Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?: Halkçılık; Dilimizde...

İsimli konu WH 'Türkiye ve Ulu Önder Atatürk' kategorisinde, halfman üyesi tarafından 5 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?: Halkçılık; Dilimizde.... Bu konu Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir? hakkında özet bilgiler içerir. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. İyi okumalar :) [IMG] Halkçılık... Halkçılık Halkçılık ilkesi ...

 1. Bu konu Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir? hakkında özet bilgiler içerir. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. İyi okumalar :)  [​IMG]

  Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?  Halkçılık; Dilimizde kullanılan halk deyiminin anlamı,insan topluluğudur. Eski dilde "ahali" kelimesiyle aynı manayı ifade eder. Osmanlı Devleti'nde halk deyimi aydın zümrenin dışında kalan insan topluluğunu ifade ediyordu. İlk defa Ziya Gökalp tarafından "halk"ın Türk milletini ifade ettiği savunulmuştur. Atatürk ile de millî şuurumuza yerleţmiţtir.

  Türk devlet geleneğine göre devlet halk için vardır. Halka hizmet, halkın korunması ve halkın doyurulması için mevcut bir idari yapıdır. Halkın taşıdığı bu mana Osmanlı Devleti'nin son döneminde unutulmaya yüz tutmuş iken hak ettiği ifade ve önemi Türk İnkılâbı ile tekrar kazanmıştır.

  Türk inkılâbının anlayışına göre halk ile millet arasında bir birlik,bir eş değerlik vardır. Ancak halk milletin henüz dayanışma duygusu ile bilinçlenmemiş hâlidir. Halk dediğimiz insan topluluğunun belirli hedeflere yönelerek bilinçlenmesiyle millet ortaya çıkar.

  Türk halkı, Türk devletinin beşerî unsurunu oluşturur. Türk milleti, Türk halkının Türklük bilinci içinde gelişmesiyle siyasî ve sosyal alanda değer kazanmasıdır. Türk milleti halklardan teşekkül etmiş değildir. Bunun sonucu olarak Türk devletinin beşeri unsurunu halklar meydana getirmez. Türk halkı şehirlisi, köylüsü ile din ve ırk farkı dahi gözetilmeksizin vatandaşların bütününü ifade eder.

  Halkçılık, milliyetçilik fikrinin bir sonucudur. Gerçek anlamda milliyetçilik, halkçılığa dayanır, halkçı bir özellik taşır.

  "Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşama gereği saymış bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" sözleriyle Atatürk halkçılık anlayışının sömürü düzenine karşı olduğunu ifade etmiştir.

  Atatürk'ün, halkçılık anlayışında, insan topluluğunun demokratik esaslara göre birleşmiş, hür bir toplum düzeni öngörülmüştür. Bu düzende halk kendisini demokratik esaslara göre yönetir. Siyasî rejim, halk yararına kullanılır.

  Modern Cumhuriyet Türkiye'sinde Atatürk'e göre halkçılık:

  a-)Demokratlık

  b-)Fertler arasında imtiyaz tanımamak

  c-)Sınıf mücadelelerini kabul etmemektir.
  5 Ocak 2013
  #1
 2. Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?: Halkçılık; Dilimizde... Cevapları

soru sor

Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?: Halkçılık; Dilimizde...