A'dan Z'ye Güzel Sözler

İsimli konu WH 'Güzel Sözler & Hazır SMS' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. A'dan Z'ye Güzel Sözler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ziki

  ziki Yönetici

  A'dan Z'ye Güzel Sözler  ACI

  Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. Napoleon

  Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarını bile getirmezler.Samuel Johnson

  Acı tanımamış olmamak, büyük bir acıdır. Cicero

  Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. Sophokles

  Bütün acılar azalır, yeter ki ekmeğin olsun. Cervantes

  Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar. Dostoyevski

  Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. Erhan Bener

  Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. L.A.Seneca

  Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mes’ut değil. Balzac

  Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkın da ihtiyarlığında artık zevkler için yaşanmaz, acılar için yaşanır. La Rochefoucauld

  İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. Garcia Lorca

  İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Balzac

  İnsanın alışamıyacağı acı yoktur. Gabrielle D'Annunzio

  İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler. Eflatun

  Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.Victor Hugo


  AÇLIK

  Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. Roy Chansior

  Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. Cervantes

  Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swift

  Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır. Daniel Defeo

  Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Trivalluvar

  Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Flketcher

  Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe

  Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius

  Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut

  Herşeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da açlıktır. Hadis-i Şerif

  Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin

  Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

  Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zaruri oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir. Victor Hugo

  Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sebayi

  Yoksulun zengin açar malinden, Tok olan bilmez acin halinden. Şinasi


  ADALET

  Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. Hadis-i Şerif

  Adalet mülkün temelidir. Hz.Ömer r.a.

  Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hadis-i Şerif

  Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J. Amyot

  Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

  Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Pascal

  Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Gandhi

  Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun

  Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. Bacon

  Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson

  Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif

  Devletin hazinesi adalettir. Konfiçyus

  Geç kalan adalet, adaletsizliktir. W. Savage Landor

  Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. Gandhi

  İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu
  vakit adaletle hareket edendir. A. B.Mervan

  İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. V. Hugo

  Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

  Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

  Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

  Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk

  Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. Alain

  Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. Aristoteles


  AFFETMEK

  Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

  Affetmek, zaferin zekatıdır. Hadis-i Şerif

  Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. Schiller

  Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkaklaırın tabiatında af diye birşey yoktur. Laurence Sterne

  Affın en güzeli, hasmını ezmeğe müktedir iken yapılandır. Ömer bin Abdülaziz

  Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. Publius Cyrus

  Başkalarını sık sık affet, kendini asla. Syrus

  Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Mme Dorothe Deluzy

  Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma, cezalandırdığın zaman sevinme. Hz.Ali r.a.

  Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe

  İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer b. Muhammed

  Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir. Konfiçyus

  Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahere sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir. Sales

  Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? Kenan Rifai

  Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Câmi

  Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi

  AHLAK

  Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

  Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan

  Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

  Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

  Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

  Allah'ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif

  Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali r.a.

  Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.Hadis-i Şerif

  Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

  Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

  Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hadis-i Şerif

  Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

  Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

  İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Hadis-i Şerif

  Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

  Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar.Hadis-i Şerif

  Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hadis-i Şerif

  Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hadis-i Şerif


  AHMAKLIK

  Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. Cenap Şehabettin

  Ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. La Fontaine

  Ahmaktan uzaklaşmak, Allah'a yaklaşmaktır. Hasan-i Basri

  Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır. Andre Gide

  Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. Moliere

  Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. John Billings

  Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar. Bacon

  Budala ile başa çıkmak, katille, hırsızla başa çıkmaktan daha zordur. Charles Vildrac

  Budalanın sersemliği her zaman zeki kimselere bileyi taşı hizmeti görür. Shakespeare

  Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilrler. Chapman

  Gerektiği yerde izah etmeyen, gerekmediği yerde izah eden kişiye budala derler. Alain

  Her aptal, kendini beğenen bir başka aptal bulur. Boileau

  İyi kalpli bir insanın aptallığından daha büyük aptallık olur mu? Dostoyevski

  Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır. Voltai


  AKIL

  Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. (Schiller)

  Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. (Şeyh Sadi)

  Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. (Beydeba)

  Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. (Harry Karns)

  Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. (Descartes)

  Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. (Goethe)

  Allah Teâlâ akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. (Hadis-i Şerif)

  Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (W.Shakespeare)

  Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. (Socrates)

  Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. (Hz.Ömer r.a.)

  Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. (P.Lord
  Chesterfield)

  İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez (Ziya Paşa)

  İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir. (Montaigne)

  İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. (Epictetos)

  Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. (Charles De Montesquieu)

  Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır (Epictetos)

  Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler: çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir. (Montaigne)


  ALİM


  Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir. Süfyan bin Uyeyne

  Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. Hz.Ali r.a.

  Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi,
  Allah'ın en kızdığı şeydir. İmam Evzai

  Bir cemaatin ölümü, bir alimin ölümünden daha hafiftir. Hadis-i Şerif

  Biz bu misalleri insanlara veriyoruz, fakat onlara ancak alimler akıl erdirir. Ankebut, 43

  Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir.Hadis-i Şerif

  De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer,10

  Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur. Abdullah bin Mubarek

  Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük yaslayan alim olacaktır. İbrahim bin Utbe

  Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır. Hadis-i Şerif

  Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz. Hadis-i Şerif

  Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan korkar. Fatır, 28

  Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Fudayl bin İyaz

  Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. Hz.Ömer r.a.

  Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. L.Gienin


  ANNE_BABA

  Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. Anatole France

  Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir. E.Paul Hovey

  Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovoski

  Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. Strindberg

  Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i Şerif

  Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

  Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile

  Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

  Kadının en büyük vazifesi analıktır. Atatürk

  Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe

  Babanın faziletleri, çocukların servetidir. Anatole France

  Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutluolabilirsiniz. Balzac

  Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietszche

  Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. Gabrielle D'annunzio

  Bir baba yüz öğretmene bedeldir. George Herbert

  Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. T.Hesburgh

  En kötü babalar kimlerdir bilir misiniz?

  Gençliklerinde yaptıklarını unutanlar. Diderot

  Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Victor Hugo

  İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe

  İyiliklerin en iyisi kişi babasının dostu olanlara iyilik etmesidir. Hadis-i Şerif


  ARAŞTIRMA

  Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. John Lyly

  Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. Samuel Johson

  Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.
  Descartes

  İnsanları incelemek, kitapları incelemekten daha gereklidir. La Rochefoucauld


  ARI_BAL

  Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. John Lyly

  Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. Karamanlı Nizami

  Bal, arı iğnesinin yarasına değmez. İnsan kendi pekmeziyle kanaat etsin, daha iyi. Şeyh Sadi.

  Bal yiyen, arısından gocunmaz. Mevlana

  Balın varsa, sineğin bol olur. Cervantes

  Ben arıyım, dersin, balın var mıdır? Aşık Veysel

  Bey arı olmadan petek oğul tutmaz. A.K.Tecer

  Düşmanın tatlı sözlerine aldanma, balın içinde zehirde bulunabilir. Şeyh Sadi

  En tatlı balın bile fazlasının tadı bıkkınlık verir. Shakespeare

  Suratı ekşi olanın balı da acı olur. Şeyh Sadi

  Şöhret, zehirli bir baldır. Bediüzzaman


  Tatlı bal, en keskin zehiri gizler. P.Nasa Ovidius

  ARKADAŞ

  Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. Jacgues Delille

  Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır. Emille

  Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir. Stevenson

  Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. Cervantes

  Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. Publius Cyrus

  Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız.Publius Cyrus

  Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson

  Arkadaşlık kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsanız da ondan. Claude Mermet

  Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. Calvin Coleridge

  Arkadaşlık, kanatsız Sevgi’dir. Lord Byron

  Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. Mark Twain

  Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir . Beaumont Fletcher

  Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Cervantes

  Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan birşey anlayamayız. La Bruyere

  En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır. Abdullah bin Abbas r.a.

  En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

  Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristo

  Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez. Voltaire

  Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. Publilius Cyrus

  Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir. Hadis-i Şerif

  Kişi arkadaşı ile ölçülür. Hz.Ali r.a.

  Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. De Sacy

  Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. Nicolas Boileau

  Söyle bana kiminle arkadaşlık ediyorsun, sana kim olduğunu söyleyeyim; neyle uğraştığını bilirsem, sende ne olur bilirim. Goethe


  AŞK

  Aşıkların en kanaatkari bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister.Cenap Şehabettin

  Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar. Goethe

  Aşk, değişmeyince ölür. Ahmed Haşim

  Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir. Balzac

  Aşk, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo

  Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus

  Aşk, kulübeyi, altından bir saraya benzetir. Holty

  Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. Montaigne

  Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider. Cenap Şehabettin

  Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır. Tolstoy

  Aşk, gözle değil ruhla görülür. Shakespeare

  Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugenie Delacroix

  Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Gançarov

  Aşkın gözü kördür. Propertius

  Bir aşktan kurtulmak, aşık değilken aşık olmaktan daha güçtür. Rochefoucauld

  En devamlı aşk, karşılık beklemeden duyulandır. Somerset Maugham

  Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. Tolstoy

  Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

  Gerçek aşk, tıpkı cinler, periler gibidir: bahsini herkes eder, ama gözüyle görmüş olan pek azdır.
  Rochefoucauld

  Gerçek aşk çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde değil. Rochefoucauld

  Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. Balzac

  15 Ağustos 2011
  #1
 2. A'dan Z'ye Güzel Sözler Cevapları

 3. ziki

  ziki Yönetici

  BARIŞ

  Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. (Krezus)
  Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. (Benjamin Franklin)
  Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. (Victor Hugo)
  Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. (Epicure)
  Eğer müminlerden iki grup birbiriyle döğüşürlerse aralarını düzeltiniz. (Hucurat /9)
  Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez. (Emerson)
  Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. (Puşkin)
  Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar. (George Herbert)
  Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir. (Tacitus)
  Yurtta barış, cihanda sbarış. (Atatürk)


  BAŞARI
  Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. (Çin atasözü)
  Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. (Oscar Wilde)
  Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar (Anomim)
  Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. (La Rochefoucauld)
  Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak. (Munthe)
  Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. (H.r.A. De Maupassant)
  Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. (Schiller)
  Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. (La Bruyere)
  Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. (Moliere)
  Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. (Moorhead)
  Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. (N.S.R. De Chamfort)

  BAŞLANGIÇ

  İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gide)
  Her şeyin en mühim noktası, başlangıcıdır. (Eflatun)
  Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. (Cicero)
  Başlangıcı parlak olanın sonuda parlaktır. (Hikem-i Ataiye'den)


  BEKLEMEK

  Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. (Balzac)
  Bekle ve gör. (Asquith)
  Bekleyen bulur! (Lavrence)
  Çalışmayı ve beklemeyi öğrenin. (L.Fellow)
  Beklememek beter beklemeden. (Orhan Veli Kanık)
  Değerli insanlar, çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar. Nasıl ki, su, havuzda fazla beklerse durgunluktan dolayı kokar. (Dakiki)
  Gene de bir iştir beklemek. Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. (Cesare Pavese)
  Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu, hiç hayal kırıklığına uğramazlar. (Aleaxander Pope)
  İnsan beklemeyi, umumiyetle, artık bekleyecek birşeyi kalmadığı zaman öğrenir. (Voltaire)
  Kadın kısmı her zaman bekler, bir yaşa kadar umutla, ondan sonra umutsuzca bekler. (Montherlant)


  BENCİLLİK
  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. (Byron Langenfeld)
  Başkası düştü mü, "Çürük tahtaya basmasaydı" deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. (Cenap Şehabettin)
  Ben diyen insandan uzaklaşın. (Fethullah Gülen)
  Bencillik, dostluğun zehiridir. (H.De Balzac)
  Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)
  Bencilliğin gözü perdelidir. (Mamatha Gandhi)
  Benden sonra tufan!... (MMe de Pompadour)
  Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz. (Richard Whately)
  Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendisine zarar verir. (Bernice Peers)
  İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır: Bencillik ve imansızlık. (Epukoros)
  Yalnız kendini düşünen insen, yumurta pişirmek için komşusunun evini yakar. (Hafız Gürel)

