AppleIntel transition Elma-Intel geçiş

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. AppleIntel transition Elma-Intel geçiş hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Apple–Intel transition​
  Elma-Intel geçiş

  Ana madde: Apple-Intel geçiş
  In April 2002, eWeek announced a rumor that Apple had a version of Mac OS X code-named Marklar, which ran on Intel x86 processors.​
  2002 yılında Nisan, eWeek çalıştırıldığını açıkladı Marklar-kod adlı bir söylenti vardı Apple Mac OS X bir sürümü Intel x86 işlemciler.
  The idea behind Marklar was to keep Mac OS X running on an alternative platform should Apple become dissatisfied with the progress of the PowerPC platform. [ 39 ] These rumors subsided until late in May 2005, when various media outlets, such as the Wall Street Journal [ 40 ] and CNET , [ 41 ] announced that Apple would unveil Marklar in the coming months.​
  arkasında Marklar fikir platformu PowerPC oldu tutmak ilerleme memnun ile Apple olması gerektiğini platform alternatif üzerinde çalışan Mac OS X. [39] 2005 Mayıs ayında gece geç saatlere kadar bu söylentiler yatıştı zaman gibi medya çeşitli Wall Street Journal [40] ve CNET , [41] ay geliyor açıkladı içinde Marklar açıklayacak ki Apple olacaktır.
  On June 6, 2005, Steve Jobs confirmed these rumors when he announced in his keynote address at the annual Apple Worldwide Developers Conference that Apple would be making the transition from PowerPC to Intel processors over the following two years, and that Mac OS X would support both platforms during the transition.​
  Onun ne zaman diye bildirdi olarak açılış konuşmasını de Apple yıllık söylentiler üzerine bu doğruladı, Steve Jobs 2005 6 Haziran Worldwide Developers Conference bu PowerPC geçiş yapma olacağını Apple Intel yıl iki işlemcilere göre aşağıdaki ve destekleyen Mac OS X olur geçiş sırasında her iki platformu.
  Jobs also confirmed rumors that Apple had versions of Mac OS X running on Intel processors for most of its developmental life.​
  Işleri de Apple Mac OS X sürümleri ile gelişimsel hayatım boyunca Intel işlemciler üzerinde çalışan olduğu söylentileri doğruladı.
  The last time that Apple switched CPU families—from the Motorola 68K CPU to the IBM /Motorola PowerPC—Apple included a Motorola 68K emulator in the new OS that made almost all 68K software work automatically on the new hardware.​
  -Den ailelerin CPU Apple açık zamanı, son Motorola için CPU 68K IBM / Motorola PowerPC Apple donanım dahil Motorola yeni bir iş otomatik olarak 68K yazılım yapılan hemen hemen tüm 68K OS yeni emülatör.
  Apple had supported the 68K emulator for 11 years, but stopped supporting it during the transition to Intel CPUs.​
  Elma, 68K 11 yıldır emülatörü destek vardı ama Intel işlemciler için geçiş sırasında destekleyen durdu.
  Included in the new OS for the Intel-based Macs is Rosetta , a binary translation layer which enables software compiled for PowerPC Mac OS X to run on Intel Mac OS X machines.​
  Mac tabanlı Intel için Birlikte yeni işletim sistemi olan Rosetta , bir ikili çeviri makineleri katman X OS Mac Intel X yayınlanmasını OS PowerPC Mac sağlayan yazılım derlenmiş için.
  Apple dropped support for Classic mode on the new Intel Macs.​
  Elma yeni Intel Mac'lerde Klasik mod desteği düştü.
  Third party emulation software such as Mini vMac , Basilisk II and SheepShaver provides support for some early versions of Mac OS.​
  öykünme yazılımı gibi üçüncü parti Mini vMac , Basilisk II ve SheepShaver OS Mac bazı eski sürümlerine destek sağlar.
  A new version of Xcode and the underlying command-line compilers support building universal binaries that will run on either architecture. [ 42 ]​
  sürümünün Xcode yeni A ve altta yatan komut satırı derleyicileri geliştirme desteği evrensel ikili mimarlık ya da yayınlanacaktır. [42]
