Cin Çağırma Cin Çağırma Duası

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, dini_butun üyesi tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Cin Çağırma Cin Çağırma Duası. Bu konu Cin Çağırma Duası hakkında özet bilgiler içerir. Cin Çağırma ve Cin Çağırma Duası hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum.... Cin Çağırma cin çağırma ...

 1. Bu konu Cin Çağırma Duası hakkında özet bilgiler içerir. Cin Çağırma ve Cin Çağırma Duası hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. :)

  Cin Çağırmanın Yolları, Geri Çağırma Duaları, Cin Çağırma Sözleri, Cin Çağırma Yolları, Cin Çağırma Suresi, Cin Cagirma Duasi, Cin Çağırma Duası, Mümin Cin Daveti vs...

  [​IMG]

  Cin Çağırma Duası  Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin, der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye’yi) okur, sonra sağ tarafa dönerek: “Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” der sol tarafına dönerek üç kez: “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” söyler sonra da bir kez şöyle dersin: “Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü’minîn.” Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana ESSELÂMU ALEYKÜM dediğini işitirsin. ALEYKÜM SELÂM diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnız duanın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen,bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir. cin suresi: Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden Eğer çağırıdğınız cin geri gitmiyorsa onları cinleri geldiğe yere geri yollama. İşte davet edilen cinleri geri yollama. (havas_dualar ve tılsımlar kitabından.) —————————- cinleri dağıtmak için okunması gereken azimet şudur: “Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” Üç defa okunursa davet edilen cinler geldikleri yere geri dönerler
  15 Ocak 2013
  #1
 2. Cin Çağırma Cin Çağırma Duası Cevapları

 3. Bu nedir ya etrafımızda 3 kez dönüpte hoplayalım mı tek ayağımız üzerinde? :alala:
  15 Ocak 2013
  #2
soru sor

Cin Çağırma Cin Çağırma Duası