  BİLGİ

  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (Claude Bernard)
  Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. (Nietszche)
  Bilgi de tek başına bir güçtür. (Bacon)
  Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)
  Bilgi, sakalla ölçülmez. (Moliere)
  Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. (Samuel Johnson)
  Bilgiden başka hiçbir kuvvete heves etme. (Cami)
  Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. (Zübeyr Gündüzalp)
  Bir insan her şeyi bilemez. (Horatius)
  Çin'de bile olsa bilgiyi arayın, gidin, elde edin. (Hadis-i Şerif)
  Dünyada en zor olan şey, insanın kendisini bilmesidir. (Thales)
  Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. (Hadis-i Şerif)
  Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. (Eflatun)
  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. (Marcel Lenoir)
  Soru da bilgiden doğar, cevap da.. (Mevlana)
  Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir. (Diyojen)
  BORÇ
  Allah'a borcu olmak, insanlara borcu olmaktan daha rahattır. (La Fontainne)
  Borç, ağır bir yüktür (Hadis-i Şerif)
  Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür
  Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren, çok kere, hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)
  Öyle bir hale geldik ki, insan borcunu ödedi mi, büyük bir iyilik etmiş sayılıyor. (Terentius)
  Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışınız. (Benjamin Franklin)

  BÜYÜKLÜK

  Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır. (Beethoven)
  Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklükllerinden çok şey kaybederler. (Landor)
  Büyüklerin davranışlarında hikmet aramak gerekir, kusur değil. (Fethullah Gülen)
  Büyük insanlar, bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. (Schiller)
  Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir. (Mencius)
  Hep küçükler yanar, büyükler azıtınca. (La Fontaine)
  Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak, biraz da büyük olmaktır. (Albert Camus)
  İnsanların büyüklüğü yaptığı işlerin büyüklüğüyledir. (Gönenli Mehmet Efendi)
  Teftiş edildiği vakit sevinen, tenkit edildiği vakit gülen mahluka büyük adam denir. (Cemil Sena Ongun)
  16 Ağustos 2011
  #2
 4. ziki

  ziki Yönetici

  CAHİLLİK

  Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne (Ruhsati)
  Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi)
  Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere)
  Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. (John Lyly)
  Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir. (Voltaire)
  Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri)
  Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. (Hz.Ali r.a.)
  Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir. (Sokrates)
  Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana)
  Cahil kral taç giydirilmiş eşektir. (İngiliz Atasözü)
  Cahil sual sormaz. (Benjamin Disraeli)
  Cehalet, dertlerimiz için tesirsiz bir ilaçtır. (Seneca)
  Cehalet insanın isteyerek talihsizliğe talip olmasıdır. (G.İpsen)
  Cehalet öyle binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. (Hz.Osman r.a.)
  Hareket halindeki cehaletten daha korkunç hiçbir güç yoktur. (Bernard Shaw)
  İnsanın cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır. (Benjamin Franklin)
  İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır. (Hz.Ömer r.a.)
  Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır. (Henry Clausen)


  CENNET-CEHENNEM

  Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir. (Thomas Fuller)
  Cehenneme, kalplerini günahlarla üşütenler girer. (Abdulkadir Geylani)
  Cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini kendi götürür. (Pir Sultan Abdal)

  Cehennemin kapılarını açmışlar; zebaniler inip papaz olmuş. (Anomim)
  Cennet güçlük ve zorluklarla, Cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır. (Hadis-i Şerif)
  Cennete giden yol dünyadaki vazifeleri başarmaktır. (Pestalozzi)
  Cennetin de, cehennemin de anahtarı kılıçtır. (Hadis-i Şerif)
  Cennet'in iyileştiremeyeceği hiçbir acı yoktur dünyada. (Moore)
  Dünyayı kendime Cehennem yaparak, gökyüzündeki Cennet'i kazanmak istiyorum. (Lord Byron)
  İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir, ne de dil söyleyebilir. (Lord Byron)
  Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına dayanamazken cehennemin hararetine nasıl dayanalım? (Ömer B.Abdülaziz)


  CESARET

  Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez. (Büyük İskender)
  Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır. (Clemenceau)
  Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. (Seneca)
  Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. (Schiller)
  Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. (Seneca)
  Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. (Aristoteles)
  Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır. (Hz.Ali r.a.)
  Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. (Vittorio Alfieri)
  Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. (Eflatun)
  Cesareti olmayan insan, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. (Benjamin Franklin)
  Cesur adamın inancı da vardır. (Cicero)
  Doğru olan şeyi gördüğü halde yapamamak cesaretsizliktir. (Konfüçyüs)
  Dünyada birçok kişiler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar. (Sdney Smith)
  Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. (Napolyon)
  Gerçek cesaret, şahit istemez. (Boraccia)

  Hiç bir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. (Schiller)
  Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir. (La Fontaine)
  Uzaktan cesur olmak kolaydır. (Demosthenes)


  CİMRİLİK

  Allah'ın fazlü kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu, onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. (Al-i İmran/180)
  Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. (Sadi)
  Aman aman, cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. (Hadis-i Şerif)
  Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğinş bir fersah uzaktan görürü. (Sadi)
  Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. (Stanislaw Leszecnski)
  Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Şeyh Sadi)
  Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. (Karacaoğlan)
  Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına (Neyzen Tevfik)
  Hem cimrilik, hem de korkaklık mümine yakışmaz. (Hadis-i Şerif)
  Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. (Benjamin Franklin)
  Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir. (La Fontaine)


  CÖMERTLİK
  Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever. (Hadis-i Şerif)
  Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. (Hadis-i Şerif)

  Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenargues)
  Cömertliğin afeti başa kakmadır. (Hadis-i Şerif)
  Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. (Süfyan bin Uyeyne)
  Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. (La Bruyere)
  Cömertlik, dostluğun özüdür. (Oscar Wilde)

  Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i Şerif)
  Cömertliğin dibi yoktur. (Çiöero)
  Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. (Hz.Ali r.a.)
  Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. (Ahmet Bin Kays)
  Cömert, verdiğini hatırlamayandır. (Buzur Cumhur)
  Cömertlik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. (George Mc Donald)
  Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir. (La Bruyere)

  ÇALIŞMAK
  Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. (G.Gracian)
  Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. (Necm Suresi /39)
  Çalışan fenalığa vakit bulamaz. Boş oturan ise fenalıktan kurtulamaz. (Hz.Ali r.a.)
  Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz.Ali r.a.)
  Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. (Andre Maurois)
  Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. (Victor Hugo)
  Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. (Victor Hugo)
  Çalışmak, herşeyi fetheder. (Virgil)
  Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. (Voltaire)
  Çalışmayana Tanrı yardım etmez. (Sophokles)
  Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir; çalışmak. (Dale Carnegie)
  Dolaşan köpek açlıktan ölmez. (Prosfer Merimee)
  En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. (Atatürk)
  Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın (Otto Von Bismark)
  Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. (Hadis-i Şerif)
  İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir. (Victoria)
  İnsan, ancak çalıştığını kazanır. (Hz.Mevlana)
  İnsan çalışmadıkça ne yapacağını kestiremez. (Hamilton)
  Önce çalışın sonra dinlenin. (A.Puşkin)
  Paslanacağına yıpranın. (Cumberland)
  Sakın oturduğunuz yerden "Allah'ım rızkımı ver" deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de gümüş... (Hz.Ömer r.a.)
  Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. (Thomas Alva Edison)
  Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (Motley)
  Yuvarlanan taş yosun tutmaz. (Syrus)

  ÇOCUK

  Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır. (Danner)
  Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. (Dostoveyski)
  Çocuk kokusu, Cennet kokularındandır. (Hadis-i Şerif)
  Çocuğa kötü söz söylemen onu kardeşine ve sana aynı şekilde konuşmaya cesaretlendirir. (İmam Şafii)
  Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evladın ,baba üzerindeki haklarındandır. (Hadis-i Şerif )
  Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz. (Nurullah Ataç)
  Çocukluğunu tam yapmamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. (Hölderlin)
  Çocuğuna, dilini tutmasını söyle; bak, konuşmayı nasıl da hızlı öğrenir. (Benjamin Franklin)
  Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır. (Haim Jinott)
  Çocuklar, fakirlerin servetidir.(Thomas Fuller)
  Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir. (Oscar Wilde)
  Çocukların, nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. (Joseph Joubert)
  Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. (İmam Gazali)
  İnsan torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar. (Erich Köstner)
  Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. (Kaşgarlı Mahmut)
  16 Ağustos 2011
  #3
 5. ziki

  ziki Yönetici

  DALKAVUKLUK

  Bir kimse sende olmayan vasıflarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir. (Ali Zeynel Abidin)
  Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür. (Delavigne)
  Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. (Montesqui)
  Dalkavukların yüzüne toprak saçın. (Hadis-i Şerif)
  Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. (Montesquieu)
  Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. (Casisno de Gregrio)
  Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını dalkavuklarla doldurun. (Edmound Jaloux)

  DEĞİŞİM
  Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar. (Leon Blum)
  Dünyada bir şey değişmez değişen yalnız bizleriz. (Tucrean)
  Ey Tanrım" Bana değiştirebilecek şeyleri, değiştirecek cesareti, değiştirilemeyecek veya değiştirilmesine lüzum olmayan şeyleri kabul edecek kuvveti ve bu iki şeyi birbirinden ayırabilecek bilgeliği de ver. (Reader Digest'tan)
  Herşey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren ve ona bizim damgamızı basan şeylerdir. (A.H.Tanrıpınar)
  Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen başkalarını değiştirmeye çalışmada şansının ne kadar az olduğunu anlarsın. (Voltaire)
  Neler değişmedi ki" Dünya dönerken, kendi ekseni etrafında dönebilene ne mutlu! (Goethe)
  Şu akıp giden kum seline bak; Ne durması var, ne dinlenmesi, Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya, Nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini... (Mevlana)
  Şeyler ne kadar değişirlerse o kadar aynı kalırlar. (Alponce Karr)
  Tabiatta herşey bir değişimdir. ama her değişimin ardında bir sonsuzluk yatar. (Goethe)

  DERT

  Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez. (Aşık Veysel)
  Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördükmü överiz, ama soğukkanlığı bizim dertlerimiz e karşı gösterdiler mi, darılır, kızarız. (Montaigne)
  Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. (Bediuzzaman)
  Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. (Alphonse Daudet)
  Dar günümde dost düşman belloldu, On derdim var ise şimdi elli oldu (Pir Sultan Abdal)
  Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)
  Derdini düşmana söyleme, sevine sevine La havle çekerler. (Sadi)
  Dert daima insana yol gösterir. (Mevlana)
  Dert insanı uyutmaz (Victor Hugo)
  Dünyada dertsiz baş olmaz, Derdi olanın ahı dinmez. (Yunus Emre)

  Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertlere edinmektir. (Shakespeare)
  Güneşin gördüğü bütün insanlar dertlidir. (Solon)
  Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. (La Rochefoucauld)
  Her derdin devası zaman kazanılarak bulunur. (Moliere)
  Kadın gibi dert olmaz insanın başına. (Plutus)
  Neye gam çekersin hey koca sersem, Dertsiz baş mı olur ademiz madem (Mir'ati)

  DİL

  Başların belası, dillerden gelir. (Nizami)
  Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. (Imam-ı Şafii)
  Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. (Plautus)
  Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. (Kaşgarlı Mahmut)
  Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir. (Washington Irwing)
  Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. (Imam-ı Şafii)
  Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. (Montaigne)
  Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. (Hz.Ali r.a.)

