Ahmet Lütfi Kazancı

İsimli konu WH 'Bilim' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 25 Mart 2012 tarihinde yazılmıştır. Ahmet Lütfi Kazancı hakkında bilgi ve tartışmalar.


 1. Ahmet Lütfi Kazancı (d. 1936, Çorum), Prof. Dr., İslam Tarihi Anabilim Dalı, İslam araştırmacısı ve bilimadamı.

  İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. Çorum ve Isparta'daki imam-hatip liselerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra 1977'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili ve Belagatı asistanı oldu. 1980'de bu üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna geçti. 'Hitabet-i Nebeviye' teziyle doktor (1983), 'Abdülmelik b. Mervan ve Ziyad b. Ebih' teziyle doçent oldu. Daha sonra profesörlüğe yükseldi. 16.07.2003 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekliye ayrıldı.

  İslam Tarihi ve Peygamberler Tarihi üzerine çok sayıda kitabı, araştırma, derleme, tercüme ve makaleleri vardır. Ayrıca İslâm ahlakına vurgu yaptığı romanlarıyla da tanınmıştır.

  Eserleri

  Saadet Devri
  Rasulullah Efendimizin hayatı bir gün gibi düşünülüp, fecrden güneşin batışına kadar geçen zaman hayal edilmiş ve bu devri anlatan altı kitaba şu isimler verilmiştir:

  Özlenen Şafak / Saadet Devrinden: 1 Doğumundan Peygamberliğe. Semerkand Yayıncılık.
  Aydınlıklara Doğru: Saadet Devrinden: 2 / Peygamberliğinden Hicrete. Semerkand Yayıncılık.
  Doğuş / Saadet Devrinden:3 Hicret'ten Bedir'e. Semerkand Yayıncılık-İpek Yayın-Dağıtım.
  Yükseliş / Saadet Devrinden: 4 Uhud'dan Benî Mustalık Gavzesine. Semerkand Yayıncılık.
  Guruba Yaklaşırken: Saadet Devrinden: 5 / Hudeybiye'den Mekke Fethine. Semerkand Yayıncılık.
  Kavuşma: Saadet Devrinden: 6 / Mekke Fethi'nden Vefatlarına. SEMERKAND YAYINCILIK.

  Saadet Devrini İzleyenler

  İlk ve Büyük Halife Hz. Ebubekir. Nil Yayınları-İpek Yayın-Dağıtım.
  Hz. Ömer: Saadet Devrini İzleyenler (1-2). SEMERKAND YAYINCILIK.
  Hz. Osman: Haya Örneği Şehid Halife (1-2). Semerkand Yayıncılık.
  Hz. Ali: Allah'ın Arslanı Emir'ül Müminin (1-2). İpek Yayıncılık.
  Hz. Ebubekir. İpek Yayın-Dağıtım.

  Araştırmalar ve Diğer Çalışmalar

  Peygamberler Tarihi - Hz. Adem'den Hatemü'l-Enbiya'ya - Kur'an'ın Tanıttığı Peygamberler (1-2). Nil Yayınları.
  İslam Akaidi. Marifet Yayınları.
  Çeşitli Yönleriyle Nübüvvet Kavramı. Marifet Yayınları.
  Peygamber Efendimizin Hitâbeti, İstanbul 1980, 238 s. -Hitabet-i Nebeviyye isimli doktora tezidir-. Marifet Yayınları.
  Peygamberimize Neden İnanmadılar?. Işık Yayınları.
  Peygamberimizin Öğrettiği Dua ve Zikirler, İstanbul, 1982, 248 s.. İpek Yayın-Dağıtım.
  İslam’da İrade Kaza ve Kader İstanbul, 1966.
  Kur’an Işığı’nda Peygamberlik ve Peygamberler, (Arapçadan tercüme) Konya 1974, 186 s.
  Nübüvvet Pınarından Kırk Hadis, İstanbul 1978, 407 s.. İmam Nevevi tarafından derlenen ve Hadis-i Erbain adı verilen 42 hadisin tercüme ve izahıdır.
  Dini Bilgiler, (Komisyon çalışması) Diyanet İşleri, Ankara, 1982, 231. 464.
  İslam Tarihi, Tarih-i Din-i İslam, İstanbul, 1983, 816 s.. Seydişehirli namıyla bilinen Mahmud Es’ad Efendi tarafından geniş kapsamlı bir İslam tarihi olur düşüncesiyle başlanan bu tarih, maalesef Rasulullah Efendimizin vefatına kadar hazırlanabilmiştir. Bir medhal ve daha sonra Mekke ve Medine devirleri için birer cilt olmak üzere üç cilt olarak basılan bu eser, Marifet Yayınevinin teklifiyle kardeşi Osman Kazancı’nın da yardımıyla bitirildi ve tek cilt halinde “İslam Tarihi” adıyla basıldı.

  Romanlar

  Bir Vicdan Uyanıyor. İpek Yayın-Dağıtım.
  Kaynana Münevver Hanım. İpek Yayın-Dağıtım.
  Üvey Anne. İpek Yayın-Dağıtım.
  Son Fırtına, Ankara 1976, 276 s..

  Basılmamış Eserleri

  Abdülmelik b. Mervan. (Doçentlik tezi)
  Ziyad b. Ebih. (Doçentlik tezi)
  Mervan b. Hakem. (Profesörlük tezi)


  Son kitabı ise “Kendimi Anlatayım Dedim - Hayy'dan Geldim Hû'ya Gidiyorum” isimli eseri:

  Hayatımla ilgili olarak yazdıklarım, yazmak istediklerimin tamamı mı? Bu soruya evet diyemiyorum. Acaba kendimi, olduğumdan fazla gösterdiğim oldu mu diyorum. Oldu ise normaldir. Çünkü öteden beri kaidedir: “Keser kendi tarafına yontar.”

  Bunlar benim kendi açımdan dile getirdiğim hayatım. Acaba başkaları beni nasıl ve ne halde gördüler?.. Benim gibi görmediklerinde şüphe etmiyorum. Bununla beraber önemli olan ne benim, ne başkalarının bakış açıları. Değil mi ki yarın Yüce Rabb’imizin şaşması mümkün olmayan, yanlış netice vermesi düşünülemeyen terazisine gireceğiz ve kaç okka geleceğimiz orada belli olacak?… o halde bu konuda fazla yorulmağa, öyle değildi, şöyleydi demeğe de lüzum yok. Bir Arap şairinin dediği gibi problem orada çözülecek, herkes bineğinin at mı, eşek mi olduğunu, adalet terazilerinin kurulduğu günde öğrenecek. Atalarımız da bu gerçeği “Berber, saçım ak mı, kara mı?…” sorusuna verilen cevap ile halletmişler ya. Bu saçlar bir gün önümüze dökülecek, değirmende mi ağartıldı yoksa yüz ağartacak bir yol mu tutuldu belli olacak.

  Gün gelecek, üzerimize atılan üç beş kürek topraktan başka bu dünyada yaşadığımıza delalet eden bir şey kalmayacak. Ya da yazdıklarımızdan memnun olan bir kısım insanlar “Allah razı olsun,” diyecek ve bir Fatiha gönderecekler.

  25 Mart 2012
  #1
 2. Ahmet Lütfi Kazancı Cevapları

soru sor

Ahmet Lütfi Kazancı