30 günlük muhasebeciler staj örneği

İsimli konu WH 'Eğitim Kültür' kategorisinde, göz_yaşı üyesi tarafından 14 Şubat 2016 tarihinde yazılmıştır. 30 günlük muhasebeciler staj örneği hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 30 Günlük Staj Dosyası Örneği

  1- 07/07/2014 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı. Büroda yapılan işler hakkında bilgi alındı.

  2- 08/07/2014 birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
  3- 09/07/2014 Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
  4- 10/07/2014 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayıt edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
  5- 11/07/2014 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
  6- 12/07/2014 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi. İşyeri adresini değiştiren bir işletme defteri mükellefi için dilekçe hazırlandı. kira kontratı fotokopisi eklenerek ............ vergi dairesine verildi.
  7- 14/07/2014 hazırlanan beyannameler internet vergi dairesi e-beyanname sitesinden, ............ vergi dairesine gönderildi ve tahakkukları çıkartıldı. Ödenecek tutarlar mükelleflere haber verildi.
  8- 15/07/2014 Aylık ve üç aylık dönemlere ait muhtasar beyannamelerinin nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.
  9- 16/07/2014 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek internet vergi dairesi e-beyanname sitesinden, ........... vergi dairesine gönderildi ve tahakkukları çıkartıldı. Ayrıca internet vergi dairesinden bir mükellefe ait vergi dairesi mükellefiyet yazısı alındı.
  10- 17/07/2014 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Mersis sisteminden ilgili hisse devri yapılması gözlendi.Bankaya ve vergi dairesine ilgili harçlar yatırıldı. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip, Ortaklar pay defterine hisse devri tarih ve sayısı yazılıp ortaklar pay defteri notere gidilip tasdik edilerek ........... ticaret ve sanayi odasına ilgili evraklar teslim edildi tescil için randevu alındı.
  11- 18/07/2014 bir gün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı. Ticaret odası harcı yatırıldı.
  12- 19/07/2014 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, işten çıkış ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi. Takılacak evraklar yerlerine takıldı.
  13- 21/07/2014 Haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri ile ilgili işçilerin puantajları programdan yapılarak SGK internet sitesi e-bildirge sayfasından onaylandı ve tahakkukları çıkartıldı.Ödemeleri mükelleflere haber verildi.

  14- 22/07/2014 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl ve hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamından asıl kayıt edildiğinin uygulaması yapıldı.
  15- 23/07/2014 muhasebe kaydı yapılan şirketin kdv durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv’lerin muavin dökümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayıt edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan mizandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.
  16- 25/07/2014 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi. Bir mükellefin stok durumuna bakılarak, mükellefe bilgi verildi.
  17- 26/072014 yeni işe başlama yapılacak bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı, hangi evraklarının istendiğine bakıldı. Noterden işletmenin resmi defteri tasdik ettirildi. İşe başlama-işi bırakma bildirimi dolduruldu.
  18- 28/07/2014 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükellefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi. Firmaların BA-BS formları hazırlandı.
  19- 29/07/2014 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkuklarından kalanlar, büro arkadaşları ile birlikte gidilip mükelleflere dağıtıldı. Dün hazırlanan BA-BS formları ile ilgili karşı firmalar ile mutabakatlar sağlandı.
  20- 30/07/2014 sosyal sigortalar kurumuna gidilerek bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı. Bir mükellefin işyerine girecek olan işçinin girişi sgk’nın internet sitesinden yapıldı. Dün mutabakatı sağlanan BA-BS formları e-beyanname sisteminden gönderilerek onaylandı. Tahakkukları alınarak mükelleflerin dosyalarına takıldı.

  21- 01/08/2014 Vergi dairesine gidilerek yeni işe başlayan bir mükellefin yoklaması tutturuldu. Mükellefin getirmiş olduğu banka hesap ekstrasının muhasebeleştirilmesi yapıldı.
  22- 02/08/2014 Bir şirket adına SSK il müdürlüğünden e borcu yoktur şifresi alınarak, Kurumun internet sitesinden şirket adına borcu yoktur yazısı çıkartıldı.
  23- 04/08/2014 ............. SMMM odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı. Bir mükellefin işyerinde çalışan işçinin işi bırakması sonucu işçinin sigortadan çıkışı yapıldı. işten çıkış evrakları hazırlandı.
  24- 05/08/2014 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi. Bir şirket adına ........ ticaret ve sanayi odasından faaliyet belgesi alındı.
  25- 06/08/2014 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
  26- 07/08/2014 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.
  27- 09/08/2014 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler internet vergi dairesi sitesinden e-beyanname sayfasından gönderildi ve tahakkukları çıkartıldı. Bir firmaya ait borcu yoktur yazısı internet vergi dairesinden çıkartıldı.
  28- 11/08/2014 geçici vergi beyannamesi düzenlemeye ve gönderilmeye devam edildi ve kontrol işlemleri yapıldı
  29- 13/08/2014 kestirilen tahakkuklar mükelleflere dağıtıldı ve 7. ayın faturaları alındı
  30- 14/08/2014 mükellefler den toplanan evraklar tarih sırasına göre sıraya dizildi ve işlendi. Ayrıca son gün olması sebebiyle arkadaşlarla vedalaşılarak, iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.


  Not: Kendi staj tarihlerinize göre işlemleri uyarlayınız. Konularla ilgili açıklamalar ekleyerek, örnekler ekleyebilirsiniz.
  14 Şubat 2016
  #1
 2. 30 günlük muhasebeciler staj örneği Cevapları

soru sor

30 günlük muhasebeciler staj örneği

Alakalı Aramalar:

 1. 30 günlük staj belgesi