  DİLENCİ
  Allah'ın buğzettiği kimseler, mescidlerde dilenenlerdir. Onlar, allah'ın evlerinde, Allah'tan değil de başkalrından dilenirler. Bir de istediklerini vermeyenlerin günahına girmiş olurlar. (Muaz bin Cebal r.a.)
  Çölün kumları incede olsa, tasavvur edilmez ki dilencilerin gözleri doysun. (Sadi)
  Dilencinin gururu olmaz. (Dostoyevski)
  Dilenmek, insanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni rededen kimse, verenin gözünde büyür ve ona karşı makamını korur. (Selman-i Farisi r.a.)
  El kapılarında dilenci değilsin, bunun şükranesi olarak kapından dilenciyi kovma. (Sadi)

  Yoksulların bazısı yalan söylememiş olsaydı, onu boş olarak çeviren iflah olmazdı. (Hadis-i Şerif)

  DİN
  Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. (Hz.Ali r.a.)
  Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. (Atatürk)
  Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli bir açıdan bakmaktır. (Robert E. Sega)
  Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. (İmam Gazali)
  Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. (Samuel Johnson)
  Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır. (Heinrich Heine)
  Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. (Alexis Carel)
  Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. (Bernard Shaw)
  Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. (Hz.Ali)
  Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. (Benjamin Costant)
  Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. (Mevlana)
  Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. (Peyami Sefa)
  Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok. şiir ve sanatsa hiç yok. (Necip Fazıl Kısakürek)
  Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır. (Einstein)
  İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. (Colton)
  Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. (Hadis-i Şerif)
  İhya-yı din, ihya-yı millettir. Hayt-ı din, nır-u hayattır. (Bediüzzaman)


  DOĞRULUK

  Acı da olsa, doğruları söyleyiniz. (Hadis-i Şerif)
  Birisi size. "Dürüst insan diye bir şey yoktur" derse, o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın. (George Berkeley)
  Budur benim hayatta beğendiğim meslek, sözün odun gibi olsun doğrun tek. (M.Akif Ersoy)
  Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre)
  Doğru olan şeyi görmek, fakat bunu yapmamak cesaretsizliktir. (Konfiçyus)
  Doğruluk, hertürlü şartlar altında meyva verir. (Schiller)
  Doğruları korumaktan korkmayınız. (Atatürk)
  Doğruluğun en güzel meyvesi ruh sükunudur. (Epikuros)
  Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. (Wendel Philips)
  Eğri olanın gölgeside eğridir. (Hz.Ali r.a.)
  Gerçek başarıların en geçerli yolu doğruluktur. (Moge)
  Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir. (Shakeaspeare)
  İste bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir, onunla istediğini doğru yola eriştirir. (Zümer Suresi/23)
  "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Ahkaf Suresi/13)
  Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. (Enam Suresi 115)
  Yanlış, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. (J.J.Rousseau)
  Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz. (Bernard Shaw)
  DOST


  Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (Shakespeare)
  Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. (Mevlana)
  Başkalarıyla ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsınız. (Dale Carnegie)
  Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. (Hasan-ı Basri)
  Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. (Asaf)
  Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. (Herrick Johnson)
  De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden,
  yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim! (Enam Suresi :14)
  Dost kötü günde belli olur, İyi günde binlercesi bulunur. (Feridun Muhammed Atar)
  Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. (Montaigne)
  Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır. (Beydeba)
  Dostlukların çoğu dostluktan, sofuların çoğu sofluktan adamı iğrendirirler. (La Rochefoucauld)
  Düşmanının düşmanı düşman kaldıkça dosttur, düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. (Bediüzzaman)
  Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak içinçıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. (Mumtehine Suresi :1)
  Ömrünü seyahatle geçirenler, birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. (Seneca)
  Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. (Bakara Suresi :107)
  Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. (Cenap Şehabettin)
  Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerine yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan, düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. (Beydeba)

  DÜNYA


  Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Hadid,20
  Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır. Hadis-i Şerif
  Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. Bekkine
  Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma. Hz.İsa a.s.
  Dünya dönerken, kendi ekseni etrafında dönebilene ne mutlu! Goethe
  Dünya sevgisi, her hatanın başıdır. Hadis-i Şerif
  Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider. Lindsay
  Dünyaya esir olan azad olmaz. Hariri
  Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur. Fudayl bin Iyaz
  Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. Oscar Wilde
  Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Hadis-i Şerif
  İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. Anatole France
  Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Kasas,60
  Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. Pir Sultan Abdal
  Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş. Dadaloğlu


  DÜŞMAN

  Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. (Hz.Ali r.a.)
  Bir insan, birisine iyilik yapmakla bir arkadaş elde edeceğinden emin olamaz, fakat bir çok düşmanlar yaratacağından emin olabilir. (Henry Fielding)
  Dostu severim ama, düşman da işe yarar, Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi. (Schiller)
  Düşmanı olmayanın, dostu da yoktur. (Lord Tennyson)
  Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir. (Hz.Ali r.a.)
  Düşmanlarınızı seviniz. Çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler. (Benjamin Franklin)
  Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir. (Hadis-i Şerif)
  İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. (Çiçero)
  Mert bir düşman, tırmıklayan bir dosttan daha iyidir. (Brentano)

  DÜŞÜNCE


  Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. (Alain)
  Başkalarının istediğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz. (Voltaire)
  Biz düşüncelerimizi çoğu zaman omuzlarımızda taşırız. (A.Hamdi Tanrıpınar)
  Durumun aşağılığı, düşünceleri de aşağılık yapar. (Marivaux)
  Düşünceler insana keyifleri istediği zaman gelirler; benim keyfim istediği zaman değil. (Rous)
  Düşünceler kılıçla bastırılamaz. (Strinberg)
  Düşüncelerde hastalıklar gibi bulaşıcıdırlar. (Andre Maurois)
  Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır. (Clairvany)
  Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir. (Konfüçyüs)
  Düşünmek görmektir. (Balzac)
  Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. (Eflatun)
  Düşünüyorum, öyleyse varım. (Descartes)
  Güzel bir düşünce de ibadet sayılır. (Ahmed Ibşihi)
  Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir. (Tolstoy)
  Her insanın iradesi dışında binlerce kötü düşüncesi olabilir. (Oliver Goldsmith)
  Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. (Albert Lipmann)
  Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. (Oscar Wilde)
  İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. (Montesquuieu)


  17 Ağustos 2011
  #4
 6. ziki

  ziki Yönetici

  EVLİLİK
  Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. (Ovidius)
  Allah'ın huzuruna bekar olarak varmamak için, ömrümden on gün kaldığını bilsem dahi, evlenmeyi tercih ederim. (İbni Mesud r.a.)
  Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." (Nur suresi : 32)
  Bir çok kadınlar, "filancanın karısı" diye anılmak için evlenirler. (Mabel Rass)
  Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz, şimdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın. (Nathau)
  Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır. (Jackie Gleason)
  Evlenme-boşanma işi sırf kadınlarınelinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. (Dostoveyski)
  Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. (Balzac).
  Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur. (Pubillius Cyrus)
  Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. (Lady Effingham)
  Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur. (Abdullah b. Abbas r.a.)
  İnsan hayatının en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. (Drusus)


  EĞİTİM


  Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, rugh içinde eğitim odur. Addison

  Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. Prof.Esad Çoşan
  Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Baraughav

  Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham
  Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain
  Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristo

  Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. Paul Richer
  En iyi eğitimli kişi, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Hellen Keller
  İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. Cervantes
  Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. Huang Che
  Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir. Buchner
  Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Buckel
  17 Ağustos 2011
  #5
 7. ziki

  ziki Yönetici

  GERÇEK

  Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çamışmalıyız. Hz.Ali r.a.
  Gece hırsızın, ışık hakikatin dostudur. Shakespeare
  Gençlere hayalleri gerçekgörünür. Önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır. Bossuet
  Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaşmak için binlerce yol vardır. La Bruyere
  Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. İ. Habip Sevük
  Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile, vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun. Wells
  Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanları geçeğin ölçüsü ile tanı. Hz. Ali r.a.
  Gerçeğin ne saçında ne sakalında, kimse şimdiye kadar tek beyaz tel görememiştir. N. Ward
  Gerçeğin ömrü sonsuzdur. F.Herczeg
  Gerçek ağır başlıdır. Stendhal
  Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da alçakgönüllülüktür.C.C. Cotton
  Gerçek, gecikmeyi sevmez. Seneca
  Gerçek, onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır. Pascal
  Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız. Diderot
  Hakikat bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır. M. Gandhi
  Hakikat insana aittir, yanılgı ise zamana. Goethe
  Hakikat, insanın hayat yolculuğunda dayandığı bastondur. Remy De Gourrmont
  Hakikatı insanların ölçüleriyle değil; insanları hakikatın ölçüleriyle tanı. Hz.Ali r.a.
  İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar. Eflatun
  Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir. Benjamin Disraeli
  Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz. Falih Rıfkı Atay

  GIYBET


  Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır. Descartes
  Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar. Frank Sherkani
  Başkalarının sizi giybet etmesinden kederlenmeyiniz. Zira gıybet eden, farkında olmayarak size iyilik etmiş olur. Horasani
  Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. Hasan-i Basri
  Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Hucurat,12
  Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. Corneille
  Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır. James Randall
  Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır. John Jewel
  Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır. John Lubbock
  Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak. Oscar Wilde
  Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır. Hadis-i Şerif
  Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. Hadis-i Şerif
  Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? Goethe
  İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz. Shakespeare
  Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın. Ama kötülersen herkesi inandırırsın. John Draper
  Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım. Sadi
  Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır. John Watson
  Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar, fıskını ilan edenler, zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri
  Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur. Loisa May Alcott
  Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar:
  Nefsinin arzularına uyanlar,
  Fıskını ilan edenler,
  Zalim hükümdarlardır. Hasan-i Basri

  GÖZ

  Aklın binlerce gözü, kalbin ise bir tek gözü vardır. Bordilon
  Aşkın dili, gözlerdedir. Phineas Fletcher
  Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H. Müftüoğlu
  Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes
  Gezerken, gözlerini yanına almaya unutma. A.B.Acott

  Göz, bazı dimağların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır. Cenap Şehabettin
  Göz kendinden başka herşeyi görür. Thomas Fuller

  Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov
  Hayatın ışıkları kısıldığı zaman, yalnız sevginin gözü uyanık kalır. Bordilon
  Hissi göz, güneşe zebundur, İlâhî bir göz ara. Mevlana
  Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov

  Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert
  İnsan, ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayasını gözler göremez. Exupery
  İnsana kimse gözü gibi lalalık edemez. Mevlana
  İnsanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane gerek. Theodor Storm
  Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun'un gözüyle bakmalısın ki, onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. Sadi
  Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. Alphonse Daudet
  Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür. R.N.Güntekin
  Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde yarar yoktur. Hz. Ali
  Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler. Alphonse Daudet
  Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. Victor Hugo


