25 ZeKa SoRuSu ve CeVaPLaRı

İsimli konu WH 'Bilmeceler' kategorisinde, baykartaL üyesi tarafından 7 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır. 25 ZeKa SoRuSu ve CeVaPLaRı hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ZEKA SORULARI(Lütfen biraz düşündükten sonra cevaplara bakınız)

  1) İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden oynatarak öyle bir değişiklik yapın ki bardaklar dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş şeklinde sıralansın.  2) Bir dostu dedektif Kafacan'a 100 kart verdi. 1. kartın üzerinde şöyle yazıyordu: "Bu karttan yalnız biri yalan bir şey yazmaktadır." 2. kartın üzerinde bu 100 karttan yalnız ikisi yalan şey yazmaktadır" okunuyordu. 3. kart üzerinde 100 karttan üçünün, 4. kart üzerinde dördünün yalan şey yazdığı belirtiliyordu. Kısacası her kart kendi sıra numarası kadar kartın yalan yazdığını ifade etmekteydi. Tabii 99. kart "kartların doksandokuzu yalan yazıyor" ve 100. kart "kartların yüzü de yalan yazıyor" demekteydi." Dostu Kafacan'a sordu: "Söyle bakalım Sherlock Holmes, bu kartlardan hangisi doğru yazıyor?. Kafacan hiç düşünmeden cevap verdi. Bir de siz düşünün bakalım.  3) Ho adasında iki kabile yaşıyordu: İyiler hep doğru, kötüler hep yalan söylerdi. Dedektif Kafacan Ho adasında üç yerliye rastladı, bunların adlarının da Bo, Go ve Mo olduğunu biliyordu, onlara sırasıyla şunları sordu: "Merhaba Bo, Go iyi midir?". "Evet". "Söyle bakalım Go kardeş, Bo ve Mo aynı kabileden mi?". "Hayır". "Mo, sen söyle Go iyi mi?". "Evet". Kafacan bu üç yerlinin her birinin hangi kabileden olduğunu buldu. Şimdi sıra sizde.  4) Bir suçluya iki kutu ve 10'u siyah, 10'u beyaz olmak üzere 20 top verilir. Kral suçluya şöyle der: "Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rastgele bir top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın". Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?  5) Telefon çalınca Dedektif Kafacan yerde iki kol saati gördü. Saatler durmuştu. Kafacan hemen her iki saati de kurup doğru zamana getirdi ve birini sol, birini de sağ koluna taktı. Bir saat sonra sol saat 1 dakika ileri gitmiş, sağ saat 2 dakika geri kalmıştı. Ertesi sabah sol saat 7'yi gösterirken; sağ saat 6'yı gösteriyordu. Telefon saat kaçta çalmıştı?  6) İki mum değişik boy ve kalınlığa sahiptir. Kısa olan 11 saatte, uzun olan ise 7 saatte yanıp tükenmektedir. İki mum da aynı anda yakılıyor ve üç saat sonra bakıldığında aynı boya geldikleri görülüyor. İki mumun başlangıçtaki boy oranlarını bulunuz.  7) Bir sihirbazın cebinde iki demir para vardır. Bu paralardan biri normal, diğeri ise her iki tarafı da yazı olan hileli paradır. Sihirbaz elini cebine atarak, paralardan birini rastgele alır ve bu parayı havaya fırlatır. Para yere düştüğünde yazı gelirse;

  a)Bu paranın normal para olma olasılığı nedir?

  b)Aynı parayı tekrar fırlatır ve ikinci kez yazı gelirse,bu paranın normal para olma olasılığı nedir?  8) Bay X'in çocuklarının yaşları 4'ten büyük 19'tan küçüktür. Çocukların yaşlarının çarpımı 60060 olduğuna göre bay X'in kaç çocuğu olduğunu bulunuz.  9) 1 - 4 - 9 - 61 - 52 - 63 - ?  10) A - C - G - L - N - O Hangi harf farklıdır?  11) Bir köyle ilgili nüfus kayıtları incelenmektedir. A isimli köylünün kayıtlarına bakıldığında bu kişinin ölmüş bir kardeşi olduğu yazılmaktadır. Ölmüş kardeşinin kayıtlarına bakıldığında ise hiç bir kardeşi olmadığı yazılmaktadır. Her iki kayıtda yazılanlar da doğru olduğuna göre, durumu nasıl açıklarsınız?  12) 0'dan 9'a kadar olan bütün rakamları sadece birer kez kullanarak 10 rakamlı bir sayı elde edeceksiniz. Ancak bu sayının;
  · ilk rakamının oluşturduğu sayı, 1'e tam olarak bölünebilecek,
  · ilk iki rakamının oluşturduğu sayı, 2'ye tam olarak bölünebilecek,
  · ilk üç rakamının oluşturduğu sayı, 3'e tam olarak bölünebilecek, ...
  benzer şekilde devam edecek ve bu sayının on rakamının oluşturduğu sayı (yani kendisi) , 10'a tam olarak bölünebilecek.
  Bu koşullara uyan en küçük sayıyı bulunuz  13) Kamp yapmakta olan Ahmet, Bülent ve Can kahvaltıda sadece elma ya da muz yemektedirler.

