Ardışık sayılar, çeşitleri, özellikleri ile ilgili konu anlatım

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 30 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır. Ardışık sayılar, çeşitleri, özellikleri ile ilgili konu anlatım hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.

  n bir tamsayı olmak üzere,

  Ardışık tamsayılar: …1, 2, 3, 4, …n, n + 1, n + 2, ……

  Ardışık çift sayılar: …0, 2, 4, 6, …2n, 2n + 2, 2n + 4, …

  Ardışık tek sayılar: …1, 3, 5, 7, …2n – 1, 2n + 1, 2n + 3, …

  şeklinde gösterilebilir.


  SONUÇ:

  => Ardışık tamsayılar 1 er 1 er artar ve azalır.

  => Ardışık çift ve ardışık tek tamsayılar 2 şer 2 şer artar ve azalır.


  ÖRNEK:
  a, b, c ardışık doğal sayılardır.
  a < b < c
  olduğuna göre, 4a + 3b – 7c ifadesinin değeri kaçtır?
  A) -15
  B) -11
  C) -7
  D) 3
  E) 11

  ÇÖZÜM:
  a = n olsun.
  Bu durumda b = n + 1 ve c = n + 2 olur.
  [​IMG]
  Doğru Seçenek: B


  Ardışık Sayıların Sonlu Toplamları

  n terim sayısı olsun.
  [​IMG]


  ÖRNEK:
  1+ 2 + 3 + 4 + ...... + 50 toplamının sonucu kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  1+ 2 + 3 + 4 + ...... + 50 toplamında n = 50 dir.
  O halde,
  [​IMG]
  bulunur.

  ÖRNEK:
  2 + 4 + 6 + ...... + 60 toplamının sonucu kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  2 + 4 + 6 + ...... + 60 toplamında 2n = 60 ve n = 30 dur.
  Buna göre, toplam 2 + 4 + 6 + ...... + 60 = 30 .31= 930 elde edilir.

  ÖRNEK:
  1+ 3 + 5 + ...... + 41 toplamının sonucu kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  1+ 3 + 5 + ...... + 41 toplamında 2n-1 = 41 ve n = 21 dir.
  Buna göre, toplam 1+ 3 + 5 + ...... + 41= 212 = 441 elde edilir.


  Ardışık Sayı Dizilerinde Terim Sayısı
  Ardışık sayı dizilerinde terim sayısını bulmak için ilk terim, son terim ve artış miktarı kullanılır.

  [​IMG]


  NOT:

  Sonlu ardışık sayıların toplamını bulmak için aşağıdaki yöntem kullanılır.

  r ilk terim, n son terim ve x artış miktarı olsun.

  [​IMG]

  toplamını bulmak için terim sayısı ile ardışık sayı dizisinin ortasındaki terim çarpılır.

  [​IMG]


  ÖRNEK:
  5 + 8 +11+ ...... + 77 toplamı kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  Verilen ardışık sayı dizisinde ilk terim 5, son terim 77 ve artış miktarı 3 tür.
  [​IMG]

  ÖRNEK:
  Ardışık 5 tamsayının toplamı 95 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  I. YOL:
  Ardışık 5 tamsayının en küçüğüne n diyelim.
  Ardışık sayılar 1 er 1 er arttığına göre, sayılar
  [​IMG]
  O halde en küçük sayı n = 17 ve en büyük sayı n + 4 = 21 olur.
  Bu sayıların toplamı da 38 dir.

  II. YOL:
  Verilen 5 sayının toplamı 95 ise 95 terim sayısına yani 5 e bölünürse ortadaki terim elde edilir.
  Buna göre, ortadaki yani 3. sayı,
  [​IMG]
  elde edilir.
  Dolayısıyla en küçük sayı 19 – 2 = 17 ve en büyük sayı 19 + 2 =21 bulunur.
  Bu sayıların (bilgi yelpazesi.net)toplamı da 38 dir.

  ÖRNEK:
  Ardışık 11 çift sayının toplamı 1188 olduğuna göre, ortadaki sayı kaçtır?

  ÇÖZÜM:
  1188 sayısı, 11 e bölünürse ortadaki sayı bulunur.
  Buna göre, ortadaki sayı
  [​IMG]
  bulunur.

