10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 28 Aralık 2016 tarihinde yazılmıştır. 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları
  [​IMG]

  Onuncu Dil ve Anlatım Ders Notları üç üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler anlatım türleri ve kelime çeşitleriyle ilgilidir.

  Birinci ünitede; diğer derslerde yararlanılması düşünülerek “Sunum”, “Tartışma” ve “Panel” konuları ele alınmıştır.

  İkinci ünite “Anlatım ve Özellikleri” adını taşımaktadır. Bu ünitede; “Anlatıma Hazırlık”, “Anlatımda Tema ve Konu”, “Anlatımda Sınırlandırma”, “Anlatımın ve Anlatıcının Amacı”, “Anlatımda Anlatıcının Tavrı”, “Anlatımın Özellikleri”, “Anlatımın Oluşumu” ve “Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması” başlıkları altında öğrencilere anlatımla ilgili bilinç kazandırma, anlatımda nelerin nasıl etkili olduğunu seçilmiş metinlerden hareketle sezdirilmesi amaçlanmıştır.  Üçüncü Ünitenin konusu “Anlatım Türleri”dir. Bu ünitede aşağıdaki konular yer almaktadır.

  1. “Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım-İsim(Ad)”,

  2. “Betimleyici (Tasvir edici) Anlatım – Sıfat (Ön ad)”,

  3. “Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım- Zamir (Adıl)”,

  4. “Destansı Anlatım, Emredici Anlatım ve Fiil (Eylem)-Fiilimsi (Eylemsi)” ,

  5. “Öğretici Anlatım-Açıklayıcı Anlatım-Tartışmacı Anlatım-Kanıtlayıcı Anlatım-Zarf (Belirteç)”,

  6. “Düşsel Anlatım, Gelecekten Söz Eden Anlatım- Edat (İlgeç) ve Bağlaç”,

  7. “Söyleşmeye Bağlı Anlatım- Mizahî Anlatım ve Ünlem”.

  10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları İndir!
  28 Aralık 2016
  #1
 2. 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları Cevapları

 3. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  10. Sınıf Dil ve Anlatım Notları
  Dosya içeriği:

  Sunumun amacı; hedef kitleye derli toplu, görsel bir şekilde ve etkili bir dille ulaştırmaktır.

  Forum, herkesi ilgilendiren bir konunun başkanın denetiminde yapılan konuşmalarla ortaya konmasıdır.

  Panel başkanının görevleri…

  Göndergesel işlev sunum, tartışma, panel gibi sözlü anlatım türlerinde dil bu görevde kullanılır.

  Tema, eserde dile getirilen duygu, düşünce ve hayallerdir.

  Yılmaz DAĞ tarafından sitemize gönderilen dosyada, 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersinin tüm konuları mevcuttur. Konular görsel olarak hazırlanan tablolarla zenginleştirilmiştir. Konu sonlarındaki etkinlikler ile işlenen konuların kalıcı olması amaçlanmıştır.

  10. Sınıf Dil ve Anlatım Notları İndir! (Yılmaz DAĞ)
  28 Aralık 2016
  #2
 4. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  Dil ve Anlatım 10.Sınıf Ders Notları
  Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, hatırlatmak, önemli noktalarını vurgulamak; deney, anket gibi etkinliklerin sonuçlarını ilgililere duyurmak için yapılan planlı bilgilendirme faaliyetlerine sunum denir.

  Sunumda amaç: Bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme ve duyurma, bilme katkıda bulunmadır.

  Sunum teknikleri: Yazılı sunumlar. Görsel sunumlar. Hem yazılı hem de görsel sunumlar. Slâyt tekniğiyle sunum yapma. Şema, grafik, fotoğraf ve harita gibi görsellerden yararlanma.

  Slâyt hazırlama: İlk slâytta sunumu yapılacak konu tanıtılır. Diğer slâytlarda ele alınacak konunun özetine veya ana hatlarını içeren bilgilere ve görsellere yer verilir. Slâytlarda ayrıntılara yer verilmez. Son slâytta kaynaklar belirtilir. Slâytlar çarpıcı olmalıdır. Uzaktan okunacak özellikte olmalıdır. Slâytların akışı konuşmacının sözleriyle paralel olmalıdır.  Sunumdan önce yapılacak hazırlıklar:

  • a) Sunumun içeriği, planı, sunum yapılacak kişilerin özelliklerine göre hazırlanır.
  • b)Sunumun süresi belirlenir ve prova yapılır.
  • c) Sunum yeri önceden gezilir ve teknik araç ve gereçler kontrol edilir.
  • d) Ortama uygun bir kıyafet giyilir.
  Sunum sırasında uyulması gereken kurallar:

  • a) Ciddi, ağırbaşlı, saygılı, derli toplu olmalıdır.
  • b) Bir sunucu yoksa kendini ve sunumu yapacağı konuyu kısaca tanıtmalıdır.
  • c) Ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat etmelidir.
  • ç) Sahneyi ve kürsüyü rahat kullanmalı, izleyicilerle göz teması kurmalı ve vücut dilini kullanmalıdır.
  • d) Zaman zaman soru sorarak, görüş alarak izleyicileri konunun içine çekmelidir.
  • e) Dili etkili, açık ve akıcı kullanmalıdır.
  • f) Sözlü ifadeler ile görsel öğeler (slâyt) eş zamanlı olmalıdır.
  • g) Sunum sonunda izleyicilerin soru sormasına veya görüş belirmesine ( forum) fırsat tanımalıdır.
  • ğ) Teşekkür ederek sunumunu bitirmelidir.
  Devamı: Dil ve Anlatım 10.Sınıf Ders Notları İndir! (Ahmet TOK)
  28 Aralık 2016
  #3
soru sor

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları