Prezentasyon Nedir Bebeğin Anne Karnındaki Duruşu

İsimli konu WH 'Sağlık' kategorisinde, YBilgiNN üyesi tarafından 4 Mayıs 2013 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Prezentasyon Nedir Bebeğin Anne Karnındaki Duruşu. Bu paylaşımımda prezentasyon nedir ve bebeğin anne karnındaki duruşu hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen yararlandıysanız ve Sağlık... anne karnındaki fil Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri ...

 1. Bu paylaşımımda prezentasyon nedir ve bebeğin anne karnındaki duruşu hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen yararlandıysanız ve Sağlık paylaşımlarımızın devamını istiyorsanız konuya teşekkür edin. Prezentasyon Nedir Bebeğin Anne Karnındaki Duruşu ile iligli olan sorularınızı ve merakınızı gidereceğini düşünüyorum.

  anne karnında bebeğin duruş şekilleri prezentasyon ne demek bebeğin anne karnında duruşu 38 haftalık bebeğin anne karnındaki duruşu prezantasyon nedir

  [​IMG]

  Bebeğin Anne Karnındaki Duruş Şekilleri  KARARSIZ DURUŞ  • Fetal membranlar intakt ve fetal hareketlilik artmış
  • 1/300
  • 37 haftadan büyük gebeliklerde transvers, oblik ve kararsız duruş halen devam ediyorsa, membran ruptürü sırasında kordon sarkma ihtimali 20 kat artmıştır.
  • % 3 - 27 fetal kayıp
  • %10 maternal kayıp ( enfeksiyon, hemoraji )
  • C/S, % 0 - 10 fetal mortalite
  • İnternal podalik versiyon ve makat doğum, % 25 - 90 fetal mortalite
  • Eksternal versiyon ve verteks doğum, %6 fetal mortalite

  TRANSVERS DURUŞ  • Omuz prezentasyonu
  • Akromiona göre tanımlanabilir ( sol akromial ), sırta göre tanımlanabilir
  • ( dorsoanterior )
  • Conduplicato corpore ( fetus < 600 gr ise )
  • 36 - 37 haftadan sonra eksternal versiyon denenebilir

  YÜZ PREZENTASYONU  • Fetal çeneye göre tanımlanır
  • % 0.2
  • % 0.6 - 5 perinatal mortalite ( % 2 - 3 )
  • % 60 malformasyon; 1/3?ü anensefali
  • Normal doğum evreleri görülür
  • % 60 - 80 mentum anterior; % 10 - 12 mentum transvers, % 20 - 25 mentum posterior
  • Mentum anterior yüz gelişi hemen her zaman vajinal doğabilir
  • Mentum transverslerin çoğu ve mentum posteriorların % 25 - 33?ü mentum anterior?a döner
  • Genel olarak % 70 - 80 vajinal yolla, % 12 - 30 abdominal yolla doğar
  • İnternal elektrod fetal çeneye yerleştirilir

  OMUZ DİSTOŞİSİ  • Vajinal doğumların %0.15 - 1.7?sinde
  • 21 - 290 / 1000 fetal mortalite
  • Biakromial çap önde simfizise, arkada promontoriuma takılır
  • Makrozomi ile sıklıkla ilişkili ( GDM, postterm gebelik )
  • Forceps ve vakum uygulanması sırasında gelişebilir
  • ACOG, 2000 C/S endikasyonu;
  • Nondiabetik > 5000 gr
  • Diabetik > 4500 gr
  • Baş güç kullanarak transvers aksa çevirilmemelidir
  • Omuzlar rotasyonunu tamamlayana dek fundal bası uygulanmamalıdır
  • Hafif suprapubik bası
  • Başa hafif bası uygulanması, posterior omuzu sakrumun boşluğuna iter ve anterior omuzun serbest kalmasını sağlar ( Bası eşit uygulanmaz veya aşırı güç kullanılırsa brakial pleksus zedelenmesi )
  • McRoberts manevrası
  • Bacakların anne karnına doğru hiperfleksiyonu ( lumbosakral vertebra düzleşir, maternal pelvis ve simfizis ventral rotasyona geçer, promontorium uzaklaşır )
  • Rubin manevrası
  • Anterior omuzun elle oblik pozisyona itilmesi
  • Woods manevrası
  • Posterior omuzun elle 180o çevrilmesi sırasında posterior omuz anteriora dönerken doğum gerçekleşebilir.
  • Posterior kolun elle fetal göğüs kafesine doğru mobilize edilmesi, kolun doğurtulması ve gerekirse gövdenin, kolun anteriora do?ru dönüşünü sağlayacak ve oblik aksa getirecek şekilde çevrilmesi
  • Klavikulanın kırılması ( akciğerlerden uzağa doğru )
  • Zavanelli manevrası ( ????? )

