Açılar, Çeşitleri Ve Özellikleri

İsimli konu WH 'Matematik' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 30 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır. Açılar, Çeşitleri Ve Özellikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  AÇILAR, AÇI ÇEŞİTLERİ, AÇILARIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR)

  GEOMETRİK KAVRAMLAR

  Geometride “Nokta”, “Doğru”, “Düzlem” gibi kavramlar tanımsız olarak kabul edilir.

  1. Nokta: “.” biçiminde gösterilir. Boyutu yoktur.

  2. Doğru: İki uçtan sınırsız noktalar kümesidir.

  3. Düzlem: Her yönde sonsuza giden noktalar kümesidir.

  E düzlemi dört yönde de sonsuza kadar gider.

  [​IMG]

  E düzlemi yandaki gibi gösterilir.


  4. Doğru Parçası : İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşimidir.

  [​IMG]

  [AB] sembolüyle gösterilir.

  [AB] : AB doğru parçası

  |AB| : AB doğru parçasının uzunluğu


  5. Işın : Bir başlangıç noktası olup sonsuza giden noktalar kümesidir.

  [​IMG]

  [AB : AB ışını

  6. Yarı Doğru: [AB ışınından A noktasının çıkarılması ile elde edilen kümeye AB yarıdoğrusu denir.

  [​IMG]

  ]AB sembolüyle gösterilir.

  Doğrusal nokta kümelerinin gösterimi

  [​IMG]

  [AB]: A ve B noktaları dahil.

  [AB[: A noktası dahil, B noktası dahil değil

  ]AB[: A ve B noktaları dahil değil

  AÇILAR ;

  Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.

  şekilde [AC ve [AB ışınının oluşturduğu açı BAC açısıdır.

  [AB [​IMG] [AC = BAC açısıdır.BAC, CAB olarak veya A ile

  gösterilir.[AB ve [AC ışınları açının kenarları,

  A noktası açının köşesidir.

  [​IMG]

  Açı yazılırken açının köşesi olan nokta ortada yazılır.

  1. Açının Ölçüsü

  [AB ile [AC arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsü

  denir. BAC açısının ölçüsü a dır.m(BAC) = [​IMG] veya

  m(A) = [​IMG] olarak gösterilir.

  [​IMG]

  => Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

  2. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

  Bir açı düzlemi üç bölgeye ayırır.

  a. Açının kendisi [AB ve [AC ışınları.

  b. İç bölge (taralı alan)

  c. Dış bölge

  [​IMG]

  3. Açı ölçü birimleri

  Açı ölçüsü birimi olarak genelde derece kullanılır. Dereceden başka Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında,

  360° = 400 G(grad) = 2[​IMG] (radyan) eşitliği vardır.

  Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir.

  Derecenin alt birimleri

  1° = 60' (dakika)

  1' = 60" (saniye)

  1° = 3600" dir.

  90° = 89° 59' 60" ve

  180° = 179° 59' 60" olur.

  [​IMG]

  4. Ölçülerine göre açılar

  a. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.

  [​IMG]  b. Ölçüsü 90° olanaçılara dik açı denir

  [​IMG]  c. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.

  bilgiyelpazesi.com

  [​IMG]  d. Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.

  [​IMG]  e. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.

  [​IMG]

  5. Komşu açılar

  Köşeleri ve birer ışınları ortak olan, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir.

  CAD ile DAB komşu açılardır.

  [​IMG]

  6. Açıortay

  Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir.

  [AD, CAB açısının açıortayıdır.

  Açıortay üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları eşittir.

  [​IMG]

  7. Tümler açı

  Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.

  m(CAD)+m(DAB)=90°

  a+b=90°

  a açısının tümlerinin ölçüsü (90° – a) dır.

  [​IMG]

  Komşu tümler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ülçüsü 45° dir.

  [​IMG]

  [OA] [​IMG] [OB]

  m(KOL) = 45°

  8. Bütünler açı

  Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir.

  [​IMG]  m(DAB)+m(CAD)=180°

  x+y=180°

  x açısının bütünlerinin ölçüsü (180° – x) dir.

  Komşu bütünler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.

  [​IMG]

  m(KOL) = 90°

  9. Ters Açılar

  Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir.

  Ters açıların ölçüleri eşittir.

  [​IMG]

  m(x)=m(z) ve

  m(t)=m(y) dir.

  [​IMG]

  10. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

  a. Yöndeş açılar

  d1 // d2 ise

  [​IMG]

  Yöndeş açıların ölçüleri eşittir.  [​IMG]

  m(a) = m(x) ; m(b) = m(y)

  m(c) = m(z) ; m(d) = m(t)

  b. İçters açılar

  d1 // d2 ise

  [​IMG]

  a ile z ve b ile t içters açılarıdır.

  İçters açıların ölçüleri eşittir.

  m(a) = m(z) ; m(b) = m(t)

  [​IMG]

  Dışters açılar

  d1 // d2 ise

  [​IMG]

  Dışters açıların ölçüleri eşittir.

  m(c)=m(x)=m(d)=m(y)

  [​IMG]

  d. Karşı durumlu açılar

  d1 // d2 ise

  [​IMG]

  Karşı durumlu açıların toplamı 180° dır.

  m(a) + m(t) = 180° ; m(b) + m(z) = 180°

  [​IMG]

  Karşı durumlu açıların açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.

  Paralel doğrular arasında birden fazla kesenin olduğu durumlarda kesişim noktalarından yeni paraleller çizilir.

  e. Birden fazla kesenli durumlar

  d1 // d2 ise

  B noktasından d1 ve d2 doğrularına paralel çizersek

  m(ABC) = a + b olur.

  [​IMG]  B noktasından paralel çizersek m(ABD) + x = 180°

  m(DBC) + z = 180° buradan

  x + y + z = 360° dir.

  [​IMG]

  f. Paralel doğrular arasındaki ardışık zıt yönlü açılar

  d1 // d2 ise a + b + c = x + y olur.

  Bu tür soruları kırılma noktalarından paraleller

  çizerek de çözebiliriz.

  [​IMG]

  g. Kolları paralel ve kolları dik açılar

  => Açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.

  [​IMG]

  => Açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir. bilgiyelpazesi.com

  [​IMG]

  => Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı diğeri zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüleri toplamı;

  [​IMG]= 180° olur.

  [​IMG]

  => Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri toplamı

  [​IMG]= 180° olur.

  [​IMG]

  => Kenarları şekildeki gibi birbirine dik açıların ölçüleri eşittir.

  [​IMG]
  30 Aralık 2016
  #1
 2. Açılar, Çeşitleri Ve Özellikleri Cevapları

soru sor

Açılar, Çeşitleri Ve Özellikleri