Türk Milleti'nde askerlik kutsaldır

İsimli konu WH 'Kurtuluş Savaşı' kategorisinde, pendik2 üyesi tarafından 21 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Türk Milleti'nde askerlik kutsaldır hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Türk Milleti'nde askerlik kutsaldır

  "Ordumuz[​IMG] Türk birliğinin[​IMG] Türk kudret ve kabiliyetinin[​IMG]Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir."

  Kurtuluş Savaşı Türk Milleti'nin tarihinde bir altın sayfadır. Ancak Türk'ün tarihi bunun gibi daha pek çok kahramanlıklarla doludur. Türk Milleti dünya tarihine damgasını vurmuş şanlı bir millettir. Asırlar boyunca üç kıtada eşsiz devletler kurmuş[​IMG] ayak bastığı her yere barış[​IMG] adalet ve medeniyet götürmüş[​IMG] dünya milletlerine örnek olmuştur. Türk Milleti'nin devlet kurma ve yönetmedeki yeteneğini kavrayabilmek için Türk Milleti'nin medeniyet ve kültürünü[​IMG] üstün ahlakını[​IMG] vatan ve millet anlayışını[​IMG] idari ve askeri yapılanmasını iyi tanımak gereklidir. Türk Orduları tarih boyunca tüm milletlere örnek olmuştur. Düşmanlarına korku[​IMG] dostlarına ise güven vesilesi olan Türk askeri bugün de üstün vasıflarıyla tüm dünyaya örnektir.

  Türklerin ön plana çıkmış meziyetlerinden biri doğuştan asker olmalarıdır. Türk askeri cesur[​IMG] fedakar ve itaatkardır. Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinin temeli düzenli bir askeri teşkilata dayanmıştır. Askerlik[​IMG] Türklerde milli bir görev olmuştur. Türklerin mükemmel askeri kuruluşları ve değerli komutanları tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Arap düşünür Cahiz[​IMG] "Türk'e karşı hiçbir şey duramaz. Hiçbir kimse onu[​IMG] yutulacak bir lokma olarak kabul edemez"1 diyerek Türk Ordularının üstünlüğüne işaret etmiştir. Kanuni devrinde 7 yıl boyunca (1555-1562) Avusturya sefiri olarak İstanbul'da bulunan Ogier Ghiselin de Busbecq[​IMG] Türklerin askeri yönünden şöyle söz eder:


  Türkler[​IMG] sefer esnasında sabırlı[​IMG] tahammüllü ve iktisatlı hareket ederler. Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese edince istikbalin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum. Bu ordu galip gelecek ve payidar olacak[​IMG] biz ise mahvolacağız. Çünkü Türkler hiç sarsılmamış kuvvete sahip oldukları gibi[​IMG] kendilerine has zafer itiyatları[​IMG] meşakkatlere tahammül kabiliyeti[​IMG] intizam[​IMG] disiplin[​IMG] kanaatkarlık ve uyanıklık var.2


  Tarih boyunca Türk Orduları diğer tüm milletlerin hem imrendikleri hem de çekindikleri bir güç olmuştur. Türk askeri[​IMG] düşmanlarına korku[​IMG] dostlarına ise büyük güven vermiştir. Bu güven İmam-ı Azam tarafından "Kılıç[​IMG] Türklerin elinde bulunduğu sürece senin dinine zeval yoktur"3 şeklinde dile getirilmiştir. Bu sözle İmam-ı Azam[​IMG] Türk askeri yeryüzünde bulunduğu sürece İslam Dinine kimsenin zarar veremeyeceğine işaret etmiştir.

  Türk Milleti sahip olduğu güçlü ordular sayesinde tarih boyunca çok güçlü devletler kurmuştur. Yapılan araştırmalar Türklerin tarih boyunca 180'e yakın devlet kurduğunu göstermektedir. Araştırmalar devam ettikçe[​IMG] bu sayının artacağı ve bu devletler hakkındaki bilgilerin daha kesinlik kazanacağı beklenmektedir. Tarih boyunca yaşamış Türk devletlerinin yaşadıkları dönemlere ve bölgelere bakıldığında[​IMG] Japon Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan geniş toprakların "Türk Dünyası" olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılır. (Harun Yahya'nın Asker Atatürk adlı eserinden faydalanılmıştır.)

  Söz konusu devletlerin çoğu ayakta kaldıkları süre boyunca çok önemli devletler olmuşlardır. Bu devletlerden 16 tanesi ise dünya tarihinde etkili rol oynamıştır. Türk Milleti bu devletlerin yönetiminde gösterdiği üstün kabiliyetle tüm dünya milletlerine tarih boyunca örnek olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise hakimiyeti altında yaşayan farklı etnik kökene mensup toplulukları[​IMG] her birinin dil ve din farklılıklarına saygı göstererek[​IMG] barış[​IMG] huzur ve güvenlik içerisinde[​IMG] asırlar boyunca birarada yaşatma becerisini göstermesidir. Aynı topraklar üzerinde hakimiyet kuran farklı devletler ise bu başarıyı sağlayamamış[​IMG] söz konusu topraklarda bu kadar uzun süreli hakimiyetler yaşanmamıştır. (makale harun yahya)
  21 Mayıs 2010
  #1
 2. Türk Milleti'nde askerlik kutsaldır Cevapları

 3. teşekkür ediyoruz bu paylaşımın için :)
  21 Mayıs 2010
  #2
 4. güzellll:):):)
  30 Aralık 2010
  #3
 5. kutsal olan esasen insan hayatının devamıdır
  28 Mayıs 2013
  #4
soru sor

Türk Milleti'nde askerlik kutsaldır

Alakalı Aramalar:

 1. askerlik türklerde neden kutsaldır

  ,
 2. askerlik görevi niçin kutsaldır

  ,
 3. türkler için askerlik neden kutsaldır

  ,
 4. askerlik kutsaldır,
 5. türklerde askerlik neden kutsaldır