Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak: Hz Ömer...

İsimli konu WH 'Sahabeler' kategorisinde, dini_butun üyesi tarafından 20 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak: Hz Ömer... hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak ile ilgili bilgileri bu konu paylaşıyorum. Arkadaşlarım umarım işinize yarar.  [​IMG]

  Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak  Hz Ömer (ra) şam'a doğru yola çıkmıştı Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkumandanı Ebu Ubeyde b Cerrah ile komuta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve ona şam'da veba hastalığı baş gösterdiğini haber verdiler Ömer (ra), Abdullah b Abbas'a:

  -Bana ilk Muhacirleri çağır, dedi

  Hz Ömer (ra) onlarla oturup konuştu ve şam'da veba salgını bulunduğunu kendilerine bildirdi Onlar nasıl hareket edilmesi gerektiğinde ihtilaf ettiler Bazıları:
  -Sen belirli bir iş için yola çıktın, geri dönmeni uygun bulmuyoruz, dediler Bazıları da:
  -Müslümanların kalanı ve Hz Peygamberin ashabı senin yanındadır Onları bu vebanın üstüne sevk etmenizi uygun görmüyoruz, orada salgın hastalık var, dediler

  Bunun üzerine Hz Ömer (ra):

  -Gidebilirsiniz, dedi Daha sonra Abdullah b Abbas'a (ra):

  -Bana Ensar'ı çağır, dedi Onlar da Muhacirler gibi benzer sözler söylediler Hz Ömer (ra):

  -Siz de gidebilirsiniz, dedi Hz Abdullah'a (ra) tekrar:

  -Bana Mekke'nin fethinden önce Medine'ye hicret etmiş olan Kureyş Muhacirlerinin yaşlılarını çağır, dedi

  Onlardan iki kişi bile ihtilaf etmedi ve hepsi:
  -İnsanları geri döndürmeni ve bu hastalığın olduğu yere gitmemeyi uygun görüyoruz, dediler

  Bu defa Hz Ömer (ra) herkese seslenerek:

  -Ben sabahleyin dönüş hazırlığına başlıyorum, siz de hayvanlarınıza binmiş olun, dedi

  Ebu Ubeyde b Cerrah (ra):

  -Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? diye sordu Hz Ömer (ra):

  -Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde! Dedi Zira Ömer (ra) Ebu Ubeyde'ye muhalefet etmek istemezdi Ve sözüne şöyle devam etti

  -Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz Ne dersin senin develerin olsa da iki tarafı olan bir vadiye inseler, bir taraf verimli diğer taraf çorak olsa, verimli yerde otlatsan Allah'ın kaderiyle otlatmış, çorak yerde otlatsan yine Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın?

  Tam o esnada bir takım ihtiyaçların karşılamak için ortalarda görünmeyen Abdurrahman b Avf (ra) çıkageldi ve:

  -Bu hususta bende bilgi var, Rasulullah (sav) Efendimizin:

  -“Bir yerde veba olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz Bir yerde veba ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız” buyururken işittim, dedi

  Bunun üzerine Hz Ömer (ra) Allah'a hamd etti ve oradan ayrılıp yoluna devam etti (Buhari, Tıb, 30; Müslim, Selam, 98)
  Hz Ömer'in (ra) bu tavrı ‘kader' anlayışına nasıl bakmamız gerektiğine dair ipucu veriyor Tedbir olarak ve bütün sebeplere sarılmamız gerekir Bütün bunlara rağmen Yüce Allah başka bir şey dileyip önümüze getirecekse buna da razı olmak gerekir
  DoçDrNihat Hatipoğlu
  20 Ocak 2013
  #1
 2. Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak: Hz Ömer... Cevapları

soru sor

Allah'ın Kaderinden Yine Allah'ın Kaderine Sığınmak: Hz Ömer...