TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Kısa Bilgiler

İsimli konu WH 'Türkiye ve Ulu Önder Atatürk' kategorisinde, Derlerki üyesi tarafından 2 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır. TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Kısa Bilgiler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

  23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. TBMM'nin görevleri ve yetkileri hakkında da bilgi sahibi olalım.

  TBMM Hakkında Kısa Bir Bilgi;

  • TBMM bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapar.
  • TBMM, Ekim ayının ilk günü Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlar.
  • TBMM bütçe komisyonu 40 kişiden oluşur. 25 iktidar, 15 muhalefet üyelerinden oluşur.
  • Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanın tek veto edemediği kanun bütçe kanunudur.
  • Milletlerarası anlaşmalar. KANUN niteliğindedir itiraz edilemez.(turkeyarena.com)
  • Toplantı yeter sayısı demek; üye tamsayısının en az 1/3'ü demek yani 184 milletvekili.
  • Karar yeter sayısı ise; toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 1/4 'nün bir fazlasından az olamaz.
  • Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
  • TBMM tarafından kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı 15 gün içersinde yayımlar. Cumhurbaşkanı, yayımlanması uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderir.

  TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri

  Parlâmenter sistemlerde parlâmentoların genellikle kanun yapmak, hükûmeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç temel görev ve yetkisi vardır. Parlâmenter bir sistem kuran 1982 Anayasası da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu üç temel görev ve yetkiye sahip olduğunu kabul etmiş, onların yanında birtakım yetkiler daha vermiştir[1]. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görev ve yetkileri 87’nci maddesinde saymıştır:

  1. Kanun koyma, kanunları değiştirme ve kaldırma gibi görevi vardır.

  2. Bakanlar kurulunu ve bakanları denetleme gibi hakkı vardır.

  3. Bakanlar kuruluna bazı belli başlı konularda kanun hükmünde kararnama çıkartma yetkisi bulunmaktadır.

  4. Bütçe ve kanun yasa tasarsını görüşme ve kabul etme görevi vardır.

  5. Para basılmasına karar verme görevi vardır.

  6. Olası bir savaş ilanına karar verme yetkisi vardır.

  7. Milletler arası yapılacak bir antlaşmanın onaylanmasını uygun bulma görevi vardır.

  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

  9. Genel ve özel af ilanı verme yetkisi vardır.

  10. Anayasının diğer maddelerinde bulunan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.
  2 Mayıs 2012
  #1
 2. TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Kısa Bilgiler Cevapları

 3. TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri

  Parlâmenter sistemlerde parlâmentoların genellikle kanun yapmak, hükûmeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç temel görev ve yetkisi vardır. Parlâmenter bir sistem kuran 1982 Anayasası da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu üç temel görev ve yetkiye sahip olduğunu kabul etmiş, onların yanında birtakım yetkiler daha vermiştir[1]. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görev ve yetkileri 87’nci maddesinde saymıştır:

  1. Kanun koyma, kanunları değiştirme ve kaldırma gibi görevi vardır.

  2. Bakanlar kurulunu ve bakanları denetleme gibi hakkı vardır.

  3. Bakanlar kuruluna bazı belli başlı konularda kanun hükmünde kararnama çıkartma yetkisi bulunmaktadır.

  4. Bütçe ve kanun yasa tasarsını görüşme ve kabul etme görevi vardır.

  5. Para basılmasına karar verme görevi vardır.

  6. Olası bir savaş ilanına karar verme yetkisi vardır.

  7. Milletler arası yapılacak bir antlaşmanın onaylanmasını uygun bulma görevi vardır.

  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

  9. Genel ve özel af ilanı verme yetkisi vardır.

  10. Anayasının diğer maddelerinde bulunan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.
  9 Mayıs 2016
  #2
soru sor

TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Kısa Bilgiler

Alakalı Aramalar:

 1. Tbmm nin gorevleri

  ,
 2. tbmm gorevleri

  ,
 3. tbmmnin görevleri

  ,
 4. tbmm nin görevleri nelerdir,
 5. tbmm nin 5 görevi