AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 20 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1  1) Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve zamanla ilişkide bulunduğu sosyal çevrelerle geliştirdiği dile verilen addır?

  A) Ortak Dil
  B) Lehçe
  C) Ağız
  D) Şive
  E) Anadil

  ——————————————————————————–

  2) Aşağıdaki Türk lehçelerinden hangisi içinde %50 civarında Moğolca sözcük bulunduğu için zor anlaşılmaktadır?

  A) Nogay Türkçesi
  B) Başkırt Türkçesi
  C) Gagauz Türkçesi
  D) Kumuk Türkçesi
  E) Saha ( Yakut ) Türkçesi

  ——————————————————————————–

  3) Aşağıdakilerden hangisi, yansımalı ikilemelerden biri değildir?

  A) Fosur fosur
  B) Kıkır kıkır
  C) Tıpış tıpış
  D) Para mara
  E) Katur kutur

  ——————————————————————————–

  4) Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Sınav başlamak üzereyken sınıfa girdi.
  B) Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış.
  C) Kitapları çantasına özensizce koydu.
  D) Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı.
  E) Evin ancak bir bölümünü temizleyecekmiş.

  ——————————————————————————–

  5) Dille oynamak, dile olabildiğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrışımlarını, gidebileceği son durağa kadar izlemek ve bunlardan, yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek, şiirdeki ustalığın gizleridir.
  Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangi-sinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Özne – nesne – dolaylı tümleç – yüklem
  B) Özne – nesne – yüklem
  C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
  D) Nesne – yüklem
  E) Özne – yüklem

  ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  7) Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?

  A) Eklerin başında, eylem köklerinin sonunda
  B) Arasözleri, ayrıntı sayılabilecek açıklamaları belirtmekte
  C) Karşıt durum ve tutumları belirleyen sözcüklerin arasına konur.
  D) Aralarında ilgi bulunan iki kavram arasında
  E) Yazımı sığdırılamayan satır sonlarındaki özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmada

  ——————————————————————————–

  Virgül, arasöz ve aratümcelerin başında, sonunda kullanılabilir.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kullanımı bu kurala örnek gösterilebilir?

  A) Sen beni anlamıyorsan, ben seni anlamam.
  B) Tüm insanların, bitkilerin, toprağın ihtiyacı var sevgiye.
  C) Bizi üzdün, sen de zor durumda kalıyor-sun.
  D) Bu kitabı, mavi kaplıyı, bana hediye edersen sevinirim.
  E) Bu bağlılık, bu sevgi, bu dürüstlük hiçbir yerde görülmez.

  ——————————————————————————–

  9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

  A) Askerden geldikten sonra babasının yanında çalışacak.
  B) Gün boyunca yazdıklarımı kısaca özetleyiverdim.
  C) Sevgisizlik ve ilgisizlik bu yaştaki çocukları problemli yapıyor.
  D) Şermin’in işi de evi de annesine yakın bir yerdeydi.
  E) İlk okullar ve orta okullar kar yağışı ne-deniyle tatil edildi.

  ——————————————————————————–

  10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapısı yanlış olan bir sözcük kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır?

  A) Zevklerini yeterince geliştirememiş kişilere sanatın değerini anlatamazsınız.
  B) Dikkatsiz olanlar çok hata yaparlar.
  C) Çocuklar hoşgörülü bir ortamda yetiştirilmelidir.
  D) Ekmek fiyatlarının ucuzlaştırılacağı söyleniyor.
  E) Böyle düşüncelerin yararına inanmadğımı defalarca söyledim size.

  ——————————————————————————–

  11) “Fen ve askeri liselere hazırlık kursları yarın başlayacak”. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Kimi bakanlar tüketici ve tarımsal krediye öncelik tanıyor.
  B) Büyük teyzem bizi seviyor, ama, hiç gelmiyor.
  C) Bu bankaya banka müdürü ve bankanın müfettişleri geliyor, bir şey bulamıyor.
  D) İzmir’i çok sever, asla ayrılamazdı.
  E) Annem yemek yapmasını iyi bilir.