  ÖRNEK:
  a, b, c ardışık tamsayılar ve a<b<c olmak üzere,
  [​IMG]
  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) b
  B) 2a
  C) b+2
  D) 2b
  E) a+2

  ÇÖZÜM:
  [​IMG]
  Doğru Seçenek: D

  ÖRNEK:
  n bir doğal sayı olmak üzere, 1 den n ye kadar olan doğal sayıların toplamı x ve 12 den n ye kadar olan doğal sayıların toplamı y dir.
  x + y = 234 olduğuna göre, x kaçtır?
  A) 140
  B) 145
  C) 150
  D) 155
  E) 160

  ÇÖZÜM:
  [​IMG]
  Doğru Seçenek: C

  ÖRNEK:
  n bir tamsayı olmak üzere, 3n – 4 ile n + 6 sayıları ardışık iki çift tamsayı olduğuna göre, n nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
  A) 2
  B) 4
  C) 8
  D) 10
  E) 14

  ÇÖZÜM:
  Sayılar ardışık iki çift tamsayı olduğuna göre, farkları 2 olur.
  [​IMG]
  Buna göre, n nin alabileceği değerler toplamı 6 + 4 = 10 olur.
  Doğru Seçenek: D  Belirli bir kurala göre artan veya azalan sayılara ardışık sayılar denir.

  n bir tamsayı olmak üzere

  Ardışık tam sayılar.. n -1, n, n +1 , n +2......

  Ardışık tek tam sayılar... 2n -1 , 2n + 1 ,2n +3..

  Ardışık tek ve çift sayılar arasındaki fark 2 dir.

  Sayı adedi tek ise baştan ve sondan eşit uzaklıktaki sayıya ortanca sayı denir.

  Örnekler

  1. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 57 ise bunların en büyüğü kaçtır?
  A) 19 B) 21 C) 23 D) 25

  Çözüm

  I. Yol:
  Ardışık tek sayılar:
  (2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) = 57 ise
  6n + 9 = 57 6n = 48
  n = 8 dir. En büyük tek sayı ise 2n + 5 = 2.8 + 5 = 21 dir.

  II. Yol:
  ilk ardışık tek sayıya x dersek ;
  x + (x + 2) + (x + 4) = 57
  3x + 6 = 57
  3x = 51
  x = 17 dir.
  En büyük tek sayı ise x + 4 = 17 + 4 = 21 dir. Cevap: B şıkkıdır.

  2. a, b, c ardışık üç pozitif çift tamsayıdır.
  a < b < c için
  [​IMG]
  işleminin sonucu kaçtır?
  A) 2 B) 1 C) -2 D) -4 E) -6

  Çözüm
  a, b, c sayıları 2, 4, 6 olsun.
  (2-6) (4-2) = (-41)2
  (6-4) 2
  Cevap : D şıkkıdır.


  "Ardışık tam sayılara dizi de denir."
  [​IMG]

  Dizinin terim sayısı n olsun,
  [​IMG]

  Dizinin terimler toplamı:
  [​IMG]dir.

  Örnekler

  1. 5, 8, 11, .., 41 dizinin terim sayısı kaçtır?

  A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16

  Çözüm
  İlk terim = 5
  Son terim = 41
  Artış sayısı = 8-5 = 3
  [​IMG]
  [​IMG]
  Cevap: C şıkkıdır.


  2. 35, 41, 47, ..., 239 dizisinin terim sayısı kaçtır?

  A) 24 B) 28 C) 35 D) 42 E) 45

  Çözüm
  ilk terim = 35
  Son terim = 239
  Artış (bilgi yelpazesi.net) sayısı = 41 - 35 = 6
  [​IMG]
  Cevap: C şıkkıdır.

  3. 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 110 = ?

  A) 2550 B) 2960 C) 3000 D) 3080 E) 3100

  Çözüm
  [​IMG]
  [​IMG]
  Cevap: D şıkkıdır.


  4.
  [​IMG]
  işleminin sonucu kaçtır?
  [​IMG]

  Çözüm
  1 + 3 + 5 + ... + 41 için
  [​IMG]
  2 + 4 + 6 + ... + 40 için
  [​IMG]

  Cevap: A şıkkıdır.
  30 Aralık 2016
  #1
 2. Ardışık sayılar, çeşitleri, özellikleri ile ilgili konu anlatım Cevapları

soru sor

Ardışık sayılar, çeşitleri, özellikleri ile ilgili konu anlatım

Alakalı Aramalar:

 1. ardışık 212 çift doğal sayınınen büyüğü kaçtır