  · Ahmet elma yerse, Bülent Muz yemektedir.
  · Ahmet ya da Can Elma yemektedir, ancak ikisi birlikte değil.
  · Bülent ve Can ikisi birlikte muz yemezler.

  Hangisi dün elma bugün muz yemiş olabilir?  14) C - G - I - L - O - S - U Hangisi farklı?  15) Üç satranççıya, aralarında en iyi oyuncunun kim olduğu sorulur. Verilen cevaplar şöyledir:

  A: ""En iyi ben değilim"

  B: "En iyi C'dir"

  C: "B yalan söylüyor"

  İçlerinden sadece biri doğru söylediğine göre, en iyi satranççı kim?  16) Elimizde 0'dan 5'e kadar numaralanmış iki zar var. Bu zarlar atıldığında gelen sayıların toplamının asal olma olasılığı nedir?  17) 0'dan 9'a kadar olan bütün rakamların sadece birer kez kullanıldığı 10 rakamlı bir sayı, 1'den 10'a kadar bütün sayılara tam olarak bölünüyor.
  Bu koşulu sağlayan en küçük sayıyı bulunuz.  18) 105 sayısı, iki ya da daha fazla ardışık sayının toplamı olarak kaç değişik şekilde elde edilir?

  Örnek: Aynı soru 15 sayısı için sorulsaydı yanıtımız 3 olacaktı. (7+8=15, 4+5+6=15 ve 1+2+3+4+5=15)  19) 4 tekerli bir yarış arabası 48km.lik bir pistte toplam 6 lastik kullanıyor. Tüm lastiklerin kullanım mesafeleri eşit olduğuna göre herbirinin ne kadar yol katettiğini bulunuz.  20) Herhangi bir yılın Ocak ayında 5 Pazartesi, 5 Salı, ve 5 Çarşamba günü bulunuyorsa, o yılın 1 Şubat'ı hangi güne denk gelir?  21) Hiç bir rakamı sıfır olmayan öyle iki sayı bulun ki, çarpımları bir milyon olsun.  22) A, B ve C adlı üç balıkçı arkadaş ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir:

  1. Haftanın sadece bir gününde üçü birden balığa çıkarlar.
  2. Hiçbir balıkçı ardarda üç gün balığa çıkmaz.
  3. Haftada en fazla bir gün aynı iki balıkçı ikisi birden balığa çıkmaz.
  4. A, Pazar, Salı ve Perşembe günleri balığa çıkmaz.
  5. B, Perşembe ve Cumartesi günleri balığa çıkmaz.
  6. C, Pazar günleri balığa çıkmaz.
  Üçünün birden balığa çıktığı gün hangisidir.  23) Elinizde ağırlıkları farklı 5 top var. Bir denge terazisinde sadece topları birbirleriyle kıyaslayarak (yani hiçbir ağırlık kullanmadan) büyükten küçüğe doğru sıralamanız isteniyor.

  Bu işlemi doğru olarak gerçekleştirmeyi garantilemeniz için en az kaç tartı yapmanız gereklidir?  24) 1 den 1.000.000 a kadar olan sayılar sırayla yan yana yazılsa (1 ve 1.000.000 dahil)

  a) Toplam kaç adet rakam kullanılmış olur?

  b) Birmilyonuncu rakam ne olur?  25) Kol saatiniz durmuşsa, gösterdiği zamanın gerçek zamanla farkı (yani hatası) en fazla 6 saat olabilir. Akrep ve yelkovanı aynı uzunlukta ve görüntüde olan bir kol saatinin neden olabileceği hata en fazla ne kadar olabilir?
  7 Şubat 2010
  #1
 2. 25 ZeKa SoRuSu ve CeVaPLaRı Cevapları