  GURUR

  Alçak yerde tepecik, kendini dağ sayar. (Şinasi)
  Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. (Nahl Suresi/23)
  Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir.(La Rochefaucauld)
  Birçok kimseler, kendilerinde bulunduğu halde, başkalarında tefahur ve gururu sevmezler. Benjamin Franklin)
  Büyük ve üstün insanın gururu yoktur ve ağırbaşlıdır. Küçük ise kendini beğenir ve ağırbaşlı değildir.(Konfiçyus)
  Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. (Ruskin)
  Gurur, aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin hakiki değeri meydana çıksın. (Bismarck)
  Gurur insanı mutluluktan uzaklaştırır. (Lamartine)
  Gurur edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü olanı yükseltir. (Hadis-i Şerif)
  Gurur insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. (Montaigne)
  Gurur, kıskançlık ve hırs insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir. (Dante Alighieri)
  Gururdan doğan hülyalar, bedbahtlıklarımızın yegane kaynağıdır. (Rousseau)
  Gururumuz olmasaydı, başkalarının gururundan şikayet etmezdik. (La Rochefaucauld)
  Gururun en güzelinde bile bir suç kokusu vardır. (Nurullah Ataç)
  Kavakların dikliğine, boylarının uzunluğuna bakıp onları önemli bir şey sanmayın. bütün kibirli, meyvesiz ve gölgesiz yaratıkların başları bulutlarda sallanır. (Cemil Sena)
  Küçük işler basit insanları mağrur yapar. (W. Shakespeare)
  Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için tevazu sayılır. (Yahya bin Muaz)
  Ne mutlu o insana ki, kendi liyakatinden bahsetmeyecek kadar mağrurdur! (Montesquieu)

  GÜZEL

  En güzel kişinin sevdiğidir. Sappho
  Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
  Güzel ve göz alıcı herşey iyi olmayabilir, ancak iyi olan herşey güzeldir. Ninon de Lenclos

  Güzelliğe pek güvenme.Vergilius
  Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Aşık Veysel

  Güzellik Allah’ın ihsanıdır. Aristoteles
  Güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. Shakespeare

  Güzellik biraz da gurur ister. Yavuz Sultan Selim

  Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac
  Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler. Bacon
  Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. Keats
  Güzellik güçtür;gülümseyiş de kılıcıdır onun. Charles Reade
  Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. Goethe
  Güzellik ile akıl seyrek olarak bir arada bulunurlar. Petronius

  Güzellik kısa süren bir saltanattır. Victor Hugo
  Güzellik, şaraptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de yıkar. Zimmermann
  Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir. Plutarkhos
  Kadının güzelliği ateşe benzer, yaklaşmayana zararı dokunmaz. Cervantes
  Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. Aristoteles

  Soysuz güzellik, kokusuz menekşe gibidir. Seneca
  Şunu unutma ki, bu dünyada en güzel şeyler, en lüzumsuz şeylerdir. Örneğin, tavus kuşu ve zambak. John Ruskin

  GÜNAH

  Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terketmektir. Antaki
  Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa, 31
  En ağır günah, insanın kendisini günahsız bilmek gururudur. Thomas Caryle
  En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir. Beamarchais
  En masum tavrı ve en süslü elbisesiyle çıkar karşımıza günah. Ali Suad
  Ey insanoğlu! Bugün günahlarından korkar isen, yarın birşeyden korkmazsın. Şeyh Sadi
  Günah arıya benzer, onun gibi ağzı ballı, fakat kuyruğu zehirlidir. La Rochefoucauld
  Günah içini rahatsız eden ve başkasının bilmesinden korktuğun şeydir. Hadis-i Şerif
  Günah işleyen insandır, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir şeytandır. Albert Hubbard
  Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılan sonra da AIIah Teâla hazretlerine tevbe eden her insan mutlaka mağfiret olunur. Hadis-i Şerif
  Günah, yasak olduğu için acı vermez, acı verici olduğu için yasaktır. Goethe
  Günahı vücut değil, irade işler. Machiavelli
  Günahın küçüklüğüne bakma! Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak. Bilal Bin Sa'd
  Günahlarını terketmeden Allah'tan af ve mağfiret istemek, yalancıların istiğfarıdır. Yahya Bin Muaz
  Günahtan sakınmak, tevbe ile uğraşmaktan kolaydır. Hz.Ömer r.a.
  İnsanın günahları ardını bırakmaz. D. H. Lawrence
  Mümin günah işlemesydi, göklerin gizliliklerinde seyrederdi. Fakat Allah Teâlâ günahı sebebiyle onu bundan alıkoydu. Hasan-ı Basri
  Mümin günahını, başı ucunda bir dağ gibi görür ve üzerine yıkılacağından korkar. Münafık da günahını, hemen uçurabileceği, burnuna konan bir sinek gibi görür. Hadis-i Şerif
  Nefsim kudret elinde olan Zât'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da tevbe eden bir kavim yaratır ve onları af ederdi.Hadis-i Şerif


  GÜLMEK

  Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. (Tolstoy)
  Güler yüz altın anahtardır. (Maculay)
  Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyiniz. (Dale Carnegie)
  Çok gülenin heybeti azalır. (Hz. Ömer r.a.)
  Gülerek isyan eden, ağalayarak Cehennemde yanar. (İbn-i Abbas)
  Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. (Hadis-i Şerif)

  GÜL

  Dikensiz gül olmaz. (Robert Herick)
  En güzel güller en çabuk solarlar. (Andre Maurois)

  Güle kıymet verilmezdi, Aşık ve maşuk olmasa. (Aşık Veysel)

  Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz, Kelbi tarine ne hacet ne köpektir biliriz. (La Edri)
  Her diken gül vermez. (Mevlana)
  Her insanın dikeni vardır, gülü vardır. Gülünü görecek, oradan seveceksin. (Esat Çoşan)

  Karaçalıda gül bitmez. (Karacaoğlan)
  Ömrünü geçirse de güllerle bahçıvanlar, Bir gülü yeryüzünde gülden güzel kim anlar? (Faruk Nafız Çamlıbel)
  Seher yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz. (Sadi)

  Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. (Nevres-i Kadim)

  Şu illerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun gülü yaralar beni. (Pir Sultan Abdal)
  Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı, yahut dikenin acılarını hoş görmeli. (Sadi)
  18 Ağustos 2011
  #6
 8. ziki

  ziki Yönetici

  HABER

  Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. (Sadi)
  Bir köpek bir adamı ısırırsa bu haber değildir, fakat bir adam bir köpeği ısırırsa bu bir haberdir. (Charles A.Dana)
  En güzel haberciyi bile, felaket haberi çirkinleştirir. (Goethe)
  Hayatta, komşunun haber almasından korkacağın hiçbir şey yapma. (Epukoros)
  İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yaanız kara haberlerdir. (Manzoni)
  Kara haber, getireni de karalar. (Shakespeare)
  Kötü haber getirenleri hiç kimse sevmez. (Sophokles)
  Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar, iyi haberler koltuk değnekli (Massinger)
  Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. (Cavendish)

  HAK  Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. (Hadis-i Şerif)
  Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdır. (Hz. Ali r.a.)
  Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. (Eflatun)
  Sultan, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alsa, adamları köylünün tüm tavuklarını alır. (Sadi)
  Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hakk bulmalı kuvvet, Hakk'ın yüzü güldükçe gülümser beşeriyet. (T.Fikret)
  İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler. (Jospeh Roux)
  Zayıfın hakkını kolaylıkla alamadığı bir millet şerefli olamaz. (Hadis-i Şerif)
  İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. (A.Hamid Tarhan)
  Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin. (Tevfik Fikret)


  HASTALIK

  Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur. (Euripides)Bir hastayı tedavi eden doktordur, kurtaran hastabakıcı. (Victor Hugo)
  Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. (Paul Heyse)
  Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidirler.(Thomas Fuller)
  Hastalık, herşeyden ziyade, sağlığı korur. (Goethe)
  Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. (Thomas Fuller)
  Hastalık, ölümün hizmetçisidir. (Francis Rous)
  Hastalar sağlamlardan daha çok yaşar. (Theodor Fontane)
  Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz. (Eddy Fuller)
  Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır. (Tavus)
  Hasta ziyaretine gidin. Fakat bunu dört gün ara ile yapın. (Hadis-i Şerif)

  HATA

  Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız. (Hz.Ali r.a.)
  İlk hata saflığın, sonrakiler suçun mahsulüdür. (Oliver Goldsmith)
  Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. (Froude)
  En büyük hata, hata diye birşey tanımamaktır. (Thomas Caryle)
  Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen görebilir. (Dryden)

  HAYA


  Haya duygusu kaybolan kimsenin kalbi ölür. (Hz.Ali r.a.)
  İman yetmişten fazla şubedir. Haya da imandandır. (Hadis-i Şerif)
  Allah Teala bir kalbi, kendisinden hayayı gidermekle cezalandırdığı kadar hiçbir şeyle cezalandırmamıştır. (M.b.Dinar)
  Haya ancak hayır getirir. (Hadis-i Şerif)


  HAYAL

  Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. (Hayali)
  Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. (N.Richard Nash)
  Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanı bulursun. (J.Bernard)
  İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. (Yahya Kemal)
  Gözler az gördüğü, kılaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar. (Stefan Zweig)


  HAYAT


  Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. (Montaigne)
  Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır. (Toequeville)
  İnsan, bir soluk ve bir gölgeden başka birşey değildir. (Epictetos)
  Her beşik, içindekine sorar: "Nereden?" ve her kefende içindekine sorar : "Nereye?" (Ingersoll)
  Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. (İsmail Habip Sevük)


  HEDİYE

  Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir. (Corneille)
  İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse onun ne değeri vardır. (Charles Tschopp)
  Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altındır, ne de mücehver. Yalnız kendimizden bir küçük parça. (Emerson)

  HIRS

  Yoksul, çok şey ister; hırslı ise herşeyi. (Syrus)
  Çok kazanmak isteyen kaybeder. (La Fontaine)
  Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. (Benjamin Franklin)


  HÜKÜMET

  Siz nasıl iseniz, idarecileriniz de öyle olur. (Hadis-i Şerif)
  Her memleketin hakettiği bir hükümeti vardır. (Maistre)
  Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmesini öğreten hükümetlerdir. (Goethe)
  Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden yıkılırlar. (Montesquieu)


  HÜRRİYET

  Hürriyet verilmez, alınır. (Robespierte)
  Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. (Voltaire)
  Başkalarına da vermeden sahip olmayacağımız tek şey hürriyettir. (Alan White)
  Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. (David Hume)
  Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. (La Cordaire)
  İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (Fredic. William Karrar)
  Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. (Amyor)
  Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. (Simon)
  Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. (Abraham Lincoln)  20 Ağustos 2011
  #7
 9. ziki

  ziki Yönetici

  İDARE

  Dünyayı idare edenler, dirilerden çok ölülerdir. James Howel
  Herşeyde bir noksanlık ve darlık baş gösterir. Vehb bin Münebbih
  Hoşlanmadığı bir kimseden kurtuluncaya kadar, güzel geçinemeyen akıllı sayılmaz. M.b.Hanefiyye
  İnsanları, şiddetten çok güzel sözle idare etmenin daha iyi olduğunu hep hatırda tutmalıyız. Hadis-i Şerif
  Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe
  Kendi kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Russy
  Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, fenalığından korkularak kendisine hürmet edilen kimsedir. Hadis-i Şerif
  Tevrat'ta şöyle yazılıdır: "Allah buyuru ki; hükümdarların kalbleri benim elimdedir. Hangi kavim bana itaat ederse hükümdarları onlara rahmet vesilesi yaparım. Hangi kavimde bana asi olursa, hükümdarları onların üzerşne bela olarak gönderirim. Siz kendinizi hükümdarlara sövmekle meşgul etmeyiniz. Bana tevbe ve istiğfar ediniz ki onları size iyilikle müteveccih kılayım." Malik bin Dinar
  Toplulukları idare edenler adaletten ayrılıp zulüm ve haksızlık yaptıkları zaman, Allah o ülkede bereketini azaltır.Vehd bin Münebbih