  ——————————————————————————–

  12) “Bir cümlede belirteç (zarf) görevini yapması gereken bir sözcüğün sıfat görevinde kullanılması, anlatımda pürüz yaratır ve doğallığı bozar.”
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, buna örnek gösterilebilecek bir kullanım vardır?

  A) Camlara vuran ışıklar, durmadan değişiyordu.
  B) Merdiveni üç dört basamak çıkıp durdu.
  C) Fazla göze çarpmayan, ama güzel bir ceketti.
  D) Bu sokaklar, ucuz otellerle doludur.
  E) Sıcak mı sıcak bir günü yaşıyorduk.

  ——————————————————————————–

  13) “Kapının önündeki çocuk, bir bardak su getirip verdi, kadın bir yudum aldı, minnetle baktı.”
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özne eksikliği
  B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
  C) Nesne eksikliği
  D) Gereksiz sözcük kullanılması
  E) Dolaylı tümleç eksikliği

  ——————————————————————————–

  14)
  Güzelliğin on para etmez
  Şu bendeki aşk olmasa
  Eğlenecek yer bulamam
  Gönlümdeki köşk olmasa
  Bu dörtlükte ozanın anlatmak istediği ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sevgiliden ayrı kaldığı için çok sıkılmakta, ne yapacağını bilememektedir.
  B) Sevgilinin aslında güzel olmadığını alaycı bir dille vurgulamaktadır.
  C) Ozan nereye baksa sevgiliyi görmekte, ondan karşılık beklemektedir.
  D) Ozanın sevgiliye duyduğu aşk karşılıksızdır.
  E) Ozana göre sevgilinin güzelliği değil, karşı hissedenler önemlidir.

  ——————————————————————————–

  15) Edebi değer taşıyan şiirlerin, duygu ve düşünce özelliklerini yansıtacak biçimde yüksek sesle okunmasına ne ad verilir?

  A) Sesli Okuma
  B) Sessiz Okuma
  C) İnşat Okuma
  D) Anlayarak Okuma
  E) Eleştirisel Okuma

  ——————————————————————————–

  16) İnsanın içini dökmesi, rahatlaması ve arınması olayına ne ad verilir?

  A) Empati
  B) Sempati
  C) Eşduyum
  D) Katarsis
  E) Diyalog

  ——————————————————————————–

  17) “Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık dokumaya kalktın mı, yazıyı saatinde yetiştiremezsin. Köşe yazısı daha çok belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından cümlelerin çatısını daha iyi kurabilecekken, bozabilir-sin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gözükecektir, ama değiştirecek olanağın kalmamıştır. İş işten geçmiştir. Noktalama eksiği bulabilirsin, canın sıkılır, keyfin kaçar.”
  Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinin hangisi ağır basmaktadır?

  A) Sorulara bağlama
  B) Karşılaştırma
  C) Kanıtlama
  D) Örnekleme
  E) Açıklama

  ——————————————————————————–

  18) Aşağıdakilerden hangisi, düşünceyi açma ve geliştirme yollarından biri değildir?

  A) Tanık gösterme
  B) Nesnel verilerden yararlanma
  C) Örnekleme
  D) Tanımlama
  E) Biçimlendirme

  ——————————————————————————–

  19) “Nuran, usulca kalktı, oturduğu yerde yuvarlak bir leke gibi duruyordu ıslaklık. Ama kimse bir şey anlayamazdı, elinden fırlayan bardaktaki su dökülmüş olabilirdi. Zorda kalırsa öyle diyecekti. Anasının elinden aldığı bir dilimi ısırdı, ikinci dilimi avucunda sıktı.”
  Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

  A) Öyküleme
  B) Betimleme
  C) Açıklama
  D) Karşılaştırma
  E) Tartışma

  ——————————————————————————–

  20) Öykü türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Decameron Öyküleri
  B) Sefiller
  C) Telemak
  D) Monte Kristo
  E) Köktürk Yazıtlar

  ——————————————————————————–

  21) Aşağıdakilerden hangisi, töre komedisi örneklerinden biri değildir?

