Alzheimer Hastalığı Bulguları

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 29 Şubat 2012 tarihinde yazılmıştır. Alzheimer Hastalığı Bulguları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Alzheimer Hastalığı’nın 10 Uyarıcı Bulgusu:


  1. İş becerilerini etkileyen hafıza kaybı

  2. Tanıdık görevleri yapmada zorlanma

  3. Lisan ile ilgili problemler

  4. Yer ve zaman karmaşası

  5. Zayıf veya azalmış yargılama

  6. Soyut düşünmeyle ilgili problemler

  7. Objeleri yanlış yerleştirme

  8. Duygudurum ve davranış değişiklikleri

  9. Kişilik değişiklikleri

  10. İnsiyatif kaybı

  Tedavi:

  Alzheimer tedavisinde kabul görmüş belirtilere yönelik tedavi, kolinerjik yerine koyma tedavisidir. Kolinerjik hipoteze göre Alzheimer’de bilişsel fonksiyonların ve özellikle hafıza bozukluğunun asetilkolin azalmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

  Antikolinerjik ilaçların bellek bozukluğuna sebep olması, Alzheimer’de asetilkolin transferaz enziminin düşük bulunması ve nöron kaybının kolinerjik nöronlarda çok olması bu hipotezi desteklemektedir. Kolinerjik ilaçlardan günümüzde en fazla kullanılan ilaçlar asetilkolinesteraz inhibitörleridir.

  Bugün Türkiye’de de bulunan bu ilaçlar, donepezil, rivastigmin ve galantamin’dir. Son yıllarda NMDA reseptör antagonisti memantine tedaviye eklenmiştir. Bu ilaçlarla hastanın belirtilerini bir süre iyileştirmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, hastanın günlük yaşamdaki aktivitelerini düzeltmek mümkündür.

  Alzheimer hastalığının psikolojik belirtilerinin tedavisi oldukça problemlidir. Çoğu

  zaman aile veya bakıcının bu davranışlarla başetme yolları konusunda eğitimi en etkili

  yöntem olmaktadır. Ek olarak tanıdık bir ortamın sağlanması, ortamın aşırı uyaranlardan

  arındırılması veya yeterli uyaran sağlanması gibi ilaç dışı yöntemler izlenebilir.

  Daha sonraki basamak ise ilaç tedavisidir. Depresyon ve duygulanım bozukluklarının

  tedavisinde SSRI kullanımı tercih edilmelidir. Davranış problemlerinin tedavisinde

  nöroleptikler ve kısa etkili benzodiazepinler en sık kullanılan ajanlardır. Ayrıca süreğen saldırganlık ve davranış bozukluklarında propranolol, serotonerjik ajanlar ve karbamazepin ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

  alıntı
  29 Şubat 2012
  #1
 2. Alzheimer Hastalığı Bulguları Cevapları

soru sor

Alzheimer Hastalığı Bulguları