a dan z ye java

İsimli konu WH 'Programlama' kategorisinde, DonArtuR üyesi tarafından 13 Nisan 2010 tarihinde yazılmıştır. a dan z ye java hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Java sayesinde; animasyonlar, kayan yazılar, web sayfalarında chat, hesap makinesi, oyunlar, şifreleme programları, interaktif web sayfaları, müzik, kelime işlemci, küçük internet appletleri, kocaman paket programlar, resim işleme programları, tercüme programları, sipariş sistemleri,saatler, yazım kontrol programları yapılabilir.
  HTML'de Java
  Bir applet hazırladığınızda, bunu bir HTML dökümanına yerleştirmelisiniz. HTML 3.2 ile birlikte, Java appletlerin kullanılmasını sağlayan iki yeni eleman çıktı. Bunlar APPLET ve PARAM. Diğer HTML elemanları gibi bu iki elemanın da birçok özellikleri mevcuttur. Fakat ideali, sadece gerekli olan özelliklerin kullanılmasıdır.
  APPLET Elemanının kullanılması
  APPLET elemanı, HTML dökümanına yerleştirdiğiniz appletin tanımlanmasını ve özelliklerinin tanımlanmasını sağlar. Her HTML elemanı gibi, APPLET elemanının da bir başlangıç tagı <APPLET> ve bitiş tagı </APPLET> vardır.
  APPLET elemanı için gerekli olan özellikler: CODE, WIDTH ve HEIGHT'tir. CODE özelliği kullanılacak appleti, WIDTH özelliği appletin genişliğini (pixel), HEIGHT özelliği ise appletin yüksekliğini (pixel) belirlemenizi sağlar. Aşağıda gerekli olan özellikleri ile bir appletin HTML dökümanına bağlanmış şeklini görüyorsunuz.
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <APPLET CODE="maximumbilgi.class" WIDTH=300 HEIGHT=100>
  </APPLET>
  </BODY>
  </HTML>
  Yukarıdaki örnekte HTML dökümanı ve "maximumbilgi.class" adlı java appleti aynı dizinde bulunmalıdırlar. Şayet java appleti farklı bir dizinde ise, opsiyonel CODEBASE özelliğini kullanmanız gerekir.
  CODEBASE özelliği, appletin bulunduğu URL‘yi belirtmenizi sağlar. Aşağıdaki örnek, yukarıdaki örneğin hemen hemen aynısıdır. Tek farkı, java appleti başka bir dizinde bulunduğu varsayılarak CODEBASE özelliği kullanılmıştır.
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <APPLET CODE="maximumbilgi.class" CODEBASE=""http://www.maximumbilgi.com/java/classlar/"" WIDTH=300 HEIGHT=100>
  </APPLET>
  </BODY>
  </HTML>
  Diğer opsiyonel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
  ALIGN
  Appletin konumunu belirlemizi sağlar. Alabileceği değerler ABSBOTTOM, ABSMIDDLE, BASELINE, BOTTOM, CENTER, LEFT, MIDDLE, RIGHT, TEXTTOP, TOP'tır.
  HSPACE
  Appletin altında ve üstünde ne kadar boşluk bırakabileceğinizi belirleyebilirsiniz. HSPACE‘e vereceğiniz değer, pixel olarak işlenir. Örnek: HSPACE=10
  VSPACE
  Appletin sağında ve solunda ne kadar boşluk bırakabileceğinizi belirleyebilirsiniz. VSPACE‘e vereceğiniz değer pixel olarak işlenir. Örnek: VSPACE=20
  ALT
  Appletleri gösteremeyen browserlarda, appletin yerine alternatif bir yazı çıkmasını sağlayabilirsiniz.
  NAME
  Applete bir isim vermenizi sağlar.
  PARAM Elemanının kullanılması
  PARAM elemanı ile applete parametre gönderebilirsiniz. PARAM elemanının sadece başlangıç tagı vardır: <PARAM>. Applete göndermek istediğiniz her parametre için bir <PARAM> tagı kullanmalısınız. PARAM taglarını başlangıç tagı <APPLET> ile bitiş tagı </APPLET> arasına yerleştirmelisiniz.
  Appletler, <PARAM> tagında belirtilen parametrelere "getparameter()" metodu ile ulaşırlar. <PARAM> tagının gerekli iki özelliği vardır. NAME ve VALUE. NAME özelliği ile parametrenin adı belirtilir ki "getparameter" metodu ile bu isme göre aranır. VALUE özelliği ise parametrenin değerini verir. Aşağıda, applette kullanılacak resmi, parametre ile girilen bir HTML dökümanı örneği verilmiştir.
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <APPLET CODE="maximumbilgi.class" WIDTH=300 HEIGHT=100>
  <PARAM NAME=Resim VALUE="logo.gif" >
  </APPLET>
  </BODY>
  </HTML>
  Java appletinde, resim parametresinin değeri; Resim_logo=getparameter("Resim") komutu ile okunur.
  Veri Tipleri
  Java'da her şey bir nesnedir. Tek istisna veri tipleridir. Java veri tipleri, bütün platform standart büyüklüğe sahiptir. Bu standart Java'nın taşınabilirliğini sağlıyor. Aşağıda Java'da bulunan veri tipleri ve büyüklükleri listelenmiştir.
  Veri tipi Büyüklük
  byte 8-bit
  short 16-bit
  int 32-bit
  long 64-bit
  float 32-bit kayan nokta
  double 64-bit kayan nokta
  char 16-bit Unicode