  ALIN PREZENTASYONU  • Kısmi defleksiyon
  • Pelvise en geniş mentooksipital çapla girer
  • Frontal kemiklere göre tanımlanır
  • 1/670 - 3433 ( 1/1500 )
  • % 1.3 - 8 perinatal mortalite
  • % 60 olguda sefalopelvik uyumsuzluk, yüksek parite veya prematurite görülür
  • Frontum anterior, frontum transvers veya posterior prezentasyonlardan iki kez daha sıktır
  • Frontum anterior prezentasyonda C/S olasılığı daha düşüktür
  • Geniş mento-oksipital çapla prezente olduğundan, vajinal yolla doğum ancak geniş pelvis ? küçük bebek varlığında gerçekleşebilir
  • Spontan olarak yüz veya verteks gelişe dönüşebilir

  MAKAT PREZENTASYON  • % 3 - 4
  • Prematurite
  • Parite artışı
  • Çoğul gebelik
  • Hidramnios
  • Oligohidramnios
  • IUGR
  • Umbilikal kord kısalığı
  • Hidrosefali
  • Anensefali
  • Makat prezentasyonda doğum anamnezi
  • Uterin anomali
  • Pelvik tümör
  • Plasenta previa
  • Antikonvulsan kullanımı

  MAKAT PREZENTASYON


  Angajman bitrokanterik çapa göre tanımlanır

  • %25 fetal mortalite
  • En sık zedelenen organlar
  • Beyin
  • Spinal kord
  • Karaciğer
  • Adrenal bezler
  • Dalak
  • Baş takılması
  • Duhrssen kesisi
  • Nukal kol
  • Umbilikal kord sarkması
  • Ayak gelişi % 15
  • Tam makat % 5

  MAKAT PREZENTASYON  • Brakial pleksus zedelenmesi
  • Farinksde psödodivertikül oluşumu
  • Mesane ruptürü
  • Sternokleidomastoid kas zedelenmesi ve tortikollis
  • Platipelloid ve Android pelvis tipleri uygun değil
  • Fetal başın hiperekstansiyonda olması ( %5 ) servikal omurilikte zedelenmeye yol açar
  • Doğum indüksiyonu ( ????? )

  VAJİNAL MUAYENE  • İskial tuberositeler
  • Sakrum
  • Anus
  • Eksternal genital
  • Ağız ve malar eminensler üçgen oluştururken, iskial tuberositeler ve anus çizgiseldir

  Komplet ve inkomplet makat prezentasyonda, saf makata göre;

  • umbilikal kord prolapsusu
  • başın servikse takılması riski daha fazladır
  • 1/3 < 2500 gr
  • l Saf makat az
  • l Ayak gelişi sık
  • Mortalite
  • l Prematurite
  • l Anomali
  • < 1500 gr
  • l C/S
  • 1500
  • 2000 gr
  • l ?????
  • > 2000 gr
  • l Vajinal doğum

  MAKAT PREZENTASYONDA VAJİNAL DOĞUM  • Tahmini doğum ağırlığı 2000 - 3800 gr
  • Saf veya tam ( ??? ) makat prezentasyon
  • Uygun pelvis
  • Fetal başın fleksiyonda olması
  • Fetal monitorizasyon
  • Zatuchni - Andros skor > 4
  • Acil C/S koşulları mevcut
  • Doğum eyleminin uygun ilerlemesi
  • Tecrübe

  Vajinal doğum için uygunsuz radyografik pelvik ölçümler:

  • Pelvik girim AP çapı < 11 cm
  • Pelvik girim transvers çapı < 12 cm
  • İnterspinöz çap < 9 cm

  Ultrasonografi ile obstetrik konjugat ölçümü radyografik ölçümlerle korele
  ve 1 cm kısadır

  Pelvik uygunluğun en iyi göstergesi doğum eyleminin yeterli ilerlemesidir

  • Omuzlar çıkıp boyun görünmeden traksiyon uygulanırsa
  • Baş hiperekstansiyona geçer
  • Kol başın yanına gelebilir
  • Omuz takılabilir

  Aşırı traksiyon, servikal omurganın aşırı gerilmesine ve tentorial yırtıklara yol açabilir