  İDARECİLİK


  AMİRLERİN TENKİTLERİ KADAR İNSANLARIN İHTİRASLARINI ÖLDÜREN BİR ŞEY YOKTUR.
  Başkalarına kendilerinden bahsetme fırsatı veriniz.
  Başkalarının kusurunu bulmaktan nefret et. Bir şeyi beğendin mi takdirini söylemekten zevk al.
  Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan sende öyle davran.
  Başkalarıyla ilgilenmek surertiyle iki ay içinde dostlar kazanırsınız. Başkalrının sizinle ilgilenmesini beklerseniz iki yıl içinde bir dost kazanamazsınız.
  BAŞKALARININ HATALARINI TENKİT ETMEDEN EVVEL KENDİ HATALARINDAN BAHSET.
  Bazı insanlar akılları başlarında olduğu müddetçe mühüm olma fırsatını elde edemeyince bu fırsatı elde etmek için deli olurlar.
  Bırak muhatabın içini boşaltıp döksün. çünkü karşındaki kendi işini, meselesini senden çok daha iyi bilir ve anlatır. Bu konuda ona sualler sor o da cevap versin.
  Bir insanın yüzünde taşıdığı ifade sırtında taşıdığı elbiseden mühimdir.
  Bir insanın ismini hatırlayıp ona kolayca söylediniz mi o adama en büyük iltifatı yapmışsınız demektir.
  DOĞRUDAN DOĞRUYA EMİR VERECEĞİNİZE SUALLER SORUN
  Düşmanlarından yapmak isteyecekleri bir lütuf iste ki gururları tatmin olsun.
  FİKİR TELKİNİNDEN VAZGEÇ. Muhatabının kendi fikrini söylemesine imkan ver. Sözün çoğu da onda kalsın.
  Hatalarını müdafa etmek kadar kolay bir iş yoktur. Fakat bu akıllı adam işi değildir. Gel sen hatalarını kabul et başkalarının üstüne çık, asaletin artsın.
  Her değersiz adam tenkit ve şikayet eder. Değersizlerin çoğu da böyle yapmaktadır.
  İnsanları teşvik edin. Yaptırmak istediğin işi kolayca yapılabilecek gibi gösterin.
  Kalbin iltifat açlığını ve susuzluğunu tatmin etmeyi bilen nadir insanlar başkalarını avuçları içersinde tutar.

  Karşılaştığınız her insan bir bakımdan kendini size üstün tanır, onun kalbine girmenin en emin yolu kendi benliğinde duyduğu büyüklük hissini sizinde tanıdığınızı ona samimiyetle hissettirmektir.
  Karşınızdaki insanda geliştirmek istediğiniz meziyeti onda varmış gibi gösteriniz. Bunu ona inandırınız. Bu suretle ona kıymet veriniz. Yanıldığınızı göstermemek için bütün gayretiyle çalışır.
  Kendini başka bir adamım mevkine koyabilen ve kafasının nasıl işlediğini kavrayan bir kimse, istikbalin kendisi için ne sakladığını merak etmekten kurtulur
  KENDİ DÜŞÜNCENİ BULUŞUNU BAŞKALARINA MAL ETMEKTEN ÇEKİNME
  KORKUTARAK HER ŞEYİ YAPTIRABİLİRSİNİZ. Fakat son derece keskin tepkileri vardır.
  Olabilirsen başklarından daha akıllı ol. ama daha akıllıyım deme.
  İYİLİK

  Zerre kadar iyilik eden mükafatını, zerre kadar kötülük eden de cezasını görür. (Zilzal Suresi,7-
  İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. (Cenap Şehabettin)
  İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz işleri pahalıya sdatarlar. (Cardinal de Richelieu)
  Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. (Hadis-i Şerif)
  Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır. (Balzac)
  İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini (La-Edri)
  Başkalarında iyilik, kendinde ise kötülük ara. (Benjamin Franklin)
  Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. (Heine)
  İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. (Şehabeddin Ahmed)
  İyilik, insanlık sanatıdır. (Nizami)
  Her iyilik bir sadakadır. (Hadis-i Şerif)
  Deryaya bıraksan eylik zayi olmaz. (Baba Süleyman)
  Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. (J.J.Rousseau)


  İFTİRA

  Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek sözmü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. (Lesage)
  İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şehabeddin)
  İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. (The Circle)
  Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. (Shakespeare)
  İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. (Henry Fielding)

  İHTİLAL

  İhtilal kendi çocuklarını yer. (G.Büchner)
  İhtilaller, iki üç kuşak öncekilerin çözümleyemedikleri konular yüzünden çıkar. (S.D.Maraiaga)
  Her ihtilal, ilk önce bir insanın zihninde düşünce olarak doğar. (Emerson)
  Baskı, ihtilalin tohumudur. (Daniel Webster)
  Fakirlik, ihtilalin ve suçların anasıdır. (Aristoteles)
  Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri su yüzüne çıkarır. (Balzac)

  İLİM


  Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. (Hadis-i Şerif)
  Çin'de de olsa ilim arayın. (Hadis-i Şerif)
  Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. (Hadis-i Şerif)
  Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali r.a.)
  İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. (Yunus Emre)
  İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. (Ebu Yusuf)
  İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. (Rousseau)
  İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz.Ali r.a.)
  İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)
  Bilmeyene yazıklar olsun,bilipde yapmayana yetmiş defa yazık olsun. (Ebu'd Derda)
  Bilgi sakalla ölçülmez. (Molierre)
  Bütün bildiğim şey birşey bilmediğimdir. (Socrates)
  Birşeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)


  İHSAN


  İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. (Plautus)
  Her insan meyvesi ile tanınır. (Martine Luther)
  İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz.Ali r.a.)
  Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne)
  Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Hölderlin)
  Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. (Albert Camus)
  Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. (Confucius)
  Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. (La Bruyere)
  Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. (Napoleon)
  Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. (Alfred de Vigny)
  İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. (Kaşgarlı Mahmut)
  Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. (Publilius Cyrus)
  İnsan, "Ne ise o olmayı" rededen tek mahluktur. (Albert Camus)
  Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. (Epictetos)  İŞ-İŞÇİ

  Bazı insanlar büyük işler görmek için dünyaya gelmişler, bazıları da küçük işler görürüler. Dostoyevski
  Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez. Hz.Ömer r.a.
  Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. James Howel
  Büyük işler başrmak isteyen kimswe, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. Vauvenargues
  Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. Solon
  Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir. Leb Rostens
  İnsan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder. Sinclair Lewis
  İnsan'n mevkine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. Moliere
  İş, bizi can sıkıntısı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. Bossuet
  İş görmek istiyorsanız az, laf etmek istiyorsanız çok kalabalık ekip kurunuz. Mancur Olson
  İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz. Hadis-i Şerif
  İşi, sonu taçlandırır. Lesage
  Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur. Şehabettin Ahmed Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur. J.Lothorpmoley
  Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. Peter Marshal
  21 Ağustos 2011
  #8
 10. ziki

  ziki Yönetici

  KADER


  Bizim ölçümüz maziye kader, istikbale irade açısından bakmaktır. Fethullah Gülen
  Dayanmak, kaderi yenmektir.Campbell
  Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.Albert Einstein
  Her yürek, kendinin kaderidir. Balley
  Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri "kader yoktur!" diyenlerdir. Hadis-i Şerif
  Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz. Goethe
  Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader. Yahya Kemal

  İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler.Walter Scott
  Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir. Andre Maurois
  Kadere iman eden, kederden emin olur. Hadis-i Şerif
  Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz. Disraeli
  Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, ahirette kaderden hesaba çekilmez. Hz.Aişe r.a.

  KADIN


  Bir kadın için güzelliksiz gençlik veya gençliksiz güzellik işe yaramaz. (La Rochefoucauld)
  Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. (Alphonse Daudet)

  Bir kadının güzelliği, ancak sevmeye başladığı zaman meydana çıkar. (La Bruyere)

  Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. (Stuart Mill)

  Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. (Plautus)
  Eş alacağın kadını yalnız gözünle seçme. Gözünden çok kuılağınla seç. (Thomas Fuller)
  Güzel kadın gözü, iyi kadın gönlü okşar. (Napolyon)
  Havayı geldiği, rüzgarı estiği, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset)
  İnsan gerçekten severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki kadınlar kesin olarak manasını kaybeder.(Oscar Wilde)
  Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz. (Tevfik Fikret)
  Kadın gibi dert olmaz insanın başına. (Plutus)
  Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. (Konfiçyus)
  Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar. (Tolstoy)
  Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır. (Dostoyevski)

  Kadın ilk öpücükte neler kazanacağını bilemez, ama son öpücükte neler kaybettiğini bilir. (Balzac)
  Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kazarsanız kovalar. (Chamfort)
  Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)

  Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. (Bacon)
  Kadın, saçı uzun, aklı kısa bir varlıktır. (Schopenhauer)
  Kadını güzel yapan Allah, sevimli yapan şeytandır. (Victor Hugo)
  Kadınlar, erkeklerden daha çok hikmet sahibidirler, daha az bilir, daha çok anlarlar. (J.Duhamel)
  Kadınlar, erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar. (Cato)
  Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. (Shakespeare)
  Kadınlar istediler mi "sahiden" hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile. (Andre Maurois)
  Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur. (Juvenal)
  Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. (A.Dumas Fils)
  Kadınlarda feci olan şey, ne onlarla ne de onlarsız yaşanabilmesidir. (Byron)
  Kadınların en yanıldıkları nokta, erkeklere benzemek istemeleridir. (De Maistre)
  Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler. (Halide Edip Adıvar)
  Kadınlar sade bal değil, zehir tesiride yaparlar.(Halide Edip Adıvar)
  Kadınların, erkekleri mesut etmek için bir tek usulleri vardır; halbuki bedbaht etmenin otuzbin türlü yolu vardır. (H. Heine)
  Kadınların, süs ve aylaklıklarının bizim emeğimizle beslenmesi gülünç ve haksız bir şeydir. (Montaigne)
  Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. (Hz.Ömer r.a.)
  Krallar gibi kadınlar da kendileri için yapılan her şeyin esasen bir borç teşkil ettiğine inanırlar. (Balzac)
  Pek az kadın vardır ki değeri güzelliğinden ömürlü olsun. (La Rochefoucauld)

  KALP

  Kalb, kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir. Rüzgar nasıl bu kanadı alt üst çevirirse kalb de böyledir. (Hadis-i Şerif)
  Bir insanı avucunuza almanın en güzel şekli, kalbini kazanmaktır. (La Cordaire)
  Hiçbir kalb zorla elde edilmez. (Moliere)
  Müminin kalbi Allah Teâlâ'nın iki kudret parmakları arasındadır. (Hadis-i Şerif)
  Karnı açlardan çok, kalbleri açlara acırım. (Cenap Şehabettin)  KARAKTER

  Her insanın üç türlü karekteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)
  Zayıf karekter, bir günah değildir ama, insanı günaha götürür. (Brigitte)
  Güzel bir düşünceyle güçlü bir karekter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe)
  İnsanın karekteri en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)
  Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. (Pythagore)
  Köpek, kucağınıza sıçrarsa sizi sevdiği içindir. Kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir. (Alfred Nort Whilehead)

  KARDEŞLİK  Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter. (Hadis-i Şerif)
  Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme (Hadis-i Şerif)
  Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse,Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır. (Hadis-i Şerif)
  Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez. (Hadis-i Şerif))


  KENDİNİ BİLMEK

  Dünyayı kim biliyor? Kendini bilen. (Novalis)
  Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım etmez. (Pastalozzi)
  İnsana, "Kendini bil", demek, yalnız gururunu kırmak değil, değerini de bildirmektir. (Çiçero)
  Kendi kendinin hakimi olmayan bir kimse hür değildir. (A.Calaudius)
  Köleliğin en kötüsü, kendi nefsine köle olmaktır. (La Fontaine)
  Başkasını düzeltmeniz için önce kendinizi düzeltiniz. (Hz. Ömer r.a.)

