabeler"), sahabelere verilen isimdir. Daha çok bir hürmet ifadesidir. Eshab kelimesi, sahibin ve sahabe kelimesi de sahabin çoğuludur.

  Sahâbî kime denir

  Âlimlerin çoğuna göre, kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir müslüman, Muhammed'i çok az da olsa, bir kere görürse, kör olan, bir kere konuşursa ve îman ile vefât ederse, buna sahâbî denir. Kâfir iken görüp de, peygamberin vefâtından sonra îmana gelen veya müslüman iken görüp, sonra mürted olan, sahâbî değildir. Sahâbî olduktan sonra mürted olup, peygamber'in vefâtından sonra, tekrar îmana gelen, sahâbî olur. Muhammed, Cin sınıfına da peygamber olduğu için, cinlerden de sahâbî olur.

  Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü

  Eshâb-ı kirâmın üstünlüklerini bildiren âyet-i kerime ve hadis-i şerifler pek çoktur.
  (Siz ümmetlerin hayrlısısınız), İmrân suresinin yüzonuncu âyet-i kerimesi
  (Önce müslüman olanlardan, Muhâcirlerin ve Ensârın önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allahü teâlâ râzıdır ve bunlar da, Allahü teâlâdan râzıdırlar. Allahü teâlâ bunlar için, Cennetler hazırladı. Bu Cennetlerin altından nehrler akmaktadır. Bunlar Cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır), Tevbe suresinin yüzüncü âyet-i kerimesi
  (Sana Allahü teâlâ yetişir ve sana tâbi olan müminler yetişir), Enfâl suresi
  (Kıyâmet günü eshâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına ***ürür), Tirmüzî
  (Peygamberleri söğen öldürülür ve Eshâbımı söğen dövülür), Taberânî ve Münâvî
  (Beni gören ve beni görenleri gören bir müslümanı Cehennem ateşi yakmaz), Münâvî ve Tirmüzî
  (Eshâbımı söğmeyiniz! Eshâbımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz)
  (Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz!), Münâvî ve Beyhekî
  (Eshâbıma düşmanlık etmekten sakınınız! Allahdan korkunuz. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. Onları inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten de, elbette Allahü teâlâyı incitir)
  (Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir)
  (Eshâbımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Allahü teâlâ, onları bana bağışlıyacak, kusurlarını affedecektir), Celâleddîn-i Süyûtî (Câmi'ussagîr)
  (Allahü teâlâ bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsân eyledi ve benim için eshâb ayırdı, seçti. Eshâbım arasından benim için akrabâ ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse, benim için, benim Peygamberliğim için, bunları sever ve sayarsa, Allahü teâlâ da, onu Cehennemden muhâfaza eder. Bir kimse, benim hâtırımı düşünmiyerek, Eshâbımı sevmez, onlara dil uzatır, incitirse, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azâbı ile yakar, sızlatır), İbni Hacer-i Mekkî (Savâık-ul-muhrika)
  Ünlü sahabeler

  Ali bin Ebu Talib
  Selman-i Farisi
  Ebu Bekir
  Ömer bin Hattab
  Osman bin Affan
  Zübeyr bin Avvam
  Talha bin Ubeydullah
  Abdurrahman bin Avf
  Sa´d bin Ebi Vakkas
  Ebu Ubeyde bin Cerrah
  Abbad bin Bisr
  Abbas Bin Abdülmuttalip
  Abbas bin Mirdas bin Ebi Amir
  Abbad bin Kays
  Abbas bin Ubade bin Nadle
  Abdullah bin Abbas
  Abdullah bin Abdullah bin Übey
  Abdullah bin Amr ibni´l-As
  Abdullah bin Amr bin Haram
  Abdullah bin Atik
  Bilal-i Habeşi
  Erkam bin Ebi'l Erkam
  Ebu Zer el Gıfari
  Mus'ab bin Umeyr
  19 Ocak 2013
  #1
 2. Ashabı Kerim Kimlere Denir Ashabı Kiram Kimlere Denir Cevapları

soru sor

Ashabı Kerim Kimlere Denir Ashabı Kiram Kimlere Denir

Alakalı Aramalar:

 1. ASHABI KİRAM KİMLER

  ,
 2. o ashabı kerim ki ne ashabı kerim

  ,
 3. ashap kimlere denir

  ,
 4. ashab kerim,
 5. Peygamber Ashabı Kıram Sözleri