 3. SORULARIN CEVAPLARI

  1) 2 numaralı bardaktaki su 5 numaralı bardağa dökülürse istenilen diziliş gerçekleşmiş olur.  2) Yalnız 99. kart doğruyu yazmaktadır: "Bu 100 karttan 99'u yalan yazıyor" demek ki bir tek kart doğruyu yazmaktadır ve o da 99. karttır. Bütün diğer durumlar çelişki doğurur, örneğin 100. kart doğru olamaz, çünkü 100 kartın yalan yazdığını söylerken bu 100 kartın içine kendisi de girmektedir, o zaman kendi yazdığı yalandır. Örneğin 98. kart da doğru olamaz çünkü 98. Kartta yazan doğru ise iki kart doğru söylüyor demektir, oysa birden fazla kartın doğru olması olanaksızdır, çünkü 2 veya daha fazla kart doğru olursa bu doğru kartların yazdıkları birbirleri ile çelişir.  3)Bo ve Mo'nun her ikisi de, "Go iyi midir?"sorusuna, "evet" yanıtı vermiştir. Demek ki Bo ve Mo aynı kabiledendir. Oysa Go'ya Bo ve Mo'nun aynı kabileden olup olmadığı sorulduğunda, "aynı kabileden değiller" demişti. Bu durumda, yalan söylediği için Go, kötülerdendir. Bo ve Mo, Go için iyi demişlerdi; demek ki, yalan söyledikleri için onlar da kötülerdendir. Kısaca, her üçü de kötülerdendir.
  4) Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün toplar (9 beyaz+10 siyah) diğer kutuya konmalıdır.  5) İki saat arasında 1 saatte 3 dakika fark meydana geliyor. O halde 60 dakikalık bir fark (saat 7 ile saat 6 arası 60 dakika) meydana gelişi 20 saat alır. Bu 20 saatte sol saat 20 dakika ileri giderken sağ saat 40 dakika geri gelecektir. O halde sol saat 7 yi, sağ saat 6yı gösterirken doğru saatler sabah 6:40 ı göstermektedir. 20 saat geri gidersek telefonun bir gün önce 10:40 da çaldığı anlaşılır.  6) 11/14  7) a ) 1 / 3 b ) 1 / 5
  8) 5.
  9) 94
  10) A. Tek bir hamlede (el hiç kaldırılmadan) çizilemeyecek harf A dır.
  11) A doğmadan önce kardeşi (abisi) ölmüştür.  12) 3816547290


  13) Bülent. Bilgiler kullanılarak Ahmet'in sadece muz, Can'ın ise sadece Elma yiyebildiği anlaşılır. Bülent ise hem elma hem muz yiyebilir.  14) L farklı. Diğer bütün harfler, işaret/noktalar eklenince Türk alfabesinde kendisinden sonra gelen harfleri oluşturuyor. (C:Ç, G:Ğ, I:İ, O:Ö, U:Ü)  15) En iyi satranççı A dır.


  16) 17/36


  17) 1234759680  18) 7 değişik şekilde elde edilebilir.

  19) Her biri 32 km. Yol katetmiştir.


  20) Perşembe  21) 64 ve 15625  22) Cuma günü.  23) 7 tartı yapılmalıdır.  24) a) 5888896

  b) 1  25) 72/13 saat (5 saat, 32 dakika, 240/13 saniye)
  7 Şubat 2010
  #2
 4. SaoL...zZor SoruLar :)
  7 Şubat 2010
  #3
 5. Keşke cevapları yazmadan bize sorsaydın.........:)
  7 Şubat 2010
  #4
 6. emeğine sağlık çok güzel olmuş +rep
  21 Mart 2010
  #5
 7. çok teşekkür ederim ödevim vardı 17 mayısa bitirdim ödevimi teşekkür ederim
  13 Mayıs 2013
  #6
 8. çok güzel sorularmış ama 1. soruyu anlamadım
  6 Haziran 2013
  #7
 9. içi boş bir havuz var. siz birinci gün havuzun yanına gittiğinizde havuza bir miktar su koyuyorsunuz . ikinci gün tekrar gittiğinizde havuzda ne kadar su varsa o kadar su ekliyorsunuz bu havuz 30. gün sonunda doluyor. peki havuzun yarısı kaç günde dolar
  13 Nisan 2014
  #8
soru sor

25 ZeKa SoRuSu ve CeVaPLaRı

Alakalı Aramalar:

 1. zeka soruları cevaplı

  ,
 2. cevaplı mantık soruları

  ,
 3. cevaplı zeka soruları

  ,
 4. cevabı bilinmeyen mantık soruları,
 5. zeka soruları ve cevapları