  KISKANÇLIK

  Kıskançlık, bir güvenin kumaşı yemesi gibi, insanı yer bitirir. (Chraysostorm)
  Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur. (Tolstoy)
  Başkalrının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır. (Russy Rubutin)
  Kıskançlık ruhun hastalığıdır. (John Dryden)
  Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da. (Oursler)
  Pek az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir. (Aeschylus)

  KİN

  Mümin kinci olmaz. (Hadis-i Şerif)
  Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz. (Nietzsche)
  Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha çok küçülürüz. (La Rochefoucauld)
  Kindarlık ve sertli, şeytanı dışa kovmaz, içeri atar. (Aleksis Kivi)

  KİTAP

  Kitap olmayan kitaplar da vardır. (Lamb)
  Kitaplar da dost gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdır. (Joineriana)
  İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır. (Bernaredin de Saint)
  Yabani milletler dışında her ülke, kitaplar tarafından yöneltilir. (Voltaire)
  Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. (Ovidius)
  Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır. (Victor Hugo)
  Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. (Samuel Johnson)

  KOMŞU
  Evden önce komşu. (Hadis-i Şerif)
  Komşunu sev ama, aradaki duvarı kaldırma. (George Herbert)
  Hayatta komşunun haber almasından korkacağın hiçbir şeyi yapma. (Epikuros)
  Cebrail, komşu için öyle şeyler söylediki, komşuyu komşuya varis olunacak sandım. (Hadis-i Şerif)
  İyilikleri gizleyip, kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığınırım. (Hadis- i Şerif)

  KONUŞMAK

  Çok konuşmayın, herkesin gözünden düşersiniz. (Hz. Ali r.a.)
  Konuşmak yaradılıştan, susmak akıldan gelir. (Chi Lehmann)
  Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var? Çok dinliyelim de az konuşalım diye. (Diyojen)
  Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sıksık pişman olunur. (Confucius)
  Çok konuşmak, insanın gözden düşmesi için en kısa ve en emin yoldur. (La bruyere)
  İnsanın cümlelerine hakim olabilmesi için, konusuna hakim olması gerekir. (Lioyda George)
  Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır. (Eflatun)
  Konuşmaların en önemlisi, kendi kedimizle konuşmamızdır, ama bunu nedense ihmal ederiz. (Oxemstiern)
  Çok bilmeli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir. (Martine Luther)
  İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbıda gizli kalır. (Sadi)

  KORKU

  Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. (Goethe)
  Korku içinde yaşayan asla hür değildir. (Horatius)
  Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. (A.Claudius)
  Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. (G.Gardony)
  Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. (Goethe)
  Korku, yalan doğurur. (Dostoyevski)
  Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. (Alfred de Vigny)
  Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. (Eflatun)  KÖTÜLÜK


  Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. Şemseddin Sami
  Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. Socrates
  İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.
  İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma. Feridüddin-i Attar
  Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum. Tolstoy
  Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. Sadi
  Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir. Eflatun
  Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. Eflatun
  Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır. (Madame de Maintenon)
  Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur. Lessing
  Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. (Cenap Şehabettin)
  Önüne kötülük etmek fırsatı çıkmamış kişiye, iyiliğinden ötürü teşekkür edilebilir mi? Cervantes
  Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. Hadis-i Şerif
  Sevdiklerinizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır. Cemil Sena Olgun
  Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır. Hadis-i Şerif

  KUSUR

  Akıllı adam başkalarının kusurunu görerek, kendininkini düzeltir. Syrus
  Aşıklar, sevgililerinin kusurlarını ancak tesiri altında bulundukları sihir çözüldüğünde fark eder. La Rochefoucauld
  Başkalarının kusurlarını aramakla vakit geçirmek, kendi noksanlarımızla asla meşgul olmadığımıza delalet eder. Sales
  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. Bryon Langenfeld
  Başkalarının kusuru gönümüz önündedir. Kendimizinkelere ise, sırtımızı çeviririz. Seneca
  Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz.Benjamin Franklin
  Biz başkalarının kusurlarını görmek hususunda kartallara ve kendi hatalarımızı görmemek bakımından da köstebeklere benzeriz. François de Sales
  Bizi, ahlaksız insanların kusurlarından daha çok, iyi birinin kusurları hayrete düşürür. Fielding
  Dostunun kusurlarını ona yalnızken söyle, başkalrının yanında ise onu öv. Aristo

  Kamburunu, dostunun höş görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir. Horatius
  Kişi kendi kusurlarını söylemekten hoşlanmaz, bu işi başkaları gereği kadar yapar zaten. Anderson
  Kusurların en büyüğü, insanların tüm kusurlarından habersiz olmasıdır. Thomas Caryle
  Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. Sadi
  Kusurlar hiçten doğar, ama "hiç" değildir. Michalengelo
  Müslümanın kusurunu gizleyenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurlarını örter. Hadis-i Şerif
  Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir. Syrus
  KUVVET

  Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. (Pascal)
  Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. (Tromp)
  Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşru kuvvte itaat mecburiyeti vardır. (Rousseau)
  Kuvvet ve zulüm, baş eğdirebilir, fakat gönülleri fethedemez. (C.S.Ongun)
  Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir. (John Milton)
  Kim kuvvetine aldnarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur. (Beydeba)


  23 Ağustos 2011
  #9
 11. ziki

  ziki Yönetici

  MAKAM

  Siz amirliğe çok hırslısınız. Halbuki o, kıyamet günü hasret ve nedamettir. Ancak onu hakkıyla ele alanlar bu hasret ve nedametten kurtulurlar. (Hadis-i Şerif)
  Amirlik isteme. İstemeden sana reislik teklif edilirse, yardım görürsün. Eğer istemek suretiyle bir mevkiye geçersen yardımsız, acziyet içinde kalırsın. (Hadis-i Şerif)
  Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilemez. (Sopkokles)
  Yüksek bir mevkiye sahip olmadığından dolayı telaşlanma, ama o mevkiye layık olup olamayacağından dolayı endişe et. (Konfüçyüs)

  MİSAFİR


  Ne kötüdür o kavim ki, kendilerine hiç misafir gelmez. (Hadis-i Şerif)
  Misafirlik üç gündür. bundan fazlası sadakadır. (Hadis-i Şerif)
  Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur. (Hadis-i Şerif)
  Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azad etmekten daha sevimlidir. (Hz.Ali r..a)
  Misafire ikram için yemeğin bolca hazırlanması israf olmaz. (Hz.Ayşe r.a. )
  Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcunda bırakma. Ona teşekkür etmeyi kendine borç bil. (Nasır Hüsrev )


  MUTLULUK

  Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. (Curtis)
  Saadet bizim dilediğimizle, Allah'ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar. (C. Roy)
  En büyük mutluluk, hür düşünceli olmaktır. (Anatole France)
  Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız. (Plautus)
  Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. (Byron)
  Başkalarına mutluluk sağlayabilen mutludur. (Diderot)
  İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. (Goethe)
  Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. (Andre Gide)

  MUSİBET


  Allah kime hayır dilerse ona musibet verir. (Hadis-i Şerif)
  En çok musibete maruz kalanlar Peygamberlerdir. Sonra da salih kişilerdir. (Hadis-i Şerif)
  Ateş altını, musibet cesur insanları dener. (Seneca)
  Bir musibet, bin nasihatten hayırlıdır. (Atasözü)
  Musibetlerin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kim olduğunu öğretmesidir. (Balzac)
  Allah musibeti herkesin gücüne göre verir. (Balzac)
  Kardeşinin başına gelen için sevinme. Allah ona afiyet verir de aynı musibeti senin başına geçiririr. (Hadis-i Şerif)
  Musibetlere tahammül edememek en büyük musibettir. (Bias)
  25 Ağustos 2011
  #10
 12. ziki

  ziki Yönetici

  NANKÖRLÜK

  Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir. (Shakespeare)
  Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz. (Shakespeare)
  Nankörlük sevginin mezarıdır. (La Rochefoucauld)
  İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız. (La Rochefoucauld)
  Nankörlük, zayıf insanların işidir.Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. (Goethe)
  Nankörlük, kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı, hiçbir nankör olmazdı. (Gorthe)
  İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler.
  İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız. (Balzac)
  Hiçbir nankörlük kalbimizi, yardım etmek için cürümler işlediğimiz insanların nankörlüğü kadar yaralamaz. (H.Fielding)
  Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de. (Cervantes)
  Nankörlük, gururun kızıdır. (Cervantes)
  Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştirmez. (Ausonius)
  Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. (Oscar Wilde)
  En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür. (Vauvenargues)
  Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur. (Çin Atasözü)
  İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler. (Samuel Johnson)


  NASİHAT

  Dostlarının, yerinde nasihatlarına kulak asmayanlar düşmanlarını memnun ederler. (Pançantantra)
  En kötü insan, bazen en iy nasihatı veebilir. (P.J.Balley)
  Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalrına da dinletebilir. (Feridüddin Attar)
  Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa)
  En cömertçe bağışlanan şey nasihattir. (La Rochefoucauld)
  Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur. (La Rochefaucauld)


  NİYET

  Amellerin kıymeti niyetlere göredir. Herkesin niyeti ne ise, eline geçecek olan odur. (Hadis-i Şerif)
  Cennetliklerin Cennet'e, Cehennemliklerin de Cehennem'e girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir. (Hasan-ı Basri)
  Daima iyi niyeti sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. (Ikrime)
  25 Ağustos 2011
  #11
 13. ziki

  ziki Yönetici

  ÖFKE

  En kuvvetliniz, öfke anında nefsine hakim olanınızdır. (Hadis-i Şerif)
  Tartışmalarda öfkelendiğimiz an, geçek için değil, kendi hesabımıza çalışmaya başlarız. (T. Carlye)
  Sabırlı adamın öfkesinden sakının. (John Dryden)
  Öfke ekilen yerden pişmanlık biçilir. (A.Manzoni)
  Öfkesini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. (Hadis-i Şerif)
  Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmanına ya varır, ya varmaz. (Sadi)

  ÖLÜM

  Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan iyidir. (Tactius)
  İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar. (Hadis-i Şerif)
  Kabre yılanlar dışardan gelir sanmayınız. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek yılanıdır. Dünyâda iken yediğiniz haramlar da kabre yılan olarak gelir.(Abbadi)
  Ölenin kıyameti kopmuştur. (Hadis-i Şerif)
  Ölümü istemek güzel değildir. Ölüme hazırlıklı olmak güzeldir. (Mehmet Feyiz Efendi)
  Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. (Montaigne)
  Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. (Seneca)
  Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. (Hadis-i Şerif)
  Ölüm eski bir şeydir, amma her insana yeni görünür. (Turgenyev)
  Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. (Hadis-i Şerif)
  Üç şey ölümün ardından kabre gider: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler: ailesi ve malı, kalan da: amelidir. (Hadis-i Şerif)

