Elektrik Akımı Nedir

İsimli konu WH 'Fizik' kategorisinde, "..melekmi cadımı.." üyesi tarafından 16 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Elektrik Akımı Nedir. Elektrik Akımı Nedir Soru ve cevaplarla elektrik akımı Üreteç elektrik yüklerine elektriksel bir kuvvet uygular. Bu kuvvet etkisi ile elektrik yükleri... Dil felsefesi akımı nedir? Elektrik akımı ...

 1. Elektrik Akımı Nedir
  Soru ve cevaplarla elektrik akımı

  Üreteç elektrik yüklerine elektriksel bir kuvvet uygular. Bu kuvvet etkisi ile elektrik yükleri elektrik enerjisi kazanır ve bu enerji tel boyunca iletilir. Bu durum iletkendeki yükler arasında enerji aktarımına sebep olur. Negatif yüklerin titreşim hareketinden kaynaklanan bu enerji aktarımına elektrik akımı denir.


  Elektrik akımının yönü üretecin hangi kutbundan hangi kutbuna doğrudur

  Üretecin + kutbundan – kutnuna doğrudur.

  Elektronların hareketi hangi kutuptan hangi kutba doğrudurÜretecin – kutbundan + kutbuna doğrudur.


  Elektrik akım şiddetini ölçen alete ne denir

  Ampermetre denir.


  Elektrik akımının birimi nedir

  Amperdir. Kısaca A ile gösterilir.


  Gerilim nedir

  Elektrik devresinin iki ucu arasındaki enerji farkına gerilim denir.

  [H2-ALTERNATIF-BASLIK]Ampermetre devreye nasıl bağlanır[/H2ALTERNATIF-BASLIK]
  Seri olarak bağlanır.


  Bir devredeki gerilimi ölçmeye yarayan alete ne denir

  Voltmetre denir.


  Gerilimin birimi nedir

  Volt tur. Kısaca V ile gösterilir.


  Ohm kanunu nedir

  Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin ,üzerinden geçen akıma oranı daima sabittir.bu sabit orana devre elemanın direnci denir. Gerilim/akım oranının birimleri volt/amper olarak yazılır. Bu değer direncin birimi olan ohm ile eşdeğerdir. Yani direncin birimi ohm dur ve kısaca Ω dur.


  Dirençlerin seri bağlanması


  Dirençlerin yukarıdaki gibi uç uca bağlanmasına seri bağlama denir.Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin üstünden aynı akım geçer. İki direnç seri bağlandığında bu dirençlerin değerlerinin toplamı(eş değer direnç)büyük olan direncin değerinden de fazladır.


  Dirençlerin paralel bağlanması

  Dirençlerin yukarıdaki şekildeki gibi birer uçlarının ortak olacak şekilde bağlanmasına paralel bağlama denir. İki direnç paralel bağlandığında,bu dirençlerin eş değeri her iki dirençten de küçüktür.


  Kısa devre nedir

  Elektrik akımının dirençsiz yolu takip etmesine kısa devre denir.
  16 Ağustos 2011
  #1
 2. Elektrik Akımı Nedir Cevapları

soru sor

Elektrik Akımı Nedir