  Eğer C/C++ programcısı iseniz "unsigned" tipinin olmadığı dikkatinizi çekmiştir. Byte tipi ise C/C++'daki "char" tipinin yerini almıştır. Java'daki char tipi 16 bittir. Çünkü Java karakter verisinde Unicode karakter setini temel alır.
  Unicode, uluslararası karakterleri destekleyen bir standarttır. Programlarınızın değişik platformlarda ve ülkelerde çalıştırılacağında Unicode çok uygundur. Yukarıdaki tabloda olmayan diğer bir veri tipi ise boolean'dır. Bir boolean, değişken numerik değere çevrilemez ve sadece iki değer alabilir. Bu değerler "true" ve "false" tur.
  Literaller
  Literaller, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Integer'lara C/C++ benzer biçimde değer atanır. 25 gibi tamsayı atayabilirsiniz. Hexadecimal bir tamsayı atamak için, sayının önüne "0x" ifadesi koymanız gerekir. Örneğin, 15 sayısını hexadecimal olarak 0xF şeklinde atamalısınız. 8'lik tabanda bir sayı atamak için "0" ifadesini, sayının önüne koymalısınız.
  Kayan noktalı sayıları ise direkt 5.2345 şeklinde atayabilirsiniz. Bunlar 32 bit float veya 64 bit double olarak saklanabilirler. Belirtmezseniz, varsayılan 64 bit double'dır. Belirtmek için yapacağınız tek şey, sayının arkasına float için F, double için D koymaktır. Örneğin 5.323 F veya 5.323 D.
  Karakterler, tek tırnak içinde atanırlar. Örneğin 'a'gibi. Escape karakterleri için slash (\) kullanılır. Bunlar da tırnak içinde belirtilir. \t=tab, \n=satır atlama gibi. Stringler için çift tırnak kullanılır. "Maximum Bilgi" gibi. Satır atlaması yapmak istiyorsanız "Maximum Bilgi \n" kullanmalısınız.
  Değişkenler
  Java'da 3 tip değişken vardır: instance, class ve local. Lokal değişkenler, metodların ve blokların içinde tanımlanabilirler. Blok, "{" ile başlayan ve "}" ile biten ifadeler topluluğudur. Blok içinde tanımlanan lokal değişkenler, blok sonuna kadar geçerlidir. Genel formatı <tip> <değişken adı> şeklindedir. Örneğin double tipinde pi adlı değişkeni tanımlayalım: double pi; bir değer de atayabilirdik: double pi=3.1415.
  Değişkenler; harf, sayı, dolar işareti, alt çizgi ile başlayıp bu karakterlerle devam edebilir. Ama komutlar, operatörler değişken ismi olarak kullanılamazlar.
  Açıklamalar
  Programlarınıza açıklama koymak için, Java'da kullanabileceğiniz iki stil vardır. Birincisi çift slash ( // ). Çift slash'tan satır sonuna kadar olan kısımda bulunan her şey açıklama olarak kabul edilir.
  İkincisi ise slash ve yıldız ( /*) ile başlar yıldız ve slash ile biter. Bunlar arasındaki her şey, açıklama olarak kabul edilir. Örnek 1: double pi; // pi değişkeni double olarak tanımlandı. Örnek 1: /* Bu programın amacı sayısal loto tahmini yapmaktır.
  Operatörler
  Java'da bulunan operatörler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  Kategori Operatör
  Aritmetik + - * / %
  İlişkisel < > >= <= == != && ||
  Bit işlemeri & | ^ << >> >>> ~ &= |= ^=
  Artırma ++
  Azaltma --

  Aşağıda iki değişken tanımlanıp, bunlara değer atanıyor. Daha sonra ise bu iki değişkenin içeriği toplanıyor:
  int x,y ;
  x= 3 ;
  y=4 ;
  int z=x+y ;
  Z 'nin değeri yedidir. Operatörlerin öncelik sırası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  [] ()
  ++ - ! ~
  * / %
  + -
  << >> >>>
  < > <= >=
  == !=
  & ^
  |
  &&
  ||
  = ve diğerleri
  Bit işlemleri

  Ayrılmış Kelimeler
  Aşağıdaki tabloda, Java'nın komutları olarak kullanılan kelimeler listelenmiştir. Bu kelimeler, Java için ayrılmıştır. Yani bu kelimeleri değişken ismi gibi şeyler için kullanamazsınız. Bunlar sınıf tanımlaması, değişken tipi belirleme, koşul, döngü gibi işlemler için kullanılır.
  Abstract boolean
  break byte
  byvalue case
  catch char
  class const
  continue default
  do double
  else extends
  false final
  finally float
  for goto
  if implements
  import instanceof
  int interface
  long native
  new null
  package private
  protected public
  return short
  static super
  switch synchronized
  this threadsafe
  throw tran***nt
  true try
  void while


  13 Nisan 2010
  #1
 2. a dan z ye java Cevapları

soru sor

a dan z ye java