  PowerPC-only software is supported with Rosetta, though applications may have to be rewritten to run properly on the newer OS X for Intel.​
  uygulamalar Intel için yeni OS X üzerinde düzgün çalışması için yeniden yazılması gerekebilir ama PowerPC tek yazılım, Rosetta ile desteklenmektedir.
  Apple initially encouraged developers to produce universal binaries with support for both PowerPC and x86. [ 43 ] There is a performance penalty when PowerPC binaries run on Intel Macs through Rosetta.​
  Elma başlangıçta x86 teşvik ve PowerPC hem destek evrensel üretmek geliştiriciler için ikili ile. [43] aracılığıyla Rosetta üzerinde Intel Mac'ler çalıştırmak vardır ikili PowerPC ceza performansı.
  Moreover, some PowerPC software, such as kernel extensions and System Preferences plugins, are not supported on Intel Macs.​
  Dahası, çekirdek uzantıları ve Sistem Tercihleri eklentileri gibi bazı PowerPC yazılım, Intel Mac'ler üzerinde desteklenmez.
  Some PowerPC applications would not run on Intel OS X at all.​
  Bazı PowerPC uygulamaları tüm Intel OS X üzerinde çalışan olmaz.
  Plugins for Safari need to be compiled for the same platform as Safari, so when Safari is running on Intel it requires plug-ins that have been compiled as Intel-only or universal binaries, so PowerPC-only plug-ins will not work. [ 44 ] While Intel Macs are able to run PowerPC, x86, and universal binaries, PowerPC Macs support only universal and PowerPC builds.​
  Safari için Eklentiler Safari gibi platform aynı olması derlenmiş için gereken, üzerinde Intel'in çok çalıştıran Safari zaman işe ins olmayacak gerektirir-fiş sadece-plug-ins edilmiştir derlenmiş olarak Intel'in okunur veya evrensel ikili PowerPC, bu yüzden. [ 44] Mac'ler iken Intel ikili evrensel ve vardır edebilmek için koşmak PowerPC, x86, PowerPC Mac evrensel desteği sadece ve PowerPC kurar.
  Support for the PowerPC platform was dropped after Mac OS X 10.5.​
  PowerPC platformu desteği Mac OS X 10.5 sonra bırakıldı.
  Such cross-platform capability already existed in Mac OS X's lineage; Openstep was ported to many architectures, including x86, and Darwin included support for both PowerPC and x86.​
  Bu tür çapraz platform özelliği zaten Mac OS X'in soy yaşamış; OpenStep x86 dahil olmak üzere birçok mimarileri, çevrildi ve Darwin hem PowerPC ve x86 için destek dahil.
  Apple stated that Mac OS X would not run on Intel-based personal computers aside from its own, but a hacked version of the OS compatible with conventional x86 hardware was developed by the OSx86 community.​
  Elma, ancak Mac OS X kendi onun kenara Intel tabanlı kişisel bilgisayarlar üzerinde çalışan olmayacağı ifade geleneksel x86 donanımında bir hacked uyumlu OS sürümü tarafından geliştirilen OSx86 topluluk.
  On June 8, 2009, Apple announced at its Worldwide Developers Conference that Snow Leopard (version 10.6) would drop support for PowerPC processors and be Intel-only. [ 45 ] However, Rosetta is still supported.​
  2009'da 8 Haziran, Apple, ilan Worldwide Developers Conference bu Snow Leopard (version 10.6) işlemciler PowerPC için destek vereceğini açılan ve sadece Intel-. [45] Ancak, Rosetta desteklenen hala.
  In Snow Leopard, Rosetta is not installed by default, but it is available on the installation DVD as an installable add-on and is installed automatically via the Internet when first attempting to run a PowerPC-based application.​
  Leopar yılında Kar, Rosetta varsayılan olarak yüklü değildir, ama o kadar DVD kurulum mevcut olan yüklenebilir bir eklenti ve üzerinden otomatik olarak yüklenir Internet tabanlı uygulama PowerPC ilk denemeden çalıştırın.
  9 Aralık 2010
  #1
 2. AppleIntel transition Elma-Intel geçiş Cevapları

soru sor

AppleIntel transition Elma-Intel geçiş