  ÖVMEK

  İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır. (S.Maugham)
  Atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer, çünkü kendine ait olan biricik varlığı toprağın altındadır. (Brooksd Akinson)
  Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. (Benjamin Franklin)
  İnsan genelde, övülmek için över. (La Rochefoucauld)
  Övmenin değeri, tıpkı altın ve pırlantada olduğu gibi az olmasındandır. (Samuel Johnson)
  İnsanın çocuğu ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. (Somerset Maugham)
  26 Ağustos 2011
  #12
 14. ziki

  ziki Yönetici

  PARA

  Paranın değerini anlamak isterseniz, borç almaya çalışın. (Benjamin Franklin)
  Kadını parası için alacak adam, avucunu açarken gözünü kapamak lazım geldiğini bilmelidir. (R.H.Karay)
  "Para herşeyi yapar" diyen adam, para için herşeyi göze alan adamdır. (Benjamin Franklin)
  Para yağmuru altında çok şeyler delinir. (Thomas Caryle)
  Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. (Alexandre Dumas)
  Eldeki para hurriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. (Rousseau)
  Para ya bizim başımızın belası veya bizim hizmetkarımızdır. (Horatius)
  Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için akıllı olmak lazımdır. (Spurgeon)
  31 Ağustos 2011
  #13
 15. ziki

  ziki Yönetici

  RAHAT

  Dünyada rahat yoktur. (Hadis-i Şerif)
  Rahata kavuşmak için engellerle çarpışırız, rahata kavuşunca da, rahatı çekilmez buluruz. (Henry B.Adams)
  Ufak tefek şeyleri bahane edip kendilerine üzüntü yapanlar aslında rahatı yerinde olanlardır. (William Mc Free)

  RIZIK

  Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. (Hud Suresi /6)
  Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. (Şura Suresi /27)
  Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümid kesmeyin. (Hadis-i Şerif)
  Ey insanlar, dikkat edin, rızkınızı güzel yollardan ayırn. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. (Hadis-i Şerif)
  Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter. (Kaşgarlı Mahmud)
  Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. (Sadi)

  RUH

  Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. (Tolstoy)
  Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. (Gerhart Hauptmann)
  İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. (Euripides)
  Ruhun da vücut gibi ihtiyaçları vardır.
  Basit bir ruh mutluıluk ile övünür, felaketle de yere serilir. (Epicure)
  31 Ağustos 2011
  #14
 16. ziki

  ziki Yönetici

  SABIR

  Yalnız sabredenlere, ecirleri sonsuz olarak ödenecektir. (Zümer Suresi /10)
  Sabır, imanın yarısıdır. (Hadis-i Şerif)
  Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz. (Hz. Ali r.a.)
  Sabır, kurtuluşun anahjtarıdır. (Mevlana)
  Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır. (Sadi)
  Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. (Balzac)
  Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin. (Hz.İsa a.s.)
  Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız. (La Rochefoucauld)
  Sabrın en büyüğü, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir. (Ka'bül-Ahbar)

  SADAKA

  Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. (Hadis-i Şerif)
  Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. (Hadis-i Şerif)
  Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür.Çünkü o benden, benim için Allah'a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. (Leys bin Sad)
  Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. (Ömer bin Abdülaziz)
  İlmi olan ilminden, malı olan da malından sadaka versin. (Hadis-i Şerif)
  Akrabasından muhtaç kimse varken başklarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez. (Mücahid)
  İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. (Hz.İsa a.s.)
  Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala'nın himayesindedir. (Hadis-i Şerif)
  Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. (Lokman a.s.)
  Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. (Hadis-i Şerif)

  SANAT-SANATÇI

  Sanatçıya iki göz yetmez. (Lamartin)
  Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. (Epiktetos)
  Tenkit kolay, sanat güçtür. (Destouches)
  Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. (Balzac)
  Sanat, bizi Allah'a götüren bir köprüdür. (Ebers)
  Bütün sanatlar Allah vergisidir. (Waldis)
  Sanat tabiatı taklitrten başka bir şey değildir. (Seneca)

  SELAM

  Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin.(Nisa Suresi /86)
  Selam vermeden söze başlayan kimseye, selam ile başlayıncaya kadar selam vermeyin. (Hadis-i Şerif)
  Bir meclise uğradığınız zaman selam verin. Oturmak icap ediyorsa, oturdulktan sonra, kalkıp giderken yine selam verin. Birinci selam, ikinci selamdan daha kıymetli değildir. İkisi de aynı hükümdedir. (Hadis-i Şerif)

  SEVGİ

  İnsan sevdiğiyle beraberdir. (Hadis-i Şerif)
  Bir şeyi çok sevmek, insanı o şeye karşı kör ve sağır yapar. (Hadis-i Şerif)
  Sevmek insanın kendi kendini aşmasıdır. (Oscar Wilde)
  Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. (Muaz)
  Şah bile sevgiye köledir. (Mevlana)
  Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir. (Goethe)
  Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. (Corneille)
  Aşıka Bağdat ırak gelmez. (Atasözü)
  Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. (Pascal)
  Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek kadar alçaklık olur. (Anton Cheov)
  Amaç, sevgi uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır. (Shakespeare)
  Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. (Schiller)
  Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. (Cenap Şehabettin)
  Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur. (A.De Lamartin)
  Sevgin yoksa dost arama. (Sadi Şirazi)
  Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Yahya b.Muaz)
  Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. (Corneille)
  Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler. (Spinoza)
  Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek.. (Aristoteles)
  Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. (Turgenyev)
  Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır. (Spinoza)
  İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun müddet bağlı kalırız. LA ROCHEFOUCAULD

  SEVİNÇ

  Her sevincin bir acısı, her acının da bir sevinci olur. (Goethe)
  Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır. (Bacon)
  İnsan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntüsünü kısaltarak. (Montaigne)
  Yarım kalan her sevinç, sırtımıza saplanan bir bıçak gibidir. H-FREDERiC AMİEL
  Istırap sonsuzdur, sevincin hudutları vardır. (Balzac)
  Hadden aşkın sevince dayanmak, en ağır eleme dayanmaktan zordur. (Balzac)
  Sevinç duymak başka, mutlu olmak da gene başka... SENANCOUR
  Sevinçler unutulur, elemler asla!.. LERMONTOV
  Sevinç ne tuhaftır, daha doğmadan ölüverir. (Shakespeare)
  Bir insanın sevinci ötekine dert olur. (D.H. Lawrence)
  Herkes için sevinçlerle elemler gider gelir. (Sophokles)

  SIR

  Sır senin esirindir, söylediğin zaman, sen onun esiri olursun. (Hz.Ali r.a.)
  Her insan sırdaş olamaz, her testi su tutmaz. (Nasır-ı Hüsrev)
  Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. (J.P. Richter)
  Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. (Schopenhauer)
  Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde, düşmanın olmayacağını nerden bilirsin. (Sadi)
  Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. (Seneca)
  Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. (Seneca)
  En ağır yük sırdır, aşkolsun taşıyabilene. (La Fontaine) Bir seladaha kıymetli değildir. İkisi de aynı hükümdedir. (Hadis-i Şerif)

  SÖZ

  Sözün gümüş ise sükutun altındır. (Hz.Süleyman a.s.)
  Ya hayır söyle, ya sus. (Hadis-i Şerif)
  Güzel söz, sadakadır. (Hadis-i Şerif)
  Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kullanmayı öğrenmekten zordur. (Ahmed İbşihi)
  Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil. (Clavdius)
  Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. (Bediuzzaman)
  İki şey insanı çileden çıkarır: Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. (Sadi)
  Konuşmak ihtiyaç olabilir, ama susmak bir sanattır. (Nehai)
  Söz vermek borçlanmak demektir. (Hadis-i Şerif)
  Ne söyleyeyim diye başta düşünmek; niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir. (Sadi)
  Bela insanın sözü üzerine gelir. (Hadis-i Şerif)
  Marifet, konuşmaktan çok sükutta bulunur. (Darani)
  Esenlik ve huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır. (Hz.Ömer r.a.)
  Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. (Confucius)
  Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez. (Firdevsi)
  Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir. (Confucius
  1 Eylül 2011
  #15
 17. ziki

  ziki Yönetici

  ŞAKA

  Ben de şaka ederim, fakat ancak doğruyu söylerim. (Hadis-i Şerif)
  Cahil insanlarla şaka yapmak doğru değildir. Onların halleri ve dilleri, akrebin kuyruğu gibidir. (Hz.Ali r.a.)
  Soğuk şakalar insanın değerini düşürür. (Nasır-ı Hüsrev)
  Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir. Novalis)
  Şaka çok ciddi bir sanattır. (Bernard Shaw)
  Oğlum büyüklerle şaka etme, sana kızarlar; adi kimselerle şaka etme, sana hakaret ederler. (Ömer bin Abdülaziz)

  ŞEREF

  Önce şeref, sonra hayat. (Schiller)
  Değerli bir adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar. (Shakespeare)
  Şerefe hak kazanmak, ona sahip olmaktan daha değerlidir. (Thomas Fuller)
  Şerefini kaybettikten sonra yaşamaktan daha feci ölüm olur mu? (Rousseau)
  Şeref, sarp kayalıklı, kumsalsız bir adaya benzer; dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez. (Boileau)

  ŞÖHRET

  Bazı kimselerin medh ü senası, doğu ile batıyı doldurduğu halde, Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değer taşımaz. (Hadis-i Şerif)
  Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek, kötülük olarak kula yeter. Allah Teala'nı korudukları müstesna. (H. Şerif)
  Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız mı bir dağ tepesi kadar soğuktur. (Balzac)
  Şöhretin peşinde koşmaya tenezzül etmeyenleri, şöhret kendisi takip eder. (Shelley)
  Şan ve şöhret: bu iki ihtiras ihtiyarlık bilmez. (Plutarkhos)
  Erken meşhur olmuş bir isim kadar ağır yük olamaz. (Voltaire)

  ŞÜKÜR

  Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin! (Bakara Suresi 152)
  Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. (Al-i İmran Suresi 145)
  Allah'ın nimetlerinden bahsetmek şükür; şükretmemek ise nankörlüktür. Aza şükretmeyen, çoğa da şükretmez.
  İnsanlara şükretmeyen, Allah'a da şükretmez. (Hadis-i Şerif)
  Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir. (Şibli)
  Şükür, Hakk'ın kuluna verdiğini O'nun yolunda kullanmaktır. (Abdülhakim Arvasi)

  ŞÜPHE

  Bir şey şüpheli ise ondan sakın. Yoksa haram işlersin. (Abdullah Bin Abdülaziz)
  Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar. (Hitopadesa)
  Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir. (La Rochefoucauld)
  Şüphe, çilelerimizin en büyüğüdür. (A.M.Dranas)
  Şüphe, çoğunlukla faydası olmayan bir ıstıraptır. (Samuel Hohnson)
  Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur. (Bacon)
  Şüphe, hummalı hastaya benzer; Uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu rüya görürü. (Cenap Şehabettin)

  1 Eylül 2011
  #16
 18. ziki

  ziki Yönetici

  TAKVA

  Bir insanın takva sahibi olduğu, yaptığı nafile ibadetlerden değil, muamelatının temiz, kazancının helal olup olmadığından anlaşılır. (Mahmut Sami Efendi)
  İman çıplaktır, elbisesi takva, süsü utanmak, meyvesi ise ilimdir. (Hadis-i Şerif)
  İnsan kendi ile haram arasında dağ gibi engeller görmedikçe takvaya ulaşamaz. (Süfyan bin Uyeyne)
  Amelde takva, amelden daha zordur. (Darani)
  Hiçbir kimse, dünyada ve ahirette kendisini utandıracak şeylerden uzak bulunmadıkça takva makamına ulaşamaz. (Ömer bin Abdülaziz)
  Takva oldukça dikenli bir yoldur. Onda yürüyen kuvvetli bir sabra muhtaç olur. (Ebu Hureyre r.a.)
  Kul, kalbindeki düşüncelerin hepsini bir tabak içersine kor ve bunu çarşiıda dolaştırır da içinde kendisini utandıracakbirşey bulamazsa, takva makamına ermiş olur. (Ömer bin Abdülaziz)