  • Pinard manevrası
  • ( Makat dekompozisyonu )
  • Lovsett manevrası
  • ( Nukal kolun, gövde ve başın 180o çevrilmesine bağlı sürtünmeyle kurtulması ve gövde üzerinden çekilip çıkartılması )
  • Mauriceau - Smelli - Veit manevrası
  • Prague manevrası
  • Bracht manevrası
  • Geriden gelen başa Piper Forseps

  ( baş angaje olduktan sonra )

  MAKAT PREZENTASYONDA C/S  • Tahmini doğum ağırlığı < 1500 gr veya > 4000 gr
  • Pelvis yapı uygunsuzluğu
  • Fetal başın hiperekstansiyonu
  • Doğum endikasyonu olmasına karşın doğum eyleminin başlamamış olması ( preeklampsi, vs )
  • Doğum eyleminin ilerlememesi
  • Uterin disfonksiyon
  • Zatuchni - Andros skor < 4
  • Ayak gelişi
  • 25 - 26 haftanın üstünde prematür fetus
  • Şiddetli IUGR
  • Doğum travması anamnezi
  • Sterilizasyon isteği

  MAKAT PREZENTASYONDA MORBİDİTE  • Maternal
  • Uterin ruptür
  • Serviks laserasyonu
  • Epizyotomi uzaması
  • Uterin atoni
  • Fetal
  • Umbilikal kord sarkması
  • Humerus, klavikula ve femur kırığı
  • Kranyum ve boyun kırığı
  • Testiküler ve iç organ zedelenmesi
  • Posttravmatik hemoglobin ve myoglobin salınımına bağlı şok akciğeri
  • Sternokleidomastoid adele zedelenmesi
  • Skapula, humerus ve femur epifiz ayrılması
  • Serebellum ve brakial pleksus zedelenmesi
  • İntraventriküler hemoraji

  VERSİYON BAŞARISI  • Eksternal sefalik
  • İnternal podalik
  • Parite
  • Fetal prezentasyon
  • Amnios sıvı miktarı
  • Gestasyonel yaş
  • Makat tipi

  ( saf makat ise zor )

  Eksternal sefalik versiyon:
  ? < 34 hf ? 36 hf
  l sefalik prezentasyona sıklıkla spontan döner
  l İşlem sırasında gelişebilen bradikardi prematür doğuma yol açabilir
  ? > 34 hf ? 36 hf
  l Haftalık uygulama ile %50 başarı

  Amnios sıvısı azsa, anne obesse, fetus iriyse, plasenta anterior yerleşimliyse, serviks dilateyse, makat pelvise inmişse ve fetal omurga anterior veya posterior pozisyondaysa başarı şansı düşüktür

  • Fetusun hareketli olduğu dönem beklenir
  • Tek bir manevra ile 5 - 10 dakika içinde yapılır
  • Makat angaje ise zorlanmadan pelvis dışına çıkartılır
  • Baş yakalanarak fleksiyona getirilir
  • Transvers situsa geçildiğinde akustik uyarı ile fetusun tekme atması sağlanabilir
  • Birkaç dakika süreyle uterus manipule edilir

  UTERİN RELAKSASYON  • 10 mg hekzaprenalin i.v. 1 dk içinde
  • Terbutalin 0.25 mg s.c. veya 5 ml SF ile 5 dk içinde
  • Terbutalin 0.5 mg/dk i.v. 15 - 20 dk süresince
  • Ritodrin 0.2 mg/dk i.v. 20 dk süresince

  VERSİYON KONTRENDİKASYONLARI  • Uterin anomaliler
  • III. Trimester kanaması
  • Çoğul gebelik
  • Oligohidramnios
  • Uteroplasental yetmezlik bulgusu
  • Nukal kord
  • Fetal anomali
  • Membran ruptürü
  • Eski C/S veya uterin cerrahi
  • Belirgin CPD

  VERSİYON KOMPLİKASYONLARI  • Rh sensitizasyonu
  • Placental ayrılma
  • Uterin ruptür
  • Amniotik sıvı embolizasyonu
  • Fetomaternal hemoraji
  • Preterm eylem
  • Fetal distress
  • Fetal kayıp
  • Brakial pleksus zedelenmesi
  4 Mayıs 2013
  #1
 2. Prezentasyon Nedir Bebeğin Anne Karnındaki Duruşu Cevapları

soru sor

Prezentasyon Nedir Bebeğin Anne Karnındaki Duruşu