AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 2

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 20 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 2 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 2  1.Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürülebilecek nakit gücü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Yanıt: Likidite

  2.Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren bilanço eşitliği hangi temel kavrama dayanır?

  Yanıt: Kişilik kavramı

  3.
  ——————– / —————–
  KARŞILIK GİDERLERİ HS. XXX
  MENKUL KIYMET DE?ER
  DÜŞÜKLÜ?Ü KARŞILI?I XXX
  ——————– / —————–
  Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  Yanıt: Borsa rayici alış bedelinden düşük olan menkul kıymetlerin değerleme zararına

  4.Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez kayıt yapılmasına ne ad verilir?

  Yanıt: Hesap açmak

  5.Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikteki işlemlerin kayıt edilmesinde uyulması zorunlu olan kurallardan biri değildir?

  Yanıt: Defterin herhangi bir sayfasında yapılan hata, o sayfa ciltten çıkartılarak düzeltilebilir

  6.Aşağıdakilerden hangisinden yararlanılarak dönem sonu bilânçosu düzenlenir?

  Yanıt: Kesin mizan

  7.
  ——————– / —————–
  TİCARİ MALLAR HS. XXX
  İNDİRİLECEK KDV HS. XXX
  SATICILAR HS. XXX
  ——————– / —————–
  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  Yanıt: Kredili mal alışına

  8.Ödenmemiş sermaye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Yanıt: Ticari şirketlerde ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır

  9.Y işletmesinin 29.02.2005 tarihinde T Bankasındaki Banka Kredileri hesabının durumu aşağıdaki gibidir

  Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Yanıt: İşletme 5.000 YTL’lik kredi kullanmış ve 2.000 YTL’lik kısmını ödemiştir

  10.İşletme 15 Mayıs 2005 tarihi itibariyle iştiraki olan “X” A.Ş.’den 10.000 YTL tutarında kâr payı gelirine hak kazandığını öğrenmiştir. Kâr payı ödemesi belirtilen tarihi izleyen 1 ay içerisinde yapılacaktır. Bu bilgilere göre 15.05.2005 tarihinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  Yanıt: İştiraklerden temettü gelirleri hesabı alacaklandırılır

  11.muhasebe dışı envanter sonuçları ile Genel Geçici Mizandaki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan farkların giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  Yanıt: Envanter sonuçları esas alınarak düzeltme yapılır

  12.Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğini göstermektedir?

  Yanıt: Varlıklar= Sermaye ¬+ Borçlar

  13.Mutlu Ltd. Şti.’nin Haziran ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
  Brüt ücret :2.000
  SSK primi işçi payı :2.800
  SSK primi İşveren payı :3.300
  Gelir vergisi :4.400
  Damga vergisi :1.200
  Bu bilgilere göre ücretin tahakkuk kaydında “Personele Borçlar Hesabı” kaç YTL alacaklandırılacaktır?

  Yanıt:1.268

  14.Tekin Anonim Şirketinin öz kaynakları içinde yer alan yedeklere ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
  MDV Yeniden Değerleme Artışları : 900
  Olağanüstü Yedekler : 600
  Hisse Senedi İhraç Primleri : 100
  Statü Yedekleri : 300
  Yasal Yedekler : 700
  İştirakler Yeniden Değerleme Artışları : 400
  Bu bilgilere göre işletmenin kâr yedeği ne kadardır?

  Yanıt: 1.600

  15.Ticari kâr ve mali kâr kavramları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Yanıt: Vergi kârının saptanmasında…

  16.Amortismanın tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Yanıt: Duran varlığın maliyetinin, duran varlığın ömrü süresince her muhasebe dönemine gider olarak dağıtılması

  17.Çıkarılmış tahviller geri ödenme tarihinde ödendiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

  Yanıt:
  —————————- / ————————
  TAHVİL ANAPARA BORÇ
  TAKSİT VE FAİZLERİ HS XXX
  BANKALAR XXX
  —————————- / ————————

  18.Aşağıdakilerden hangisi Gider hesabıdır?

  Yanıt: Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

  19.
  ——————— / —————-
  DÖNEM KARI
  VEYA ZARARI HS. XXX
  SATIŞTAN İADELER HS. XXX
  SATILAN TİCARİ MALLAR
  MALİYETİ HS. XXX
  Genel YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
  KISA VADELİ BORÇLANMA
  GİDERLERİ HS. XXX
  ————————– / ———————
  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  Yanıt: Giderlerin Kar / Zarara devrine

  20.Kayıt değeri 80.000 hizmet süresi 5 yıl olan bir makineden azalan bakiyeler usulü 2 nci yılda ne kadar amortisman ayrılacaktır?

  Yanıt: 19.200

  21.Gelecek aylara ait giderler hesabına kaydedilen 30 YTL’lik kırtasiye malzemesinin 24 YTL’si dönem içinde kullanılmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?

  Yanıt: Gelecek aylara ait giderler hesabı 24 YTL alacaklandırılır

  22.Tasarruf değeri 77.500 olan senedin yapılacak olan reeskont kaydında tutar ne kadar olacaktır?

  Yanıt: 2.250

  23.1000 YTL’ye alınan arsaya 100 YTL Noter masrafı yapılmıştır. Noter masrafı nakit, geri kalan için müşteri senedi verilmiştir.Bu bilgilere göre yevmiye kaydı nasıl yapılır?

  Yanıt:

  24.Kredili olarak alınan 2.000 YTL + 360 YTL KDV ile alınan malın yarısı iade edilmiştir. Bu bilgilere göre yevmiye kaydı nasıl yapılır?

  Yanıt:

  25.Kredili mal alınan kişilere bankadan yapılan EFT kaydı unutulmuştur. Dönem sonu tamamlama kaydı nasıl yapılır?

  Yanıt: Satıcılar hesabı borçlandırılır, Bankalar hesabı alacaklandırlır

  26.Herhangi bir kuruluşa depozito verildiğinde yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

  Yanıt: Verilen depozito ve teminatlar hesabı

  27.690 dönem karı veya zararı hesabı dönem sonunda hangi hesabın alacağına kaydedilir?

  Yanıt: Dönem net karı veya zararı hesabı

  28.Aşağıdakilerden hangisi bir gelir hesabıdır?

  Yanıt: Kredili mal alışı

  29.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kayıtla ilgili yanlış bir ifadedir?

  Yanıt: Mal alışı
  20 Kasım 2010
  #1
 2. AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 2 Cevapları

soru sor

AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 2