  TALİH

  Yiğidin talihi yanındadır. (Terence)
  Talih kaybedilinceye kadar bilinmez. (Cervantes)
  Talih, cesaretli ve atılganlara güleryüz gösteriri. (Erasmus)
  Talih insanlara hakim olur, insanlar talihe değil. (Heredot)
  Talih kuşu en az umanın başına konar. (Lorca)
  İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur. (Shakespeare)
  Aklını iyi kullananlara talih yardım eder. (Euripides)
  Talihi olanın horozu da yumurtlar. (Napoleon)
  Talih yiğitlerden korkar, korkakları sezer. (Seneca)
  Talih kadın gibidir, sertliğe ve cesarete boyun eğer. (Machiavelli)
  Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça talihinizden şikayet etmeyin. (Cheov)
  Talih kördür; ama başkalarınca görülür. (Bacon)


  TECRÜBE

  Herşeyi kaybetseniz bile tecrübeleriniz size kalır. (Macaulay)
  Geçirilen en kötü tecrübeler, en faydalı olanlardır. (Thomas Wilder)
  Acaba dünyada başkalrının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır? (Voltaire)
  Tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz çoktur. (Cariyle)


  TEMBELLİK

  İnsanı vaktinden önce yıpratan birşey varsa o da tembelliktir. (Hz.Ali r.a.)
  İş göremeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. (Sokrates)
  Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk ona erişir. (Benjamin Franklin)
  Tembellik, insanı esir yapar. (Firdevs)
  Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. (Franklin)


  TERBİYE


  Hiçbir baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi miras bırakmaz. (Hadis-i Şerif)
  Heykeltıraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur. (Adisson)
  Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. (Boileau)
  Terbiye, iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir. (Ernest Renan)
  Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. (Namık Kemal)


  TEVAZU

  Tevazu; ister cahilden, ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit, ona boyun büküp onu kabul etmendir. (F.bin Iyaz)
  Alçak gönüllülük , gururun perhizidir. (Voltaire)
  Alçak gönüllü insan, kendini hiç söz konusu etmez. (La Bruyere)
  Zafere ilave edilecek yegane süs tevazudur. (Duclos)
  Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez. (Sevri)
  Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında tevazu gelir. (Hz.Ali r.a.)
  Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. (Anatole France)
  Tevazu içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yollar açılıyor. (Goethe)

  TİCARET

  Ticarete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir. (Hadis-i Şerif)
  Bir malı, kusurunu söylemeden satmak, hiç kimseye helal olmaz. Malın bu kusurunu bilene de, onu söylememek helal olmaz. (Hadis-i Şerif)
  Ticarette yalan yemin, malın sürümünü temin ederse de kazancın bereketini giderir. (Hadis-i Şerif)
  1 Eylül 2011
  #17
 19. ziki

  ziki Yönetici

  ÜMİT

  Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümid içinde olmalarıdır. (Ebu-l Fadl)
  Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır. (Thales)
  Ümit, saadetten alınmış bir miktar borçtur. (Joseph Joubert)
  Ümit inatçıdır, beklemeyi ancak o bilir. (Comtesse Dyan)
  Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez. (Victor von Schetfell)
  Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur. (Boise)  1 Eylül 2011
  #18
 20. ziki

  ziki Yönetici

  VAZİFE

  Bize vazifenin öğretilmesinden ziyade sevdirilmesi gerektir. (A.Vinet)
  Yalnız vazifeyi yapmaya hazır olmak kafi değildir, onu anlamak ve bilmek de gerekir. (Guizot)
  Eğer herkes, birer fert olarak, kendi vazifesinibaşarır, kendi meslek ve sanatında gayret gösterirse, o zaman umumun refahı temin edilmiş olacaktır. (Goethe)

  VİCDAN

  Vicdanını hırstan koru. (Hadis-i Şerif)
  İyi bir vicdan en iyi yastıkdır. (C.Brentana)
  En mükemmel adalet, vicdandır. (Victor Hugo)
  Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. (Public Cyrus)
  Vicdan azabı, insanın içinde bir Cehennemdir. (Byron)
  İnsan, kendi vicdanından birşey gizleyemez. (Çehov)
  Dünyanın en yoksul külesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür. (Bledsoe)
  2 Eylül 2011
  #19
 21. ziki

  ziki Yönetici

  YALAN

  Suçların en büyüğü yalan söylemektir. (Hadis-i Şerif)
  Hayır için söylenen yalan, fitne çıkaran doğrudan iyidir. (Hadis-i Şerif)
  Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. (De Girardin)
  Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyayı dolaşır. (Spurgeon)
  Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz. (Cenap Şehabeddin)
  Doğru söylediğin zaman kimse inanmayacak. İşte, yalan söylemenin cezası budur. (Talmud)
  İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler. (Victor Hugo)
  Yalan söyleyen, unutkan olmamalı. (Atasözü)
  Abartma, dürüst insanların yalanıdır. (Maistre)
  Günah işlemenin birçok araçları vardır, fakat yalan bunların hepsine uyan bir saptır. (Oliver Wendell Holmes)

  YALNIZLIK

  Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. (George Sand)
  "Yalnızlık" tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki.. (Goethe)
  Yalnızlık fena arkadaştan hayırlıdır. (Sühreverdi)
  İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. (J.Newton)
  Geceleyin kapılar kapanıp da ışıklar söndüğünde, odamda yalnızım deme, yine yalnız değilsin. (Epictetos)

  YANLIŞLIK


  En büyük yanlışlık, yanlışların farkında olmamaktır. (Caryle)
  Bir işi kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen insan, hiçbir şey yapamaz. (H.Newman)
  Yanlış yapmak birşey değidir, yanlışını unutmak kötüdür. (Confucius)
  Herkes düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım. (Oscar Wilde)
  Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir. (Gascoigne)
  Yanlış yapmayan kimsenin durumu iç açıcı değildir, çünkü kendini geliştirme imkanlarından mahrum sayılır. (B.Franklin)
  Yanlış yola sapan bir kimse başkalarına doğru yolu gösterebilir. (C.Lehmann)
  İnsanın kendini yanlışsız görmesi en büyük yanlıştır. (Fethullah Gülen)

  YARA

  Acı ve çirkin sözlerin sebep olduğu dil yarası asla kapanmaz. Pançatantra
  Bazı yaralar vardır ki, kapanmış olsalar bile dokununca sızlarlar. Turgenyev
  Bıçak isteyen yara için akıllı bir hekim sihirli nağmeler söylemez. Sophokles
  Deşilmiş yara suda belli olur. Kaşgarlı Mahmut
  Dost yarası yaraların en derinidir. Shakespeare
  Hangi yara birden iyi olmuştur? Shakespeare
  İnsan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz. Nizami
  Kadın eliyle açılan gönül yarasını yine bir kadın eli sarar. Refik Halit Karay
  Kalpte açılan yaraya merhem yoktur. Hermann Sudermann
  Ne ile yaralandık ise, onunla tedavi olmalıyız. Turgenyev
  Öyle yaralar vardır ki, deşmemek lazımdır. George Sand
  Toplumun yarası da. insanın yarasına benzer; çabucak unutuluverir. Jean Giradoux
  Yaralar deşilmeden iyi edilemez. Bacon


  YARDIM

  Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır. Sophokles

  Bir kör bir köre yol gösterirse ikiside çukura yuvarlanır. Matthew Henry

  Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun. Clebul
  Eğer hür bir toplum sayıca daha çok olan fakirlere yardım edemezse, sayıca az olan zenginleri de kurtaramaz. John Kennedy

  Her yardım, cennete doğru bir basamaktır. H.Ward Beecher

  Herkes ötekisine yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olurdu. Erner Erchenbach

  Işık yapmanın iki yolu vardır: ya kandil olmak, ya da yansıtan ayna… Edith Warton

  İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. Epukuros

  İnsanın en iyi yardımı kendi kendisine yaptığı yardımdır. Goethe

  İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. Walter Scott

  İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Maide Suresi, 2
  Küçüklerin yardımı olmaksızın hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez. Bu, ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür. Cemil Sena

  Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. V. Suttner

  Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. Chilon
  Yardımlar tıpkı çiçek gibidir, ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder. Chillon


  YAŞAMAK

  Bir insanın nasıl öldüğü değil, nasıl yaşadığı önemlidir. Samuel Johnson
  Daha iyi yaşamak istiyorsa, kötü düşüncelerini öldür. Sir W. Raleight
  En çok yaşamış insan, en çok yıl saymış olan değil, fakat hayatı en çok hissetmiş olandır. Rousseau
  Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabettin
  Hayatı kaybetmekten daha acı birşey vardır: Yaşamanın manasını kaybetmek. Burhan Toprak
  İnsanın hayata karşı ödevi yaşamaktır. Eugene O'Neill
  Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız. Hz.Ali r.a.
  Yaşamak için yemeli değil, nasıl yaşadığı önemlidir. Samuel Johnson
  Yaşamak, insanı delirtecek kadar tatlı bir şeydir. Heinrich Heine
  Yaşamak mı, yoksa ölmek mi, mesele bunda. Shakespeare
  Yaşamın en büyük dramı insanların yokolması değil, sevmekten vazgeçmeleridir. W.Somerset Maugham
  Zor olan, kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabettin

  YOL

  Allah'a giden yollar, gökteki yıldızların sayısı kadardır. Ali Müzeyyen
  Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim. Sadi
  Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir. Şinasi
  Dağ ne kadar aşılmayacak kadar yüksekten geçmez. Anderson
  Dönemeci olmayan yol uzun görünür. Sean O'Casay
  Dünyada hiçbir yl, kalb ile beyin arasındaki kadar uzun değildir. Selma Lagerlöf
  Düz yolda da sürçer insan. Çehov
  En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. Sir Thomas More
  En kısa yol, sarp yollardır. Ibsen
  Hakka giden yolu basmazlar. Hüseyni
  Herkesin yolu ayrı. Dostoyevski
  Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın! Hafız
  Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. Andersen
  Hanımefendilere giden yol hizmetçilerden geçer. Lessing
  Yolcular yanılır, yollar yanılmaz. Seyrani
  Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur. Schiller


  YÖNETİM

  Bir ülkenin en iyi yönetim şekli cumhuriyet idaresiyle mümkündür. Ancak bunun ilk şartı ise iyi eleman yetiştirmektir. Herbert Spencer
  Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. Joseph Do Maistre
  Her ülke layık olduğu yönetimle yönetilir. Anonim
  Hükümetlerin en kötüsü suçsuzu korkutandır. Beydeba
  İnsanları sevk-ü idare etmek hayvanları idare etmekten daha zordur. İmam-ı Şafi
  Kendi kendimizi idare etmeyi öğreten yönetim en iyi yönetimdir. Goethe
  Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göstermez. J.J. Rousseau
  Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın. Russy
  Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur. Victor Hugo
  Ülke yönetimini başkalarına veren hükümdar tahttan indirilir. Sadi


  YÜZ

  Güzel yüzün düzgüne, allığa, bene, rastığa ne ihtiyacı var? Hafız

  Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya. Mevlana

  Güzel ve iyi yüz, kötü bir huyla beraber olunca bil ki, kalp akçe bile etmez. Mevlana

  Yüzün rengi, kalplerin casusudur. Mevlana Tanrı size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz. Shakespeare
  Gönül dinlendiren bir güzel yüzün düzgüncüye ihtiyacı yoktur. Sadi

  Kadın yüzü göz yüzünden daha çok değişiklik gösterir. G. Gardony

  Güzel bir yüz, bir tavsiye mektubudur. Publius Syrius

  Herkes aya benzer, kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. Mark Twain
  3 Eylül 2011
  #20
soru sor

A'dan Z'ye Güzel Sözler

Alakalı Aramalar:

 1. A dan Z ye güzel sözler

  ,
 2. a dan z ye aşk sözleri

  ,
 3. a dan z ye aşk kelimeleri

  ,
 4. Kivi meyvesi mail,
 5. Gölgesiz Işıklar mail