  A) Hastalık Hastası
  B) Gülünç Kibarlar
  C) Hülleci
  D) Şair Evlenmesi
  E) Vatan Yahut Silistre

  ——————————————————————————–

  22) Edebiyatımızda en çok örneği olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lirik Şiir
  B) Pastoral Şiir
  C) Didaktik Şiir
  D) Epik Şiir
  E) Destan

  ——————————————————————————–

  23) Aşağıdakilerden hangisi, Batı yazınındaki en tanınmış mektup roman yazarıdır?

  A) Gothe
  B) J.J.Rouessau
  C) Balzac
  D) Tolstoy
  E) Dostoyevski

  ——————————————————————————–

  24) Yapıtın yalnızca bir dil ürünü olarak ele alındığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İzlenimci eleştiri
  B) Yaşam öyküsel eleştiri
  C) Yapısal eleştiri
  D) Yazar-yapıt ilişkisi eleştirileri
  E) Tarihsel eleştiri

  ——————————————————————————–

  25) Aşağıdakilerden hangisi, 1950’lerden sonra eleştiri alanındaki yazarlar arasındadır?

  A) Metin And
  B) Ahmet Sevengil
  C) Mehmet Kaplan
  D) Nurullah Ataç
  E) Tevfik Fikret

  ——————————————————————————–

  26) Aşağıdakilerden hangisi, özel yazışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

  A) Yazışma nedeni açıkça belirtilmelidir.
  B) Gereksiz sözlerden kaçınılmalıdır.
  C) Alıcı adresi doğru yazılmalıdır.
  D) Noktalama işaretlerine özen gösterilmelidir.
  E) Kağıdın üst kısmında boşluk bırakılmalıdır.

  ——————————————————————————–

  27) Aşağıdakilerden hangisi, karar yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

  A) Karar yazısının başına karar tarihi yazılmalıdır.
  B) Karar yazısının başında kararı yazan kişinin adı soyadı, adresi, ve imzası yer alır.
  C) Toplantı başlığında yapılan yoklamaya göre katılmayan üyelerin adları belirtil-melidir.
  D) Toplantıda görüşülecek konulardan oluşan bir gündem oluşturulmalıdır.
  E) Görüşmelerden sonra ulaşılan sonuçlar maddeler biçiminde sıralanmalıdır.

  ——————————————————————————–

  2 Belgegeçerle gönderilen yazıların teyidi hangi sürede yapılmalıdır?

  A) 2 saat
  B) 3 saat
  C) 4 gün
  D) 5 gün
  E) 1 ay

  ——————————————————————————–

  29) Aşağıdakilerden hangisi, araştırmanın konusunun, konu ile ilgili kaynakların taranması sonucunda ulaşılan bilgiler, araştırmanın amacı alt amaçlar ile araştırmanın yer aldığı bölümdür?

  A) Yöntem
  B) Bulgular
  C) Kaynakça
  D) Ekler
  E) Giriş

  ——————————————————————————–

  30) Aşağıdakilerden hangisi, tek kişilik konuşmadır?

  A) Açık oturum
  B) Konferans
  C) Sempozyum
  D) Forum
  E) Münazara

  ——————————————————————————–

  Cevaplar ;

  1 E
  2 E
  3 D
  4 C
  5 E
  6 D
  7 E
  8 D
  9 B
  10 D
  11 A
  12 C
  13 E
  14 E
  15 C
  16 D
  17 E
  18 E
  19 A
  20 A
  21 E
  22 A
  23 A
  24 C
  25 A
  26 E
  27 B
  28 D
  29 E
  30 B
  20 Kasım 2010
  #1
 2. AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1 Cevapları

soru sor

AÖF İktisat Fakültesi 1. Sınıf Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1